Home Channeling? Onze channelers Over ons Contact


Home > Nederlands > Matthew Ward - 7 januari 2022


Suzy Ward - Channeling van Matthew Ward - 7 januari 2022

Suzy Ward

Met liefdevolle groeten van alle zielen op dit station, dit is Matthew. Eerst zeggen we, ga je nieuwe jaar in met grenzeloos enthousiasme en optimisme! Volgend jaar rond deze tijd kun je nadenken over 2022 met een groots gevoel van voldoening over het feit dat je de volkeren van de Aarde hebt geholpen grote stappen te zetten in de richting van een vreedzame, harmonieuze wereld.

Nu zijn we bevoorrecht en vereerd om God te verwelkomen, die vroeg om een stem in deze boodschap.

GOD: Dank je, Matthew. Ik hou van het begin van de boodschap. Er zullen grote stappen worden gezet, dat is zeker, maar er zullen hobbelige passages zijn terwijl de rotzooi in die wereld wordt opgeruimd. Dit jaar zal een game-changer zijn, en wie beter dan ik kan zeggen dat het de hoogste tijd is om te stoppen met het afschuwelijke spel dat sommigen in mijn kudde op aarde hebben gespeeld. Dat is geen oordeel, dat is een feit.

Nu dan, mijn geliefde kinderen, wat jullie over Mij denken en voelen is belangrijk voor jullie, dus ook voor Mij, omdat jullie allemaal delen van Mij zijn en op elk moment denk en voel ik precies zoals ieder van jullie dat doet. Het is voor mij dus heel belangrijk wat je over jezelf denkt en voelt.

Degenen die mij niet dienen in mijn kudde willen dat de verschillen in jullie culturen, rassen en religies jullie verdelen. Ze hebben een lange geschiedenis waarbij ze dat met succes deden en door de eeuwen heen hebben ze veel bedrieglijke methoden gebruikt om te voorkomen dat mijn kinderen op aarde weten dat ze god-zelf zijn en dat ze allemaal gelijk zijn in mijn ogen. Lang, lang geleden vertelden mijn belangrijkste boodschappers de mensen hetzelfde en andere universele waarheden, maar het niet-dienende ervan vernietigde originele verslagen en schreef zelf jullie heilige boeken, zodat die zouden bevatten wat ze wilden dat iedereen geloofde en deed.

Ze schilderden me af als een toornige, wraakzuchtige God wanneer ik niet gehoorzaamd word, en ze maakten zelfzuchtige wetten, doordrenkt van controle en hebzucht en ze vertelden de mensen dat dit mijn wetten waren. Ze veroorzaakten verarming en begonnen alle oorlogen, sommige zelfs uit mijn naam. Ze hebben slavernij, offerrituelen en het idee dat man superieur is aan de vrouw, en ze hebben de planeet vernietigd die het lichaam van mijn kind Gaia is.

Ik heb nooit iets van die valsheid, wreedheid, verdeeldheid en destructiviteit gewild! Altijd heb ik gewild dat mijn aardse familie vreugdevol, coöperatief samen zou leven, met diversiteit om hun leven te verrijken. Ik wil dat mijn mensheid elkaar en de natuur liefheeft en respecteert – het zijn ook allemaal delen van mij – om de schoonheid van de planeet te behouden en te gedijen in haar overvloed.

Het punt is dat, nadat de Schepper mij had uitgekozen om de god van dit universum te zijn en me Zijn energie liet gebruiken om mijn ontwerpen in vorm te brengen, ik verplicht was om Zijn geschenk van vrije wil aan al mijn kinderen te eren. Het is me nooit toegestaan om me te bemoeien met wat een van hen kiest om te doen, ongeacht hoe gruwelijk of dodelijk voor vele, vele anderen.

Wat ik kan doen is reageren op verzoeken om hulp uit vrije wil, en ik doe dat voor Gaia en haar bewoners sinds ze dit meer dan 80 jaar geleden vroeg. Dat is het moment waarop hele beschavingen een massa licht begonnen te sturen om de trillingen van de Aarde te verhogen en de geest van mijn kinderen daar te openen, zodat ze duidelijk de controle kunnen zien die gaande is en ertegen in opstand komen. Sommige van mijn kuddes uit andere thuislanden wonen daar bij jullie en zij hebben o.a. het functioneren van kernkoppen verhinderd en de verwoestingen die de virale plaag beoogde enorm verminderd. Anderen ruimen vervuiling uit jullie lucht - als ze dat niet non-stop zouden doen, zouden de meesten van jullie sterven aan het inademen van ziekteverwekkers en andere toxiciteit.

