Home > > Matthew Ward - 30 September 2013

Matthew Ward - 30 September 2013

Matthew: 1. Met liefdevolle groeten van alle zielen op dit station, dit is Matthew. Het is waar dat de overheersende vibraties gunstig waren voor logische gesprekken om de situatie in Syrië te kalmeren, maar het was net zo de kracht van talloze gebeden die voerden tot het rustig worden van de spanning. Gebed is niet wat er in het algemeen gedacht wordt, God vragen of danken- hoe je ook het Opperste Wezens van dit universum noemt – voor het een of ander. Zoals al het andere in de kosmos is gebed de levenslange energie van ieder van jullie je gedachten en gevoelens. Vele miljoenen stuurden een overvloed van energie naar onderhandelingen, en het universum antwoordde erop.

2. Onze laatste boodschap over Syrië riep een ongewone hoeveelheid emails op en diverse ervan bevatten vragen of commentaar waarop we ons zullen richten. We beginnen met de opinie van de burgers van de Verenigde Staten die door velen wordt gedeeld die in landen wonen waar een van de volgende condities bestaan:

Ik denk dat echte chemische oorlogvoering bezig is in ons land in ons medisch systeem, waarbij ze giftige recepten naar iedereen toe duwen, liever dan natuurlijke alternatieven. Ons voedsel is giftig geworden, onze lucht is vervuild door chemtrails, het water bevat fluoride, en ze’ fracken’ wat de watertafel ruïneert. Dit gebeurt in ons eigen land onder het mom van voordelen en ze putten de bevolking uit met valse propaganda.

3. Het is beklagenswaardig maar waar dat vele praktijken en producten die voor jullie en je thuisland schadelijk zijn nog steeds in overvloed zijn. Het visualiseren van de Aarde met goud-wit licht en het focussen van je gedachten en gevoelens op die zuiverheid is gebed – jullie kennen de kracht van het gebed! Acties zoals die van het tekenen van petities, geld geven aan organisaties die voor de beëindiging werken wat jullie willen, of het actief deelnemen aan die pogingen om jullie bedoelingen te ondersteunen, dat ondersteunt jullie bedoeling om de wereld van jullie visie te creëren.

4. Zitten de Illuminati achter het bloedbad van de Syrische mensen?Daar het zo is dat ongeveer tweehonderd jaren geleden Illuminati agenten opstanden zijn begonnen in talloze landen, specifiek om een burger oorlog te beginnen, hebben de trillingsniveaus in de energielagen waar doorheen de Aarde gegaan is, burgers en masse bekrachtigd om op te staan tegen niet te tolereren condities. En als er eenmaal een rebellie onderweg is, is er geen noodzaak meer voor verdere Illuminati betrokkenheid. De aan een kant intens gewortelde soort verplichting om zich te wreken wat er gebeurde met aan hun voorouders of om hun godsdienstige of culturele geloof te verdedigen, is reden genoeg om gepassioneerd te vechten voor wat zij voelen dat een vitaal geval is.

5. In het geval van internationale conflicten, hebben Iluminati tot grote gebeurtenissen aangespoord om de populatie te doen ontvlammen en de “beledigde” natie voert bereidwillig strijd tegen de uitgeroepen “zondaar”. Uiteindelijk zal het bekend gaan worden dat een zo’n gebeuren de in het algemeen genoemde “9/11” (11 september) was. De oproep is tot “patriotsme” , maar altijd is de onderliggende bedoeling geweest om de regisseurs van de oorlogsmachine te verrijken en om de Illuminati controle vast te houden en uit te breiden.

6. Is Assad een Illuminati? En hoe is het met de dictators in Afrikaanse en Latijns Amerikaanse landen en in Noord Korea? Waren Hitler, Mussolini en Stalin Illuminati?

Om diverse redenen is geen van hen dat, of waren het. In sommige gevallen, werden dictators in die positie gezet door de Illuminati, maar toen ze eenmaal aan de macht waren, hadden ze geen hulp meer nodig om de controle over hun burgers te handhaven. De Illuminati hebben de energie van angst nodig om zichzelf opnieuw brandstof te geven, tiran regiems genereren een enorme hoeveelheid angst en daardoor bedienen zij de Illuminati buitengewoon goed zonder enige inspanningen van hun kant. Het hoge dodenaantal in landen met wrede regeerders gaat samen met het doel van de Illuminati om de bevolking van de wereld te verminderen, en alle oorlogen dienen ditzelfde doel.

7. Want hebzucht, niet alleen meedogenloosheid is een motiverende kracht die door despoten en door Illuminati worden gedeeld, er is nog een andere kant aan deze munt. In landen met een overvloed aan natuurlijke bronnen, kunnen dictators ijverig samenwerken met de Illuminati-eigenaars van multinationale corporaties, die hebben wat de dictators niet hebben – materiaal, ervaren management en ingenieurs ervaring om die bronnen te ontwikkelen – en beide partners hebben geleidelijk voordeel bij dit soort regelingen.

8. Als een land zijn regeerder een Illuminati voorstel weigert of poogt hun bolwerk uit te zetten, dan ruien hun agenten een rebellie op en installeren een bereidwillige puppet als de nieuwe leider van een land. Laten we jullie een voorbeeld geven van een relevantie van heden; De vijandelijkheid tussen de Verenigde Staten en Iran begon een 30tal jaren geleden toen de Illuminati een weigerende leider poogden een pootje te lichten en zij installeerden hun wrede puppet Shah Pahlavi. Toen de Iraniërs deze omverwierpen, werd hem eerst asiel verleend in Panama door bevel van de regering van de VS en later werd hij naar de States gevlogen, ondanks Iran’s aanvraag dat de Shah terug moest worden gezonden naar dat land om voor het gerecht te komen voor zijn misdaden jegens het volk.

9. De geschiedenis van de Verenigde Staten die gemarkeerd wordt door de egoïstische tussenkomst bij affaires van andere naties is feitelijk het werk van de Illuminati, wier invloed in dat land begint met enige individuen in de opkomende regering nadat de koloniën hun onafhankelijkheid herwonnen van de Britse regering. Het beslissende feit zogezegd, kwam later door middel van het Federale Reserve stelsel, het private consortium van de Illuminati en hun arm van belastingen, de Interne Revenue Service, die enige jaren geleden gezamenlijk de VS economie op zijn knieën bracht. Omkoping, chantage of het bedreigen van leden van het Congress en andere regeringsagentschappen werden normaal en zo waren ook de lobbyisten voor organisaties en corporaties die door Illuminati werden gecontroleerd.

10. Bedreigde president Obama van de VS Syrië met een treffen omdat hij in botsing kwam met de Grote Olie? Nee, President Obama had een hefboom kracht nodig om de Assad regering te overreden om te stoppen met het gebruik van chemische wapens, maar hij wilde nooit dat de situatie een ‘tref’punt kreeg. Tegen gesteld aan de publiciteit over de bevroren relatie tussen hem en Vladimir Poetin – zoals een lezer schreef, “de nieuwe koude oorlog”, er waren achter de schermen gesprekken bezig over Syrië tussen de VS en Russische diplomaten en die waren al goed onderweg voordat de groot gepubliceerde onderhandelingen begonnen. Geen van de landsleiders wilde militair worden betrokken, geen wilde chemische wapens voor welke groep ook beschikbaar hebben, en beiden zijn zeer gevoelig over de menselijke aspecten van Syrië’s oorlog. In hart en ziel is president Obama toegewijd aan de missie die de hoogste universele raad hem vroeg te ondernemen, om eenheid en vrede te brengen aan jullie wereld. We weten dat veel mensen hem aanzienlijk anders beschouwen van wat wij jullie hebben verteld, en ten voordele van nieuwe lezers, bieden wij een korte herhaling van gebeurtenissen.

11. Toen de raad het meesterplan bedacht voor Aarde’s Gouden Periode, verwachtten zij dat alle ontwikkelde zielen die grote spelers wilden zijn in het ascentie proces – een evolutionaire onderneming, uniek in snelheid en omvang in dit universum – hun overeenkomsten zouden vasthouden. Sommigen kwamen overeen om “zware” rollen te spelen om van condities te voorzien die het grootste deel van de mensen in staat zouden stellen om hun gekozen ervaring te voltooien en om hun derde dichtheidskarma af te werken. Toen de missies van die zielen meer dan tien jaren geleden werden voltooid, weigerden zij de rest van hun overeenkomst te eren, om zich bij de lichtkrachten te voegen. Zij werden gevangen door hun macht aan de top van het Illuminati netwerk en ze gingen door onrust en lijden aan te moedigen waar en wanneer ze maar konden.

