Home Channeling? Onze channelers Over ons Contact


Home > Nederlands > Blossom Goodchild - Federatie van het Licht - 28 november 2020


Blossom Goodchild - Federatie van het Licht - 28 november 2020

Blossom Goodchild

Blossom: En alweer hallo. Het zou heel handig zijn, als u een eigen e-mailadres zou kunnen hebben. Dan zouden de mensen rechtstreeks naar jullie kunnen schrijven … zonder ‘mij’ … als tussenpersoon. Maar, dat kan niet. Dus zal ik mijn best blijven doen om het blije medium te zijn!

Federatie van het Licht: Wij groeten u allen. U heeft vandaag een agenda, nietwaar Blossom?

Blossom: Wel, ik was van plan om ‘melding te maken’ van wat er bij de mensen leeft aan gevoelens en frustraties. Maar ik denk dat u dat al weet, is het niet?

Federatie van het Licht: Ja. Dat weten wij. Maar, die dingen kunnen het proces toch niet versnellen. Het proces verloopt precies zoals het moet. Er zijn soms wat haperingen. Maar wij herhalen … ALLES IS ZOALS HET MOET ZIJN.

Overal vandaan wordt de dienstbaarheid aan de mensheid steeds sterker. De Lichtkrachten van ‘elders’ komen in steeds grotere aantallen samen, om ervoor te zorgen dat het Goddelijk Plan wordt uitgevoerd.

Blossom: Maar als het Goddelijk is, dan bestaat daar toch geen twijfel over?

Federatie van het Licht: Dat klopt, maar dat betekent nog niet dat zij, wiens ‘gevoelens’ elders liggen in dit Spel, niet trachten om het zoveel mogelijk te verstoren.

Blossom: Ziet u, hier beneden kunnen wij door de bomen het bos niet meer zien. Ik denk niet dat er nog iemand is, die weet wat er gaande is. Er is zoveel verwarring. Zoveel verhalen, en je weet gewoon niet meer wat je nog moet geloven of denken. U heeft ons gevraagd om het Licht hoog te houden en ons niet te laten meesleuren. Wij doen ons best. Maar velen, zo velen zijn zo ontzettend moe en bereid om het op te geven. Het lijkt maar voort te duren, zonder iets concreet om ons aan vast te houden.

Federatie van het Licht: Toch … wij kunnen niets anders doen, dan u blijven vertellen dat HET LICHT HEEFT GEWONNEN.

Blossom: En veel mensen zouden zeggen … ‘Waar is het bewijs?’. Het punt is … voortdurend blijven VERTROUWEN, dat innerlijk WETEN vinden … werkt soms … en soms ook niet.

Federatie van het Licht: Blossom, wij vragen Ieder van U om verder te gaan op deze reis.
Ja, het vergt VERTROUWEN.
Ja, het vergt GELOOF.
Ja, het vergt KRACHT.
Maar Ieder van U beschikt over dat alles.

Als u zou zeggen ‘ik heb er genoeg van’ en ervoor zou kiezen om niet langer onze woorden te lezen of niets meer te maken wilt hebben met ‘deze kijk op de dingen’ … … zou u dat dan kunnen? Denk daar eens over na, Geliefden.

Want binnenin u ligt de WAARHEID.
Dat gevoel binnenin u … dat u doet volhouden, ongeacht hoe laag uw moed ook zinkt …

IS DE WAARHEID.

Het is niet iets dat weggaat, omdat u denkt dat u er genoeg van heeft. Wij zeggen niet dat u ‘moet’ of ‘zou moeten’ doorgaan met HET LICHT VAN DE WAARHEID te onderzoeken … via channeling. Helemaal niet. Want in Ieder van u leeft HET GEVOEL … HET WETEN.

Het enige wat wij hier komen doen is het delen van een beetje wijsheid dat u kan helpen op uw reis, mocht u ervoor kiezen om te aanvaarden wat wij zeggen.

Geliefde Zielen, deze tijd waarin u zich bevindt, gaat over het LICHT dat het duister overwint. Dit Licht binnenin u … dit Licht dat u BENT … zal niet/kan niet uitdoven.

Want U BENT HET LICHT. Alles aan u. Het is niet slechts een deel van u, dat u kunt aan- en uitzetten zoals een lamp. Het is WIE U BENT en hoewel u vermoeid bent, hoewel uw zorgen soms enorm groot kunnen zijn … altijd, altijd, altijd wanneer u zich de Mantra herinnert, wanneer u zich het woord ‘LIEFDE’ herinnert … wanneer u even denkt aan momenten waarin Liefde zo duidelijk aanwezig was in uw hart … dan weet u het, is het niet? U wéét dat deze LIEFDE … deze Energie, die U bent … ALLES IS, WAT ER IS.

