Home Channeling? Onze channelers Over ons Contact


Home > Nederlands > Blossom Goodchild - 14 februari 2022


Blossom Goodchild - De Galactische Federatie van het Licht - 14 februari 2022

Blossom Goodchild

Even kort voordat ik begin. De channeling van afgelopen week werd besproken door een wereldwijd bekende en zeer gerespecteerde dame, genaamd Janine (Tarot by Janine, https://youtu.be/DpXUIW--4Q0 op 9 min.). Haar werd gevraagd om de kaarten te leggen met betrekking tot wat de Federatie van Licht zei over dat er toch ECHT nog een wereldwijde lockdown zou komen.
Er werden toen een paar dingen besproken waarvan ik het gevoel heb dat het goed zou zijn om ze vandaag ‘op te helderen’.

DUS …


Blossom: Alweer een goede morgen. Het zal u plezier doen om te horen dat wij ‘gewettigd’ zijn, volgens de kaarten!

Federatie van het Licht: Wij begroeten jou, Blossom, en allen die al zo lang bij ons zijn, maar natuurlijk ook alle nieuwkomers bij onze gesprekken. Wij hopen oprecht dat ze zullen resoneren met uw Hart en Ziel. Ja, inderdaad, ‘Wij’ WÉTEN dat wij Wettig zijn!

Blossom: Toch is het leuk om de bevestiging te krijgen. Maar ik wilde wat zaken bespreken, als dat kan? Opheldering over ‘WIE U BENT’. Afgelopen jaar werd er door een paar X militairen – en ik geloof zelfs een paar channelers – gezegd dat de Federatie van Licht een Psych Ops* is … en dat alleen de ‘Confederatie van Werelden’ echt zou zijn. Als u de kwestie zou kunnen ophelderen over dat u niet de ‘GALACTISCHE Federatie van Licht’ bent … maar gewoon ‘De Federatie van Licht’, dan zou dat ook goed zijn. Het woord is aan jullie, Jongens!
(*psych ops zijn militaire handelingen, die invloed moeten uitoefenen op de overtuigingen en de geestesgesteldheid van de vijand – V)

Federatie van het Licht: Blossom … Zoals ‘De dame van de kaarten’ heel verstandig aanhaalde, doet het er eigenlijk niet toe wat ‘Ons etiket’ is. Wat ertoe doet is, dat de Waarheid die wij overbrengen resoneert in het diepst van uw Wezen. Want het is aan Ieder van u om voor zichzelf ‘uit te zoeken en te bepalen’ … of onze woorden al dan niet … ‘kloppen’.

Zoals wij al eerder hebben gezegd … wij zitten niet in een wedstrijd. Ons verlangen is om uw Planeet en allen die Haar bewonen bij te staan, om over te gaan naar de Hogere Trilling waar alles wat niet meer van nut is … in deze tijden … zal worden ‘achtergelaten’.

Maar om terug te komen op uw vraag. Wij kiezen ervoor om ‘De Federatie van Licht’ te worden genoemd, en wij zijn ‘De Toezichthouders op de Toezichthouders’. Wij houden vast aan dit besef van wie wij zijn!

Blossom: Wat is het verschil tussen de ‘Galactische Federatie’ en jullie?

Federatie van het Licht: Wij behoren niet ‘tot Galaxies’, Blossom. Wij zijn niet van/in een vorm. We kunnen het wel … als dat/mocht dat … ooit nodig zijn. Wanneer wij zeggen dat wij ‘Daarboven’ staan, dan bedoelen we dat niet in de zin van ‘Wij zijn beter dan ...’. We bedoelen alleen dat – met respect – ‘Onze status’ om het zo maar te noemen, van een Hogere Trilling is. Daarom zijn wij niet ‘de Toezichthouders’ … ‘Wij zijn de Toezichthouders van de Toezichthouders.’

Blossom: Op wie houden de Toezichthouders toezicht?

Federatie van het Licht: Een enorme organisatie. Beschouw uzelf als één ras dat verblijft op een kleine Planeet, die Aarde heet. Beschouw dan de vele andere rassen … die niet tot uw wereld behoren. Sommige verblijven op andere werelden, en voor sommigen is hun ‘Schip’ hun wereld. Uw wereld wordt ‘schijnbaar’ bestuurd door regeringen. Andere werelden zijn ver genoeg geëvolueerd en hebben het niet nodig dat ‘de Machthebbers’ hen leiden. Niettemin, in de Grote Planning der Dingen … in het uitrollen van het Goddelijk Plan … moet er ook iemand zijn die in staat is om ‘Toezicht te houden’ op het Plan.

Blossom: En dat bent u?

Federatie van het Licht: Niet enkel door ons. Het is moeilijk te omschrijven. Ook nog door anderen die dezelfde Trillingsfrequentie hebben, maar niet ‘bij Ons’ horen. Laat ons zeggen dat ze ‘op dezelfde golflengte’ zitten. Wij merken dat u de ‘Galactische Federatie’ wilt bespreken. Ook dat is een enorme organisatie, bestaande uit heel veel verschillende ‘sectoren’. Niet allemaal in afstemming met hetgeen wij willen overbrengen. Hetgeen ons brengt bij de vraag over ‘Psych ops’.

Blossom: Wat is dat eigenlijk precies, voor hen die het niet zeker weten?

Federatie van het Licht: Een ‘Psych op’ is – zoals wij het begrijpen – een verzameling van Waarheden en onwaarheden. De ‘persoon’ die berichten overbrengt van ‘elders’ gelooft dat de informatie Waar en correct is, maar door vergevorderde (maar niet heus) technologie, krijgt de ‘ontvanger’ via ‘de ethers’ informatie gestuurd die bedoeld is om verwarring te zaaien bij hen die luisteren naar berichten van buiten uw wereld.
Helaas denken veel mensen dat ze zich aansluiten bij de Waarheid, maar ze worden misleid.

Blossom: En dat kunnen we herkennen aan …?

Federatie van het Licht: Integriteit. Luister en voel met uw Ziel. Hebben we dit niet ook gezegd over hetgeen waarover wij met u spreken, in al die jaren van gesprekken? Als hetgeen wij zeggen niet met u resoneert … zoek dan elders naar uw Waarheid. U moet altijd uw eigen Hart volgen.

Blossom: Hoe zit het met de ‘Confederatie van Werelden’? Met respect, maar waar komen die ‘plotseling’ vandaan? Ik ben hier al 22 jaren mee bezig en ik had er nog nooit van gehoord, tot afgelopen jaar. Maar toch zeggen de X topmilitairen dat zij de enigen zijn die behoren tot het Licht – en niemand anders.

Federatie van het Licht: Blossom, wij trachten niet de vraag te vermijden/omzeilen, zoals mensen soms denken. Maar het is niet ‘Aan ons’ om u te vertellen wat uw Wezen zélf moet ontdekken. Heb jij niet ook vaak de vraag gekregen om bij ons na te gaan of een bepaalde channeler de Waarheid spreekt?

Blossom: O, zeker.

Federatie van het Licht: Daar willen wij echter niet op ingaan. Het is niet aan ons om daarover te spreken. Het is aan het ZielZelf om haar Waarheid te VOELEN … U WEET BESLIST DAT HET NIET VERSTANDIG IS OM ALLES WAT U LEEST OF HOORT METEEN MAAR TE BESCHOUWEN ALS ZIJNDE ‘VAN HET LICHT’.

Blossom: Mm. U wilt het dus niet hebben over de Confederatie van Werelden?

Federatie van het Licht: Dat klopt. Voor geen andere reden, dan dat het niet is waarvoor wij hier zijn. Wij komen bij u, zoals u weet, om alles wat leeft te helpen bij het WETEN WIE U BENT. Om in die Waarheid te blijven, en manieren te vinden om u te helpen bij het herinneren van uw opdracht op de Goddelijke Planeet Aarde, in deze tijd.

Blossom: Ik denk dat u verder wilt gaan. Dank u dat u zoveel heeft verteld als u gepast vindt.

Federatie van het Licht: Wij willen dit deel afsluiten door terug te keren naar … Waarheid is Waarheid … zij kan niet liegen. Voel in UW WAARHEID elke kwestie die u tegenkomt, of het nu channelers zijn of de prijs van groenten!

Blossom: Wat een vreemde vergelijking! Laten we geen tijd verspillen met te spreken over de prijs van kool! Oké, we gaan verder. Ik heb het idee dat we nog niet klaar zijn. In datzelfde programma werd ook gezegd – in verband met de wereldwijde lockdown, en dat mensen zelfs het idee daaraan niet kunnen verdragen. In mijn Hart voelde ik dat u ons hierbij kunt helpen, als u hierop wilt ingaan?

Federatie van het Licht: Wij hebben hier ook al over gesproken, Blossom.
DIT IS EEN GODDELIJK PLAN! Het is veel te ingewikkeld en ‘besloten’ om in dit stadium al ‘openlijk’ te worden besproken. Maar wij kunnen u dit vertellen … het zal gebeuren onder het mom van een ‘zich snel verspreidende schimmel’ ...

