Home Channeling? Onze channelers Over ons Contact


Home > Nederlands > Blossom Goodchild - 28 maart 2022


Blossom Goodchild - De Galactische Federatie van het Licht - 28 maart 2022

Blossom Goodchild

Blossom: Alweer hallo. Ik weet niet zeker of ik vandaag op de juiste trilling zit hiervoor, maar de timing is goed dus we zullen zien. Wat is er nog om over te praten … de prijs van vis?

Federatie van Licht: Welkom. Wij voelen uw Energie, en het is oké om iets onder peil te zijn wanneer we praten. Onder peil verandert niets aan onze Liefde en ons verlangen om met u te spreken, hetgeen u misschien zelfs kan verheffen.

Blossom: Dat bedoel ik. Zal dit gesprek verheffend zijn, ook al ben ik niet op de goede plek?

Federatie van Licht: Wat is een goede plek, Blossom?

Blossom: Een gemoedsgesteldheid die in energetisch opzicht beter afgestemd is op uw Hogere Trilling.

Federatie van Licht: Dan kunnen wij hier misschien iets aan doen, voor u.

Blossom: Dat zou fijn zijn. Het punt is … u heeft ons alle hulpmiddelen gegeven om het zelf te kunnen, maar sommige dagen moet je gewoon meegaan in het ‘Wat is de bedoeling' … hiervan/van dit alles? Toch WETEN WE HET. U heeft ons zoveel Wijsheid gegeven … niets meer aan toe te voegen … we moeten gewoon verdergaan met het toepassen ervan.

Federatie van Licht: Blossom … sta ons toe, zoals je altijd doet, om vrijelijk te spreken met u en met hen die het willen horen. De Energieën op uw Planeet zijn momenteel immens zwaar. Het evenwicht van uw wereld wordt geschud door grote turbulentie. Daardoor kan het lijken alsof niets nog zin heeft en er alleen maar duisternis en doem is, maar wij vragen u om er anders naar te kijken.

Wat er NU gaande is … wat naar de oppervlakte wordt gebracht … alles wat u hoort, wat u geschokt heeft en wat uw afkeer wekt … is de ‘Glorieuze’ uitweg … de ‘Geweldige’ doorgang naar de andere kant.

Blossom: Ik zou dat nauwelijks ‘glorieus’ of ‘geweldig’ noemen.

Federatie van Licht: Dat komt omdat u bent ondergedompeld in die Energie. U kunt niet anders.

Wij beschouwen deze ‘Omschakeling’ als niet méér dan dat. Want u moet WETEN dat ‘de andere kant’ van datgene wat zich nu voordoet, inderdaad de meest Geweldige en Glorieuze ‘Uitvoering’ is van het GROOTSE GODDELIJK PLAN.

Blossom: We moeten dus eigenlijk alleen maar het ‘blijven volhouden’ volhouden. Dat is nu juist zo moeilijk. Het wachten.

Federatie van Licht: Denk aan wat een moeder voelt, wanneer de geboorte nadert … het wachten duurt eindeloos. Er is veel onrust en toch is daar ook het wéten dat ...

Blossom: Niet zeggen … gewoon niet zeggen! Ja, u gaat het toch zeggen ...

Federatie van Licht: BINNENKORT ...

Blossom: U heeft het gezegd ...

Federatie van Licht: Binnenkort … zal de geboorte van Nieuw Leven plaatsvinden … en dat brengt een nooit eerder gekende Vreugde met zich mee.

Blossom: Laten we niet het pad van ‘binnenkort’ nemen. We zijn daar al zo vaak geweest … al vele jaren zelfs, en wij weten dat uw ‘binnenkort’ heel anders is dan het onze.

Federatie van Licht: Denk jij, Blossom, dat het het wachten is, waardoor u zich soms zo voelt?

Blossom: Dat, en al het andere. Diegenen onder ons die wakker zijn, willen voortgang. Ziet u, zelfs terwijl ik dit schrijf wéét ik dat we dit alles al eerder hebben besproken. U maakt ons helemaal blij door te praten over zoveel dingen en dan … noppes … nada … niks. Wij zitten hier duimen te draaien. We horen alleen maar meer en meer van hetzelfde op onze communicatie-apparaten. De mensen verspreiden ellendig nieuws of hoopvol nieuws, maar niets daarvan bereikt de grote massa. HET IS OERSAAI. Zelfs mijn gezeur is saai! Omdat ik hier al zo vaak over heb gezeurd. VERTEL ONS IETS NIEUWS! Maar dan, als jullie dat doen … dan verdwijnt het in de archieven van onze gesprekken. Weet alstublieft dat ik niet boos ben op/genoeg heb van ‘JULLIE’ … Jullie zijn voor zoveel mensen de reddingsboei geweest. Ik ben alleen aan het ‘stoom afblazen’.