HET IS HET KENNEN VAN DE ESSENTIE VAN DE WAARHEID, WANNEER U ZICH UITSLUITEND RICHT OP LIEFDE … ENKEL MAAR LIEFDE.

Dit is de reden, waarom de codering in de Mantra u helpt om u te verbinden met Bron. Het haalt u … uit/weg van … alles ‘wat er gaande is’.

U bent hier met een doel … Ieder van u. Blijf Trouw aan die opdracht, door u te verbinden met Bron … in elke ademhaling.

Sommigen denken wellicht dat anderen een grotere rol spelen dan zijzelf. Dat is niet zo. U bent hier allemaal bij betrokken.

Ieder van u werd uitgekozen als lid van dit GROOTSE TEAM.

Ieder lid van dat team, geeft rugdekking aan een ander. Iedere gedachte van Licht-Liefde, verheft hen die vermoeid zijn. Noem het een ondersteunend team … waardoor u even rust kunt nemen, terwijl anderen het tijdelijk van u overnemen.

U BENT ELKAARS ONDERSTEUNING.

Wij vragen dat u uzelf zou bevrijden uit de verwarring die de media brengt, dat u de dingen loslaat die niet logisch zijn en dat u telkens opnieuw … weer terugkeert naar het WETEN dat LIEFDE … UITSLUITEND LIEFDE … logisch is, wanneer al het andere faalt.

Blossom: Ja, dat begrijp ik. Wij allemaal begrijpen dat. Maar we moeten toch weten wat er gaande is. We kunnen niet allemaal alleen maar wat rondhangen in afwachting van een GROOTSE Aankondiging!

Federatie van het Licht: Wij zeggen … dat u uw Energie enorm zou verhogen, indien u ‘een stapje terug’ zou doen en u zou bezighouden met wat goed is voor uw Ziel. Zoals bijvoorbeeld tuinieren of iets creatiefs doen, of iets wat uw ZIEL DOET ZINGEN en wat … het evenwicht terugbrengt … het geaard zijn … de passie … de Liefde.

Blossom: Misschien een evenwicht tussen die twee?

Federatie van het Licht: Misschien. Maar wij stellen voor dat u zich méér richt op het creatieve … méér op de Vreugde … méér op het Lachen.

Blossom: Volgens mij is dit jaar het meest vreemde geweest dat ik ooit heb meegemaakt. Persoonlijk vind ik het een uitdaging om ‘Oprecht’ vreugdevol te zijn, te midden van deze chaos. Zelfs al is mijn gemoedstoestand op sommige dagen wat beter, ik voel niet écht Vreugde, omdat mijn Wezen weet dat de hele Planeet gék is geworden, en ik zit hier midden in dat alles en vraag me af hoe het gaat aflopen.

Federatie van het Licht: Uiteraard, Blossom, is dat het punt … waarop/wanneer … uw kracht en uw Waarheid moeten terugkeren naar het WÉTEN dat Ieder van u naar Planeet Aarde kwam om haar te dienen … te verheffen … haar hier doorheen te helpen, naar haar nieuwe Thuis. Voelt u dit? Wéét u dit, diep vanbinnen?

Blossom: Ja. Diep vanbinnen is dit ergens wel logisch. Maar, in alle Oprechtheid, als ik af en toe daaraan twijfelde, dan kwam weleens de gedachte op dat ik het helemaal fout kan hebben … en dat ik dit ‘gewoon maar doe’ omdat dat beter voelt dan het niet te doen!

Federatie van het Licht: En als u zich zo voelt, welke conclusie trekt u daar dan uit?

Blossom: Ik vaar liever mee op dit getij en heb het fout, dan niet de Liefde en Eenheid te ervaren tussen de mensen in de hele wereld, die op hetzelfde schip meevaren! We zijn toch niet allemaal idioten!

Federatie van het Licht: Precies daarom ... keer terug naar het ervaren van die LIEFDE.
DIE LIEFDE waarover u spreekt … dat IS HET WÉTEN.

Blossom: Ik WÉÉT HET! Er zijn echter ook mensen die dit ook zo voelen … maar die denken dat alles wat er wordt gechanneld – niet enkel door u, maar door alle channels – nooit tot stand is gekomen. Niet enkel de laatste tijd, maar echt nooit. Niet echt. Dus nu is er een degelijk antwoord nodig op die innerlijke vragen. Voor hen voelt het als … hoe weten wij dat het Licht heeft gewonnen … terwijl er tot op heden nog geen bewijs van is?
Hoe kunnen wij weten dat het niet slechts weer een ‘strohalm’ is, die nooit iets bereikt?

Federatie van het Licht: Dat is aan u!
Ofwel WÉÉT U HET … of niet.
Ofwel kiest u ervoor om DIE WAARHEID TE KENNEN … als een GEVOEL … of niet.
Ofwel WÉÉT U, DAT U HIER BENT MET EEN GODDELIJKE OPDRACHT … of niet.

Er zijn inderdaad mensen die zich als vrijwilliger hebben aangemeld, en die werden uitverkozen voor belangrijke rollen als leden van HET TEAM, maar die bij de ‘confrontatie’ met de realiteit van … de droom/het Spel … ‘eruit zijn gestapt’ zoals u dat zegt. Het was voor hen te moeilijk, toen ze er echt in beland waren.

Wij zeggen het nogmaals … DIT IS WAAROM ENKEL DE STERKSTEN ONDER DE STERKEN WERDEN VERKOZEN.

Laat ons daaraan toevoegen, dat wanneer dit gebeurt … wanneer u merkt dat het méér is dan u aankan … er nooit ook maar enig oordeel is. Hun rol zal worden overgenomen door iemand anders, en de ziel kan ervoor kiezen om eerder naar Huis terug te keren of om te blijven, maar in een minder zware rol. Dit gebeurt waarschijnlijk vaker dan u denkt.

Blossom: O, oké. Ik vraag mij wel vaker af, waarom ik me niet heb gehouden bij toneelspelen … wanneer ‘dit facet van mij’ zich overweldigd voelt. Maar, hoeveel afleidingen er ook worden voorgesteld … op dit ogenblik denk ik gewoon … ‘Ach ja! We staan ervoor en we gaan erdoor’, en dan doe ik maar verder. Zelfs als ik de gesprekken met jullie zou stopzetten – wat ik niet ga doen – dan zou het gevoel in mijn hart, over het overbrengen van deze Planeet naar een Hogere Plek, toch gewoon blijven! Ik denk dat we allemaal wel begrijpen wat u hierover zegt.

Federatie van het Licht: Ons verlangen is groot, om u te helpen bij de inkeer naar het Ziel-Zelf, voor innerlijke kracht en leiding.

Alles wat u nodig heeft … alle benodigdheden zijn aanwezig, binnen in u.
Geliefden, tracht om – met name in deze tijden – te blijven terugkeren naar de Mantra. Want wij kennen … u kent … de werking ervan.

Het brengt u in evenwicht. Het helpt u om door te gaan. Het resoneert met het ‘Al’. Het doet zoveel méér dan u weet, op zoveel méér niveaus dan u beseft. Maar het enige wat u moet weten is dat u het blijft uitspreken, en door ontdekkingen van uw Zelf, welke zich daardoor zullen voordoen, zult u gaandeweg heel blij zijn dat u heeft volgehouden met volhouden.

U BENT ONVOORSTELBARE WEZENS VAN LICHT.

DE IMMENSE KRACHT DIE UW LICHT BRENGT AAN UW PLANEET, VERANDERT LEVENS!

Straal heel helder, Geliefden. Laad u op wanneer dat nodig is. Denk er altijd aan, om dat te doen! Het maakt zoveel verschil voor uw gedachten en helderheid.
Wij houden van u.

Blossom: Dank u. Wat een bizarre tijden. Wie zou gedacht hebben dat wij nog eens in deze ‘beerput’ zouden belanden, zonder roeispaan!
In dankbaarheid. In Liefdevolle dienstbaarheid. I AM (… en ik ga op zoek naar mijn roeispaan!)

Maak van elke dag een BLIJ MENS DAG!https://www.youtube.com/watch?v=5_DDBfwTX1g
Herlees/beluister nog eens de Aanroeping ‘We are the Game Changers’, wanneer u er behoefte aan heeft … om de Energie zo HOOG mogelijk te houden. Voor de video https://youtu.be/MYeqbshjgmA

Voor de link naar al mijn YouTubes https://www.youtube.com/user/isjaabmo


Website: Blossom Goodchild
Vertaling: Veerle - Spiritueel LezenTHC-olie kopen


Schermbril.nl - Veel keus in computerbrillen, geen verzendkosten!


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!Share |


Donaties voor ons vertalersteam worden in dankbaarheid ontvangen Dankjewel!!
Als je ons even een mailtje stuurt, ontvang je van ons de juiste gegevens.Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nlGalactic Channelings

Create Your Badge