Home Channeling? Onze channelers Over ons Contact


Home > Nederlands > Blossom Goodchild - 30 oktober 2022THC-Olie Kopen? Wietolie met THC bestellen doe je HIER

Blossom Goodchild - White Cloud - 30 oktober 2022

Blossom Goodchild

Blossom: Goede morgen. Wel, als ik u ‘een tien met een griffel’ kon geven, dan zou ik dat doen. Ik heb zoveel e-mails gekregen met betrekking tot de bekendmaking van de Wereld Gezondheid Organisatie, over een dodelijke schimmel welke zal worden voortgebracht door het virus. Ik hou van jullie. Ik hou van jullie. Ik hou van jullie. Zou het kunnen dat iets wat u heeft gezegd nu eindelijk gaat gebeuren?

Federatie van het Licht: Welkom, Blossom. Welkom aan de hele gemeenschap. De Stam van Lichtstrijders die niet enkel is toegenomen in aantal maar ook in de zin van Glorierijk Spirit Hart.
Wij glimlachen bij uw verrassing … een grote glimlach!

Blossom: Is het ‘verrassing’? Ja, ik denk het wel! Met alle respect, uiteraard. U heeft gezegd dat dit zal leiden tot een wereldwijde lockdown. Zwammie de Zwam is er weer!

Federatie van het Licht: Ja, dit is waarover wij gesproken hebben. Wij vragen u om u te herinneren dat dit een schijnreden is. Niets is wat het lijkt. In de komende tijd, naarmate u erkent dat er steeds meer dingen gaan uitkomen waarover wij gesproken hebben, vragen wij u om te denken aan … DE REDEN WAAROM U HIER BENT.
Want ‘de dingen’ staan op het punt om heel erg plakkerig (ongemakkelijk – V) te worden!

Blossom: Erg plakkerig?

Federatie van het Licht: Zoals wanneer iemand lijm aan zijn vinger heeft, dan kan het zijn dat een andere vinger daar tegenaan komt en blijft vastzitten, en daarna nog één en nog één en hoe méér u zich daarvan tracht te bevrijden, des te moeilijker de positie waarin u zich bevindt!

Blossom: Verwijst u nu naar ons … of naar hen?

Federatie van het Licht: Hen. Maar u weet dat – om uw Planeet te bevrijden van die duistere, plakkerige puinhoop – dit het snelste gaat als u er warm water overheen giet. Onze geliefde Ziel die u kent als White Cloud, zegt altijd dat ‘Water’ staat voor ‘Liefde’.

Dan zult u worden uitgedaagd om Liefde te sturen naar hen die betrokken zijn in/bij deze puinhoop. Naar hen die geen respect hadden voor de Wetten van de Liefde. Wanneer het ‘nieuws’ over hun gedrag volledig wordt bekendgemaakt, zal dat geen eenvoudige taak zijn.
DAAROM: WERK VANUIT UW HART, IN EEN ALGEHELE HEELMAKING VAN ALLEN.
OM DE PLANEET TE HELEN, DOOR UW LIEFDE UIT TE STUREN NAAR ALLEN.
MET NAME ZIJ, DIE DAT HET HARDST NODIG HEBBEN.

U bent hier om een voorbeeld te zijn, en wanneer velen in schok, ongeloof en afkeer verkeren … dan spreekt u met hen over deze Heling door Liefde. Onthoud dat.

Er zal zoveel haat ontstaan bij hen die nog sliepen. Zij moeten getoond krijgen hoe ze zichzelf en alles wat er gaande is ... kunnen Vergeven en Helen … door Liefde.

Blossom: Dank u. Terug naar Zwammie, als ik mag? Is er nog iets waarmee u ons kunt Verlichten, met betrekking tot hoe het zich zal afspelen? … … … Wat de lezer/luisteraar niet weet … is dat dit gesprek niet ‘vloeit’ … ik was heel blij om eraan te beginnen maar ik voel nu dat het stilvalt. Enige gedachten of advies?

Federatie van het Licht: Misschien valt er weinig te vertellen … in dit stadium. Wij kunnen u geen tijdsbepaling geven over wanneer dit zal gaan plaatsvinden en wij kunnen u niet vertellen hoe lang de ‘blijf binnen’ regel zal duren. Maar wij voelen ons zeker genoeg om te zeggen dat het niet voor lange tijd zal zijn. Er zal teveel ‘in de openheid’ komen - en zij die zich moeten verschuilen voor die onthullingen zullen dat niet langer meer kunnen.
Alles zal elkaar dus heel snel opvolgen.
U hoeft zich niet echt zorgen te maken dat dit lang gaat duren.

Blossom: Wel, dat is goed om te weten. Daar zal ik het dan bij laten. Iets anders wat ik wilde vragen, gaat over de Monolieten. Ik kreeg namelijk een foto gestuurd van een ‘app’ – maar wederom kon ik er online niks over vinden – van 4 Monolieten in een grote, verlichte ruimte met verder niets erin. Het was heel erg ‘strak’ (foto *1). Kunt u bevestigen of dit ‘echt’ was en er wat meer over vertellen, als dat gepast is?

Federatie van het Licht: Ja, Blossom. Dit is een correcte weergave. Deze zijn naar deze ‘geheime locatie’ overgebracht en met rust gelaten, omdat het al snel duidelijk werd dat er niets kon worden gedaan om ‘in te breken’ in deze bouwwerken – en elke poging daartoe zorgde ervoor dat zij die het ‘probeerden’ zich niet zo fijn voelden.

Blossom: In welk opzicht?

Federatie van het Licht: Zoals wij eerder hebben gezegd zijn deze monumenten bijzonder nauwgezet ontworpen, op een manier die voorkomt dat hen schade wordt toegebracht. In ‘niet-technische’ termen zouden wij zeggen dat, indien er met hen gesjoemeld wordt, zij een frequentie uitsturen die zowel fysiek als mentaal zorgt voor een verstoring, waardoor de persoon die het doet niet in staat is om ermee door te gaan. Het is geen blijvende schade aan die Ziel, maar het zorgt ervoor dat ze niet verder kunnen gaan.
Deze kamer – zoals u zich kunt voorstellen – wordt zwaar bewaakt en voorlopig worden deze bouwwerken met rust gelaten. Voor degenen die trachten om hen beter te leren kennen … weet, dat zij zich nu in ruststand bevinden.

Blossom: Ik meen dat er nog andere op de Aarde zijn geplaatst, op strategische plekken bij bepaalde Energiepunten … langs leylijnen en dergelijke … zodat zij – wanneer de tijd aanbreekt dat ze geactiveerd moeten worden – zich met elkaar kunnen verbinden. Wat gebeurt er dan met de vier in deze ruimte?

Federatie van het Licht: Blossom, deze apparaten zijn Bijzonder Krachtig. Zij hebben enorm ingewikkelde circuits die veel verder gaan dan de inzichten die nu gekend zijn op Aarde. Zelfs als zij konden worden geopend – wat niet mogelijk is – dan nog zou niemand … zelfs niet de top technici … in staat zijn om er ook maar iets van te begrijpen.

Ze zouden nog steeds in staat zijn om zich met elkaar te verbinden, maar dit zal niet nodig zijn want ze zullen teruggeplaatst gaan worden op hun eigen ‘krachtplekken’, op tijd voor het ‘startschot’, laat het ons zo zeggen.

Blossom: Dan zou dan beslist een soort van geheime opdracht zijn, die moet worden uitgevoerd door een behoorlijk ‘geheim agentschap’. Ik zou aanbieden om te helpen, maar ik denk dat ik daar niet onder val!

Federatie van het Licht: Nee. Dat is niet het geval … want tegen de tijd dat ze weer op hun plek moeten zijn, kunnen ze vrijelijk en gewoon in het openbaar worden overgebracht naar hun ‘thuisplek’.

Blossom: Dat betekent, dat zij die behoren tot/in het Licht volledig en openlijk de controle zullen hebben?

Federatie van het Licht: Inderdaad.

Blossom: Dat lijkt nog heel veraf voor mij, maar het is goed om te weten. Dank u. Verder met de Zuilen van Licht. Kijk ons gaan! Er zijn nu foto’s van Zuilen van Licht die ‘zomaar in de lucht hangen’, ik meen in Korea (foto *2) Deze lijken méér op degenen die u voor mijn geestesoog toonde, alleen waren die veel breder. Zijn die, welke wij nu zien, degene waarover u heeft gesproken?

Federatie van het Licht: Blossom … deze zijn – wederom – onderdeel van de aanloop naar de Grotere Vertoning. Zij dienen als voorbereiding, zodat méér Zielen gewend kunnen raken aan dergelijke verschijningen. Zodat uw Wezen het kan bevatten. Zodat, ALS HET ZOVER IS … de schok niet zo groot zal zijn voor allen die nog ‘gesloten’ bleven.
Wij begrijpen waarom dit ‘Zuilen van Licht’ worden genoemd – en dat zijn ze ook. Ze bestaan niet uit Aarde ‘materie’, maar er zijn nog veel grotere en betere Lichten op komst.

Blossom: Doen deze Lichten verder nog iets, of zijn ze er alleen maar voor de show?

Federatie van het Licht: O ja, Blossom, zij doen heel veel. Hoe prachtig ze ook zijn, ze hebben ook een doel. Ze bevatten sequenties. Ze dragen frequenties bij zich en ze praten met elkaar. Er zijn er veel méér, maar die kunnen pas worden waargenomen wanneer hun frequentie een bepaald patroon en volgorde bereikt, waardoor ze ‘opLichten’.

Blossom: Maar wat doen ze dan precies?

Federatie van het Licht: Ze verwijderen onzuiverheden. Bij gebrek aan een beter woord … ze ‘vangen’ in uw atmosfeer de energieën die daar niet thuishoren. Energieën die daar geplaatst zijn door diegenen van minder Licht. Gedurende lange tijd zijn deze negatieve Energieën doorgedrongen in de lucht die u inademt, maar nu dat het Licht de controle heeft … kan er zoveel worden gedaan met betrekking tot het opruimen en schoonmaken.

Blossom: Kunt u me vertellen waarom ze op een bepaalde plek zijn, in bepaalde landen?

Federatie van het Licht: Omdat deze ‘sessies’ als het ware in een bepaalde volgorde moeten worden uitgevoerd. Er zijn sommige Energielijnen die op bepaalde plekken muurvast zitten, en die blokkade moet worden doorgebroken en opgeruimd alvorens er andere opruimingen kunnen plaatsvinden.
Er zullen veel méér van dergelijke waarnemingen komen. De ‘opruimingen’, het ‘doorbreken’ dat zij teweegbrengen is ook één van de redenen waarom er nu veel meer waarnemingen zijn van prachtige Regenbogen en dergelijke. De waardeloze negativiteit werd opgeruimd en verwijderd, daardoor is dit nu mogelijk.

Blossom: Ik heb ‘waardeloos’ nog eens opgezocht. Er stond … ‘van weinig waarde’? Ik zou zeggen dat ‘zij van minder Licht’ dat juist het tegenovergestelde vonden.

Federatie van het Licht: Maar, Blossom … in het kader van HET GEHEEL … in het kader van WARE, ZUIVERE LIEFDE … is datgene wat niet nuttig wil zijn … in/vanuit … gelijk welke hoedanigheid … inderdaad van nul en geen waarde.

Blossom: Duidelijk. Ik zal ook kijken om een foto te plaatsen van iets wat voor mij toch echt een Regenboogschip lijkt, in de lucht boven Thailand (foto *3). Kunt u dat bevestigen?

Federatie van het Licht: Inderdaad. Dat kunnen wij. En welk een Vreugde werd er gedeeld door allen op de grond en door hen in dit Schip.

Blossom: Schip?

Federatie van het Licht: Is een schip niet iets dat wordt gebruikt om iets te bevatten?

Blossom: Ja. Wat bevatte het dan? Misschien de acteurs en makers van Star Trek?

Federatie van het Licht: Niet echt, Blossom. Maar wij Waarderen uw humor. Het bevat alles wat ‘normaal’ is voor een voertuig van die omvang, maar het is bij lange na niet wat u een Moederschip zou noemen.

Blossom: Wat noemt U een Moederschip?

Federatie van het Licht: Thuis.

Blossom: Mooi. Maar, wat zou daar dan in zitten?

Federatie van het Licht: Hele grote kristallen. Zij vormen ons gehele Energie/Bron systeem.

Blossom: Ook nog ‘kleine, groene mannetjes’?

Federatie van het Licht: Neen.

Blossom: Als ik mijn ogen sluit, kunt u het me dan tonen? … … … Licht, zoveel Licht … Beplanting … Ik kan niemand zien.

Federatie van het Licht: Ga drie niveaus omhoog.

Blossom: Wow! Piccadilly circus! Zo druk … maar tegelijk zo rustig en vredevol. Ik kan deze mensen niet echt goed zien. Ze lijken niet op mensen. Er lijken verschillende ‘soorten’ te zijn … maar ik zie het niet echt duidelijk.

Federatie van het Licht: Ja. Dit specifieke schip vervoert diegenen die bepaalde vaardigheden en verlangens hadden, om de toegewezen taak uit te voeren. Net zoals u in uw wereld de beste man/vrouw voor die functie zou aannemen.

Blossom: Wat is hun taak dan?