Federatie van Licht: Blossom … ons hele Wezen glimlacht.
Ons Wezen wil u laten weten dat het prima is om stoom af te blazen tegen ons.
Ons Wezen is dankbaar dat u dat doet, want daardoor kunnen wij een inschatting maken.

Blossom: Maar jullie kunnen er niets aan veranderen. Jullie kunnen er niet voor zorgen dat iets ‘eerder’ gebeurt.

Federatie van Licht: Dat klopt. Maar wij kunnen UW GEEST VERHEFFEN.

Blossom: Hoe? Hoe kunt u dit doen op een andere manier dan tot nu toe?

Federatie van Licht: Door u te laten herinneren.

Blossom: Wie wij zijn en waarom we hier zijn. Ja, Jullie hebben ons daar al zo vele keren heel geduldig aan herinnerd.

Federatie van Licht: En met respect … hoewel u WÉÉT … WÉÉT u het niet volledig, anders zou dit gesprek een andere wending hebben.

Blossom: Toch heeft u ons al eerder gesproken over ‘dieper gaan’ en ècht WÉTEN. U heeft ons gevraagd om DE WAARHEID TE VOELEN VAN HET WÉTEN … en toch zeur ik nog steeds.

Federatie van Licht: Voelt u de WAARHEID VAN HET WETEN, Blossom?

Blossom: Schijnbaar niet. Maar … in zekere zin doe ik/doen wij dat wel. Het voorkomt de mindere dagen niet.

Federatie van Licht: Zo lijkt het wel. Wij kennen geen ‘mindere dagen’ in ons Wezen.

Blossom: Maar … als u toch op de hoogte bent van alles wat onze Planeet ondergaat … alles waar die zogeheten ‘mensen’ toe in staat zijn – en ik bedoel niet het goede – verandert dat dan niet uw Trilling … ook niet voor even?

Federatie van Licht: Neen. Wij staan niet toe, dat wat dan ook onze Trilling verlaagt. Omdat die zich niet bevindt ‘in dezelfde dichtheid’ als de uwe. Het is niet mogelijk om te raken aan wat wij zijn, omdat wij niet rechtstreeks betrokken zijn.

Blossom: Maar u spreekt met mij.

Federatie van Licht: Wij bedoelen het in de zin van ‘er middenin zitten’ … daadwerkelijk ‘in die Trilling zijn’.

Blossom: Maar is het niet zo/zou het niet zo moeten zijn … dat als wij zo Helder en Licht zijn als we denken … dat wij, de ontwaakten … kunnen zijn zoals u en onszelf eruit kunnen verheffen?

Federatie van Licht: Blossom, was het niet in ons laatste gesprek dat we het precies hierover hebben gehad? We hebben u uitgelegd dat de manier waarop u zich voelde juist Goed was, omdat u er bovenuit steeg.

Blossom: Ja, dat klopt … ik moet zijn teruggevallen zonder het te merken.

Federatie van Licht: Er is zoveel dat wij zouden willen dat u onthoudt, over dit alles wat u nu ervaart.

Deze strijd tussen Licht en duister is niet ‘pas’ een paar jaren geleden begonnen. Als dat het geval was, dan zou u merken dat u moeiteloos de taak kon uitvoeren waarvoor u hierheen bent gekomen.

Deze strijd ontstond eonen geleden op uw Planeet. De wortels ervan zijn diep doorgedrongen tot de kern van wat bedacht was als een plek van Schoonheid en Buitengewoon Licht. Een Planeet van Goedheid/Goddelijkheid. Gedurende EONEN VAN TIJD heeft deze duisternis over u geheerst …

EN NU … NU IS HET ZOVER …
DAT U … U, STRIJDERS VAN GROOTS LICHT, GEKOMEN BENT OM DIE DUISTERNIS WEG TE NEMEN.

GEEN EENVOUDIGE OPDRACHT!

Bedenk eens hoe lang, hoezeer, hoe diep deze duistere energieën overal mee zijn verweven.
Bedenk dan hoe U … U, DIE WERD GEKOZEN … van het GROOTSTE, MEEST KRACHTIGE LICHT moet zijn … om al die duisternis te verdrijven.

Denk daar eens aan! Niet één Ziel dacht dat dit in een oogwenk gedaan kon worden – U WIST DAT DEZE OPDRACHT VEELOMVATTEND EN INGEWIKKELD WAS.

