Home Channeling? Onze channelers Over ons Contact


Home > Nederlands > Blossom Goodchild - Federatie van het Licht - 22 november 2020


Blossom Goodchild - Federatie van het Licht - 22 november 2020

Blossom Goodchild

Blossom: Hallo daar! Zoveel mensen waren heel erg blij met uw informatie omtrent de I AM Mantra, vorige week. Dank u. Anderen hebben echter hun bezorgdheid uitgesproken dat zij ‘nieuws over de Aankondiging niet zouden herkennen’ en ze voelden zich teleurgesteld. Ik denk dat je het nooit voor iedereen goed kunt doen! Oké … ik zet zelf met nogal een dilemma. Ik krijg vaak filmpjes toegestuurd, met de vraag of die ‘misschien’ de Aankondiging zijn. Gisteravond ontving ik er één over Mijnheer T (Niet die van ‘THE A TEAM’!)* die veranderingen aankondigt die hij zal doorvoeren vanaf 1 januari, met betrekking tot de prijs van medicijnen – waarmee hij in feite de Grote Farmaceutische bedrijven op de knieën dwingt.
Of je nu vóór of tégen de man bent, of deze man nu van de maan komt of alleen maar gék is … maar dit willen we toch allemaal wel? De Grote Farmaceutica is ongetwijfeld – in mijn ogen – corrupt en het werk van de duisteren. Hij heeft een paar keer herhaald ‘dit is een grote, grote aankondiging’. Maar, heel bijzonder: geen woord daarvan is te horen op de nieuwsmedia … hetgeen voor mij boekdelen spreekt! Is dit DE GROTE AANKONDIGING? … want u heeft gezegd dat ‘iedereen’ erover zal horen.**
(* The A Team is een Amerikaanse tv serie uit de jaren 80 – V)

Federatie van het Licht: Welkom, Blossom en Iedereen die … niet vanuit hun hoofd, maar vanuit hun Hart … willen horen wat wij vertellen. Wij kunnen voelen dat u aarzelt om hierover vragen te stellen?

Blossom: Inderdaad, dat is zo. Zoals u weet, maar misschien weten de lezers dat niet, leg ik nooit tussentijds contact met u tot het daarvoor de tijd is, om op geen enkele wijze beïnvloed te worden door mijn gedachten en om dit gesprek ‘nieuw’ te houden. Maar ik voel dat ik hierover vragen moet stellen, aangezien het – voor mij althans – GROOT lijkt, en tegelijk wéét ik dat ‘wij’ ons niet bezig houden met politiek, ook al is het soms moeilijk te vermijden.

Federatie van het Licht: Wij stellen uw bezorgdheid op prijs, Blossom, in de vele lagen waar die vandaan kwam. Wat wij willen zeggen is het volgende … Nee. Dit is niet de GROTE Aankondiging … want wanneer de GROTE Aankondiging wordt gedaan … ZAL/KAN deze u NIET ontgaan. Het zal niet ongehoord of onopgemerkt kunnen blijven, omdat IEDEREEN EROVER MOET WETEN. Het zal niet worden verzwegen door uw nieuwsmedia, aangezien het niet ‘verloren’ kan worden gelegd!

Blossom: Wel, dat is dan duidelijk. Dank u.

Federatie van het Licht: Laat ons u nog verder geruststellen, Blossom, en al diegenen die voelen dat ze alleen maar ‘wachten, wachten, wachten’ … DE AANKONDIGING ZAL ER KOMEN … maar in de vorm van, laat ons zeggen … ‘een pakket’.

Blossom: U bedoelt meerdere onderwerpen in één verzameling?

Federatie van het Licht: Ja. Dat is precies wat wij bedoelen. Maar niet alles zal onmiddellijk worden onthuld. Dat zou tevéél zijn. Onthoud … DIT IS EEN GODDELIJK PLAN … en elke stap is zo zorgvuldig besproken en overzien. Zodra u méér zult weten over datgene waarover wij spreken … zult u begrijpen hoe ingewikkeld en nauwkeurig dit Plan is, en dan zult u begrijpen dat het wachten … en uw ongeduld … juist nodig waren opdat ook het kleinste detail kon worden doorgevoerd.

