Home > > Matthew Ward - 13 maart 2020

Suzy Ward - Channeling van Matthew Ward - 13 maart 2020

Suzy Ward

Met liefdevolle groeten van alle zielen op dit station, is dit Matthew. De activiteit in het energieveld van potentie van de Aarde is turbulenter dan ooit in enige andere periode in de geschiedenis van de planeet, en dit is te begrijpen. Nooit eerder heeft de beschaving werk gemaakt van het transformeren van haar wereld.

De eeuwenoude systemen waarin enkelen de massa overheersen, worden ontworteld om plaats te maken voor nieuwe systemen die de belangen van alle vormen van leven op Aarde dienen. Terwijl het proces op deze manier zijn verdere verloop volgt, in een gestage beweging, zijn jullie goed voorbereid geraakt om eventuele obstakels die je onderweg tegen zou kunnen komen, te overwinnen.

Uit de miljoenen zielen die zich vrijwillig hebben aangemeld om de volkeren van de Aarde te helpen bij het klaren van deze enorme klus, die in universeel opzicht ongekend is wat betreft omvang en snelheid, werden alleen de sterkste, meest ervaren zielen gekozen. Jij bent één van hen.

Aan iedereen die zich afvraagt wanneer in haar of zijn respectievelijke land de onrust ten einde zal komen, kunnen we alleen maar zeggen dat we het niet weten. Niet alleen is er in het veld niets duidelijk genoeg om een ​​“goede schatting” te kunnen geven, maar ook geldt dat wat er op dit moment gebeurt, in het volgende zal veranderen omdat de energie van miljarden nieuwe gedachten, gevoelens en handelingen haar uitwerking heeft. Daarnaast is het niet mogelijk om met een zekere mate van nauwkeurigheid een bepaald punt in de lineaire tijd vast te leggen, omdat de realiteit is dat "tijd" uit energielagen bestaat, en niet uit data op jullie kalender.

Het is logisch dat in landen die in principe stabiel zijn, conflicten eerder worden opgelost en de orde sneller wordt hersteld, maar aangezien energie niet tot de nationale grenzen kan worden beperkt, heeft verbetering van een toestand gevolgen voor iedereen, overal. Hoewel dit niet snel duidelijk zal zijn in landen met de meeste onrust, zal dit verderop in de tijd wel het geval zijn.

Nu zullen we jullie vragen behandelen over de gemengde signalen die worden afgegeven door de veelheid aan bronnen die over het coronavirus rapporteren. Het voortdurende bombardement van informatie over deze ziekte is gedoemd inconsistenties te bevatten - verouderde of onjuiste meldingen van aantallen positieve, negatieve en onvolledige testresultaten; hetzelfde geldt voor het aantal doden; evenals de met angst doorspekte speculatie over wat ons te wachten zou kunnen staan.


De talloze binnensteedse, binnenlandse en internationale reisbewegingen worden uiteraard op de voet gevolgd door een besmettelijke ziekte, het was derhalve te verwachten dat het virus zich tot ver buiten China zou verspreiden. Maar méér nog dan deze ziekte is voor de samenleving de angst die erover wordt opgewekt schadelijker, net zo als het vingerwijzen naar de Chinezen, waar ook ter wereld.

Ja, er kan worden gesteld dat de angst wordt 'versterkt door extreme maatregelen', zoals het annuleren van grote en lokale evenementen en vluchten van luchtvaartmaatschappijen, het sluiten van scholen, massale quarantaine en het testen van een ieder die mogelijk is blootgesteld aan personen bij wie later het virus is vastgesteld. Deze voorzorgsmaatregelen zijn verstandig om de verspreiding van de ziekte zo veel mogelijk te beperken en zouden de angst moeten wegnemen, in plaats van eraan bij te dragen.

Het is goed dat zorgverleners benadrukken dat er geen reden is voor paniek. Ze leggen de eenvoudige maatregelen uit die kunnen helpen de ziekte te voorkomen, een ziekte waarvan de symptomen over het algemeen mild zijn; waarbij mensen met gezondheidsproblemen het meest vatbaar zijn; en vergeleken met het aantal mensen dat het virus heeft opgelopen, is het aantal sterfgevallen erg laag.

