Home Channeling? Onze channelers Over ons Contact


Home > Nederlands > Blossom Goodchild - 19 juli 2020


Blossom Goodchild - Federatie van het Licht - 19 juli 2020

Blossom Goodchild

Blossom: En alweer welkom op onze praatstoel! Ik duik er maar meteen in … Begrijp ik het goed dat wij nog niet de ENORME aankondiging hebben gehad die ons zal brengen naar Fase 2, waarin ook de tweede lockdown zal plaatsvinden? De mensen raken een beetje verward door de afwijkende informatie die door velen wordt gegeven.

Federatie van het Licht: Eerst willen wij ons verbinden met Eenieder die deelneemt aan onze gesprekken. Wij sturen u Licht en wij sturen u Liefde, tot in het diepste van uw Wezen. In het diepste van uw hart treden wij – met uw toestemming – binnen, om u Vrede en rust te brengen in uw gemoed en uw gedachten.

Blossom: Dank u. Ik weet zeker dat velen méér dan blij zullen zijn om daar wat van te ontvangen!

Federatie van het Licht: Ja. Blossom, je hebt het goed. De ENORME aankondiging heeft nog niet plaatsgevonden. U zult er niet aan twijfelen als het eenmaal zover is, vanwege de uitwerking die het zal hebben.

Blossom: En nog steeds geen aanwijzing aangaande het onderwerp ervan?

Federatie van het Licht: Niet één. Het is niet gepast om dat te doen. Wij kunnen en mogen ‘niks verklappen’.

Blossom: Oké. Maar voor de duidelijkheid … u zegt dat er nog een Wereldwijde lockdown zal komen en dat wij, wanneer dit heeft plaatsgevonden – NA de Enorme aankondiging – zullen wij weten dat we in Fase 2 zijn?

Federatie van het Licht: Dat klopt.

Blossom: Sommige mensen willen weten of die lockdown onder dezelfde voorwendselen zal zijn als de vorige?

Federatie van het Licht: Ja. Maar er zullen andere dingen bij betrokken zijn. De aankondiging die binnenkort gaat plaatsvinden, zal uw hoofd doen tollen. De lockdown na zulk een ‘onthulling’ zal bij de Zielen zorgen voor nog méér verwarring met betrekking tot wat de Waarheid is – en wat niet.

Blossom: Om eerlijk te zijn, denk ik dat heel veel mensen het al hebben opgegeven om te proberen te WETEN te komen, wat wat is. Er is zoveel nu, ‘daarbuiten’. Het voelt alsof de hele wereld de kluts kwijt is!

Federatie van het Licht: Het moet op deze manier. Dat is de manier waarop u, de mensen, het gewend bent. Sommigen zijn op zoek naar het Goddelijk Weten, anderen verkiezen en lopen enkel maar mee voor het amusement … terwijl een andere categorie van ‘zogenaamde’ mensen, opzettelijk onwaarheden naar buiten brengt om hun plan/doel te bereiken … Zielen verwarren en afleiden van de Waarheid.

U zult weten wat er nodig is, wanneer het nodig is om het te weten. Geloof ons wanneer wij zeggen … Niemand van het Licht speelt opzettelijk een spelletje met u, om u in het duister te houden. Maar laat ons stellen dat zij die tot het duister behoren WÉL opzettelijk een spelletje spelen met u … om u uit het Licht te houden. Althans, dat denken zij.

Het Goede Nieuws, Geliefden, is … datgene wat er gaande is, en wat nu om nog zoveel redenen geheim moet worden gehouden, verloopt volgens schema. Er zijn probleempjes geweest, maar die zijn ‘opgelost’.

Wanneer u zult vernemen over dit alles wat er plaatsvindt, zal uw mond openvallen en u zult zeggen ‘Geen wonder dat wij zo lang hebben moeten wachten’! Want datgene wat op komst is, overstemt alles wat er ooit, waar dan ook, heeft plaatsgevonden!

Terwijl u dus verder breit aan die theemuts* stellen wij voor, dat het voor uw Wezen goed zou zijn om HET ONMETELIJKE LICHT TE VOELEN, DAT NU BINNENSTROOMT OP UW PLANEET.

Spreek met de Engelenrijken en alle andere rijken van het Hoogste Licht, en verwelkom hen in uw leven. Bespreek in gedachten met Hen al UW Plannen voor de Nieuwe Wereld die gaat komen en de keuzes die u zult maken in uw NIEUW HERVONDEN VRIJHEID.

Blossom: Mooi! Persoonlijk vind ik het moeilijk om me ‘voor te stellen’ hoe dat zal zijn. We KENNEN deze wereld, waarin wij hebben geleefd. Wanneer we zeggen ‘droom van een andere wereld’ … dan stellen we ons voor dat die vrij is van alles wat niet geschikt is voor het Hoogste niveau van ons mens Zijn. Maar ik vind het moeilijk om dat te doen, wanneer we niet precies weten hoe het zal zijn.

