Home Channeling? Onze channelers Over ons Contact


Home > Nederlands > Blossom Goodchild - 26 juli 2020THC-Olie Kopen? Wietolie met THC bestellen doe je HIER

Blossom Goodchild - Federatie van het Licht - 26 juli 2020

Blossom Goodchild

Blossom: Hallo Goddelijke, Prachtige Goed-Doeners! Vorige week heb ik een vraag gesteld, nadat u gezegd had dat dit het einde was van de duistere dagen op Planeet Aarde. Toen zijn we afgeweken, zoals we vaak doen. Maar ik denk dat dit veel dingen zou ophelderen, dus als ik mag wil ik hem opnieuw stellen?
Het was:

Blossom: Het kan allemaal nogal verwarrend zijn. Is het niet zo, dat degenen die ervoor kiezen om over te gaan naar een Hogere Trilling daar ook heen zullen gaan … maar dat ze toch op Planeet Aarde blijven – en dat degenen die daar niet voor kiezen in de lagere Trilling zullen blijven, totdat ook zij er klaar voor zijn om ‘de brug over te steken’, maar dat ook zij op Planeet Aarde zullen blijven?

Federatie van het Licht: Dat klopt.

Blossom: Maar dan is dat toch niet het einde van de duistere dagen op Planeet Aarde, als u begrijpt wat ik bedoel?

………….

Federatie van het Licht: Welkom aan Allen. Ieder van u, Goddelijke Wezens, die slagen in hun opdracht nu die zich verder begeeft naar de plek die is ‘aangewezen’ voor deze dagen. Wij zijn blij om deze vraag voor u te verhelderen, als wij dat kunnen.

Blossom: Dank u. Als iemand het kan … bent u het!

Federatie van het Licht: Laat ons beginnen met te stellen dat wanneer wij zeggen dat dit zo is … WIJ DAT OOK ECHT BEDOELEN.

Alles wat in de openheid gaat komen … volgens de juiste ‘timing’, gevolgd door de GROOTSTE OPSTUWING IN ENERGIE VERANDERING welke u zich in dit stadium niet kunt voorstellen … ZAL UW PLANEET TRANSFORMEREN.

Blossom: Maar u bedoelt niet dat hiermee letterlijk ‘de lei wordt schoongeveegd’?

Federatie van het Licht: Neen … want dat is niet het doel hiervan. Wat het wél zal doen, is ‘alles verheffen’ van waaruit het NU staat/zit/ligt … naar een veel meer verkieslijke ‘Staat van Zijn’ voor alles en iedereen.

Daarom, omdat uw duisternis breed zal zijn opengebroken … kan die niet blijven functioneren zoals voorheen. Er zullen geen ‘geheime bewegingen’ zijn, omdat het GODDELIJK PLAN erin voorziet dat uw Planeet is/wordt ontdaan van deze kwelling. Om haar te bevrijden uit haar ketenen, en daardoor zal ze worden als een ballon die wordt opgelaten … het zal op eigen kracht opstijgen naar de Hoogten van een Gloednieuwe Wereld.

Blossom: Maar u zegt dat er wel nog een lagere trilling zal overblijven?

Federatie van het Licht: Ja. Want hoewel die Stroom van Energie-Licht-Liefde ‘ALLES ZAL VERHEFFEN’ … is het nog steeds aan eenieder persoonlijk om ‘zichzelf te vinden en op eigen benen te staan’, als het ware … verder in/naar die Hogere Trilling.

Dit bedoelen wij met het ‘oversteken van de Brug’. Sommigen hebben nog een flink eind te gaan om bij de Brug te komen. Anderen weten niets over een Brug. Anderen staan er al met één voet op … enz. Het is een persoonlijke reis. Maar zoals wij al eerder hebben gezegd, niet één zal worden achtergelaten … ongeacht hoe lang zij nodig hebben.

Blossom: Dus … ik … voelde/begreep halvelings … dat er misschien een scheiding zal komen? Is dat dan niet zo?

Federatie van het Licht: Laat ons spreken in woorden die kunnen helpen. Er is nu een scheiding, nietwaar?

Blossom: Bedoelt u in de zin van hen die geloven wat hen op het nieuws wordt verteld en hen die daar niet in geloven?

Federatie van het Licht: Ja. Maar wij noemen het liever ‘Zij die nog niet begrijpen wat er gaande is’.

Blossom: Met respect … ik geloof zelfs niet dat de mensen die het wéten echt begrijpen wat er gaande is! We hebben stukjes informatie, maar voorlopig … nog geen echt bewijs.

Federatie van het Licht: Maar dat gaat u krijgen. Wanneer het komt … zal er zoveel duidelijk worden en IEDEREEN zal verbaasd zijn … en dat is, zoals wij al zo vaak hebben gezegd … wanneer uw wereld Écht Volledig Ondersteboven Op Zijn Kop zal worden gezet.

