Home > > Matthew Ward - 1 November 2013

Matthew Ward - 1 November 2013

Met liefdevolle groeten van alle zielen op dit station, dit is Matthew. Jullie zouden je enorm opgetild voelen over de staat van jullie wereld als je de Aarde zou zien zoals wij dat doen, sprankelend en gloeiend en steeds stralender omdat haar evenwicht met elke loslating van negativiteit verbetert. Alhoewel de extremen van de dualiteit zich nog op de planeet aan het afspelen zijn, ontvouwen zich al veel positieve scenario’s.

De voornaamste media maakt rampen, onenigheid en schandalen nog steeds sensationeel; maar jullie hebben hen ook al constructieve gebeurtenissen zien rapporteren. Terwijl discussies over het onschadelijk maken van de oorlog in Syrië doorgaan, zijn er voortdurend inspecties gaande van de voorraad chemische wapens van dat land, en zo zijn er ook gesprekken over de nucleaire ontwikkelingsprogramma’s van Iran. Paus Franciscus maakt het huis schoon in het Vaticaan en onderzoekingen van corrupte corporaties en criminele activiteiten in de financiële wereld zijn zich aan het verbreden. We zien de jonge Britse royals – William, Catherine en hun kindje zoon George – licht binnenbrengen in die monarchie, en met vervuiling houden sommige regeringen en corporaties zich serieus bezig.

De draad die deze kennelijk ongerelateerde gebieden en ontelbare andere verbindt, inclusief de myriaden veelbelovende ontwikkelingen van de achterban niveaus, is de toenemende krachtige energiebeweging van in en rond de planeet. Alles in jullie wereld dat met die beweging in overeenstemming is wint aan stuwkracht en alles dat deze stroom weigert gaat uit zijn voegen. De geneigdheid voor oorlog en onderdrukkende gedragslijnen en praktijken die van oude datum zijn, verzwakken steeds meer terwijl de collectieve gedachten, gevoelens en daden voor vrede, vrijheid en waarheid steeds meer intensiveren.

Het is een vreugde voor ons om deze wonderbaarlijke effecten te observeren van liefde-licht energie! Er zal wel een serie van passen en meten zijn in de meest uitgebreide gebieden van verandering, maar er is geen aanwijzing dat er betekenisvolle omleidingen zijn, en niets kan de progressie van jullie gemeenschap doen ontsporen.

Een aspect van deze monumentale, unieke ascentie reis zijn de variërende maten van stoffelijke, mentale of emotionele ongemakken die velen voelen terwijl de op koolstof gebaseerde cellen licht absorberen en getransformeerd worden in kristallijnen structuren. In vorige boodschappen hebben we leiding aangeboden om die op ascentie gerelateerde condities te verlichten en we vragen lezers die hun zorgen uitdrukken over die diverse gezondheidsonregelmatigheden om die boodschappen alsjeblieft te lezen. [in die van 4 juli 2013 staat het meeste hierover]

Een email die naar mijn moeder werd gezonden, laat zien dat de gezondheidszaak in verbinding met ascentie smeekt om verduidelijking. Moeder, stop die email hiertussen.

Kunt u mij zeggen wat Matthew zegt over de verbetering van de gezondheid van mensen? Wat ik bedoel is, er zijn zoveel (meestal oudere) mensen in diverse stadia van slechte gezondheid – sommigen zeer ernstig – het schijnt niet mogelijk te zijn dat zij kunnen ascenderen of zich spiritueel verder kunnen ontwikkelen zonder relatief gezond te worden – of zullen zij gewoon sterven en zullen alleen de gezonde mensen de stoffelijke 5D Aarde erven?

Dank je. Ten eerste zijn planetaire ascentie en persoonlijke ascentie niet hetzelfde, en het kan nuttig zijn om opnieuw uit te leggen dat dichtheid twee definities heeft in de universele context: massa en/of de plaats van een massa en de status van zielen ontwikkeling, of een station, in spiritueel en bewust besef, en die twee dichtheden kunnen aanzienlijk verschillen.

De planeet heeft ongeveer 75 jaren op een ascentiekoers gezeten, langer dan de meeste van haar bewoners in deze tijd hebben geleefd in deze tijd, maar door deze jaren van reizen door de derde dichtheid plaats-gewijs,( hij bedoelt dus wat de locatie betreft.w), Gaia, de ziel die incarneerde als de planeet die nu Aarde wordt genoemd, zat in de vijfde dichtheid ontwikkeling. Gaia en haar planetaire lichaam kwamen oorspronkelijk uit deze dichtheid, en in de millennia waarin haar bewoners wreedheid uitoefenden naar elkaar, veroorzaakte dit de planeet om naar beneden te spiralen, Gaia bleef echter in haar originele ontwikkeling status.