Federatie van het Licht: Om planten te halen van verschillende Planeten en deze te kruisen voor het Hoogst mogelijk positieve resultaat, voor het Goed van Allen. Deze Wezens zou u wetenschappers en assistenten kunnen noemen.

Blossom: Het punt is, dat ik mij daarnet een beeld herinnerde uit een ET (Extra Terrestrial/Buitenaards – V) film, waarin iemand naar een schip werd gebracht (ik heb dit lang geleden gezien, dus mijn herinnering laat een beetje na) en daar was één en al begroeiing. Ik zou natuurlijk kunnen hervallen in mijn oude valkuil van vragen stellen … komt hetgeen u nu zegt voort uit deze herinnering en helemaal niet van jullie?

Federatie van het Licht: Dat zou u inderdaad kunnen, maar dat doet u niet meer, nietwaar Blossom? Omdat u niet langer op deze ‘plek’ van onzekerheid bent, toch?

Blossom: Ja. Vergeet dat ik het zelfs maar heb gezegd! Het is allemaal heel boeiend. Voordat we afronden … het was vrij duidelijk voor de meeste mensen die ‘bewust’ zijn, dat dit een schip was met een Regenboog-schild. Was het de keuze van de bemanning, om zich op deze manier te vertonen?

Federatie van het Licht: Niet enkel van de bemanning, Blossom, maar de ‘Raad van Beslissers’ in dergelijke zaken – zij bevinden zich niet aan boord – moest er ook zijn toestemming voor geven.
Er komt veel kijken bij de Universele Wetten, en de protocollen moeten altijd worden gevolgd en goedgekeurd.
Kunt u zich de paniek voorstellen als het niet op deze manier was afgeschermd? Maar kunt u nu ook begrijpen waarom het ‘leveren’ van dergelijke ‘Goody’s’ …
(Goody is de naam van Blossoms onlangs overleden echtgenoot, maar het kan ook worden vertaald als ‘traktaties’ – V)

Blossom: Wow! Meteen komen de tranen! O, dankuwel! Die Energie raakte een snaar. Ga alstublieft verder, nu ik mezelf weer bijeen heb geraapt.

Federatie van het Licht: Dat was onze bedoeling, Blossom. Want het is bijna een jaar geleden dat de ‘Ziel van uw keuze’ is overgegaan. Hij Geniet ervan om in de buurt te blijven en vooral ook om u op deze manier te verrassen.

Blossom: Tranen zijn voor mij altijd een Bewijs van Waarheid. Hallo Goody! Dit is geweldig! Wat gebeurt hier toch? Het ene ogenblik zeg ik dat het tijd is om af te ronden en het volgende stort ik in.

Federatie van het Licht: Neem de Liefde op, lieve Blossom.

… … … …
Blossom: Doe ik. Dank u. U zei?

Federatie van het Licht: Wij zeiden dat, om dergelijke ‘traktaties’ te kunnen brengen, dit moet gebeuren aan een dusdanig tempo, dat het ‘voedsel is om over na te denken’ – voor hen die niet wisten dat ze er hongerig naar waren.

Blossom: Ik moet nu gaan. Wel, dat was een goedbelegde boterham. Normaal doe ik er ongeveer een uur over om te channelen wat Joe en ik in ongeveer 15 minuten inspreken. Vandaag was het een uur en 40 minuten. Het leek wel alsof er ‘onderbrekingen’ waren in de communicatie, maar ik was vastbesloten om door te zetten … ook al besloot de buurman om zijn gras te gaan maaien en de overbuurman om zijn oprit met de hogedrukreiniger schoon te maken. Niettemin … het is ons gelukt. Helemaal super. In Dankbaarheid. In Liefdevolle Dienstbaarheid. I AM.


Maak van elke dag een BLIJ MENS DAG!https://www.youtube.com/watch?v=5_DDBfwTX1g
Herlees/beluister nog eens de Aanroeping ‘We are the Game Changers’, wanneer u er behoefte aan heeft … om de Energie zo HOOG mogelijk te houden. Voor de video https://youtu.be/MYeqbshjgmA

Voor de link naar al mijn YouTubes https://www.youtube.com/user/isjaabmo


Website: Blossom Goodchild
Vertaling: Veerle - Spiritueel Lezen


Schermbril.nl - Veel keus in computerbrillen, geen verzendkosten!


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!

Donaties voor ons vertalersteam worden in dankbaarheid ontvangen Dankjewel!!
Als je ons even een mailtje stuurt, ontvang je van ons de juiste gegevens.Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nlGalactic Channelings

Create Your Badge