Federatie van het Licht: Is het niet zo, dat velen tijdens deze periode van afzondering ontdekt hebben wat ze wel en niet leuk vinden? Hebben velen niet hun Ziel onderzocht en ontdekt wat hen Vreugde brengt … waar ze Gelukkig van worden?

Blossom: Schijnbaar wel. Maar velen zijn ook moeten teruggaan naar ‘het begin’ of ze zijn hun bedrijf kwijtgeraakt, waardoor ze alles in één keer kwijt waren.

Federatie van het Licht: Stel u dan eens een wereld voor, waarin u de dingen kunt/zult doen die u Vreugde brengen … die u aan het Lachen maken … niet slechts tijdens het weekend … maar op ieder ogenblik van de dag.

WANNEER HET DUISTER VOLLEDIG IS OPGELOST … DAN ZAL ALLEEN AL DAARDOOR DE GROOTSTE VERANDERING NAAR VOREN/BUITEN WORDEN GEBRACHT. Ziet u niet nu al de veranderingen op uw Planeet, in de Natuur?

Stel u voor, dat AL het duister verdwenen is … VOEL de schoonheid … Ervaar NU in uw Wezen de Lichtheid van Alles, in Alles.

Wanneer dan ook uw financieel systeem uit elkaar valt en wordt weggevaagd, en er nieuwe voor in de plaats komen … waar de rijken niet langer rijker kunnen worden terwijl de armen steeds armer worden … omdat elke Ziel zijn van God gegeven recht zal hebben, om te leven in Overvloed.

Wanneer Gelijkheid voor allen … ook écht gelijkheid voor allen zal BETEKENEN. Ziet u? Met de nieuwe systemen in werking, zal er geen scenario meer mogelijk zijn waarbij ‘anderen’ de controle hebben over wat u zou mogen hebben of mogen zijn.

U … DE ESSENTIE VAN LIEFDE, DIE U BENT … zal uitstralen van elke porie van uw huid.

Jaloezie, haat, hebzucht en alles wat behoort tot dergelijke lagere Trillingsniveaus zullen niet meekomen, omdat ze niet kunnen bestaan in de Hogere Trilling waar u naartoe gaat.

Blossom: Mijn hart is letterlijk aan het bonzen, terwijl u dit overbrengt.

Federatie van het Licht: Omdat, Blossom … u DE ENERGIE VAN ONZE WAARHEID VOELT.
Dit bedoelen wij, wanneer we zeggen dat … DIT ALLES … wat u NU ervaart … het EINDE is van de duistere dagen op Planeet Aarde.

Blossom: Een vraag: Het kan allemaal nogal verwarrend zijn. Is het niet zo, dat degenen die ervoor kiezen om over te gaan naar een Hogere Trilling daar ook heen zullen gaan … maar dat ze toch op Planeet Aarde blijven – en dat degenen die daar niet voor kiezen in de lagere Trilling zullen blijven, totdat ook zij er klaar voor zijn om ‘de brug over te steken’, maar dat ook zij op Planeet Aarde zullen blijven?

Federatie van het Licht: Dat klopt.

Blossom: Maar dan is dat toch niet het einde van de duistere dagen op Planeet Aarde, als u begrijpt wat ik bedoel?

Federatie van het Licht: Het duister … heeft een toppunt van onmenselijkheid bereikt, ver voorbij elke gedachte die de Liefde in een Hogere Trilling mogelijkerwijze ook maar kan bevatten. Hoe dieper men wegzakte in de afgrond van egoïsme, des te meer ontdekte men dat ze konden voortbestaan door steeds grotere gruwelen te bedenken om hun ‘honger te stillen’. Zoals bij veel verslavingen, wanneer ze iemand eenmaal in hun greep hebben … merkte men dat men niet de kracht had om eraan ‘te ontkomen’.

Wij willen dit toelichten. Niet iedereen die ‘veroordeeld’ wordt omdat ze ‘overstapten’ naar de duistere kant … wist wat er met hen gebeurde, totdat het te laat was. Velen, velen, velen werden ‘verlokt’ met valse beloften en dan … meegesleurd door/met … de hype van roem en alles wat dat met zich brengt.

Het gebruik van heel krachtige drugs, die zo veelbelovend leken … en wij kiezen echt voor het woord ‘drugs’ omdat het voor vele redenen de juiste omschrijving is … en welke werden toegediend – vaak onder het mom van iets anders – en welke onmiddellijk zwaar verslavend waren … en nog steeds zijn!

Dit kan worden vergeleken met andere verslavingen in die zin dat, wanneer men eenmaal ‘eraan vastzat’, iemand letterlijk ‘zijn ziel zou verkopen’ om aan de volgende dosis te geraken.

Blossom: Onvoorstelbaar. Wanneer u de woorden ‘hun ziel verkopen’ overbracht … maakte mijn hart een sprongetje bij die energie.