Jullie talloze helpers doen die dingen en nog veel meer niet alleen maar omdat ik zei dat ze dat kunnen – de spiritueel ontwikkelden in mijn kudde werken binnen de universele wet van toestemming om in de aangelegenheden van een andere beschaving te stappen, zelfs als de behoefte aan hulp zo duidelijk is – ze doen het omdat je familie bent en ze van je houden!

Dus, mijn lieve kinderen, als jullie mij om hulp hebben gevraagd of zelfs als jullie dat niet hebben gedaan, hebben jullie het al die tijd gekregen, maar ik kan geen vrede op aarde sluiten omdat dat begint met vrede in elk hart. Jaren geleden zei ik tegen mijn kind Suzanne: Het hart is de zetel van de ziel. Jullie zijn onsterfelijke zielen gemaakt van pure liefde – het is dezelfde energie als licht, de essentie van ons Begin in de Schepper en de machtigste kracht in het hele bestaan. Die energie IS alles wat er bestaat! Liefde is wat jullie zijn, wat Gaia en ik zijn, wat dieren, planten, sterrenstelsels, bewustzijn en ons hele universum zijn!

Liefde is schepping, geen gedrag, en het betekent niet dat je houdt van wat er ook gebeurt. Sommigen in mijn kudde, degenen die jullie duister noemen, doen onuitsprekelijk slechte dingen. Daardoor lijken ze misschien de sterksten, maar ze zijn de zwaksten omdat ze een harteloze leegte hebben gekozen in plaats van liefde. Ze hebben alleen de vonk van de essentie van de Schepper die de levenskracht van elke ziel in stand houdt en hun tijd op de planeet is voorbij. Ze zullen worden meegenomen naar plaatsen ver, ver weg waar ze andere kansen zullen krijgen om liefde te kiezen en als ze blijven weigeren, zal de Schepper het overnemen.

Ik dank jullie allemaal die jullie werelden hebben verlaten om onze Aardse familie te helpen zich te bewegen in de richting van het manifesteren van Gaia's Gouden Eeuw. Die van jullie is geen gemakkelijke missie geweest, ik weet het - ik heb elke stap van jullie reis meegemaakt - en ik eer jullie omdat jullie standvastig zijn gebleven. Mijn liefde voor jullie is oneindig en eeuwig.

Nu dank ik jou, Matthew, dat je mij een stem hebt gegeven in je eerste boodschap van het nieuwe jaar van de Aarde. Het wordt een fenomenaal keerpunt voor mijn kinderen daar!

MATTHEW: God, wij danken U voor Uw inspirerende woorden!

GOD: Matthew, ik zou graag willen dat hier ook een andere stem wordt gehoord, als je wilt, en ik zal daarover met je moeder spreken. Suzy, enkele jaren geleden gaf Gaia je een boodschap en ik vroeg je om het op te nemen in mijn vijfde boek van de serie die we de Matthew Books noemen. Kopieer haar bericht hier.

[Tijdens een wereldwijde meditatie over de herfstequinox in 2011 visualiseerde ik de aarde in goudwit licht toen ik hoorde: neem alsjeblieft mijn woorden op. Het volgende is wat ik heb opgenomen.]

Ik ben Gaia, de ziel van de planeet die jullie Aarde noemen. Net als jij kan ik me zwaarmoedig of luchtig voelen. Lange eeuwen heb ik gehuild, toen mijn geest gebroken was. Mijn volkeren haatten elkaar en mijn lichaam was doordrenkt van hun bloed. Ik huil niet meer omdat er zoveel is om blij over te zijn, zoveel om dankbaar voor te zijn.

Mijn licht is nog niet in volle kracht, mijn lichaam is nog niet in balans. Dat komt omdat sommige van mijn kinderen nog steeds haatdragend zijn naar elkaar. Sommigen van hen zijn zonder liefde, zonder mededogen, zonder het begrip dat verschillen absoluut prachtig kunnen zijn wanneer harmonie en respect langs de hartlijnen stromen.

Toch ben ik blij omdat ik op een reis ben zoals geen enkele andere ziel in dit universum ooit heeft gereisd. Ik ga naar huis en jullie die het licht vasthouden dat me helpt om gestaag en snel vooruit te gaan, komen met me mee. Kun je je een groter onderscheid voorstellen dan deze reis die we delen? Kun je je een grotere opwinding voorstellen dan onze ascensie? Dat kan ik niet!