Blossom: Wow! Wacht een momentje! Een schimmel? Menen jullie dat werkelijk, Jongens? Een SCHIMMEL?! Gaan we allemaal worden opgegeten door een reusachtige paddenstoel?

Federatie van het Licht: Als wij mogen verdergaan … een ‘zich snel verspreidende schimmel’ … die verband houdt met de virussen. Maar natuurlijk heeft dit er absoluut geen verband mee. Wij kunnen nog niks verklappen … dat is niet gepast, maar we kunnen zeggen dat hetgeen er gaat plaatsvinden zodra die stap eenmaal gezet is ...
VOOR HET GROTERE GOED IS.
HET HOOGSTE GOED VOOR ALLEN.
Wanneer de mensen dit beseffen, zal er geen plaats zijn voor angst. Want het zal worden gezien als ‘Eindelijk, het Plan gaat over naar Fase Twee en er is BEWEGING’. Wat er gebeurt tijdens die ‘incubatietijd’ zal u raken tot in uw diepste kern. Maar het is de ‘Kern van hun Wezen’ dat bij velen moet worden geraakt, opdat ze zouden wakker worden. Velen zullen ‘als Nieuw herrijzen’, in afstemming op de Waarheid die onthuld gaat worden.

U weet dat hetgeen er ‘zonder twijfel zal worden getoond als Waarheid’, het begin zal zijn van een revolutie binnenin uzelf! Hetgeen op zijn beurt bij velen die de ‘Grote Onthullingen’ niet kunnen aanvaarden, zal leiden tot heel wat onrust. Zou u het daarom niet … het beste/het veiligst … vinden, om in die periode binnen te blijven en UW LICHT LIEFDE TE STUREN, NAAR DE HELE TOESTAND?

Wij weten ook al dat heel veel mensen te zeer verward zullen zijn om hiermee te kunnen ‘omgaan’, en dat ze ervoor zullen kiezen om de Planeet te verlaten … als onderdeel van hun contract … ze zullen op verschillende manieren vertrekken.

Maar nog veel méér mensen zullen hier blijven, om met Kracht en Moed hun opdracht te vervullen.

Blossom: Dit zou dus niet het juiste moment zijn om te zeggen … ‘Straal me op, Scotty’.

Federatie van het Licht: Blossom, als we doorheen die volgende fase gaan … hoewel er zich ENORME onrust zal voordoen, waarvan de meesten onder u al weten dat die gaat komen en zich hierop hebben voorbereid, binnenin uw ZieleMoed … in zekere zin … is het een tijd om te Vieren.

Blossom: Eh, eerlijk gezegd klinkt het niet alsof het gepast zou zijn om dan feesthoedjes op te zetten en slingers op te hangen!

Federatie van het Licht: Het zal een VIERING ZIJN VAN INNERLIJK BESEF!
Een herkenning van uw ‘Opleiding’ voordat u hierheen kwam. WANNEER dit ‘van start gaat’ … deze ‘Fase Twee’ … dan zal uw Hart het verschil herkennen, voor hen die ‘weten’.

Wij kunnen niet genoeg ONS GEVOEL, ONS WÉTEN benadrukken, met betrekking tot het uitspreken en herhalen van de Mantra.

IK BEN HET LICHT.
IK BEN DE LIEFDE.
IK BEN DE WAARHEID.
I AM.

Veel mensen kennen dit wellicht nog niet*. Maar wij Vertrouwen erop dat het INZICHT VAN DE WAARHEID uw Ziel ertoe zal brengen om deze GECODEERDE WOORDEN op te nemen in uw dagdagelijkse leven, en ze even vanzelfsprekend te maken als ademhalen.

Hoe méér Zielen zich hierbij aansluiten, hoe méér u gaat begrijpen dat u niet alléén bent als u deze woorden uitspreekt, des te méér zal de Kracht van Eénheid en de opbouw van buitengewone LICHTLIEFDE aanwezig zijn wanneer HET GODDELIJK PLAN aan zijn volgende stap begint.

Wanneer de ‘incubatie’ plaatsvindt … GEBRUIK HET DAN … GEBRUIK HET … GEBRUIK HET … OM UW LICHT TE ZIJN … VOOR UZELF EN AL HET LEVEN!

UW TIJD IS AANGEBROKEN.
U WÉÉT DAT WIJ NU TEGEN ‘U’ SPREKEN.

ER IS GEEN PLAATS VOOR ANGST EN DEPRESSIE, MAAR ER ZAL ZÓVEEL MOED EN KRACHT NODIG ZIJN, OM ELK VAN U TE LEIDEN DOOR HETGEEN ZAL GAAN PLAATSVINDEN.

WIJ HEBBEN ER ALLE VERTROUWEN IN DAT U UW ROL ZULT SPELEN … DAAROM WERDEN ALLÉÉN DE STERKSTEN ONDER DE STERKEN GEKOZEN.

Wij moeten nu afscheid nemen … want er is veel gezegd wat moet worden opgenomen door de pas-ontwaakte Wezens.

Blossom: Helemaal goed. Ik ben echt blij dat we dit hebben gedaan.

Federatie van het Licht: Blossom, je hebt het voorbije jaar veel meegemaakt. Wij kijken ernaar uit om ons met jou te verbinden in het ‘Heiligdom’ dat voor u werd gekozen … waar ‘onze gesprekken’ zullen worden verdergezet in Waarheid en Liefde.

Blossom: Bedankt, Jongens. Ja … ik verhuis aanstaande donderdag. Bitterzoet, maar ik krijg er nu wel zin in. In Dankbaarheid. In Liefdevolle dienstbaarheid. I AM.

Een half uur later.
Blossom: Het voelt niet compleet! Kunnen we nog een kort gesprekje hebben, aangezien er ook nog de vraag is over hoelang deze wereldwijde lockdown zal duren? Voor mij ‘lijkt’ het zo onwaarschijnlijk dat het zal gaan gebeuren, aangezien beperkingen en andere onzin nu op zoveel plaatsen worden opgeheven, en nu de ENORME Vrijheidsdemonstraties vorm krijgen.

Federatie van het Licht: Dat is goed, wat ons betreft. Maar wij kunnen ook niet echt veel zeggen over deze kwestie. Wij zouden zeggen ‘Hoe lang is een stukje touw’? Want, Blossom en u Allen, wij kunnen deze afloop niet bepalen.
Het is IEDER VAN U en uw houding in deze, die dat zal bepalen.
Laat ons zeggen dat ... het ‘in de kaarten zit’ ...

Blossom: Hoe toepasselijk!

Federatie van het Licht: … dat Fase Twee en alles wat daarbij komt kijken heel snel zal gaan als eenmaal het deksel verwijderd is van de beerput, en de inhoud ervan in al zijn facetten naar buiten komt en wordt ‘afgewerkt’. Maar WANNEER dit zal overgaan naar Fase Drie, is afhankelijk van de ‘reactie’ van de grote massa, en dat is iets wat niemand kan weten tot deze Fase echt volop bezig is. Dat is nog een reden voor … diegenen die weten/zich bewust zijn … om naar voren te treden en te Stralen!

Blossom: Proberen je hiervan een voorstelling te maken is gevaarlijk! Er zal zoveel boosheid zijn bij hen die hier gewoonweg geen idee van hadden – en dat kan een groot probleem vormen.

Federatie van het Licht: Lieve Blossom, wat er gaande is op uw gehele Planeet is … en was altijd al … een GROOT probleem. Maar zie dit als ‘een manier om het te beëindigen’.

DIT IS WAARVOOR U BENT GEKOMEN.
U WÉÉT IN UW HART DAT HET LICHT HEEFT GEWONNEN, EN U ZULT DIT GODDELIJK PLAN VOLTOOIEN.

Blossom: Wel, ik doe mijn best ervoor. U heeft gezegd dat er Vijf Fasen gaan zijn! Lieve God, sta ons bij! Ik ben nu 64, betekent dit dat ik misschien al naar ‘betere oorden’ ben vertrokken, tegen de tijd dat we aan Fase Vijf beginnen.

Federatie van het Licht: Dat is niet te hopen, Blossom.

Blossom: Zeker weten, dat dat niet te hopen is!

Federatie van het Licht: Ja, er zullen Vijf Fasen zijn, en zoals u weet kunnen wij u – omdat tijd feitelijk niet bestaat – geen tijdsaanduiding geven. Nogmaals, elke Fase is afhankelijk van hoe het Plan verloopt en wat de reactie daarop is.

Wij willen echter dit zeggen …

U ZULT HIER ZIJN WANNEER FASE VIJF ‘AANKOMT’ EN WIJ KUNNEN MET VRIJ GROTE ZEKERHEID ZEGGEN, DAT FASE VIJF ZICH ZAL ONTPLOOIEN IN LICHT EN LIEFDE EN VREDE EN WAARHEID, GEDURENDE EEN EEUWIGDURENDE RUIMTE IN HET BESTAAN VAN ALLES.

Blossom: Ik heb het gevoel dat het nu compleet is. Dank u. Ik ga weer inpakken. In Dankbaarheid. In Liefdevolle Dienstbaarheid. I AM.


DONATIES zijn altijd een prachtige zegen. Veel dank!
http://PayPal.Me/RainbowLight444


EINDELIJK ... JOUW VIDEO ... JA ... JIJ! SAMEN ALS EEN.
IK BEN HET LICHT. IK BEN DE LIEFDE. IK BEN DE WAARHEID. IK BEN!
Neem alsjeblieft even de tijd om opgelift te worden door te kijken naar andere Lichtspelers die deze Mantra met je delen. Heel erg bedankt aan iedereen die heeft deelgenomen.


Transcript

Blossom: Hallo iedereen. Blossom Goodchild (lacht). Ik geloof dat het afgelopen november was, dat ik mensen heb gevraagd om mij filmpjes te sturen waarin zij de Mantra ‘Ik ben het Licht. Ik ben de Liefde. Ik ben de Waarheid. I AM.’ konden uitspreken of zingen, of hoe ze ook maar wilden.

Ik zou er dan een video van maken, zodat iedereen daarvan kon genieten.
Wel, hier zijn we dan … bijna vier maanden verder, maar ik denk dat het gelukt is.

Het heeft lang geduurd, ik was overdonderd door de hoeveelheid , maar ik moest de meeste daarvan ook inkorten en bewerken – gewoon omwille van de tijd, anders zou het een veel te lange film worden.

Ik ben ook niet zo handig in die dingen, maar ik heb mijn best gedaan en ik heb er echt plezier aan gehad! Als uw filmpje niet in de video te zien is, dan was uw opname niet bruikbaar en ik heb u daarover een mail gestuurd, maar geen antwoord teruggekregen. Het is dus niet zo dat uw filmpje heel erg slecht was of zo (lacht).

Neem het me alstublieft ook niet kwalijk als er in uw filmpje geknipt is. Ik moest alles echt zo kort mogelijk houden … en de video duurt nu toch nog 30 minuten.

Ik stel voor dat u nu een glas wijn of bier neemt, of een kopje thee … waar u maar zin in heeft … en dat u even een half uurtje tijd voor uzelf neemt om te kijken naar mensen van over de hele wereld die de Mantra uitspreken, om u te laten weten dat wij hier allemaal bij betrokken zijn als ÉÉN.
Ik denk dat ik nu alles heb gezegd … dus eigenlijk … heeft u uw kopje thee, glas wijn of bier (lacht)? Leun dan achterover en geniet!

Zal ik dan maar beginnen?

Blossom zingt de Mantra terwijl ze zichzelf begeleidt op haar geliefde keyboard.

Daarna volgt de compilatie van filmpjes, gegroepeerd per manier van uitvoering.

…. …. ….

White Cloud: Ik ben het Licht. Ik ben de Liefde. Ik ben de Waarheid. I AM.

Blossom ademt diep in …

Blossom: Ik ben het Licht. Ik ben de Liefde. Ik ben de Waarheid. I AM.

Oprechte hartelijk dank aan iedereen die heeft deelgenomen aan deze video, en heel hartelijk dank aan iedereen die de tijd heeft genomen om ernaar te luisteren. Ik hoop dat u het mooi vond. Zorg goed voor uzelf en HOU VOL!

Dank u wel. Dag.


Maak van elke dag een BLIJ MENS DAG!https://www.youtube.com/watch?v=5_DDBfwTX1g
Herlees/beluister nog eens de Aanroeping ‘We are the Game Changers’, wanneer u er behoefte aan heeft … om de Energie zo HOOG mogelijk te houden. Voor de video https://youtu.be/MYeqbshjgmA

Voor de link naar al mijn YouTubes https://www.youtube.com/user/isjaabmo


Website: Blossom Goodchild
Vertaling: Veerle - Spiritueel LezenTHC-olie kopen


Schermbril.nl - Veel keus in computerbrillen, geen verzendkosten!


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!Share |


Donaties voor ons vertalersteam worden in dankbaarheid ontvangen Dankjewel!!
Als je ons even een mailtje stuurt, ontvang je van ons de juiste gegevens.Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nlGalactic Channelings

Create Your Badge