Federatie van het Licht: Toch is het dit, wat wij proberen duidelijk te maken, Blossom, aan u en Iedereen … NIET ALLEN waarover u gaat horen aan namen van mensen met Hoge functies, zijn vrijwillig meegegaan in de dingen waarvoor zij verantwoording zullen moeten afleggen. Velen zijn onwetend, onbewust, in de val gelopen … of ze moesten voldoen aan de eisen van de duisteren, omdat ze hun familieleden wilden beschermen tegen ontvoering en marteling.

De werkwijze van het duister, als ze eenmaal iemand in zijn klauwen heeft, kent geen grenzen wanneer het gaat om het tegemoetkomen aan zijn behoeften.

Daarom, wanneer wij u zeggen dat er ‘VERGEVING’ moet worden geboden aan de Zielen die het allerlaagste dieptepunt hebben bereikt … onthoud dan … dat geen enkele ziel … NIET ÉÉN ZIEL… lieve Zielen, ooit WERKELIJK zo diep heeft willen vallen.

Blossom: WOW. Dat is nogal een heftige uitspraak!

Federatie van het Licht: Denk eens aan het experiment van een wereld van dualiteit, waarin u nu leeft. Laat ons U toestaan om daar even over na te denken, maar laat ons u dit meegeven: Hoeveel zielen hebben ervoor gekozen om het meer duistere pad te gaan vanwege ‘de rol die zij te spelen hadden’, zodat de mensen het enorme verschil zouden leren KENNEN van de dualiteit tussen Liefde en Haat … Vrede en oorlog … enz.?

Zoals we al eerder hebben besproken … denk er eens over na, dat er misschien een groot Licht was die dat Licht heeft opgeofferd, en naar deze wereld is gekomen om een pad te volgen van de diepste, openlijke duisternis, om bij anderen het besef en het ontwaken te brengen … tot hun eigen WAARHEID.

Ja, wij weten dat u wéét dat ALLES IS ZOALS HET MOET ZIJN … EN ALLES IS NIET ZOALS HET LIJKT.

Blossom: Even terug naar dat ‘hun ziel verkopen’ … Ik begrijp écht niet, hoe dat gebeurt.

Federatie van het Licht: Het kan ook niet letterlijk gebeuren. Maar, … er worden veel mooie beloften gedaan en vaak ook vervuld, wanneer iemand ermee akkoord gaat om ‘te vallen voor de werkwijze en de gebruiken van het duister’ en datgene wat er van een Ziel wordt verwacht in ruil voor, eenvoudig gezegd ‘roem en beroemdheid’. Het is een duisternis van de geest waar wij niet te diep op willen ingaan, omdat we liever bemoedigen en verheffen dan u verdrietig en bedroefd te maken. Laat ons zeggen dat er intense, heftige ceremonies plaatsvinden voordat iemand dit kan doen … en om te herstellen van zulk een ‘staat van Zijn’ is er veel nauwgezet en ingewikkeld … laat ons met Lichtheid zeggen … afkicken … nodig!

Blossom: Lieve help, Jongens … Zo, zo, zo, zo, zovéél waar wij geen idee van hadden. Daar gaat je hoofd van tollen.

Federatie van het Licht: Daarom willen wij nu, ter afsluiting, de bries van onze steun en onze Liefde rondom u en Iedereen blazen.

Wij moedigen u aan om standvastig te blijven in uw AANVOELEN VAN DE WAARHEID. Om te blijven doen wat u het beste kan doen in deze tijden … en daarmee bedoelen we …
ADEM IN … ADEM UIT.
ADEM IN … ADEM UIT.
ADEM IN … ADEM UIT.

Terwijl u zegt …
IK BEN HET LICHT. IK BEN DE LIEFDE. IK BEN DE WAARHEID. I AM.

Blossom: Prachtig! Heel hartelijk bedankt. In Dankbaarheid. In Liefdevolle Dienstbaarheid. I AM.

Toen ik dit later terug las, besefte ik dat ze niet zijn toegekomen aan het beantwoorden van mijn vraag over het einde van het duister op de Planeet. Misschien een volgende keer.

*Dit slaat op de ‘wachttijd’ waarover we in het vorige bericht spraken … ‘Moeten we beginnen met het breien van een trui of een theemuts?’


Maak van elke dag een BLIJ MENS DAG! http://www.youtube.com/watch?v=5_DDBfwTX1g

Herlees/beluister nog eens de Aanroeping ‘We are the Game Changers’, wanneer u er behoefte aan heeft … om de Energie zo HOOG mogelijk te houden.

http://youtu.be/MYeqbshjgmA

Voor de link naar al mijn YouTubes http://www.youtube.com/user/isjaabmo


Website: Blossom Goodchild
Vertaling: Veerle - Spiritueel LezenTHC-olie kopen


Schermbril.nl - Veel keus in computerbrillen, geen verzendkosten!


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!Share |


Donaties voor ons vertalersteam worden in dankbaarheid ontvangen Dankjewel!!
Als je ons even een mailtje stuurt, ontvang je van ons de juiste gegevens.Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nlGalactic Channelings

Create Your Badge