Ik vroeg om deze dag te spreken om jullie te vertellen over mijn dankbaarheid voor jullie allemaal. Jullie werden gekozen uit een groot aantal zielen, driemaal het aantal dat kon incarneren en deelnemen. Dit niveau van lichtdienstbaarheid is nog nooit eerder ondernomen. We spelen een rol in de grootste show ooit uitgevoerd in dit universum. Ik voel de nederigheid die zich vermengt met sublieme voldoening voor een goed uitgevoerde taak – in het continuüm is ons werk voltooid.

Terwijl onze reizen doorgaan, staan er vele wonderen voor jullie en deze wereld van ons in het verschiet. Jullie is verteld van velen, dus jullie kunnen aan hen denken en ernaar uitkijken, maar daadwerkelijk leven in de glorieuze tijden die spoedig komen, gaat jullie voorstellingsvermogen te boven.

Alle wezens in dit universum zien dit zich ontvouwen, wist je dat? Ik kan me zo'n groot publiek niet voorstellen! Alle zielen van het licht juichen voor ons, dus we zullen hen een goede show blijven geven, een ervaring die zelfs Gods applaus waardig is. Ik deel mijn hart met jullie en mijn liefde voor jullie stroomt over.

GOD: Dank je, Suzy. Nu spreek ik weer tegen iedereen. Weet je waarom ik Gaia's boodschap en de mijne in de eerste boodschap van Matthew in het nieuwe jaar wil? Nee, natuurlijk niet en dat was geen eerlijke vraag. Ik wil dat Gaia en ik meer voor jullie zijn dan vage concepten ergens daarbuiten of daarboven. Zoals ik al zei, we zijn zielen net als jullie, en zonder verdere vertraging wil ik dat jullie ons kennen en onze gedeelde nabijheid en warmte voelen binnen een liefdevolle, zorgzame familie! Hoe kun je dat beter doen dan jullie te vertellen over ons en onze gevoelens voor jullie?

Ik ga iets meer zeggen over jullie komende jaar. Het wordt levendig, extreem levendig! De weg zal hier en daar kuilen en hobbels hebben - mijn spelletjes spelende kinderen zullen niet rustig vertrekken - maar als je het gevoel hebt dat jullie de krachtige multidimensionale familieleden bent, zullen de gebeurtenissen meteen meeneuriën.

Jullie hebben ook veel ervaring met het omgaan met een wereld van mensen die aarzelen om grote veranderingen aan te brengen - je bent er geweest, hebt dat gedaan. Vaak, eigenlijk, en gewoon door te ZIJN, inspireer je hen om verder te gaan met de liefde-lichtenergie van je enthousiasme, opwinding en vertrouwen. Die gevoelens zijn als hoop, vreugde, vergeving, behulpzaamheid, vrijgevigheid, mededogen en dankbaarheid – ze zijn allemaal welwillend besmettelijk – en terwijl ze zich over mijn aardse kudde verspreiden, zullen ze de teugels in handen nemen om hun wereld te veranderen en je kunt je verheugen: Missie vervuld!

Mijn geliefden, denk alsjeblieft na over wat Gaia en Ik jullie hebben verteld. Godzijdank nee, je hoeft onze woorden niet te onthouden, denk gewoon aan onze liefde voor jou en houd dat in je hart. Leef vanuit je hart en laat je licht schitterend schijnen – je verheft ons hele universum!

Matthew en Suzy, ik dank jullie allebei. Nu neem ik afscheid zodat jullie verder kunnen.

MATTHEW: God, nogmaals, wij danken U.

Nu dan, lieve mensen, we weten hoe graag jullie willen dat er een einde komt aan alle "pandemie"-gerelateerde omstandigheden – net als wij en alle andere lichtwezens in dit universum! – en dat zullen ze doen zodra feiten over deze misdaad tegen de mensheid openbaar worden gemaakt. Nu alles steeds sneller komt, zou het logisch zijn om te verwachten dat die waarheid en alle vele lang onderdrukte waarheden ergens in de komende weken of maanden algemeen bekend zullen worden.

Het doel van dit ongekende tijdperk op Aarde – inderdaad, zoals Gaia verklaarde, in dit universum – is het openen van geesten en harten, zodat de beschaving kan evolueren in het spirituele en bewuste bewustzijn dat ze nodig hebben om de Gouden Eeuw mede te creëren. Als alle waarheden in één klap naar buiten zouden komen, zou de collectieve psyche van de derde dichtheid in shock raken en het grote momentum dat zich aan het opbouwen is, stoppen. Zo zullen openbaringen stapsgewijs verschijnen, zodat de volken de eerste kunnen assimileren voordat ze de tweede horen, enzovoort, enzovoort. Zelfs nu alles wordt versneld, is het begrijpelijk dat verlichting niet kan worden overhaast als je kijkt naar de verbluffende reikwijdte van informatie die de mensen moeten leren.

