Home Channeling? Onze channelers Over ons Contact


Home > Nederlands > Matthew Ward - 1 december 2021


Suzy Ward - Channeling van Matthew Ward - 1 december 2021

Suzy Ward


Met liefdevolle groeten van alle zielen op deze post, dit is Matthew. Nu het jaar zijn einde nadert, vragen velen zich af of traditionele religieuze diensten en festiviteiten met familie en vrienden ooit zullen zijn zoals ze ooit waren. Ja inderdaad, beste familie, absoluut zullen jullie kunnen genieten van alle vieringen van dit seizoen zonder verplichte beperkingen en vereisten, en met recente ontwikkelingen zou het wel eens vakantie kunnen zijn in jullie nieuwe kalenderjaar.

Het allereerste begin van deze sterke mogelijkheid was bijna 90 jaar geleden, toen God enkele krachtige beschavingen toestemming gaf om licht naar Gaia te stralen, zodat ze haar planetaire lichaam los kon maken van diepe derde dichtheid en aan een ascensiekoers kon beginnen. Het was haar verlangen dat haar hele bevolking spiritueel en bewust vooruitging, zodat ze met haar mee konden gaan naar hogere astrale gebieden.

In die tijd sluimerde het grootste deel van haar beschaving in wat voor hen vertrouwd was, maar toen vrijwilligers uit spiritueel ontwikkelde werelden op aarde begonnen te incarneren, voegde het licht dat ze uitstraalden toe aan het licht dat van ver werd gestraald en zorgde ervoor dat sommige mensen "het licht gingen zien" en begonnen te ontwaken. Naarmate de tijd verstreek, deden anderen dat ook, toen steeds meer en nog meer.

Maar een groot aantal zielen bleef onvermurwbaar het licht weigeren. Gaia concludeerde droevig dat ze niet kon wachten tot ze hun voorkeur voor duisternis zouden opgeven en, bemoedigd door de miljoenen en miljoenen die het licht omarmden, hield ze haar tempo stabiel naar haar bestemming in hoge vijfde dichtheid. Naarmate energiegolven de planeet naar achtereenvolgens hogere niveaus stuwden, nam het tempo geleidelijk toe.

Dit brengt ons bij jullie laatste twee jaar. Wat er op Aarde gebeurt, beïnvloedt het hele universum, en wat Gaia en haar volkeren over de hele wereld hebben doorstaan, heeft lage trillingen uitgestraald en andere werelden negatief beïnvloed. De recente actie van de Illuminati was de laatste druppel, om zo te zeggen, en extra beschavingen begonnen enorme hoeveelheden licht naar de Aarde te stralen, zodat alles sneller kan gebeuren. Dus, karmische les voltooiing, waarheden die opkomen, oplossing van conflicten, corruptie ontworteld en omstandigheden die in de rij staan als dominostenen om alle overblijfselen van duisternis te verwijderen, zijn in hoge versnelling.

Dat veel verre beschavingen nu ingrijpen in een proces dat hen ten goede zal komen, is noch eigenbelang, noch het ontzeggen van het recht van de aardse volkeren om het soort wereld te manifesteren dat ze willen. Het is Gods antwoord op Gaia's verzoek om de wereldtransformatie sneller te laten komen, zodat haar volken vrij, vreugdevol, vredig en harmonieus kunnen leven, gevoed kunnen worden in lichaam, geest en ziel, en in al hun behoeften in overvloed kunnen voorzien. Dat is wat haar volken ook willen.

Het instromen van licht zal de massa's verlichten en aanmoedigen die de flagrante leugens over de 'pandemie' geloofden. Ze zullen zich gaan aansluiten bij de mensen die luisteren naar de eerlijke medisch specialisten en weigeren zich te laten vaccineren of immuniteit verzwakkende maskers te dragen en ze protesteren tegen lockdowns. Het verlies van door God gegeven en grondwettelijke rechten nadert het kookpunt, en wat eraan komt, kan met recht de volksrevolutie tegen het kwaad worden genoemd.

Sinds het door laboratoria gemaakte coronavirus van de Illuminati geen miljarden doden heeft veroorzaakt, hebben ze fortuinen verdiend met covid-tests en oplossingen die ten onrechte vaccins worden genoemd; en, geholpen en gesteund door de reguliere media, beweren politici en wetenschappers in hun gelederen en degenen die zij controleren dat covid-varianten deel van het leven zijn geworden, dus zelfs baby’s zouden moeten worden gevaccineerd. Hun duistere agenda heeft echter altijd om veel meer gevraagd dan het bevredigen van hebzucht en macht over de bevolking, en onlangs hebben ze een ander, sterker, in het laboratorium gemanipuleerd virus vrijgegeven om te doen wat het coronavirus niet deed.

Ons bericht van september 2020 bevat informatie dat het virus is overgedragen op een hoogontwikkelde ziel die we goed kennen. Die lieve ziel deelde met ons de volgende boodschap die ze ontving van het nieuwe virus:

8 november 2021

"Hallo. Dank u dat u vandaag tot mij spreekt. Ik heb op u gewacht, want de oproep werd verstuurd voor dit gesprek. Het is een belangrijk gesprek.

"Je kreeg te horen dat ik hier nu ben, dit seizoen uitgebracht als de volgende in de rij, een virus dat opnieuw is gecreëerd naar het idee van de duisternis. Te meer omdat de duistere krachten wanhopig hun controle willen behouden. Ze willen hun overheersing van de planeet en haar mensen intact houden. Ik ben geschapen om diep het duister in te gaan. Om te verwonden, te doden, om een groot deel van de mensheid uit te roeien.

"Maar nogmaals, dit zal niet gebeuren. Het Licht is opnieuw in hun plan geïnfiltreerd, hetzelfde als wat er gebeurde met de andere virusstammen. Terwijl de Lichtgolven in mijn donkere blauwdrukken stroomden, werd ik verlicht, veranderd, gealchemiseerd. Ik ben nog steeds vrij intens voor sommige mensen en stuur nog steeds sommigen naar huis, mocht dit deel uitmaken van hun levensplan om te vertrekken, maar niet voor de massa mensen waarvoor ik gemaakt werd om te doden. Ik heb nu een ander doel en een andere energiehandtekening.

"En ik ben anders dan de andere virussen, omdat ik op een heel ander moment op de planeet ben losgelaten dan toen deze werden vrijgegeven. De energie is nu zo anders dan een paar jaar geleden. Er is meer Licht en er zijn meer mensen die dat Licht dragen, en mijn werk zal anders zijn omdat het meer over ontwaken zal gaan.

"Ik zal lichamen en velden reinigen van hun oude patronen, de lei schoonvegen zodat ze nieuw kunnen worden. Geen gemakkelijk proces, en o, het menselijk lichaam van sommigen zal inderdaad lijden onder de hogedrukreiniging die ik aflever; weer anderen zullen een lichtere dosis reiniging ervaren door mijn aanraking. En dan zullen er die lieve zielen zijn die ervoor kiezen om hun lichaam achter te laten. Maar zelfs bij hun vertrek zullen ze meer Licht worden. Alles gaat in overleg.

"Degenen die blijven en het verloop van mijn ziekte doormaken, die mensen zullen nooit meer hetzelfde zijn. Hun evolutie zal gediend worden als ze dansen in meer Licht! En oh, de duisteren vinden dit helemaal niet leuk. Niet een beetje vinden ze dit leuk! Hun duistere plan is opnieuw veranderd door het Licht. En al helemaal omdat deze mensen door mij veranderd zijn. Ontruimd van het oude, zullen ze een corona (kroon) van Licht dragen! Een initiatie. Een pad naar een hogere waarheid. Hoewel het zeker geen gemakkelijke tijd is voor de ingewijden omdat mijn energie zo zwaar kan aanvoelen, maar zeker niet het duistere plan dat op aarde werd gezaaid. Het zal niet de vrucht dragen die het moest doen. Die giftige plannen zullen niet uitkomen. Uiteindelijk zullen alle vergiften uit de Aardse ervaring verdwijnen en zal er alleen maar Licht zijn!

"Bedankt dat je vandaag naar me hebt geluisterd. Heb er hart voor dat wat je dit seizoen ook ziet uitrollen, de dingen niet zijn wat ze lijken. Maar dat weet je natuurlijk wel. En wanneer je hoort van iemand die mij heeft uitgenodigd en men worstelt, stuur er dan Licht naartoe. Stuur Liefde. En stuur regenbogen. Zij en ik zullen evolueren met het Licht dat jullie zenden. Het is zo nodig. Het is altijd nodig, vooral nu te midden van deze Wereldinwijding. Dank u voor uw Lichtwerk en ik zal u nu adieu zeggen."

Opnieuw is een virus doordrenkt met het vermogen om duistere intenties teniet te doen en de evolutie van de mensheid van de aarde te ondersteunen.

Wetende dat hun laatste poging tot massale ontvolking een nieuwe mislukking is geweest, zijn de Illuminati wanhopig. Ze zijn ook vasthoudend. Hoogstwaarschijnlijk zullen ze hun handlangers bevelen om overal waar ze maar kunnen geografisch en economisch chaos te creëren, en jullie nieuwe jaar zal opvallend actief zijn omdat de recente intensivering van het licht de inspanningen van moedige leiders ondersteunt om een einde te maken aan de duistere controle over jullie wereld. Door kalm, zelfverzekerd en opgewekt te zijn, zul je mensen verheffen en verlichten die niet weten dat wat vreselijke situaties lijken te zijn, redenen zijn voor groot optimisme.