Veel mensen ontdekken nu zoveel dingen die heel ongemakkelijk zijn om te beschouwen …
Er wordt nu zoveel bekendgemaakt … zoveel dingen waarvan u dacht dat het een hele duistere film was, blijken nu realiteit te zijn.
Zulke wreedheden. Zulke onvoorstelbare daden door hen die lang geleden ‘aan de macht kwamen’ en zijn doorgedrongen tot in de essentie van uw Planeet ...

EN WIE ZIJN HET, DIE GEKOMEN ZIJN OM DEZE ENERGIEËN UIT TE SCHAKELEN?
WIE ZIJN HIERHEEN GEKOMEN OM DIT TE VERANDEREN?
WIE BEZITTEN ER ZULK EEN KRACHT, MOED EN VASTBERADENHEID OM ZICH VRIJWILLIG TE MELDEN OM DEEL UIT TE MAKEN VAN DEZE TRANSFORMATIE … WETENDE WAT HET ZOU BETEKENEN, ALS ZE WERDEN UITVERKOREN?

WIE ZIJN HET, DIE DE WAARHEID KENNEN VAN HET LICHT BINNENIN, DAT BESTAAT UIT ALLE ASPECTEN DIE STERK GENOEG ZIJN OM DEZE ZUIVERING UIT TE VOEREN?
U … U … U!

U zegt dat u ontwaakt bent tot/zich bewust bent van veel dingen …

Wij vragen u om u bewust te worden en te BESEFFEN dat u niet zwak bent. Deze reis die u onderneemt is niet voor zwakkelingen.
HET ZIJN ENKEL DE STERKSTEN ONDER DE STERKEN, DIE WERDEN UITVERKOREN.
Kijk naar wat u ontdekt heeft over uzelf.

Kijk naar wat er wordt gevonden en waar het ‘zelf’ de strijd mee moet aangaan. Hoe méér u ontdekt … hoe méér er wordt blootgelegd … des te méér bent u geschokt en vervuld met afschuw over wat de ene de andere kan aandoen.
Hoe diep dit gaat.

En toch … bent U hier.
Hier op deze Planeet, in deze belangrijke tijden ...

Deze tijden, waarin een Plan – dat bedacht werd door De Goddelijke – wordt uitgespeeld … en U … U … U … heeft de eer om hier beneden te zijn, er middenin … omdat U … U … U … tot het Hoogste Licht behoort en in staat bent om te doen wat er moet gebeuren.

Blossom: Hetgeen op dit moment … eigenlijk … bestaat uit het WÉTEN, en ons Licht vanuit ons Wezen uitstralen naar de Planeet. De rollen die wij spelen komen op de tweede plaats, na die eerste opdracht.

Federatie van Licht: Dat is uiteraard correct.

Blossom: Nu komt een moeilijke vraag. Waarom is dit Goddelijk Plan niet al lang geleden tot stand gekomen … voordat het zo’n rommeltje werd?

Federatie van Licht: Omdat u Wezens bent met een Vrije Wil. Dit kan u niet worden afgenomen.

Blossom: Veel mensen voor wie onze gesprekken nog nieuw zijn, zouden dat tegenspreken – maar daar hebben we het al eerder over gehad.

Federatie van Licht: Blossom … zo ongewoon als het mag lijken … dit Spel waar u in zit … is, in zekere zin, slechts een heel klein deel van WAT IS.
ER IS GEEN EINDE.
Het Leven gaat verder in al zijn vormen en ontdekkingen van de Liefde zèlf.
Datgene waar u nu in ‘speelt’ is slechts weer een andere ontplooiing van WAT IS.
Uw Planeet Aarde werkt een ander aspect van het Leven uit.

Blossom: Geen mooi aspect.

Federatie van Licht: Helemaal niet mooi. Maar, een ander aspect van het Leven en het ervaren daarvan.
Het is moeilijk om u voor te stellen dat er geen einde is … ooit.
Dus is het zo … moet het zo zijn … dat alles wat zich aandient in dit continuüm van het Leven zèlf, een experiment is van wat het zou kunnen zijn. MÉÉR is het niet.

Blossom: Dat is zo moeilijk te aanvaarden vanuit waar wij staan. Maar ik ben er zeker van dat in al de levens die wij hebben doorgemaakt, wij toen óók niet konden aanvaarden wat er ons overkwam. En toch, als we niet op de Planeet waren smeekten we om ernaar te mogen terugkeren. Ook al wisten we alles.

Federatie van Licht: DAT KLOPT, BLOSSOM. OMDAT HET LEVEN ZÈLF DE MEEST PRACHTIGE, ONTPLOOIENDE EN UITBREIDENDE ENERGIE VAN LIEFDE IS, MET ELKE ADEMHALING.

Blossom: Daar zouden we diep in kunnen duiken, want velen zouden dat tegenspreken … wanneer bijvoorbeeld iemand die gemarteld wordt zijn laatste adem uitblaast, is dat niet vanwege een uitbreidende Energie van Liefde!

Federatie van Licht: Maar terwijl u dat schrijft wéét u ook, Blossom, dat vanuit een standpunt buiten uw Aardse belichaming … u beter weet.

Blossom: Gek genoeg is dat zo! Tijd om te gaan … zoals meestal. Het is beter gegaan dan ik verwachtte. Voorwaarts, altijd maar voorwaarts. Tot de volgende keer, mijn Vrienden …
In Dankbaarheid … In Liefdevolle dienstbaarheid. I AM.


DONATIES zijn altijd een prachtige zegen. Veel dank!
http://PayPal.Me/RainbowLight444


EINDELIJK ... JOUW VIDEO ... JA ... JIJ! SAMEN ALS EEN.
IK BEN HET LICHT. IK BEN DE LIEFDE. IK BEN DE WAARHEID. IK BEN!
Neem alsjeblieft even de tijd om opgelift te worden door te kijken naar andere Lichtspelers die deze Mantra met je delen. Heel erg bedankt aan iedereen die heeft deelgenomen.


Transcript

Blossom: Hallo iedereen. Blossom Goodchild (lacht). Ik geloof dat het afgelopen november was, dat ik mensen heb gevraagd om mij filmpjes te sturen waarin zij de Mantra ‘Ik ben het Licht. Ik ben de Liefde. Ik ben de Waarheid. I AM.’ konden uitspreken of zingen, of hoe ze ook maar wilden.

Ik zou er dan een video van maken, zodat iedereen daarvan kon genieten.
Wel, hier zijn we dan … bijna vier maanden verder, maar ik denk dat het gelukt is.

Het heeft lang geduurd, ik was overdonderd door de hoeveelheid , maar ik moest de meeste daarvan ook inkorten en bewerken – gewoon omwille van de tijd, anders zou het een veel te lange film worden.

Ik ben ook niet zo handig in die dingen, maar ik heb mijn best gedaan en ik heb er echt plezier aan gehad! Als uw filmpje niet in de video te zien is, dan was uw opname niet bruikbaar en ik heb u daarover een mail gestuurd, maar geen antwoord teruggekregen. Het is dus niet zo dat uw filmpje heel erg slecht was of zo (lacht).

Neem het me alstublieft ook niet kwalijk als er in uw filmpje geknipt is. Ik moest alles echt zo kort mogelijk houden … en de video duurt nu toch nog 30 minuten.

Ik stel voor dat u nu een glas wijn of bier neemt, of een kopje thee … waar u maar zin in heeft … en dat u even een half uurtje tijd voor uzelf neemt om te kijken naar mensen van over de hele wereld die de Mantra uitspreken, om u te laten weten dat wij hier allemaal bij betrokken zijn als ÉÉN.
Ik denk dat ik nu alles heb gezegd … dus eigenlijk … heeft u uw kopje thee, glas wijn of bier (lacht)? Leun dan achterover en geniet!

Zal ik dan maar beginnen?

Blossom zingt de Mantra terwijl ze zichzelf begeleidt op haar geliefde keyboard.

Daarna volgt de compilatie van filmpjes, gegroepeerd per manier van uitvoering.

…. …. ….

White Cloud: Ik ben het Licht. Ik ben de Liefde. Ik ben de Waarheid. I AM.

Blossom ademt diep in …

Blossom: Ik ben het Licht. Ik ben de Liefde. Ik ben de Waarheid. I AM.

Oprechte hartelijk dank aan iedereen die heeft deelgenomen aan deze video, en heel hartelijk dank aan iedereen die de tijd heeft genomen om ernaar te luisteren. Ik hoop dat u het mooi vond. Zorg goed voor uzelf en HOU VOL!

Dank u wel. Dag.


Maak van elke dag een BLIJ MENS DAG!https://www.youtube.com/watch?v=5_DDBfwTX1g
Herlees/beluister nog eens de Aanroeping ‘We are the Game Changers’, wanneer u er behoefte aan heeft … om de Energie zo HOOG mogelijk te houden. Voor de video https://youtu.be/MYeqbshjgmA

Voor de link naar al mijn YouTubes https://www.youtube.com/user/isjaabmo


Website: Blossom Goodchild
Vertaling: Veerle - Spiritueel LezenTHC-olie kopen


Schermbril.nl - Veel keus in computerbrillen, geen verzendkosten!


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!Share |


Donaties voor ons vertalersteam worden in dankbaarheid ontvangen Dankjewel!!
Als je ons even een mailtje stuurt, ontvang je van ons de juiste gegevens.Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nlGalactic Channelings

Create Your Badge