Nu dan, stoffelijke gezondheid heeft geen jota invloed op een mens zijn spirituele en bewustzijns ascentie en die ascentie is niet beperkt tot levens op Aarde. Veel mensen die net de vierde dichtheid ontwikkeling hadden bereikt, hadden zielencontracten met langleven clausules die “afliepen” zogezegd – toen zij stierven en zij leven nu in hun ontwikkelde status in het Nirvana of, als zij dat wilden, in een of andere gelijkwaardige spiritwereld. Terwijl de planeet door de vierde dichtheid reist, zullen haar bewoners die zich ontwikkeld hebben tot die dichtheid spiritueel en bewust doorgaan met ascenderen met de Aarde als dat in overeenstemming is met hun contract van hun levenstijdspanne. Als dat niet zo is, zullen hun lichamen sterven en zullen zij doorgaan met hun ascentie reis in een spirit wereld totdat zij besluiten waar ze willen reïncarneren.

Sommigen van jullie hebben gehoord dat toen de Aarde de derde dichtheid verliet, zij de vijfde binnenging, alsof Nummer Vier helemaal geen deel heeft aan het proces. Wij gebruiken jullie nummers alleen om ontwikkeling aan te geven, of de locatie of de zielen ontwikkeling, en er is geen skipping(overslaan) van een of andere progressieve fase ergens daarin. Net zo dat het niet redelijk is van een kind te verwachten die de ABC’s heeft geleerd om een woordenboek te lezen, is het niet redelijk een sprong te verwachten van jullie huidige vermogens direct naar meesterschap om telepathisch te communiceren, om voorwerpen te manifesteren of de dématerialiseren, om astraal te reizen of om volmaakte gezondheid in lichaam, geest en spirit te bereiken. Inderdaad heeft iedereen het innerlijke vermogen om al die wonderen uit te voeren, maar het is nodig om hetvermogen te ontwikkelen om dat te doen, en iedere ziel zal dat doen in het gemak van zijn eigen timing.

Andere vragen wat de gezondheid betreft over “het radioactieve water” dat stroomt uit de
Japanse Fukushima nucleaire voorziening en de veiligheid van voedsel dat gekweekt wordt in de omgeving ervan. De paar teams van onze ruimtefamilie van vier of vijf leden ieder, die in schepen dichtbij die voorziening zijn, werken tegelijk met bemanningen in schepen die over hun hoofd zweven om het gif van het water in de grootst mogelijke hoeveelheid te verminderen. Hun technologieën zijn veel verder ontwikkeld dan die van jullie, maar zij zijn niet ontworpen om ieder stukje gif te elimineren uit fruit en groenten uit gebieden van radioactiviteit, dus is het verstandig om geen producten te eten die gekweekt zijn dichtbij die nucleaire fabriek.

Nu zullen we de interesses bespreken van lezers bij een aantal zaken die behoren bij de Verenigde Staten. Niet alleen zijn gebeurtenissen een weerspiegeling van wat er in bepaalde mate gebeurt overal op jullie wereld, maar alles dat ergens gebeurt op Aarde beïnvloedt alles overal in dit universum.

De boosheid van de burgerij over problemen die velen oplopen door de regering “shutdown” laat een groeiende intolerantie zien over de laksheid van gekozen ambtenaren door halsstarrige verdeeldheid. Mensen in die regering en alle andere democratisch-gekozen lichamen zullen veranderen van zelf-dienst naar het in eenheid werken voor het welzijn van de bevolking van hun land. Dit zal niet in een felle veeg gebeuren, maar ambtenaren die halsstarrig weigeren om de liefde-licht energie te weigeren zullen het op de een of andere manier gaan verliezen en uiteindelijk zullen alle gekozen openbare dienaren handelen met die energie. Het beëindigen van het regiem van tirannen zal langzamer komen maar dat is ook al voorbestemd.

Geen serieuze gevolgen in buitenlandse relaties zullen resulteren door de NSA (National Security Agency) spionage vergadering – elke verontwaardigde, verraste reactie is gewoon een publieke uitvoering. Niet alleen is het goed bekend dat spioneren alomtegenwoordig is, maar naties die bondgenoten zijn delen de spionage die ze ervan hebben afgeleid en geen nationale leider is naïef genoeg te denken dat ze persoonlijk zijn uitgesloten van toezicht. De energie rond dit rumoer is aan het sterker worden, de energie die in beweging is gezet door alle klokkenluiders overal en uiteindelijk zal dit leiden tot multinationaal vertrouwen in harmonieuze samenwerking.