Blossom: Ik ga u niet om een tijdsbestek vragen. Velen zeggen dat de verkiezingen nog niet voorbij zijn, en u zei dat het nog vóór de verkiezingen zou zijn … en echt waar … ik wil niet terugkeren naar die ‘gedachtegang’ … Dus, wat gebeurt er nu?

Federatie van het Licht: U DOET VERDER!

Ongeacht hoeveel mensen er moedeloos worden van die uitspraak … ongeacht hoeveel vermoeide en uitgeputte Wezens er DENKEN dat zij niet meer de kracht hebben om door te gaan … U WÉÉT DAT U DAT TOCH ZULT DOEN.

U weet óók dat u de vrijheid heeft om te kiezen of u al dan niet een ‘Strijder voor het Licht’ wilt blijven op deze reis met ons, of dat u ‘dit Pad wilt verlaten en een andere weg wilt gaan’.

U WÉÉT, LIEVE ZIELEN, U WÉÉT DAT U VERONDERSTELD WORDT DIT TOT HET EINDE TE VOLBRENGEN. U WÉÉT DAT U HIER BENT, MET DIT DOEL.

Diegenen onder u die zich verloren en alleen voelen … zij die onze woorden betwijfelen … zij die zich niet sterk genoeg voelen om nog door te gaan … zullen méér kracht vinden … méér enthousiasme vinden … méér moed vinden … want, zelfs als zij ervoor kiezen om zich af te keren van datgene wat ‘wij’ te zeggen hebben … er komt een punt dat ze toch weer aan boord springen. Misschien niet bij ons, maar bij iemand anders die hen meeneemt op een ander Pad … maar toch zullen we allemaal samenkomen op het afgesproken ‘verzamelpunt’.

Iedereen heeft het recht om ‘daar te komen’ met/op/in zijn eigen vervoersmiddel!

Blossom: Waarom heb ik gekozen voor een slak??

Federatie van het Licht: Wij begrijpen dat het voor veel mensen zo voelt. Maar vanuit waar wij staan ...

Blossom: Boekt de slak vooruitgang … langzaam maar zeker.

Federatie van het Licht: En draagt hij niet zijn huis op zijn rug … op dezelfde manier als u uw Thuis in uw hart meedraagt?

Blossom: Ja. Maar zo nu en dan zou het niet slecht zijn om in de buidel van een voorbijkomende kangoeroe te springen … gewoon om ons een extra ‘zetje’ te geven en te voelen dat we – ook al is het maar kort – met grote sprongen vooruitgaan.

Federatie van het Licht: Zoals wij hebben gezegd – en het is noodzakelijk om veel dingen te herhalen, Blossom … zal er een tijd komen waarin u wellicht … terugdenkt aan/terugkijkt … op ‘deze dagen’, en dan zult u wensen dat u zich nog veilig kon terugtrekken in die schelp.

Er is – zoals wij al hebben gezegd – enorm veel oproer op komst, maar tegelijk zal er enorm veel Liefde, Mededogen, Aanvaarding en Begrip nodig zijn. Niet enkel … voor/vanuit … het Zelf, maar ook voor anderen die zich meegesleurd voelen worden in de wervelwind, en die geen idee hebben hoe of waar ze moeten landen.

Maar als ze landen … dan zult u daar zijn, waar zij zich ook mogen bevinden in hun proces van Ontwaken … u zult hen helpen opstaan … en hun hand vasthouden, om hen te begeleiden.

Blossom: Maar niet iedereen zal ‘willen’ komen, toch?

Federatie van het Licht: Veel mensen zullen dusdanig verloren zijn … zij zullen ervoor kiezen om te blijven ‘zoals zij … waren/zijn’, of ze zullen de onrust en de chaos achter zich laten en hun Liefde sturen vanuit een andere plek … vanuit een plek waar zij zich veilig voelen.
Maar de Grondtroepen zullen blijven … Zij zullen het Licht hooghouden … de Liefde hooghouden … de hand houden van hen die bang zijn.

