Home > > Matthew Ward - 22 November 2013

Matthew Ward - 22 November 2013

Tyfoon Haiyan, massale overeenkomst van zielen; de moord op president John F. Kennedy van de VS, zijn boodschap; komeet ISON; ET hulp van de oudheid tot heden; ho ‘oponopono

1. Met liefdevolle groeten van alle zielen op dit station. Dit is Matthew. Eerst zullen we spreken over een zaak die harten overal hebben aangeraakt. Tyfoon Haiyan is diep tragisch voor iedereen die dierbare familie, vrienden, huizen en zaken heeft verloren – zij weten niet dat ze op het zielenniveau instemden om deel te zijn van deze grote daad van planetaire reiniging. Omdat het vrijlaten van het zich vastzettend negativisme essentieel was om de Aarde te laten verder gaan naar evenwicht, omhelsden alle mensen wier stoffelijke levens eindigden en de miljoenen die nu worstelen in de naweeën van de storm de gelegenheid om te evolueren door eraan deel te nemen, zoals ze deden.

2. Dit soort van enthousiaste massa instemming schijnt zelfs niet mogelijk te zijn in jullie concept van tijd maar in het eeuwige leven van de ziel en de tijdloosheid van het continuüm, worden gelegenheden om naar voren te springen in de zielengroei, ijverig gezocht, en met enige frequentie gebeuren die universum-breed.

3. Denk alsjeblieft niet dat onze uitleg van een verwoestende situatie onverschillig is of dat wij niet aangeraakt worden door het verdriet van zielen en hun massale herbouw verderop. Wij zitten tussen de myriaden zielen die licht douchten op de Filippijnen tijdens en na de storm om iedereen te helpen die hun overgang maakte en om de innerlijke sterkte te versterken van de overlevenden. Wij voelen hun gebroken harten en schrik en verwarring over hoe ze hun leven, hun dorpen en boerderijen en hun steden moeten weder opbouwen.

4. Hoe we wensten dat ze zouden weten dat hun geliefde mensen bij hun naam begroet werden en er “Dank je ! “ tegen hen gezegd werd toen zij het Nirvana binnenkwamen. En net zo vurig willen we dat ze zouden weten dat iedereen die stierf en zij zelf collectief hadden ingestemd om de Aarde dat vitale leven te geven dat zij nodig had om op haar koers te blijven richting evenwicht. Als Gaia’s dankbaarheid gezien kon worden, zou jullie wereld in vuur en vlam staan door de straling van haar licht.

5. Wijdverspreid medeleven voegt licht toe aan de levens die op dit moment somber en verdrietig zijn en de genereusheid van spirit waarbij hulp wordt gegeven voegt ook licht toe.

Wij hebben het overzicht over de medische teams, de leveranciers van voedsel en water en opruimende bemanningen terwijl zij volhouden met hun pogingen om door gebieden heen te manoeuvreren waar wegen weggevaagd werden of gevuld zijn met verwoeste gebouwen. Wij zien de paniek van hongerige mensen die uitkijken naar voedsel, en wij zien degenen die spullen grijpen die niets te maken hebben met overleving maar die nodig zullen zijn als een schijnbare normale situatie is hersteld. Lichtwezens in dit hele universum doen liefde-licht energie stromen naar al deze zielen.

6. Vijftig jaren geleden schokte de moord op president John F. Kennedy van de VS de wereld maar zelfs heden weten weinig mensen dat zijn dood een veel diepere emotionele inslag had. Uiteindelijk zal de waarheid opduiken dat een van de redenen waarom hij werd vermoord was, om zijn afschaffing tegen te houden de privé bezittende Federale Reserve System (Belastingen) en om de nationale currency terug te brengen naar zijn dollar status, een beweging die de controle van de Illuminati zou geëindigd hebben over de economie van dat land en ernstig hun vermogen zou verzwakt hebben om de wereld economie te manipuleren. Een halve eeuw later dan Kennedy bedoelde is pas de ontmanteling onderweg van dat schandelijke systeem.

7. Ik heb mijn moeder gevraagd om hier de gedachte-uitlokkende boodschap te kopiëren die zij enige jaren geleden kreeg van President Kennedy.

[De volgende boodschap die voor een Britse schrijver was voor een boek over Prinses Diana, dat boodschappen inhield van haar en diverse anderen, werd doorgezonden 30 december 2004. Ik weet niet of het boek al was gepubliceerd of als dat zo was, met welke titel. ]

Voor de wereld die ik veertig jaar geleden achterliet, zeg ik dat mijn spirit van liefde voor mijn land en voor de Aarde nooit wegging. Mijn vertrek kwam niet door een ongeluk evenals dat van Prinses Diana’s dood. Onze zielen waren overeen gekomen om op deze manier dienst te verlenen. Wij wisten dat op een bepaald niveau onze levens op Aarde kort zouden zijn om een goede bedoeling en wij zien dat veel ervan werd bereikt in onze naam – meer dan als we daar waren gebleven.

Onze levens werden niet in volmaaktheid geleefd, noch waren ze zo bedoeld. Onze menselijke broosheid was zoals vele andere die ook veel deden om de menselijk spirit omhoog te doen gaan en die de waarde van elk leven wilden promoten.

Ik gebruik mijn woorden weer die nog steeds publiekelijk worden herinnerd: Vraag niet wat jouw land voor jou kan doen. Vraag wat jij voor je land kan doen. Maar nu wijzig ik dat in dit: Vraag niet wat je wereld voor jou kan doen. Vraag wat je voor jullie wereld kan doen. LIEFDE is het antwoord. Het enige antwoord om boven de ellende uit te stijgen de zoveel van de mensheid overkomt.

De geest waarin Diana en ik beiden poogden om in onze respectievelijke posities te dienen is sterker dan ooit in ons. Meer dan ooit in de geschiedenis van de Aarde is er gelegenheid om liefde door de wereld te verspreiden met gevoelens en met daden. Meer dan ooit eerder is hier de noodzaak voor! Het moment van de grote overgang is dichtbij. Draag hieraan bij ter wille van alle leven op Aarde en voor jullie ziel haar goddelijke koestering.

Wij zijn nooit gescheiden van elkaar. Wij zijn Een met het Universum.

Dank je Moeder, en nu zullen we over wat zaken praten waar lezers naar hebben gevraagd.

8. Als komeet Ison explodeert , zullen dan grote delen Aarde’s zwaartekracht in worden getrokken in een positie die ons in gevaar kan brengen? Nee. Ruimtetuigen die rondzwerven aan de hemelen staan op de uitkijk voor kometen zoals Ison en andere grote hemelse lichamen die mogelijk gevaar konden brengen aan de Aarde en als dat bij een zo zou zijn, dan gebruiken zij hun technologie om diens koers te verleggen. In het geval van kleinere objecten, manoeuvreren ze die naar een gebied waar dan geen zware schade het resultaat kan zijn of ze slaan die neer in gruzelementen, wat veiliger is voor jullie en de planeet.

9. Nee, er is geen tijd gezet voor een officiële erkenning van de aanwezigheid van andere beschavingen, de landing van schepen en introductie van familieleden die tussen jullie in wonen. God heeft de leiding van de tijd want alleen op die hoogte van besef kan gekend worden wanneer de Aardse mensheid klaar is om “aliens” (“vreemdelingen”) te verwelkomen. Jullie filmindustrie heeft een ‘goed’ werk geleverd om mensen uit andere beschavingen te schetsen als wangedrochten die jullie willen vernietigen of als knappe, sluwe wezens die jullie tot slaaf willen maken – beelden van groteske creaturen en verhalen van meedogenloosheid die in vele, vele geesten zitten vast gebrand.

10. Enkele lezers voelen dat geen opmerkelijke toestand kan gebeuren totdat jullie ruimtefamilie samen met jullie werkt, en dat is niet waar. Want dit is jullie wereld, het is aan jullie om te besluiten hoe jullie je sociale, politieke en economische hervormingen willen hebben en proberen die te bereiken; en in talloze boodschappen hebben wij de vele manieren geschetst waarop jullie stappen voorwaarts hebben gemaakt naar die betekenisvolle doelen. Wat jullie familie uit andere beschavingen zullen doen is milieu zaken tackelen die verder liggen dan jullie vermogens – hun technologieën kunnen nucleair afval en verarmd uranium dé materialiseren en vervuilde rivieren en zeeën zuiveren en woestijnen herstellen tot een conditie om bouwland van te maken. Ook, zijn hun vrije energie stelsels verder ontwikkeld dan die van jullie, die in het algemeen nog steeds onder Illuminati onderdrukking staan.

11. Anderen vragen of gechannelde rapporten waarheid zijn dat goedwillende ET’s ontmoedigd werden en door jullie in de steek gelaten waren en dat de enigen die nog bij de Aarde komen, als veroveraars zullen komen. Dat is klinkklare onwaarheid die zijn voortgebracht door lage entiteiten die weten dat alleen goedwillende leden van jullie universele familie in jullie zonnestelsel zitten en die hebben jullie al de hele tijd geholpen.

12. We voerden een situatie hierboven aan; maar andere beschavingen hebben de Aarde en haar opeenvolgende generaties door haar hele geschiedenis heen geholpen. Moeder kopieer aub het deel van het boek dat die vele soorten hulp beschrijft.

13. [Het volgende zijn delen van het hoofdstuk “Hulp uit andere Beschavingen” inAarde’s Gouden Periode – Leven verder dan 2012.]

Hulp door buitenaardsen begon lang voor hun infusie van licht dat Aarde’s leven meer dan zeventig jaren geleden, redde.

Door de geschiedenis van Aarde heen heeft onze universele familie haar met de ene of andere ondersteunende rol gediend. Leden van soms hoog ontwikkelde beschavingen hadden de hand in het ontwerpen en vestigen van de flora en fauna, en menselijk leven op de planeet dat werd afgeleid van zaaiprogramma’s van diverse beschavingen. Tussen de hedendaagse bevolking zijn afstammelingen van die antieke bewoners, sommigen ervan waren goden en godinnen.

De Akasha registratie, die de levensprint bevat van ieder stoffelijk leven waar dat ook in dit universum allemaal beleefd was, worden gehandhaafd en veilig bewaard door sommigen krachten van Ashtar.

Lange eeuwen hebben enige van Hatonn’s Plejadische bemanningen bij toerbeurt meegedraaid om de veiligheid van het lichtrooster te handhaven rond het Nirvana die het binnengaan verbiedt door boeven entiteiten…

Nadat jullie luchtreis begon, bogen de bemanningen het traject van puin af of dématerialiseerde het als het mogelijk gevaar bracht voor vliegtuigen op hun vlucht. Zij redden ook mensen die gedacht waren verloren te zijn in schepen of op zee of in vliegtuigen die waren verdwenen; de geredde partijen gingen stoffelijk een andere energielaag binnen, waarna zij niet meer gezien of gehoord werden.

Buitenaardse hulp met weergaloze snelheid en intensheid begon meer dan 70 jaren geleden, toen de Aarde om hulp riep om haar verzwakte planetaire lichaam te bewaren. Door God’s autorisatie antwoordden beschavingen met een massale instroom van licht om te voorkomen dat de planeet uit zijn omloop ging draaien en naar een zekere dood ging. Natuurlijk werd de instorting van licht ook beschikbaar door alle Aardse bewoners, en zij die antwoordden begonnen hun eigen licht te regenereren met een grotere kracht.

Bij het licht gevoegd dat naar de planeet werd gestraald, en dat zal blijven doorgaan totdat hij goed in de vierde dichtheid zit, gebruiken diverse beschavingen hun technologieën op een aantal manieren in overeenstemming met Aarde’s wensen. Bijvoorbeeld, als de Illuminati een geofysisch gebeuren veroorzaken, leggen bemanningen een elektromagnetisch rooster neer dat aardbeving of vulkanische activiteit distribueert en die verwoesting en het aantal doden vermindert, zonder de hoeveelheid negativiteit te verminderen die bij dergelijke gebeurtenissen worden vrijgelaten. In het geval van weer dat door Illuminati wordt gecreëerd, verminderen de bemanningen de windsnelheid van gewelddadige stormen en sturen die weg bij zwaar bevolkte gebieden langs de kustlijnen. [Opmerking: Die informatie werd doorgezonden voor de verwijdering van weer-manipulerende wetenschappers door de ruimte familieleden die tussen jullie inleven. Moeder Natuur is weer terug in de beheersing van stormen, aardbevingen en woeste branden, haar middelen om negativiteit los te laten.]

Herinner je je nog de virussen die SARS genoemd werden, aziatische griep, varkenspest en H1N1 die abrupt verschenen op het scherm tegelijk met het media gezwam dat van iedere ziekte op zijn beurt “er gevreesd werd dat het een pandemie zou worden”? Geen pandemie kwam er omdat leden van onze universele familie de in laboratoria ontworpen virussen neutraliseerden, dus om de dubbele intentie van de duistere mensen om ze te ontwikkelen – om echte pandemieën met groot verlies aan leven en om wereld chaos en angst te creëren.

Bemanningen aan jullie hemelen, die er met duizenden en duizenden zijn, gebruiken hun technologieën om zoveel mogelijk straling te verminderen van Japan’s beschadigde nucleaire reactors, en zij maakten de olie die in de Golf van Mexico bleef gutsen minder schadelijk voor het zeeleven. Zij verbeterden de giftige effecten van wapentuig en andere vervuiling en een beschaving die als wolken formaties verschijnt gaat voor op het pad om de atmosfeer van de Aarde te reinigen.