Om twee redenen werden militaire officieren van hoge rang uit de dienst gezet. De reden down to Earth, (basisreden) is dat zij onder Illuminati bevelen hadden gehandeld, die op massale schaal inhielden door terrorisme gebruikte raketten met nucleaire warheads(koppen). Dank zij de technologie van onze universele familie waren al die pogingen nutteloos; door de Schepper’s voorwaarde dat er geen nucleaire ontploffingen meer zouden komen in de ruimte, autoriseerde God die tussenbeide komst. Energetisch gesproken was de verwijdering van die officieren een natuurlijke stap naar voren om jullie wereld te dé-militairiseren – deze immense onderneming kan niet snel worden gedaan, maar die stap is een welkome start.

Wat betreft de door de Illuminati onder controle staande factie van de CIA, zal die op een weg naar buiten zijn. Die mensen zijn verantwoordelijk voor “zwarte operaties”, de meest vernietigende terroristen activiteiten. Jullie kennen de paar die succesvol en met name die van “9/11” zijn geweest (dat waren die van 11 september) maar niet gepubliceerd zijn de vele aanvallen op ‘hot spots’ over de hele wereld die door ET broeders en zusters werden doorkruist die tussen jullie in leven. Zij zijn toegestaan om dit te doen in antwoord op Gaia’s verzoek, maar zij kunnen zich niet bemoeien met de vrije wil van mensen om gruwelijkheden te wreken die bedreven worden aan hun voorouders of om hun radicale geloven te verdedigen.

Ons is gevraagd naar onze opinie over het legaliseren van marihuana. We voelen dat dit al lang wereldwijd had moeten worden gedaan om medische redenen vanwege de vele bekende voordelen van deze plant – en dat is waarom het top management van farmaceutische firma’s hun legale beschikbaarheid heeft onderdrukt. Maar wat betreft om “jonge mensen een toestemming te geven om drugs te gebruiken”, zien we dit als jullie sociale zaak net als buitengewoon drinken, gokken, teveel eten, seksuele vrij geslachtelijk verkeer, gang-oorlogen en overdonderen (met de stem): zaken die roepen om een sterke ouderlijke leiding en zelf discipline van de individuen. En daar het licht in de bevolking toeneemt, zal problematisch gedrag verdwijnen en daarna ophouden.

Aan de talloze lezers die specifieke acties aanvoeren van president Obama en die vragen of hij nog steeds een lichtwezen is: Ja, dat is hij. We staan voor alles in wat wij jullie over hem hebben gezegd want dat is de waarheid. We zeggen ook dat het derde dichtheids bewustzijn geen licht kan onderscheiden in een mens of in een situatie. Alhoewel de Aarde en al haar bewoners in de vierde dichtheid zitten, wat de plaats betreft, is het grootste deel van de bevolking nog in de derde dichtheid wat het besef betreft. En om een vraag te beantwoorden van een lezer: Nee, een door Illuminati geprogrammeerde kloon van de president heeft de persoon niet vervangen.

Absoluut is er “sabotage” geweest zoals een lezer het uitdrukte, en een andere vroeg: Is die dolle energie en disharmonie rond de Affordable Healthcare Act (de zeg maar ziekenfonds wet van Obama.w.) Illuminati energie?
Sabotage van die Wet die meer bekend staat als de Obamacare (Obamazorg) begon direct nadat president Obama zijn bedoeling aankondigde om een gezondheidszorg verzekering beschikbaar te maken voor mensen die geen noodzakelijke behandelingen kregen omdat zij geen verzekering hadden of dat hun gedragslijnen het niet toestonden. Illuminati leden van het Congres samen met hun tegenhangers in de medische sector en de farmaceutische en verzekeringsindustrieën begonnen openlijke en bedekte campagnes om de pogingen van de president zijn inspanningen te verdoemen – het resultaat is een wettelijke regeling die alleen nog de essentiële dingen heeft van zijn originele plan. De Wet zijn website is niet vrij van sabotage, om zeker te zijn, zijn er “teveel koks in de keuken” die overhaastig werken met complexe technologische kenmerken wat bijdroeg aan de slechte werking van de site.

Mensen in het Congres die vastbesloten de Wet willen uitroeien zullen langs de kant van de weg vallen of samen gaan met hun collega’s die de gezondheid zien door het bewaren van de positieve aspecten en de beroerde zaken ervan veranderen. Uiteindelijk zal de energie stromen en gezondheidszorg gelijkheid en de beschikbaarheid ervan naar iedereen in jullie wereld brengen. Maatregelen zullen inclusief volledig erkennen wat jullie noemen “alternatieve” behandelingen: De Natuur haar helende Ingrediënten die de chemische drugsrecepten vervangen, welke meer schade berokkenen dan goed doen; redelijke kosten voor de ziekenhuis kosten, poliklinische patiënten zorg en nuttige medicaties. Op zijn tijd, terwijl jullie gemeenschap verder gaat, zal noch geld noch verzekering in het plaatje zitten van jullie gezondheidszorg.