Geliefde en meest welwillende Zielen … de tijd is heel nabij, waarin u zult voelen dat uw kracht toeneemt. Wanneer u WÉÉT – in plaats van ‘te doen ALSOF u weet’.
Wanneer u diep in uw hart … DE WAARHEID VOELT.
Omdat DE WAARHEID op zoveel manieren zal worden getoond.

Wij hebben het nu niet over ‘enkel maar’ de Waarheid omtrent alles wat verborgen is geweest, met betrekking tot de manipulatie en gruwelen van de duisteren … want ook deze dingen, deze mensen zullen worden ‘bekend gemaakt’ en iedereen zal hun daden te weten komen.

Wij hebben het echter ook over DE WAARHEID … HET ‘LICHT’ VAN WAARHEID.
DE WAARHEID OVER WIE U ‘FEITELIJK’ bent!

Blossom: ‘Feitelijk’ bent?

Federatie van het Licht: Ja, Blossom. Want naarmate de duisternis verder tot verval en afbraak komt … zullen de Waarheden over wie u bent … de Waarheden over wie u kunt zijn … de Waarheden van wat u opnieuw zult worden … u op een schaaltje worden aangeboden.

Blossom: Hoezo, ga ik te weten komen dat ik ‘feitelijk’ een fruitschaal ben? (Ik kon het gewoon niet laten)

Federatie van het Licht: Ja! (‘wij’ konden het gewoon niet laten). Maar, om weer even terug te keren ‘tot de feiten’ … wij vragen u om bepaalde feiten te onthouden.

Het feit dat, naarmate er meer duisternis als dusdanig wordt onthuld … en letterlijk wordt ‘uitgedreven’, zult u steeds méér dingen ontdekken die tot het Licht behoren.

Deze ‘Licht Frequentie, Hoge Trilling’ ontdekkingen/onthullingen … zullen voelen alsof u contact heeft met Thuis.

Blossom: Zoiets als ‘E.T. phone home’?

Federatie van het Licht: Wel, zullen we zeggen dat u zult ‘Weten’ dat uw WiFi veel nauwkeuriger en sneller is, dan de oude telefoon met draaischijf.

Blossom: Goede vergelijking, Jongens!

Federatie van het Licht: BESCHOUW ‘DE VERANDERING’ IN FREQUENTIES EN VERSCHUIVINGEN IN TRILLING, WANNEER UW VRIJHEID STEEDS DUIDELIJKER WORDT.
WAAR UW RECHTEN ALS MENSELIJK SOEVEREIN WEZEN … KUNNEN WORDEN BENUT, VOOR DE VERBETERING VAN ALLES DAT IS.

WANNEER DE ENERGIE VAN HET DUISTER NIET LANGER INVLOED HEEFT, EN NIET LANGER GEBRUIK KAN MAKEN VAN ZIJN AGENDA OM U OPGESLOTEN EN BEPERKT TE HOUDEN IN/TOT EEN PLEK, WAAR U NIET THUISHOORT.

Vrienden, inderdaad, er gaat nog veel méér komen … en niet alleen zal uw wereld ‘op zijn kop’ lijken te staan, maar het zal daadwerkelijk voelen alsof u in een draaiende centrifuge zit!

Dit zal enige tijd aanhouden, maar WÉÉT … DAT DE ONRUST ZAL OPHOUDEN … en alles zal er ... uiteindelijk … schoon en lentefris uit komen. Wij vragen u om niet te vragen naar/vast te houden aan … datums en tijden.

Blossom: Gemakkelijker gezegd, dan gedaan … Maar ik begrijp precies wat u bedoelt.

Federatie van het Licht: STA OP, GELIEFDE ‘VER-LICHT-E’ ZIELEN.
STA OP IN KRACHT.
STA OP IN LIEFDE.
STA OP IN LICHT.
STA OP IN WAARHEID.
STA OP IN HET BESEF DAT U NU WÉÉT … WIE U BENT!

Blossom: U weet, dat wij ons best doen, toch?

Federatie van het Licht: Inderdaad. Zelfs bij wat u ‘slechte dagen’ noemt … WETEN wij dat u nog steeds uw uiterste best doet.

Blossom: Onder de omstandigheden ...

Federatie van het Licht: Onder deze extreme omstandigheden … gezien deze extreme omstandigheden.
WIJ HOUDEN VAN U.
WIJ VRAGEN DAT U UZELF ZOU LIEFHEBBEN … STEEDS MÉÉR EN MÉÉR.
BLIJF UW ZELF VERTELLEN, HOEZEER U HET LIEFHEEFT. DAT MOET HET WETEN. HET MOET ZICH GELIEFD WETEN, DOOR U … DAT IS DEEL VAN HET PLAN.

Blossom: Dank u. Dank u. Dank u. IK BEN HET LICHT. IK BEN DE LIEFDE. IK BEN DE WAARHEID. I AM.
In Dankbaarheid. In Liefdevolle dienstbaarheid. I AM.

**Dit is de link waarover wordt gesproken: https://youtu.be/c0Mdj_mYyR0.

Onthoud alstublieft … ik ben een boodschapper, ik breng deze gesprekken over … ik bevind me in onbekende wateren, en ik doe wat ik kan om te blijven drijven. Dank u voor uw begrip.


Blossom Goodchild doet een oproep (18 november 2020)

Hallo iedereen.

Ik heb een idee … ik hoop dat u het leuk vindt en eraan mee wil doen!

Veel liefs en hartelijk dank.


Transcript (kijkt/luistert u ook naar de korte video? – V)


Hallo! Eh, ik heb een idee! (lacht) …

Ongeveer 4 jaren geleden had ik een idee voor een video over ‘happy human day’ (‘Blij mens dag’- V) Daarvoor liet ik iedereen een filmpje insturen waarin ze zeggen ‘I am a happy human!’ (Ik ben een blij mens! – V)

Al die filmpjes heb ik toen samengebracht in een video.

Nu krijg ik heel veel berichtjes van mensen, die schrijven dat ze de Mantra zingen of uitspreken en het lijkt me heel mooi om een video te maken met mensen vanuit de hele wereld, die de Mantra uitspreken of zingen of gelijk welke uiting die zij fijn vinden … in hun eigen taal, schreeuwend van de daken of juist op een hele rustige plek … hoe u het voor uzelf het fijnste vindt.

Dan ga ik kijken om daar weer een video van te maken.

Geen idee hoe lang ik daarmee bezig zal zijn … maar ik wil gewoon de mensen laten weten dat ze niet alléén zijn, dat er over de hele wereld anderen zijn die óók deze mantra uitspreken.

Zoals de Federatie van Licht het in hun vorige bericht zei: het is als een groot koor dat zich opbouwt en de mantra is een code.

Dit lijkt me een leuk project om te maken! Als u zich dus geroepen voelt om een kort filmpje op te nemen – alstublieft geen opname van urenlang (lacht) – stuur het dan naar info@blossom.goodchild.com

Dan ga ik ermee aan de slag! Dus heeft u zin om mee te doen? Geweldig!

Ik wens u een fijne dag verder! Dag!

Blossom


Nuttige info:

Neem uw video op in mp4.


De mantra is:

Ik ben het Licht. Ik ben de Liefde. Ik ben de Waarheid. I AM.

Graag insturen naar info@blossomgoodchild.com

DANK U!


Kijk nog eens bij de Happy Human video, dan krijgt u een indruk van de bedoeling.

https://www.youtube.com/watch?v=5_DDBfwTX1gWebsite: Blossom Goodchild
Vertaling: Veerle - Spiritueel LezenTHC-olie kopen


Schermbril.nl - Veel keus in computerbrillen, geen verzendkosten!


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!Share |


Donaties voor ons vertalersteam worden in dankbaarheid ontvangen Dankjewel!!
Als je ons even een mailtje stuurt, ontvang je van ons de juiste gegevens.Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nlGalactic Channelings

Create Your Badge