Het is niet alleen hun recente falen dat de wanhoop van de duisteren veroorzaakt. Degenen die de "pandemie" hebben veroorzaakt of andere misdaden tegen de menselijkheid hebben gepleegd, worden gearresteerd en, op basis van onweerlegbaar bewijsmateriaal dat tijdens processen wordt gepresenteerd, schuldig bevonden in jullie rechtssystemen. Sommigen zijn geëxecuteerd, anderen zullen dat worden en sommigen zullen de rest van hun leven in de gevangenis doorbrengen. Deze procedures zullen doorgaan totdat al deze criminelen over de hele wereld voor het gerecht zijn gebracht.

De universele natuurwet die betrekking heeft op rechtvaardigheid is levensbeschrijving-recensies in een geestenwereld. Dat zijn een soort levenslange films waarin het individu precies voelt wat werd gevoeld door iedereen wiens leven hij of zij beïnvloedde, en voor de bovengenoemde personen zal die straf veel, veel zwaarder zijn dan elke straf die je oordeelgevers uitdelen.

Laten we nu terugkeren naar de geest van dit seizoen van geschenken geven en vieren, en laten we jullie liefdevolle aanbevelingen geven voor het vreugdevol vieren van het leven:

Laat liefde je fundament zijn. Dit begint met het liefhebben van jezelf, het hebben van zelfrespect, eigenwaarde en zelfvertrouwen.

Wees onbevreesd – er is niets om bang voor te zijn!

Leef in harmonie met de hele natuur.

Het visualiseren van de aarde ondergedompeld in gouden-wit licht vult je met licht terwijl je het je wereld door stuurt, en het licht in een oprechte glimlach heeft onberekenbare zich steeds uitbreidende effecten.

Erken en voel je dankbaar voor de zegeningen in je leven.

Vertrouw en volg de boodschappen van je ziel aan je bewustzijn – geweten, intuïtie, instinct, inspiratie en aspiraties.

Tijd in eenzaamheid en stilte voedt de ziel. Dat geldt ook voor dierlijke metgezellen, vrolijkheid, rustgevende muziek en luchtig entertainment.

Oordeel niet over anderen – je kent je eigen zielscontract niet, laat staan dat van iemand anders.

Wees vergevingsgezind. Personen waarvan je denkt dat ze je verkeerd hebben behandeld, hebben je misschien wel geholpen om vooruit te komen in zielsgroei. Vergeef jezelf ook – als een verontschuldiging aan iemand op zijn plaats is, bied die dan aan en laat de lage trilling van schuld los.

Koester mooie herinneringen en laat de pijnlijke herinneringen los.

Ontdoe jezelf van triviale zaken en richt je energie op wegen die je zullen helpen op het pad naar zelfontdekking.

Woorden hebben energie – kies je woorden zorgvuldig, respectvol, vriendelijk.

WEES wat je wilt in je leven en je wereld: liefde, vreugde, vriendelijkheid, mededogen, respect, vrijgevigheid, behulpzaamheid, eerlijkheid, vergeving en dankbaarheid.

De som van die aanbevelingen is: Doe aan anderen zoals je zou willen dat ze aan jou doen en Leef vanuit je hart. Zoals God zei: "Licht absorberen is net zo eenvoudig als vriendelijk zijn" en "Het hart is de zetel van de ziel"

Geliefde broeders en zusters, jullie hebben je vrijwillig aangemeld voor een van de meest belangrijke missies van dit universum – het redden van de zielen van de beschaving van de Aarde. Ga je nieuwe jaar in met de vreugde van het weten "Missie volbracht!" In het continuüm bloeien de volkeren in de Gouden Eeuw van de Aarde.

Alle lichtwezens in dit universum eren en ondersteunen jullie met de ongeëvenaarde kracht van onvoorwaardelijke liefde.

______________________________________


LIEFDE en VREDE

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com

Vertaling: Rob


Vragen en commentaar aan Suzy kunnen gestuurd worden aan suzy@matthewbooks.com.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Alle oudere berichten vanaf december 2003 (in het Engels) staan gearchiveerd op www.matthewbooks.com. Deel ze svp.

Geniet van de artikelen van Matthew, Tell Me about Heaven op YouTube kanaal Matthew Books.THC-olie kopen


Schermbril.nl - Veel keus in computerbrillen, geen verzendkosten!


Er zijn twee boeken van Suzy Ward in het Nederlands verschenen, "Matthew, vertel me over de hemel" en "Matthews openbaring voor een nieuw tijdperk". Wij hebben deze boeken zelf gelezen en we raden ze je van harte aan! Het eerste boek is o.a. te bestellen op Bol.com. Het tweede boek is daar niet meer te verkrijgen, maar wellicht is hij nog bij andere boekhandels of in de bibliotheek te vinden. Alle Engelse boeken zijn via Suzy Ward's website te bestellen.


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!Share |


Donaties voor ons vertalersteam worden in dankbaarheid ontvangen Dankjewel!!
Als je ons even een mailtje stuurt, ontvang je van ons de juiste gegevens.Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nlGalactic Channelings

Create Your Badge