U denkt dat de scheiding te maken zal hebben met de mensen die het pad volgen van geloven wat hen door de media wordt verteld, tegenover hen die dat niet volgen, is het niet?

Blossom: Dat heb ik toch niet gevraagd? In een notendop en alles wat daarin past … ja.

Federatie van het Licht: Wij willen het risico nemen en zeggen, dat datgene wat er in uw ophanden zijnde dagen gaat komen, de WAARHEID zal opengooien over alles wat er onderliggend aan dit alles gaande is geweest.

Zij die aan de kant van het Licht werken hebben eindeloos, onvermoeibaar ‘de weg vrijgemaakt’, zodat er – wanneer de Duisterste Nachten worden onthuld AAN ALLEN … het de ideeën zal veranderen van hen die ‘gevallen waren’ voor het systeem dat hen controleerde. Omdat er geen enkele twijfel mogelijk zal zijn. Het bewijs van wat Waarheid is en wat niet, zal openlijk voor u worden uitgetekend.

Er zullen geen vragen zijn omtrent ‘samenzwering’ … want het bewijs zal in de Allerhoogste vorm worden verstrekt.

Blossom: Dit klinkt veelbelovend. Ik voelde al, dat er zulk een scheiding zou komen in de komende tijd.

Federatie van het Licht: Blossom, Lieve Zielen … wij zullen ons antwoord verder vervolledigen. Wanneer we spreken over de lagere en Hogere Trillingen … waarin Zielen verkiezen te verblijven … dan zullen zij die zich nu nog in de lagere trillingen bevinden, toch nog de invloed ervaren van ‘De Golf’.

Blossom: Om nog eens duidelijk te stellen … de Golf betekent ook Het Gebeuren, maar nog niet de Ascentie?

Federatie van het Licht: Dat klopt. Het is enkel, zoals wij zeggen, dat zij nog wat verder moeten lopen om bij de Brug te komen.

Blossom: En de Brug brengt ons naar de Hogere Trilling?

Federatie van het Licht: Ja. Het zal voor ieder van u zo zijn alsof u wordt geroepen, een aantrekking van Trilling die erheen leidt.

Dus willen wij stellen dat ja, de duistere dagen tot een einde komen en ja, er nog steeds het stuk weg is te gaan, vanuit de lagere trilling naar de Hogere.

Blossom: Kunnen sommigen de bus nemen?

Federatie van het Licht: Het is aan iedereen persoonlijk om te kiezen hoe zij daar geraken en hoe snel dat gaat.

Als mensen niets weten over het Machtige Licht dat zij zijn, dan zouden zij zich niet fijn voelen aan de andere kant van de Brug. De Energie, de Trilling daar, zou veel te sterk zijn.

Blossom: Ik wil nog even verdergaan met de vraag over de scheiding. Velen zeggen dat het zal zijn alsof de wereld als het ware is opgedeeld in twee (reizen)?

Federatie van het Licht: Waarop wij willen antwoorden … ja … de lange en de korte route naar De Brug.

Blossom: Dat maakt echt veel duidelijk voor mij. Ik ben blij dat u dit zegt, maar sommigen zeggen iets heel anders … dat het betrekking zou hebben tot wie ervoor kiest om zich te laten vaccineren … over te gaan naar A.I. (kunstmatige intelligentie – V) … en nog andere dingen.

Federatie van het Licht: En wij zeggen … als het duister weg is … hoe is dat dan mogelijk?

Blossom: Ik heb het hart op de tong … Moed, Blossom … U zegt dus … u, Wijze Wezens … u zegt dat het niet zover zal komen?

Federatie van het Licht: Ja. Dat zeggen wij.

Blossom: En dat zei u heel krachtig. Nogmaals, u heeft mijn toestemming om mij ter orde te roepen!!! Wat als een Ziel toch die weg wil gaan?

Federatie van het Licht: En het Licht opofferen dat zij zullen/kunnen worden? Alles is mogelijk … ALLES … en dergelijke experimenten die hebben plaatsgevonden in die richting zijn zeker al ‘op gang’.

MAAR WIJ WILLEN U VRAGEN OM IN UW HART TE AANVAARDEN DAT HET NU VOORAL NODIG IS, DAT U ZICH UITSLUITEND/MET HEEL UW ZIEL GAAT RICHTEN OP DE LICHT-LIEFDE … HET VERMOGEN … DE KRACHT DIE U BENT … OM IN DEZE DAGEN ZOVEEL MOGELIJK STABILITEIT TE VERANKEREN … VOOR HEN DIE DAT NIET KUNNEN.

DEZE DAGEN DIE VÓÓR U LIGGEN, ZULLEN ALLES VERANDEREN.

ER ZAL NOG STEEDS HEEL VEEL VERWARRING ZIJN, OMDAT ER ONTHULLINGEN ZULLEN WORDEN GEDAAN WAARVAN IN DE VERSTE VERTE NOG GEEN GREINTJE BESEF BESTOND IN DE TRILLINGSFREQUENTIES VAN VELE ZIELEN.