Laten we het dus hebben over wat er eerst zal komen. Het is misschien alleen de 'pandemie', maar er wordt overwogen om dat te koppelen aan de uitslag van de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten, omdat sommige van dezelfde personen verantwoordelijk zijn voor beide flagrant misleidende situaties. We weten niet wanneer bewijs zal worden gepresenteerd, maar er zijn aanwijzingen dat het vóór het midden van het jaar kan zijn. Samen met lopende arrestaties en vervolgingen van betrokken personen, zijn er in verschillende landen "pandemie"-gerelateerde rechtszaken aan de gang, sommige rechtszaken worden ingediend bij het Internationaal Strafhof, vele miljoenen burgers over de hele wereld demonstreren tegen beperkingen en vaccinaties, en groeiende aantallen trotseren die mandaten.

Wat er ook wordt besloten over welke informatie moet worden vrijgegeven, als het komt, zal het grootste deel van de bevolking verbijsterd zijn. Waarschijnlijk zullen reacties een mix zijn van woede, opluchting, verwarring, schuld, schaamte en angst, en sommigen kunnen kiezen voor ongeloof of ontkenning. Jullie meerdere levenservaringen – en ze zijn van onschatbare waarde geweest bij het helpen ontwaken van de aardse volkeren in de mate waarin ze dat hebben gedaan – zullen jullie in staat stellen een fundament van helderheid en hoop te zijn voor degenen die zullen wankelen. Zodat personen die dubbel of drievoudig zijn gevaccineerd niet het gevoel hebben dat ze net de doodsteek hebben gehoord, kan het aanbieden van de aanmoediging van stijgende trillingen bijzonder nuttig zijn.

Wat de gevoelens van mensen ook zijn over de waarheid, het zal een aanvulling zijn op zorgen over fysieke, emotionele en mentale effecten die ze kunnen ervaren als gevolg van voortdurend stijgende trillingen. Houd er rekening mee dat jullie dichte lichamen ook gevoelig zijn voor de effecten. Als je je uit balans, moedeloos, verergerd of vermoeid voelt, onthoud dan onze suggesties om diep en ritmisch te ademen, veel zuiver water te drinken, licht te eten, voldoende slaap te krijgen, de tijd te nemen voor eenzaamheid en zo vaak mogelijk in de natuur te zijn. Het delen van die suggesties met familie, vrienden en collega's kan de geest verlichten en de lichamen verlichten van degenen die luisteren en het in zich opnemen.

Geliefde zusters en broeders, wanneer de weg soepeler is – en verderop is dat zo! – zullen jullie in een verlichte wereld leven waar eenheid groeit binnen het collectieve bewustzijn, en het meest opwindende tijdperk op Aarde zich blijft ontvouwen.

Wij zijn bij elke stap van jullie reis en ondersteunen jullie, met alle andere lichtwezens in dit universum, met de kracht van onvoorwaardelijke liefde.

______________________________________


LIEFDE en VREDE

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com

Vertaling: Rob


Vragen en commentaar aan Suzy kunnen gestuurd worden aan suzy@matthewbooks.com.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Alle oudere berichten vanaf december 2003 (in het Engels) staan gearchiveerd op www.matthewbooks.com. Deel ze svp.

Geniet van de artikelen van Matthew, Tell Me about Heaven op YouTube kanaal Matthew Books.THC-olie kopen


Schermbril.nl - Veel keus in computerbrillen, geen verzendkosten!


Er zijn twee boeken van Suzy Ward in het Nederlands verschenen, "Matthew, vertel me over de hemel" en "Matthews openbaring voor een nieuw tijdperk". Wij hebben deze boeken zelf gelezen en we raden ze je van harte aan! Het eerste boek is o.a. te bestellen op Bol.com. Het tweede boek is daar niet meer te verkrijgen, maar wellicht is hij nog bij andere boekhandels of in de bibliotheek te vinden. Alle Engelse boeken zijn via Suzy Ward's website te bestellen.


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!Share |


Donaties voor ons vertalersteam worden in dankbaarheid ontvangen Dankjewel!!
Als je ons even een mailtje stuurt, ontvang je van ons de juiste gegevens.Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nlGalactic Channelings

Create Your Badge