In geen geval bagatelliseren we de situatie, laat staan ​​dat we de overvloed aan emoties die ermee gepaard gaat negeren, maar toch stellen we de volgende vraag: Waar is de bezorgdheid over de vele, vele duizenden doden elke dag als gevolg van honger, oorlog, huiselijk- en lukraak geweld, voertuigongevallen, zelfmoord of chronische ziekten als gevolg van ondermaatse leefomstandigheden?

Vanuit ons gezichtspunt lijkt het ons dat de verstoring van geplande activiteiten, reizen, lokale en internationale handel en aandelenmarkten door het coronavirus door de bevolking als net zo belangrijk zou kunnen worden beschouwd als de zorgen om de gezondheid.

En ja, wat we in het bericht van vorige maand hebben gezegd, is waar: Het coronavirus en alle bijbehorende publiciteit zullen wegebben en net als alle andere activiteiten die door het duister worden bedacht, zullen ziekten die door hen worden ontworpen en verspreid, verdwijnen.

Vaak hebben we er bij jullie op aangedrongen om liefde-licht naar de duistere zielen te sturen omdat zij dit, van alle leden van onze universele familie, het hardst nodig hebben. Ze veroorzaken wereldwijd vreselijke omstandigheden omdat ze van deze energie verstoken zijn gebleven behalve dan de vonk die hen leven gaf.

Sommigen van jullie hebben gevraagd of er een manier is om alleen het aspect licht van dit liefde-licht naar individuen te sturen die weerzinwekkende dingen doen. Nee, lieve mensen, dat is niet mogelijk - liefde en licht kunnen niet in twee componenten worden opgedeeld. Hoewel je zou kunnen zeggen dat licht datgene is waar de ziel uit bestaat en liefde een capaciteit is van de ziel, kunnen deze twee net zo min worden gescheiden als de ziel kan worden gescheiden van God en Schepper.

Vele jaren geleden, toen mijn moeder moeite had om licht te sturen naar mensen die anderen veel leed toebrengen, vertelde ik haar dit:

Moeder, om iemand uit de duisternis van onzekerheid en angst naar een pad te leiden waar zij of hij niet bang meer is en zich veilig voelt, zou je voor haar of hem een licht ontsteken, nietwaar? Deze zielen zijn de weg kwijt en ze zijn bang en stuurloos. Beoordeel hen niet op basis van hun daden, maar richt je op wat je voor de wereld wenst! Denk aan vriendelijkheid, behulpzaamheid, rechtvaardigheid en het met elkaar delen, zie voor je hoe de mensen van de wereld in harmonie, vreedzaamheid en liefde voor elkaar leven en stuur deze gedachten naar die zielen die in duisternis leven.

Het sturen van liefde-licht naar eenieder op Aarde bereikt elke vorm van leven op de planeet. Het is deze uiterst machtige kracht in de kosmos die vrede en samenwerking tussen de volkeren teweegbrengt en inspireert om in harmonie met de gehele natuur te leven.

Ons werd eveneens gevraagd hoe we licht kunnen sturen naar personen die je dierbaar zijn. Je hoeft er alleen maar met zorg en liefde aan te denken. Er bestaat geen enkele verwarring omtrent wie je bedoelt - je gedachten en gevoelens over deze persoon werken als een specifiek post- of e-mailadres en gaan rechtstreeks naar degene die je wenst te bereiken.

Dit is een goed moment om uit te leggen dat gebed niet goed begrepen wordt. Gebeden zijn inderdaad speciale gedachten over een geliefde evenals religieuze bewoordingen en zegeningen tijdens de maaltijd, maar het is veel, veel meer dan dat. Gebed is elke gedachte, elk gevoel, elke intentie en iedere daad - je leven is een continu gebed. Jullie hebben een uitdrukking: Wees voorzichtig met wat je wenst, het zou zich kunnen aandienen. Ja! De universele wet, de wet van aantrekking, is constant operationeel.