Blossom: Dus, de scheiding zal zijn tussen de lagere en Hogere Trillingen … niet tussen het duister en het Licht? (Ik voel dat ik daar moet toevoegen … ‘in de komende dagen’).

Federatie van het Licht: Inderdaad. Lagere Trilling hoeft niet gelijk te staan aan duisternis … het is slechts een frequentie. En frequentie kan worden verhoogd naarmate mensen méér gaan begrijpen van hun Waarheid, zoals wij hebben gezegd.

Blossom: Dit is inderdaad bemoedigend. Want op het gebied van het scheppen van onze eigen wereld … bevalt dit me wel. Tenslotte, met alle respect naar jullie toe – en dat méén ik echt … is er geen bewijs hier op deze pagina’s dat u De Federatie van Licht bent, en dat ik misschien alleen maar iets ‘bedenk’ wat leuk klinkt ‘in mijn hoofd’ … vanaf een plek in ‘mijn hoofd’. Totaal geen bewijs! Het is aan mij om dat te beslissen en UW Waarheid te voelen – en iedereen die dit leest moet hetzelfde doen. IK KEN MIJN WAARHEID, en het is aan eenieder om die van hen te KENNEN. Je kunt je afvragen waarom ik dat nu ineens hier neerschrijf … en dat is moeilijk te verklaren. Telepathie is soms moeilijk op dit niveau … Ik hoop/Vertrouw, dat ik het na 15 jaren samenwerking met u wel redelijk onder de knie heb. Maar als een Mens is het altijd mogelijk dat ik de leuke dingen in mijn hoofd bedenk, om hoop te houden.

Federatie van het Licht: Wij willen hier graag op reageren. Wij merken uw aarzeling om die voorgaande paragraaf te laten staan, omdat u niemand wil afstoten en geen twijfel wilt opwekken bij de lezers. Wij willen heel graag dat u het laat staan. Want deze tijden, met alles wat er vanuit verschillende hoeken wordt ‘uitgebracht’, MOETEN ELKE INDIVIDUELE ZIEL DE KANS BIEDEN OM HUN WAARHEID TE VOLGEN.

Om als het ware te leren de signalen van hun radar te ontcijferen.

U heeft gelijk, Blossom, wij hebben u geen bewijs gegeven en zoals u weet … komen wij niet met u praten om iets te bewijzen aan wie dan ook. Want de Waarheid ligt in Elke Goddelijke Vonk, en het WETEN/KENNEN van hun WAARHEID … DAT is hun bewijs.

In die lijn willen wij u ook bedanken, Blossom, voor uw moed … zelfs als u voelt dat hetgeen waarover wij spreken buiten uw comfortzone ligt en voor u echt ‘buiten de lijnen’ gaat.

Blossom: Dank u daarvoor. IK VERTROUW U. IK VERTROUW MIJ. Mocht het gebeuren dat niets van wat u zegt zou plaatsvinden … Dan kan ik alleen maar zeggen … Ik volgde mijn hart … op HAAR reis van WAARHEID. Indien er uiteindelijk … alles, iets of niets plaatsvindt zoals u het heeft gezegd … u heeft mij geleerd om te zijn WIE IK WIL ZIJN. En zou het gebeuren dat ik op mijn sterfbed lig en er geen Gebeuren, geen Golf, geen Aankondigingen, helemaal niets is veranderd … Dan zal ik nog steeds tevreden zijn met de manier waarop ik gekozen heb om om te gaan met AL HET LEVEN … en daarvoor moet ik U en White Cloud bedanken. Want u bent degenen die mij de weg hebben getoond die ons verbindt met onze Goddelijke Bron. IN DANKBAARHEID. IN LIEFDEVOLLE DIENSTBAARHEID. I AM … en ik zal altijd … Blossom Goodchild ZIJN!

IK BEN DE LIEFDE. IK BEN HET LICHT. IK BEN DE WAARHEID. I AM.


Maak van elke dag een BLIJ MENS DAG! http://www.youtube.com/watch?v=5_DDBfwTX1g

Herlees/beluister nog eens de Aanroeping ‘We are the Game Changers’, wanneer u er behoefte aan heeft … om de Energie zo HOOG mogelijk te houden.

http://youtu.be/MYeqbshjgmA

Voor de link naar al mijn YouTubes http://www.youtube.com/user/isjaabmo


Website: Blossom Goodchild
Vertaling: Veerle - Spiritueel Lezen


Schermbril.nl - Veel keus in computerbrillen, geen verzendkosten!


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!

Donaties voor ons vertalersteam worden in dankbaarheid ontvangen Dankjewel!!
Als je ons even een mailtje stuurt, ontvang je van ons de juiste gegevens.Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nlGalactic Channelings

Create Your Badge