Zo belangrijk als al die soorten hulp zijn, is misschien de meest betekenisvolle hulp sedert ‘9/11”(9 september) het tegenhouden van de Illuminati met het gebruik van nucleaire atoomkoppen om gelijkaardige verwoestende terroristische aanvallen uit te voeren. Een dozijn pogingen zijn verijdeld door de atoomkoppen krachteloos te maken, soms in combinatie met defecte raketten. Dit is geen geweld doen aan de wet van de vrije wil van de Schepper – het is het eren van de vrije wils keuze van de Aarde - dat er geen terrorisme meer zal komen zoals “9/11”

Sommigen van jullie sterksten, de meest ervaren lichtwezens in dit universum zijn hier tussen jullie in, die achter de schermen werken om de essentiële verandering te leiden zodat zo veel mogelijk Aardse bewoners die haar wilden vergezellen naar de hogere lagen, dat ook kunnen doen. Dit is hoe universeel geliefd en betekenisvol de Aarde is en hoe geliefd en belangrijk JULLIE zijn!...

Deze vrijwilligers uit spiritueel geëvolueerde beschavingen namen menselijke lichamen aan zodat ze onontdekt konden leven en werken tussen jullie. Alhoewel ze elkaar wel herkennen door de aparte aura’s die het evolutionaire station van hun ziel weerspiegelen, maar slechts enkelen van jullie zijn voldoende energie-gevoelig om hen anders te zien anders dan een ander.

De bedoeling van hun aanwezigheid stamt uit hun superieure intelligentie die hen toegang geeft tot velden waar ze gunstig hun daden en handelingen kunnen beïnvloeden in deze kritieke tijd van Aarde’s overgangsproces.

Wat deze goedwillende bezoekers doen is niet een zeldzaamheid in het universum – zielen evolueren voortdurend door dienst aan minder ontwikkelde beschavingen. Terwijl jullie doorgaan om spiritueel en intellectueel te groeien, zullen jullie uiteindelijk in staat zijn om minder geëvolueerde zielen te helpen verlichten en op te heffen.

14. Dank je, Moeder. Laten we nu weer even spreken over negativiteit. Een tijdje geleden vertelden we je dat de negativiteit die diep verschanst zat vanwege millennia menselijke wreedheid tegen elkaar en dieren, was losgelaten. Dus, waar komt de negativiteit nu vandaan? Zoals altijd eerder, uit de bewoners van de Aarde.

15. In vorige boodschappen hebben we gezegd dat alles in het bestaan energie is. Wij spraken over de macht van gedachten, gevoelens en door geschreven en gesproken woorden, en we hebben benadrukt hoe cruciaal het is om je te richten op wat je wenst, niet op wat je nietwenst. Ook hebben we uitgelegd waarom vergeving en dankbaarheid zo belangrijk zijn. Bewijs van deze universele waarheden zit in de oude praktijk van ho‘oponopono, die dit alles samenbindt in een “elixir van goddelijke genade,” kun je zeggen.

16. Wat Dr. Hew Len bewerkstelligde, een vroegere psycholoog in een hospitaal voor misdadige krankzinnigen in Hawaii, is een verbijsterend voorbeeld van ho’oponopono’s werkzaamheid. In plaats van een aantal jaren patiënten te ontmoeten/ zien, bleef hij in zijn bureau, keek soms naar hun dossiers en herhaalde steeds maar weer: “Het spijt mij. Vergeef me alsjeblieft. Dank u! Door zijn accepterende verantwoordelijkheid voor de status van de patiënt – in essentie, de onafscheidelijke verbinding erkennend van alle zielen en dat wat alle anderen beïnvloed, iedereen beïnvloed – begonnen zij te verbeteren en gingen daar mee door totdat ze waren geheeld en bevrijd.

17: Dit opmerkelijk bewijs van de kracht van gedachten en gevoelens kan verlichtend en inspirerend zijn voor iedereen. Dat verhaal meedelend samen met een dankbaar gevoel voor de ijver van onze universele familie, voor hun hulp en onvoorwaardelijke liefde, zal de dag versnellen waarop het leven in jullie wereld vredig en harmonieus is.

18. Onze geliefde familie, wij zijn ieder moment bij jullie op je reis naar je rechtmatige plaats als burgers van dit universum.

______________________________________

LIEFDE en VREDE

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Vertaling: Winny


Er zijn twee boeken van Suzy Ward in het Nederlands verschenen, "Matthew, vertel me over de hemel" en "Matthews openbaring voor een nieuw tijdperk". Wij hebben deze boeken zelf gelezen en we raden ze je van harte aan! Het eerste boek is o.a. te bestellen op Bol.com. Het tweede boek is daar niet meer te verkrijgen, maar wellicht is hij nog bij andere boekhandels of in de bibliotheek te vinden. Alle Engelse boeken zijn via Suzy Ward's website te bestellen.


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!
Share |


Donaties voor ons team zijn welkom en worden zeer gewaardeerd Dankjewel!!


Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl