Home Channeling? Onze channelers Over ons Contact


Home > Nederlands > Blossom Goodchild - 27 februari 2022THC-Olie Kopen? Wietolie met THC bestellen doe je HIER

Blossom Goodchild - De Galactische Federatie van het Licht - 27 februari 2022

Blossom Goodchild

Blossom: Hallo mijn Vrienden. Jullie hadden gelijk, het huis dat jullie voor mij hebben ‘gekozen’ is echt een Heiligdom! Ik voel me hier zo goed. Dank u. Nu dan, het lijkt erop dat uw nieuws over de wereldwijde lockdown wijd en zijd verspreid is. Maar u heeft het al heel lang over de lockdown. Het is de introductie van ‘Zwammie de Zwam’ die veel mensen bezighoudt. Kunt u daar al iets méér over vertellen, of nog niet?

Federatie van het Licht: Warme groeten. Ook wij voelen dat dit nieuwe onderkomen prachtige vooruitzichten biedt voor jou, met name ten aanzien van de Energieën die horen bij onze gesprekken. Wij zijn blij dat jij hier gelukkig bent.

Wat betreft de lockdown, ja inderdaad, daar hebben wij vaak over gesproken. Wat ‘handig’ is om te weten, is dat ‘alles wat wordt aangewend’ als een reden om deze tot stand te brengen slechts een misleiding is. De tactieken die worden toegepast zijn een vermomming om ‘de mensen te krijgen waar ze moeten zijn’.

Blossom: En waar is dat?

Federatie van het Licht: VEILIG in hun woningen. Nogmaals, wij trachten het uit te leggen zonder ‘het Spel te verklappen’, want dat is niet gepast. Dit Plan is enorm, en zoals bij een schaakspel veranderen voortdurend de strategieën en opstellingen, teneinde de volgende zet de best mogelijke te maken.

Blossom: Maar u zegt dat het Licht heeft gewonnen.

Federatie van het Licht: Dat heeft het ook. Zonder twijfel. Maar, het Spel moet worden uitgespeeld, want er moeten essentiële ‘eigenschappen’ worden aangebracht. Daarom moet het Spel uitgespeeld worden, zodat zij die behoren tot/deel uitmaken van de Licht-Krachten hun opdracht(en) kunnen vervullen.

Wij verheugen ons in de momenten van verheffing van vele helden op uw Planeet, die de wereld en haar bewoners tonen dat hetgeen niet juist is met betrekking tot de ‘status van Vrijheid’, moet worden aangepakt.

Op uw hele Planeet barsten en storten de muren in. Onthoud dat het meeste van wat u wordt getoond, slechts een rookgordijn is. Een volledig ander ‘spel’ vindt plaats achter de schermen, en we komen nu dicht bij het ogenblik waarop het doek zal opgaan, zodat het publiek kan deelnemen en zelf kan ‘zien’ wat WAARHEID is.

Blossom: Echt? Gaat dat ooit nog gebeuren? Niemand weet nog wat te geloven … over wat dan ook. Het is moeilijk om te ontcijferen en te beslissen wat ‘echt’ is. Ik weet dat veel mensen bang zijn voor de wereldwijde lockdown. Ik zeg ‘laat maar komen’ en laat ons eraan beginnen. Dan krijgen we in elk geval het gevoel dat we vooruitgaan.

Federatie van het Licht: Het moet plaatsvinden. En inderdaad, Blossom, het zal alles vooruit doen gaan op een manier die de mensen versteld zal doen staan! Dit is nog een reden voor het een tijdlang ‘verplicht elke dag, de hele dag thuisblijven’, omdat datgene wat aan het Licht zal worden gebracht veel mensen zal brengen tot een staat van schok, afschuw en ongeloof.

Uw rol, zoals u weet, voor nu en als het zover is, is om Licht te sturen. Het meest Krachtige Licht dat u nu ontdekt … van/doorheen/als … uzelf, zal heel erg nodig zijn om de kolkende rivieren tot rust te brengen, welke onvermijdelijk heel veel beroering zullen brengen bij hen die naïef en bang zijn.

Blossom: Het lijkt wel een hoofdstuk uit een boek. We hebben zoveel ‘verhalen’ gehoord over zoveel dingen. Nooduitzendingen, bijvoorbeeld, waarin DE WAARHEID zou worden onthuld. Maar, zoals met het meeste wat we horen, komt er nooit iets van. U kunt ons geen tijdsbestek geven … dus we kunnen net zo goed nog vijf jaren hierop moeten wachten!

Federatie van het Licht: Blossom … Fase Twee zal lang daarvoor al in werking zijn gezet. Velen van u ‘voelen’ de behoefte om zich naar binnen te keren en voor te bereiden. Ieder op zijn eigen manier. Velen van u voelen dat er iets ‘op het punt staat om te beginnen’.

Blossom: Ja, en velen van ons voelen dit zo al jaren, af en aan.

Federatie van het Licht: Het komt eraan, Blossom. Wij zeggen tegen niemand van u dat u MOET geloven wat wij zeggen. Daar komen wij niet voor.

Wij komen om u TE STERKEN IN UW GEESTKRACHT.

Wij komen om u bij te staan in het herkennen van DE WAARHEID OVER WIE U BENT. DAT IS ONZE OPDRACHT.

Want daardoor helpen wij … het Geheel/het Ascentie-proces.

U BENT HET … IEDER VAN U is hier om uw Planeet te verheffen. U wéét dit.

U WEET ZOVÉÉL.

Blossom: Toch voelt het alsof we niets weten.

Federatie van het Licht: Blossom, als dit ‘van start gaat’ … deze Fase Twee van de Vijf … dan zult u beseffen … dat hetgeen u moet weten … zich bewust is van wat er moet gebeuren!

Blossom: Is dat zelfs maar logisch?

Federatie van het Licht: U denkt dat u moet weten wat er gaande is, om te weten wat u moet doen. Maar feitelijk hoeft u helemaal niets te weten over wat er gaande is, om te doen waarvoor u gekomen bent.

Want als u ingeLicht ‘BENT’ door hetgeen er gaat worden onthuld, dan zult u zien dat ‘die kant van de kwestie’ – zij het onthullend – niet hetgeen is waar u naartoe heeft gewerkt … niet is waarop u zich heeft voorbereid.

U heeft zich al die tijd voorbereid op het ‘HOE’!

HOE u dan, in dat ‘nu’, de KRACHT VAN UW GEEST moet richten om de troebele wateren tot rust te brengen. Om uit te reiken naar hen die zich verdoofd en overweldigd voelen.

Blossom: Hoe doen we dat, als we allemaal binnen opgesloten zitten?

Federatie van het Licht: Om te beginnen zal dat zijn via gedachten en gebed … zodra het stof wat neerdaalt, zal het gemakkelijker zijn om met elkaar in contact te komen via internet … en in levenden lijve. Want de lockdown is opgelegd omwille van de veiligheid, zoals wij hebben gezegd.

Blossom: Ik neem aan dat u het heeft over ‘veiligheid’, vanwege de mensen die ‘overstuur raken’ als ze horen over de gruwelen. Als ze dus gaan horen dat alles wat ons verteld werd één grote leugen is! Ik denk dat de mensen in opstand zullen komen en dat er grote groepen zullen losgeslagen worden. Geen fijne gedachte, maar zij blijft terugkomen.

Federatie van het Licht: Blossom, niemand kan precies voorspellen hoe deze ‘uitval’ weer ‘op zijn plek zal vallen’.

Begrijpt u dit, nu wij met u spreken? Voelt/Wéét u dat dit … deze Fase Twee … een ENORME STAP is in de bewustwording van de mensheid?

Herkent u de beroering in uw Ziel, dat hetgeen er gaat plaatsvinden ...

Blossom: Ik merkte dat u wilde dat ik ‘op het punt staat’ zou schrijven … hoewel ik daar heel even aarzelde.

Federatie van het Licht: Dat hetgeen er ‘op het punt staat’ om plaats te vinden, u heel duidelijk zal maken … OM WELKE REDEN U HIER BENT.

U zult zo Krachtig en helder ‘uw opdracht’ VOELEN. Wij hebben al eerder gezegd, dat ‘opdracht’ in deze context niet betekent ‘wat u MOET doen’ … het zijn opdrachten in de zin van WÉTEN ‘wat er MOET GEBEUREN’.

Blossom: Maar, wanneer u eerder over ‘opdrachten’ sprak, dan was dat met betrekking tot het openen van onze Enveloppen en de opdracht die zij bevatten voor ieder van ons. Ik heb niet het gevoel dat het al tijd is voor het openen van de Enveloppe. Of wel?

Federatie van het Licht: Niet als dusdanig. Die specifieke onthulling komt pas verderop in deze reis. Deze ‘opdrachten’ zijn meer een ‘INZICHT VAN DE WAARHEID’. INZICHTEN IN WAT ER DIENT TE GEBEUREN/VOLTOOID TE WORDEN.

Wij willen benadrukken dat deze komende tijden ‘revelationair (?)’ zullen zijn.

Blossom: Ik geloof niet dat dat een woord is. Maar ik weet wat u bedoelt en ik weet ook dat u niet ‘revolutionair’ bedoeld.

Federatie van het Licht: ER IS NIETS TE VREZEN.

FEAR = False Expectations Appearing Real

(ANGST = Valse Verwachtingen Lijken Echt.)

Dank u dat u dit oppikte.

Wanneer dan eindelijk, vanuit uw standpunt, van waar u staat, de dingen in beweging komen … dan zult u binnenin uw Wezen … de ‘U’ gaan VOELEN …

DE U, DIE U BENT …

DE U DIE ZICH MET ZOVEEL ENTHOUSIASME EN LIEFDE VRIJWILLIG HEEFT AANGEMELD VOOR DIT ‘PROJECT’.

DE U DIE HIERHEEN KWAM OM HET PLAN UIT TE VOEREN DAT WERD BEDACHT DOOR DE GODDELIJKHEID, OM HET DUISTER WEG TE HALEN UIT DATGENE WAT OOIT EEN ENERGIE VAN LIEFDE EN SERENITEIT WAS, EN OM DE VOLHEID VAN HET LICHT HERBOREN TE LATEN WORDEN IN HAAR KERN, ZODAT ZE DOORDRENKT RAAKT MET ZULK EEN VREDE, DAT ZE KAN OPSTIJGEN NAAR DE TRILLING VAN WAARHEID EN VOLLEDIGE SCHOONHEID VAN ‘AL DAT IS’.

VOEL DIE WOORDEN IN UW HART.

VISUALISEER DIE WOORDEN IN UW WEZEN.

U … U … DIE EEN GROOT LICHT EN EEN GROTE KRACHT BENT … KWAM HEEL SPECIAAL OM DEEL UIT TE MAKEN VAN DIT GODDELIJK PLAN.

BEGRIJPT U DIE EER?

U … U … WERD UITVERKOREN … OMDAT U DE STERKSTEN ONDER DE STERKEN BENT.

De zwakkeren, zij die wisten dat ze niet het uithoudingsvermogen hadden om deze taak te volbrengen, blijven in de ethers van andere Werelden/Dimensies en spelen hun rol, door van veraf hun LiefdeLicht naar u te sturen. Zij bewonderen u en achten u zo hoog voor uw Doortastendheid, Dapperheid en Moed!

Lieve Zielen, LAAT U VERHEFFEN DOOR ONZE BERICHTEN.

LAAT DE BEZORGDHEID EN DE NEGATIEVE SPECULATIES LOS.

BLOEI OPEN IN UW WEZEN, UW ZIJN.

WANT INDERDAAD, HETGEEN DAT U BENT … HETGEEN DAT U OVER UZELF ZULT GAAN ONTDEKKEN, ZAL U NAAR EEN PLEK VAN GROTE BEWONDERING EN VERBAZING BRENGEN.

U BENT ZOVEEL MÉÉR DAN MEN U HEEFT LATEN GELOVEN.

HOEZEER HEBBEN WIJ U LIEF.

BLIJF KRACHTIG.

LAAT DE MANTRA U BRENGEN NAAR NIEUWE HOOGTEN VAN UZELF.

Ontdek de magie ervan, wanneer u telkens weer opnieuw zegt/Voelt:

IK BEN HET LICHT.

IK BEN DE LIEFDE.

IK BEN DE WAARHEID.

I AM.

Wij voelen en verlangen dat de Energie in dit bericht de Trilling van uw Ziel zal verhogen, en u zal helpen bij het voltooien van hetgeen u hier op de Planeet kwam volbrengen.

Voor nu nemen wij afscheid.

Blossom: Super. Bedankt, Jongens! Wel, ik kan alleen nog maar zeggen … laat ‘Zwammie de Zwam’ maar komen! In Dankbaarheid, in Liefdevolle dienstbaarheid. I AM.


DONATIES zijn altijd een prachtige zegen. Veel dank!
http://PayPal.Me/RainbowLight444


EINDELIJK ... JOUW VIDEO ... JA ... JIJ! SAMEN ALS EEN.
IK BEN HET LICHT. IK BEN DE LIEFDE. IK BEN DE WAARHEID. IK BEN!
Neem alsjeblieft even de tijd om opgelift te worden door te kijken naar andere Lichtspelers die deze Mantra met je delen. Heel erg bedankt aan iedereen die heeft deelgenomen.


Transcript

Blossom: Hallo iedereen. Blossom Goodchild (lacht). Ik geloof dat het afgelopen november was, dat ik mensen heb gevraagd om mij filmpjes te sturen waarin zij de Mantra ‘Ik ben het Licht. Ik ben de Liefde. Ik ben de Waarheid. I AM.’ konden uitspreken of zingen, of hoe ze ook maar wilden.

Ik zou er dan een video van maken, zodat iedereen daarvan kon genieten.
Wel, hier zijn we dan … bijna vier maanden verder, maar ik denk dat het gelukt is.

Het heeft lang geduurd, ik was overdonderd door de hoeveelheid , maar ik moest de meeste daarvan ook inkorten en bewerken – gewoon omwille van de tijd, anders zou het een veel te lange film worden.

Ik ben ook niet zo handig in die dingen, maar ik heb mijn best gedaan en ik heb er echt plezier aan gehad! Als uw filmpje niet in de video te zien is, dan was uw opname niet bruikbaar en ik heb u daarover een mail gestuurd, maar geen antwoord teruggekregen. Het is dus niet zo dat uw filmpje heel erg slecht was of zo (lacht).

Neem het me alstublieft ook niet kwalijk als er in uw filmpje geknipt is. Ik moest alles echt zo kort mogelijk houden … en de video duurt nu toch nog 30 minuten.

Ik stel voor dat u nu een glas wijn of bier neemt, of een kopje thee … waar u maar zin in heeft … en dat u even een half uurtje tijd voor uzelf neemt om te kijken naar mensen van over de hele wereld die de Mantra uitspreken, om u te laten weten dat wij hier allemaal bij betrokken zijn als ÉÉN.
Ik denk dat ik nu alles heb gezegd … dus eigenlijk … heeft u uw kopje thee, glas wijn of bier (lacht)? Leun dan achterover en geniet!

Zal ik dan maar beginnen?

Blossom zingt de Mantra terwijl ze zichzelf begeleidt op haar geliefde keyboard.

Daarna volgt de compilatie van filmpjes, gegroepeerd per manier van uitvoering.

…. …. ….

White Cloud: Ik ben het Licht. Ik ben de Liefde. Ik ben de Waarheid. I AM.

Blossom ademt diep in …

Blossom: Ik ben het Licht. Ik ben de Liefde. Ik ben de Waarheid. I AM.

Oprechte hartelijk dank aan iedereen die heeft deelgenomen aan deze video, en heel hartelijk dank aan iedereen die de tijd heeft genomen om ernaar te luisteren. Ik hoop dat u het mooi vond. Zorg goed voor uzelf en HOU VOL!

Dank u wel. Dag.


Maak van elke dag een BLIJ MENS DAG!https://www.youtube.com/watch?v=5_DDBfwTX1g
Herlees/beluister nog eens de Aanroeping ‘We are the Game Changers’, wanneer u er behoefte aan heeft … om de Energie zo HOOG mogelijk te houden. Voor de video https://youtu.be/MYeqbshjgmA

Voor de link naar al mijn YouTubes https://www.youtube.com/user/isjaabmo


Website: Blossom Goodchild
Vertaling: Veerle - Spiritueel Lezen


Schermbril.nl - Veel keus in computerbrillen, geen verzendkosten!


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!

Donaties voor ons vertalersteam worden in dankbaarheid ontvangen Dankjewel!!
Als je ons even een mailtje stuurt, ontvang je van ons de juiste gegevens.Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nlGalactic Channelings

Create Your Badge