Zelfs wanneer je gedachten en gevoelens positief zijn, is het mogelijk dat de uitkomst misschien niet is wat je wilt. Bijvoorbeeld wanneer je bidt voor het herstel van een geliefde die ernstig ziek is. Zielscontracten hebben voorrang op gebeden en medische aandacht van een deskundige, waarbij niemand die erbij betrokken is, weet wat er in het contract van de bewuste persoon staat.

Er speelt nog een andere factor. Panisch bidden zorgt voor een breuk in je energie; in plaats van je intentie om helende energie naar een geliefde persoon te sturen, stuur je het tegenovergestelde. Wat de omstandigheden ook mogen zijn, het meest heilzame gebed is een gebed dat kalm wordt uitgezonden, en heeft het meeste effect voor jezelf en voor de ander.

Ook is ons gevraagd uit te leggen hoe men licht kan absorberen. Dit gebeurt automatisch door behulpzaam, meelevend, eerlijk en genereus te zijn – dus door op goddelijke wijze te leven. God heeft het nog eenvoudiger gezegd: Wees zachtmoedig.

Nu laten we nog een andere manier zien om licht te absorberen. In ons bericht van december 2019 hebben we gesproken over bomen en de waardevolle hulp die deze zielen bieden. Een recent bericht van de Grootmoeders, wier wijsheid op de ‘Net of Light’-site wordt gepubliceerd, ging over bomen. We hebben toestemming gekregen om deze relevante passage in ons bericht op te nemen:

Jullie verbinden je nu weer met de bomen, jullie herenigen je met de bomenfamilie. Blijf dat doen. Blijf tijd doorbrengen met de bomen, luister naar hen en ontvang van hen terwijl jij ze, op jouw beurt, eert.

De levenskracht in de bomen zal harmoniseren met je eigen levenskracht, en wanneer dat gebeurt, zul je de dingen anders zien. Je zult een groter inzicht krijgen en de zaken op een andere manier begrijpen dan voorheen. Sta toe om van de bomen te leren. Doe een beroep op hen en laat hen weten dat je een gewillige leerling bent, vertel de bomen hoe graag je wenst te leren.

Stel jezelf iedere dag open voor een boom. Loop ernaar toe en raak hem aan, koester de boom en roep het Net van Licht aan om je ermee te verbinden. Vraag hem na een paar minuten: 'Wat kan ik voor je doen? Wat wil je dat ik weet? ' Maak van dit contact met een boom een gewoonte, een nieuwe manier van leven. Deze verbinding met een boom zal een nieuwe wereld voor je openen; het zal je menselijke eigendunk doen oplossen en je doen ontwaken voor de bron van verbinding met alle bomen. Neem deze taak op je en vervul hem trouw. Maak een begin en je zult in je leven snel het verschil kunnen zien. netoflight.org

Geliefde familie, er bestaat zoveel meer vriendelijkheid, hulp, schoonheid en liefde in jullie wereld dan je misschien beseft, vooral in tijden van chaos en verwarring zoals nu. Wees licht van hart, zodat de energie die je uitstraalt, helpt om negatieve gevoelens bij anderen te verdrijven.

Alle lichtwezens in dit universum eren jullie voor je standvastige toewijding om de mensen van de Aarde te helpen ontwaken en voortgang te boeken in het manifesteren van het Gouden Tijdperk van de planeet.

______________________________________


LIEFDE en VREDE

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com

Vertaling: Rob & Marja


[Als je deze boodschap doorgestuurd kreeg of deze leest op www.matthewbooks.com en je wilt graag de volgende boodschappen direct krijgen, zend dan een email naar messagesfrommatthew-subscribe@yahoogroups.com. Die zullen je e-mail opnemen met je adres op de groep moderator distributielijst. ]Er zijn twee boeken van Suzy Ward in het Nederlands verschenen, "Matthew, vertel me over de hemel" en "Matthews openbaring voor een nieuw tijdperk". Wij hebben deze boeken zelf gelezen en we raden ze je van harte aan! Het eerste boek is o.a. te bestellen op Bol.com. Het tweede boek is daar niet meer te verkrijgen, maar wellicht is hij nog bij andere boekhandels of in de bibliotheek te vinden. Alle Engelse boeken zijn via Suzy Ward's website te bestellen.


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!