12. Aldus, erfde de ziel die als Barack Obama incarneerde serieus verwarrende nationale en wereld situaties die nooit zouden zijn gebeurd als die zielen getrouw waren gebleven aan hun overeenkomsten. Maar dat hadden ze niet gedaan. Daarop volgend stapte hij in het presidentschap op het toppunt van hun vijandige milieu en economische condities, oorlogen, willekeurig geweld en ladingen opgeslagen dodelijke wapens, en in de tijd van zijn ambt, hebben Illuminati zijn ondernemingen aangevochten om die situaties om te keren.

13. Terwijl hij vele besluiten onder dwang heeft gemaakt, hij heeft nooit samen gewerkt met de Illuminati. Juist het tegengestelde- hij heeft elk mogelijke poging ondernomen om een eind te maken aan de overblijfselen van hun wereld controle. Dus is het natuurlijk dat hun agenten leugens hebben verspreid over Obama en zijn bedoelingen als deel van hun tegen offensieven om elke hervorming te doorkruisen, welke enorm nodig zijn in zijn land en in de wereld. Het sturen van licht aan president Obama en naar de hele Aarde zal sneller zegenende veranderingen doen gebeuren die integraal zijn voor de vereniging van jullie wereld in vrede en respect voor alle leven.

14. Wat gebeurt er in de USA, het land dat verondersteld wordt een model van democratie te zijn, van vrijheid en de “Amerikaanse droom”? De arme bevolking blijft groeien en er is zoveel geweld. Direct na de verkiezing begonnen ze te praten over wie de volgende keer in het ambt zal zijn, en de regering vecht met zichzelf in plaats van over de problemen van het land.

Wat er gebeurt in de Verenigde Staten is niet uniek voor dat land – het gaat in fasen over de hele aardbol. Jullie zitten in het proces van evenwicht dat wordt hersteld voor Gaia, Aarde’s ziel, voor haar planetaire lichaam en voor haar bewoners. Zoals we eerder zeiden, jullie wereld ligt ongeveer tien jaar achter in de tijd toen situaties zoals oorlog, grote ongelijkheid tussen de rijken en de wanhopigen, en pingelende regeringen zouden opgehouden zijn. Absolute verzoening van “alle kanten” in alle zaken waar conflict regeert, komt er aan, maar op dit moment zijn vibraties die het “beste” en het “slechtste” in houdingen en gedrag oproepen, nog aan het overheersen.

15. Daarom is het waarom politieke extremisten op hun zenith/toppunt zijn in de regering van de VS, en droevig genoeg, is er nog heel veel geweld. Soms is dat geworteld in de intolerantie of in angst voor godsdienstige, etnische, raciale en filosofische verschillen; soms komt het door emotionele en mentale schade die door oorlogsveteranen wordt onderhouden; en een paar individuen handelen onder ‘mind control’, of door Illuminati programmering of door negatieve invloed van het alom aanwezige gewelddadig “entertainment”. Dit is hetzelfde als ergens anders – zie de recente gijzelingssituatie in Nairobi, bij zelfmoord bommen, in het wilde weg schieten, en alle andere schijnbaar zinloze doden en gewelddadige uitbarstingen.

16. Mainstream media (grote kranten) maken het zeker dat jullie alles weten over sensationele gevallen waar ze dan ook gebeuren, maar ze vertellen jullie niet van de myriaden succesvolle tot -standbrenging-en, in dorpen tot aan wereldlijke, die immens hartverwarmend zijn en bemoedigende bewijzen zijn dat hervormingen onderweg zijn. Maar, de media geven jullie splinters van het grote plaatje, zogezegd, die de effecten zijn van het “beste” die meer overheersend worden, zoals het verlichten van de spanningen in Syrië. Paus Franciscus is serieus over zijn proclamaties; de strijdlust van de Iraanse regering is aan het ontdooien; en de Verenigde Naties, die door de Illuminati virtueel impotent zijn achtergelaten, beginnen stappen te ondernemen voor hun organisatorische bedoeling.

17. Niet zoveel lange jaren geleden was het overwicht van de energie die door Aarde’s bewoners werd gegenereerd op angst gebaseerd. En nu antwoorden miljarden “goede mensen” erop – maar een paar zijn dat niet – in overeenstemming met hun passie om verkeerde zaken weer goed te maken, waar die ook zijn. Verandering vindt zelden plaats aan de top en filtert dan naar benden, het begint bij de onderkant en stroomt omhoog, en dit is nu aan het gebeuren door jullie wereld heen. Emails aan mijn moeder laten ons weten dat velen van jullie hun hart geroerd is door onze recente boodschappen waarin we sommige van de myriaden manieren opsommen waarop liefde-licht veranderingen brengen voor het welzijn van mensen overal.

18. De “onderkant” (de negatieve kant) zoals je wilt, is het samen met wonderlijke effecten van een overvloed van energie die met afkeer komt voor dramatische verschillen. Onze geliefde Aarde familie, jullie transformeren jullie wereld! Zelfs met voortdurende hulp van onze universele familie, kan een onderneming van die grootheid alleen oplopend/toenemend worden bereikt. In Aarde’s energieveld van potentie, verkrijgen alle wijzen van gunstige veranderingen momentum(stuwkracht) in overeenstemming met gedachten, gevoelens en acties die toenemend gefocust worden op met licht-gevulde richtingen. Jullie licht is harten en denken aan het openen, en helpen degenen te healen die verdriet hebben, en brengen de dag dichterbij waarop de Aarde opnieuw een paradijs wordt.

19. En dat brengt ons naar de email van een lezer in het Ra Kendra Centrum in de Filipijnen, die we met toestemming hierbij insluiten.

De manier om duisternis te verdrijven is om het Licht door te laten…. LICHT, LICHT, LICHT IN ACTIE.

Om via het hart te onderhandelen, Licht, Liefde en Vrede uitstralend, maakt motieven transparant en kunnen een vergadering van denken laten gebeuren voor het algemene goed.

(dit is een directe aanwijzing naar vrede door onderhandelingen om het conflict in Syrië op te lossen)

Vrede heeft geen betrekking tot oorlog als we dit begrijpen en uitdrukken. VREDE IS EEN STAAT VAN BESTAAN ALS ZICHZELF IN IEDEREEN, alhoewel het schijnt dat het geen kans wordt gegeven om zichzelf op een of andere manier indringend uit te drukken. Daar de gevarieerde perspectieven en uitdrukkingen van menselijke neigingen zich kunnen uitdrukken als oorlog, verwoesting, enz, bij enigen van ons, kunnen die impotent worden gemaakt of ge-herfocust als een creatief goed door de kracht van de wens voor vrede in velen van ons.. VREDE DIE IN DE HARTEN VAN IEDEREEN HEERST dat is ons doel, niet het stoppen van geweld en gruwelijkheden door anderen en onszelf welke zeker zullen stoppen of getransmuteerd of getransformeerd worden als vrede overheerst.

Laten wij aan onze basis denken… dat allen uitdrukkingen zijn van Bewustzijn als Energie; de variatie ligt in hoe we ons daartoe verhouden en er uiteindelijk uitdrukking aan geven.

Dus geliefden, zo snel als wij de impuls voelen van onze passie voor vrede die getrokken wordt in de richting van wandaden en andere vormen die de grote brand meer lucht zal geven voor verstoringen, laten we dan een paar keer diep ademhalen en ons focus opnieuw richten in de bron van die passie… ONS HART VAN HARTEN .. WAAR VREDE, LIEFDE EN DE WIL TOT HET GOEDE WONEN. Dit kan ons tot vredig onderhandelen brengen voor vrede in plaats van tot vechten voor vrede.

Dat gezegd hebbend dank ik u allen en zoals ons lied gaat: LAAT ER VREDE ZIJN OP AARDE EN LAAT DIE BIJ MIJ BEGINNEN….

20. Wij eren de zielen in dit Centrum en de talloze anderen die liefde-licht doorzenden. Door de universele wet, versnelt de energie van vrede in de harten en denken op de dag waarop alle zielen in jullie wereld harmonieus samenleven met elkaar en met de Natuur.

Alle lichtwezens in dit universum zijn met jullie en juichen jullie steeds maar door toe en omhelzen jullie met onvoorwaardelijke liefde.

______________________________________

LIEFDE en VREDE

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Vertaling: Winny


Er zijn twee boeken van Suzy Ward in het Nederlands verschenen, "Matthew, vertel me over de hemel" en "Matthews openbaring voor een nieuw tijdperk". Wij hebben deze boeken zelf gelezen en we raden ze je van harte aan! Het eerste boek is o.a. te bestellen op Bol.com. Het tweede boek is daar niet meer te verkrijgen, maar wellicht is hij nog bij andere boekhandels of in de bibliotheek te vinden. Alle Engelse boeken zijn via Suzy Ward's website te bestellen.


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!
Share |


Donaties voor ons lichtwerk zijn welkom en worden zeer gewaardeerd Dankjewel!!


Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl