Home > > Matthew Ward - 9 januari 2020

Suzy Ward - Channeling van Matthew Ward - 9 januari 2020

Met liefdevolle groeten van alle zielen op dit station, is dit Matthew. jullie kalenderjaar 2020 kende een heftig begin, met branden die woeden in Australië en wapengekletter door leiders in Iran en de Verenigde Staten. Als antwoord op jullie opmerkingen en vragen over deze situaties, zullen we eerst de verwoestende bosbranden behandelen.

Deze worden niet veroorzaakt door Moeder Natuur. Er is brandstichting in het spel, evenals weermanipulatie-technologie, die Illuminati-handlangers gebruiken om zware regenval te voorkomen en windstoten en veranderlijke winden te veroorzaken.

De beheerder van de gerespecteerde site www.goldenageofgaia.com vroeg of ik over de branden wilde spreken en hoe lichtwerkers kunnen helpen deze branden te stoppen. Ik heb mijn moeder gevraagd om mijn antwoord opnieuw te plaatsen omdat gebed en visualisatie overal waar liefde-licht energie nodig is, toe te passen zijn.

Op dit station zien we hoe de branden in Australië woeden op twee trillingsniveaus - liefde en tragedie.

De hoge trillingen van liefde – een overvloed van hulp aan en mededogen voor eenieder die door deze branden is getroffen - gaan samen met de lage trillingen van de tragedie - de verloren levens, verdriet, angst en vernietiging.

Lieve broeders en zusters, jullie gebeden en visualisaties zullen dit land en al zijn inwoners helpen, waardoor het verdriet van Gaia over het verlies van de vele vormen van leven op haar lichaam wordt verlicht.

Gebeden die uit het hart stromen, zenden de hoge trilling van liefde uit. Het maakt niet uit welke woorden je gebruikt - de intentie van het gebed is wat telt. Het visualiseren van gouden regendruppels die de uitgedroogde aarde van Australië doordrenken en de vuren doven, verspreidt eveneens de hoge trillingen van liefde.

Twijfel alsjeblieft niet aan je vermogen om te manifesteren wat gewenst is, en weet dat wanneer veel mensen dezelfde liefhebbende, zorgzame intentie hebben, de positieve effecten ervan honderdvoudig toenemen.

Alle lichtwezens in dit universum stralen onophoudelijk liefde-licht energie naar de hele Aarde.

Dankjewel Moeder.

Wapengekletter zal niet tot een derde Wereldoorlog leiden of tot een oorlog in het Midden-Oosten. De reeds lang bestaande zaken in die regio - religieuze versus seculiere facties, invasies, vijandschap tussen soennieten en sjiieten, wraak voor onrecht aan vorige generaties, een door mannen gedomineerde cultuur - zijn geworteld in vooroordelen die van generatie op generatie werden doorgegeven.

Energiestromingen met de daarbij behorende lage trillingen worden nu door stijgende trillingen uiteengedreven. Tijdens dit proces van "verstrooien van de lagere energieën" zal er sprake zijn van verwarring, gemengde gevoelens en zeer waarschijnlijk schermutselingen wanneer individuen en schurkenbendes zich bezighouden met "het voorkomen van gezichtsverlies" of terrorisme uit wraak. Het oplossen van deze talloze complexe situaties, evenals stellingname op basis van consensus, zal stapsgewijs tot stand komen, omdat rationele discussies in de plaats komen van dreigende retoriek, en wat het algemeen belang dient, zal de kwade bedoelingen vervangen.

De volgende opmerking, die vergelijkbaar is met opmerkingen en vragen van veel andere lezers, is enigszins gerelateerd aan het voorgaande. "Ik mis de inzichten die Matthew en de gidsen ons hebben gegeven over president Obama en de onzichtbare druk waarmee hij werd geconfronteerd en ik zou graag zien dat we wat meer uitleg krijgen over deze huidige Trump-regering."

Vanuit ons gezichtspunt zien we dat president Trump, zij het onbewust, de bovengenoemde situaties in het Midden-Oosten aanstuurt om de verstrooiing van energiestromingen met duistere lading te bespoedigen. Hij is er zich niet van bewust dat sommigen van zijn naaste adviseurs en zijn bondgenoot, de Israëlische premier Netanyahu, Illuminati zijn. Hoewel hij hun advies heeft opgevolgd om de Iraanse generaal Soleimani te vermoorden, verzet hij zich tegen hun druk om oorlog te voeren met Iran en de druk om zich tegen de Russische president Poetin te keren, die samen met zijn land ten onrechte door jullie gecontroleerde media negatief wordt neergezet.

Achter de schermen werkt Trump met andere invloedrijke personen samen om de Illuminati verantwoordelijk te stellen voor hun misdaden tegen de mensheid. Andere doelen zijn het onthullen van de waarheid omtrent 9/11, evenals de aanwezigheid van andere beschavingen, het beëindigen van de armoede en de vernietiging van de planeet, en de aanzet geven tot een vreedzame wereld.

We doen geen afbreuk aan jullie negatieve en begrijpelijke opvattingen over de Amerikaanse president. Wij vragen jullie het hogere goed te erkennen dat hij dient, hoe onbewust hij ook is met betrekking tot de energiebewegingen in het Midden-Oosten, en dat jullie het verontrustende beleid van zijn regering in de context plaatsten van wat we kort na de presidentsverkiezingen van 2016 hebben gezegd:

De verkiezingsuitslag heeft het plan van de Illuminati gedwarsboomd om, na acht jaar vechten tegen een president die terugvocht voor zover dat binnen zijn mogelijkheden lag, één ​​van hen terug te krijgen in het Witte Huis.

Planetaire trillingen zullen alleen die inspanningen versterken en vooruit helpen die de Aarde en al haar levensvormen het beste dienen; al het tegenovergestelde is gedoemd te verdwijnen.

De zwaarbevochten rechten en vooruitgang wat betreft sociale rechtvaardigheid kunnen niet worden ontmanteld. Het is niet het lot van de bevolking van de Aarde om achteruit te gaan, maar om onophoudelijk vooruit te gaan naar vrede, wederzijds respect, samenwerking en een leven in harmonie met de Natuur.

Een wereld waar het leven op die manier verloopt en de gezondheid en ongerepte schoonheid van de planeet is hersteld - een wereld die jullie helpen in lineaire tijd te creëren – bestaat al in volle bloei in het continuüm.

Voormalig president Obama, de sterk geëvolueerde ziel die ermee instemde om naar de Aarde te komen en Amerikaans president te worden, was vervuld met licht toen hij een lichaam aannam en zijn licht is niet één spat minder geworden. Mensen die deze waarheid herkennen, laten zich niet voor de gek gehouden door de gefotoshopte afbeeldingen en bewerkte films die door duistere mensen zijn verspreid om zijn naam te bezoedelen.

Wat waar is, is dat hij vanwege Illuminati-dreigementen om zijn familie te doden als hij niet meewerkte, toe moest geven aan eisen waarvan hem werd verteld dat er niet over te onderhandelen viel. Een daarvan was de benoeming van Hillary Clinton als Minister van Buitenlandse Zaken en een andere was het betuigen van zijn steun aan haar race om het presidentschap in 2016 - de bedreigingen aan zijn familie duren nog steeds voort. Een voorbeeld van waar Illuminati in het Congres en daarbuiten hun zin hebben gekregen, is de Wet Betaalbare Zorg (Affordable Care Act). Obama moest afstand doen van zijn alomvattende plan waarin een voorziening voor één enkele betaler vervat was en hij moest de nieuwe gezondheidswet, ontworpen door verzekerings- en farmaceutische bedrijven, erdoor drukken. Gefronste wenkbrauwen en snel grijzend haar zijn de fysieke tekenen van zijn emotionele en mentale strijd die een compromis tussen spirituele en morele integriteit vereiste om zijn gezin te beschermen.

Weet Matthew nog hoe moeilijk het hier was? Hoe dichtheid, zwaartekracht en tijd allemaal zo zwaar drukken op degenen die hard werken om het licht zo krachtig mogelijk te maken, maar die dagelijks worden gepijnigd door wat aan ons vreet? Ik geloof dat ik een lichtwerker ben. Dat ik hier ben om het licht te dragen, liefde te zijn. Ik zou graag willen geloven dat Matthew kan zien, voelen en begrijpen dat de druk van het leven te zwaar is. Je hebt het gevoel dat we zijn afgezet op een tijdlijn waaruit we niet kunnen ontsnappen, en er geen hoop is op het oplossen van de misstanden. Bij elke bocht voelt het alsof we nog harder moeten werken en we zijn al zo moe. Ik maak dit kenbaar met dankbaarheid maar ook met de angst dat ik misschien gewoon niet genoeg vertrouwen heb.

Dit fragment uit een lange e-mail beschrijft de gevoelens van de dierbare ziel die ze ook op andere manieren uitdrukte, daarbij talloze redenen opsommend. Andere lichtwerkers hebben vrijwel hetzelfde geschreven. Wat eenieder van jullie ook mag ervaren, het is belangrijk voor ons - we houden van jullie!

Lieve Mensen, deze neergeschreven gevoelens komen voort uit bezorgdheid om wat jullie beschouwen als zijnde de toestand van de wereld. Het gevoel dat er zoveel mis is en dat het allemaal hopeloos lijkt te zijn, vreet aan jullie geest, en te denken dat je nog harder moet werken, ook al ben je al uitgeput, is een voortdurend energie-lek. De gevolgen van een dergelijke kijk op het leven wegen zwaar omdat ze binnen de beperkingen van de derde dichtheid vallen. Het doel van de berichten van ons en andere buitenaardse lichtwezens is om jullie te helpen die beperkingen te ontstijgen, zodat je lichtwerker-zijn vreugdevol en vervullend is.

Denk er alsjeblieft eens aan hoe vaak we niet hebben gezegd dat je, door die ziel te zijn die je werkelijk BENT, licht naar de wereld uitstraalt. Net zo vaak hebben we je verteld dat jouw licht de volkeren van de Aarde doet ontwaken en hen inspireert om verder te gaan in het manifesteren van de wereld die men wenst. Wat we waarschijnlijk het vaakst tegen jullie zeggen is dat lichtwezens verspreid over dit hele universum jullie tijdens je hele Aardse reis steunen met de kracht van onvoorwaardelijke liefde.

Wij onderschatten op geen enkele manier het ongemak en de stress van deprimerende ervaringen - wat we oprecht hebben geprobeerd te doen, is jullie helpen deze te vermijden of terzijde te schuiven. We hebben jullie met behulp van onze kennis wat betreft wereldaangelegenheden geadviseerd om observator te blijven en het drama niet binnen te laten komen, drama van zielen die gekozen karmische lessen ervaren. We hebben jullie aangespoord om de universele wet van aantrekking in je eigen voordeel te gebruiken door negatieve gedachten in positieve te veranderen, en we hebben talloze manieren aangedragen om je fysiek, emotioneel en mentaal gemakkelijker aan te kunnen passen aan energieveranderingen terwijl de Aarde gestaag voortbeweegt op haar koers richting Ascentie. En we vertellen jullie over de vorderingen van het licht die we vanuit ons gezichtspunt zien, waarbij jullie dit vanaf jullie gezichtspunt niet kunnen zien..

Welnu, ja, wij op dit station herinneren ons allemaal inderdaad de gedoemde-wereld gevoelens. Net als jullie hebben wij ons vrijwillig opgegeven om beschavingen in de derde dichtheid bij te staan, en in het tijdloze continuüm verlopen die levens in dezelfde gelukzaligheid als op dit station, dus we zijn ons er voortdurend van bewust.

Het gaat nog verder: we zijn onlosmakelijk met jullie verbonden en voelen wat jullie voelen. We kunnen echter niet te lang stilstaan bij desillusie of moedeloosheid, anders zou het de algemene frequentie hier negatief beïnvloeden - deze en andere gevoelens van een lage frequentie hebben eveneens een negatieve invloed op jullie persoonlijke frequentie. En denk hier eens aan: God voelt de 'verpletterende zwaarte van het leven' in dezelfde mate als al zijn kinderen in dit universum dat doen. Voor ons is die intensiteit niet te bevatten.

Jullie beginnen aan een jaar van een opwindende en soms hobbelige rit terwijl het licht steeds meer duistere plekken onthult in regeringen, de economische sector, juridische en justitiële systemen, technologieën en bedrijfsstructuren. De hoge trillingen die de drijvende kracht vormen voor vreedzame onderhandelingen verpulveren ook alles wat op duistere intenties is gebaseerd. De daders zullen proberen dit in stand te houden, omdat ze deze verdichte energie nodig hebben als voeding, maar hun tijd is op. Het lange bewind van duisternis op Aarde eindigt.

Geliefde broeders en zusters, ga verder in vertrouwen en optimisme. Jullie waardevolle bijdragen aan de overwinning van het licht zijn nog steeds nodig!

______________________________________


LIEFDE en VREDE

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com

Vertaling: Rob & Marja


[Als je deze boodschap doorgestuurd kreeg of deze leest op www.matthewbooks.com en je wilt graag de volgende boodschappen direct krijgen, zend dan een email naar messagesfrommatthew-subscribe@yahoogroups.com. Die zullen je e-mail opnemen met je adres op de groep moderator distributielijst. ]Er zijn twee boeken van Suzy Ward in het Nederlands verschenen, "Matthew, vertel me over de hemel" en "Matthews openbaring voor een nieuw tijdperk". Wij hebben deze boeken zelf gelezen en we raden ze je van harte aan! Het eerste boek is o.a. te bestellen op Bol.com. Het tweede boek is daar niet meer te verkrijgen, maar wellicht is hij nog bij andere boekhandels of in de bibliotheek te vinden. Alle Engelse boeken zijn via Suzy Ward's website te bestellen.


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!