En wat betreft de vele vragen over de nationale economie, heb ik mijn moeder gevraagd om een kopie te maken van een specifieke email om te laten zien hoe ver van huis de actualiteit van informatie werd verspreid. Slechts de naam zal worden weggelaten om de privacy van deze persoon te bewaren.

******, een bron bij het departement van Defensie zegt dat “Ze hebben iets in het water gedaan en in ons voedsel en als zij de cel torens of vlieg drones triggeren, ze kunnen doen ontploffen wat wij hebben gegeten en dat zal ons griepachtige verschijnselen geven binnen twee dagen en dan volgt de dood na 10 dagen. Dit is om de rellen van de mensen te beheersen als de economie totaal crasht, op elke tijd van nu af aan tot in 2014. Zit hier waarheid in?

Dank u moeder. Er zit helemaal geen waarheid in, in deze schandelijke claim, en al die ernstige zorgen over de ineenstorting van de economie van de VS zijn onnodig. Als het Federale Reserve Stelsel en de Internal Revenue Service worden blootgelegd dat de Iluminati agentschappen er geheel eigenaar van zijn, welke de economieën wereldwijd hebben gemanipuleerd, dan zullen hun operaties stoppen. Dan zullen jullie zien dat de schuld van de Verenigde Staten net zo denkbeeldig is als die van jullie wereld economie.

Lang geleden werd het gehele economische stelsel slechts een gebrom van draad/wire of computer transacties – handel in effectenmarkten, het kopen en verkopen van valuta, hypotheken van leen instellingen, credit kaart rekeningen met woeker rentes. Al die financiële activiteit werd ontworpen om de rijken rijk te laten blijven en niets ervan heeft een solide fundering. Het beëindigen van door Illuminati verzonnen en beheerst netwerk en de terugkeer naar een geld basis van kostbare metalen zal zo soepel mogelijk worden gedaan om verwarring te voorkomen.

Nu dan, het schijnt dat we de vingers gewezen hebben naar de “slechte jongens” over de wereld die hardnekkig de veranderingen geweigerd hebben die in het beste belang waren van de mensen, en wij herhalen onze aandrang in vorige boodschappen: Vergeef hen! Dit betekent niet dat je hun acties moet vergoeilijken. Het betekent je afhouden van oordeel en veroordeling door te begrijpen dat die mensen de zwakste schakels zijn in de onbreekbare universele keten van zielen en het liefde-licht van jullie vergeving heft hen op tegelijkertijd dat het jullie zielengroei doet ontwikkelen.

Het vitale belang van vergeving gaat veel verder dan de voor de geboorte overeenkomsten van deze mensen die iedereen van jullie heeft gemaakt. Doordat overeenkomsten gemaakt werden door zielen met onvoorwaardelijke liefde en die ontworpen zijn om alle deelnemers verder te ontwikkelen, speelt iedere ziel een rol die gelegenheden biedt voor ontwikkelings mogelijkheid. Personen waar je misschien intens beledigd door bent voor wat je ziet als wrede, onfaire behandeling kan misschien perfect hun overeenkomst vervullen om jou te voorzien van die ervaring. Verspeel alsjeblieft je groei gelegenheid niet door aan je belediging of bitterheid vast te houden - begrijp, vergeef en voel je dankbaar dat je de karmische les hebt voltooid die je koos en waar zij je van voorzagen.

Als je door woorden, daden of door niet-doen een onrechtvaardigheid gedaan hebt aan een mens, vertel ze dan Het spijt me, vergeef me alsjeblieft. Vergeef dan jezelf! Het loslaten van schuld en spijt maar ook bitterheid en verontwaardiging zal vrede, vreugde en opwinding doen stromen in je hart – en zo voelt ascentie!

Lichtwezens door dit hele universum heen omhelzen jullie met onvoorwaardelijke liefde zoals wij jullie altijd maar verder vooruit juichen.

______________________________________

LIEFDE en VREDE

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Vertaling: Winny


Er zijn twee boeken van Suzy Ward in het Nederlands verschenen, "Matthew, vertel me over de hemel" en "Matthews openbaring voor een nieuw tijdperk". Wij hebben deze boeken zelf gelezen en we raden ze je van harte aan! Het eerste boek is o.a. te bestellen op Bol.com. Het tweede boek is daar niet meer te verkrijgen, maar wellicht is hij nog bij andere boekhandels of in de bibliotheek te vinden. Alle Engelse boeken zijn via Suzy Ward's website te bestellen.


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!
Share |


Donaties voor ons team zijn welkom en worden zeer gewaardeerd Dankjewel!!


Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl