Home Channeling? Onze channelers Over ons Contact


Home > Nederlands > Blossom Goodchild - Federatie van het Licht - 19 december 2020


Blossom Goodchild - Federatie van het Licht - 19 december 2020

Blossom Goodchild

Blossom: Een hele goede morgen! Oké, mijn planning is dat dit de laatste channeling van dit jaar wordt … en wat een jaar is het geweest! Ik denk dat de mensen graag van u willen horen over de Monolieten en de Grootse Aankondiging … en wat u verder nog gepast vindt om ons te laten weten.

Federatie van het Licht: Welkom Blossom, en welkom aan ieder die deelneemt aan onze gesprekken. Het is inderdaad een monumentaal jaar geweest. Een tijd van grote verstoringen en beroering, zowel binnenin als om u heen. Maar wij zijn er zeker van dat Elke Ziel … diep vanbinnen … ver gekomen is.

Blossom: Zonder twijfel … en er wacht ons nog een lange weg, lijkt het.

Federatie van het Licht: Dat is zo, maar toch vragen wij u om te begrijpen en in uw gedachtepatronen te verankeren, dat de veranderingen van dit jaar en het komende nieuwe jaar, nog krachtiger Energieën zullen aankondigen die uw WETEN zullen vervullen. Er zal nog zoveel méér worden getoond, en hoewel u kunt zeggen dat dit jaar ‘monumentaal’ is geweest … het nieuwe jaar zal daar nog overheen gaan … in veel, heel veel, onverwachte opzichten.
Maar eerst zullen we spreken over de Monolieten.

Blossom: Dank u. Op de website* waarop ze te volgen zijn, wordt er gesproken over inmiddels 86. Mijn gevoel zegt me, dat die niet allemaal ‘uw’ werk zijn?

Federatie van het Licht: Dat klopt. Want velen hebben besloten om aan dit spel mee te doen en bouwsels te maken die de opwinding hierover nog vergroten. In feite is dit een voordeel en geen nadeel, omdat hierdoor diegenen die komen vanuit ‘Energie van elders’ opgaan in de massa, zodat de ECHTE heel mooi verborgen blijven. Wij maken ons hierover geen zorgen, want ze … zullen/kunnen ... verder niet van invloed zijn op de programmering van de oorspronkelijke status en codering van die, welke van Buiten de Planeet komen.

Blossom: Hoe weten wij welke de echte zijn?

Federatie van het Licht: Lieve Blossom, met respect … dat hoeft u niet te weten. Wij zouden zeggen ‘Laat dat over aan ons’. Plaats dat fenomeen van de STERREN-STRALEN veilig in onze handen, en laat het Goddelijk Plan zich voltrekken in VERTROUWEN EN LIEFDE.

Voor dit alles, voor alle vragen over wat er al dan niet zal plaatsvinden … wat wel en geen Waarheid is … wat er zich wel of niet zal uitspelen … op gelijk welke datum … vragen wij u om HET LOS TE LATEN!

Er wordt zoveel Energie verspild aan speculeren en bezorgdheid … door zoveel mensen. Maar als u het gewoonweg zou ‘LOSLATEN’ … in uw BESEF VAN WAARHEID, en de meer ingewikkelde kwesties zou overlaten aan hen die WÉL weten dat er gaande is en wanneer … dan zou er veel méér Energie overblijven in uw eigen Wezen, om het Zelf … en daarmee het Geheel … te verheffen.

Blossom: Ja. Dit begrijp ik. Voor mezelf voel ik dat ik dit al doe, maar veel mensen lijken nog bezorgd over zoveel wat moet worden uitgewerkt. Zoveel e-mails van mensen die niet kunnen LOSLATEN en VERTROUWEN … en om eerlijk te zijn, het voelt alsof wij op het slappe koord lopen. We nemen één stap per keer, trachten ons evenwicht te bewaren, maar we weten niet precies waar we naartoe lopen … met name in het jaar dat vóór ons ligt.

Federatie van het Licht: HET ÉNIGE WAT U MOET DOEN … IS VERDER LOPEN, IN HET BESEF VAN WIE U BENT.
Want dat … OP ZICHZELF, is de SLEUTEL om vol te houden.
Dit is wat u bereikt heeft op veel niveaus. Sommigen geweldig, anderen helemaal niet. Maar wij vragen u dat u zich alleen zou richten op uw eigen ritme. Want dat komt – uiteraard – ook het Geheel ten goede.

Wij zijn niet ‘afgeweken’ van de GROOTSE AANKONDIGING. Wij hebben onze koers hierover niet gewijzigd. Wij zouden zeggen dat er zich vertragingen hebben voorgedaan, zoals dat wel vaker kan gebeuren en zeker over kwesties omtrent een ENORME aanvaarding. Maar wij wijken niet af van het WETEN dat er zich een GROOTSE AANKONDIGING zal aandienen.

Veel dingen die Zielen zich hebben ‘afgevraagd’ zullen gaan plaatsvinden naarmate u zich verder in uw Nieuwe Jaar begeeft. Zoveel dingen zullen u van uw stuk brengen, maar diep vanbinnen zullen zij het logisch antwoord zijn op al de ‘waaroms?’.

Blossom: Kunt u iets vertellen over 21 december? Ik hoor van velen die het gevoel hebben dat het lijkt op 2012. De Hemelen gaan open … dagen van duisternis … computers die uitvallen … Zonnevlammen en dergelijke … en sommige mensen zijn behoorlijk angstig. Zoveel ideeën … Het zou me niet verbazen als Mary Poppins verschijnt, wanneer de Hemelen opengaan! Wat heeft u te vertellen over deze datum?

Federatie van het Licht: INDERDAAD, DIT IS EEN BIJZONDERE DATUM.
INDERDAAD, DEZE DATUM HEEFT VEEL TE BIEDEN … AAN/VOOR … HET WELZIJN VAN DE MENSHEID.
INDERDAAD, ER ZAL EEN VERSCHUIVING IN BEWUSTZIJN KOMEN.

Velen zullen gevoelens van Euforie en sterk verhoogde Vreugde ervaren. Anderen reageren wellicht heel anders, met veel tranen en opruimen. Voor hen die dit laatste ervaren, WÉÉT dat u uw rol speelt – en ervaart – voor Het Geheel. Want LOSLATEN EN OPRUIMEN, opdat de nieuwe HOGERE ENERGIEËN kunnen doorstromen … is nu aan de orde van de dag.
Wij zijn ons ervan bewust, Blossom, dat veel mensen zullen samenkomen om de I AM Mantra uit te spreken en daar danken wij u voor.
DIT ZAL OOK EEN GROTE VERSCHUIVING MOGELIJK MAKEN IN DE ENERGIEËN OP UW PLANEET.
WE DENKEN DAT ER VEEL BIJEENKOMSTEN ZULLEN PLAATSVINDEN OP DIE DATUM EN DAT ZAL IN HET ALGEMEEN HERKEND WORDEN ALS EEN ‘OMSLAGPUNT’.

Blossom: Inmiddels zit ik al ruim 20 jaren ‘in dit spel’ en ik heb geen andere verwachtingen over wat er gebeuren gaat, dan wat u vertelt. Ik voel dat het verstandig zou zijn als anderen dat ook zo zouden doen. MOCHT er iets gebeuren dat ons naar het Beloofde Land stuwt … geweldig. Maar ik voel opnieuw dat velen teleurgesteld zullen zijn en hun beklag zullen doen, omdat zij in hun hoofd ‘scenario’s’ hebben geschreven aan de hand van informatie uit andere bronnen … en een heel deel van die informatie is opzettelijk uitgebracht om te misleiden … dus ik denk dat veel mensen zich daardoor opnieuw in de steek gelaten zullen voelen.

Federatie van het Licht: Blossom en u Allen … hoe kunnen wij deze woorden formuleren opdat iedereen ze volledig zou begrijpen?
WANNEER U DIEP IN UW HART WÉÉT … DAT ALLES WAT ER PLAATSVINDT U NAAR EEN HOGER BESTAANSNIVEAU LEIDT … WANNEER U OPRECHT, ZONDER TWIJFEL, IN VRAAG STELLEN OF BEZORGDHEID … DIT WÉÉT … DAN IS ER ABSOLUUT NIETS WAT DIT WÉTEN IN DE WEG KAN STAAN … NIETS!
Zoals wij al eerder hebben gezegd: OFWEL WÉÉT U HET, OF U WEET HET NIET.

Blossom: En zoals ik al zo vaak heb gezegd, mijn Vrienden … daal eens af, voor een uurtje of twee … en ‘zie’ hoe anders het voelt in deze dichtheid en verwarring … in vergelijking met hoe u het waarneemt.

Federatie van het Licht: Dat begrijpen wij, maar desondanks willen wij onze woorden niet anders kiezen.
WANT U WIST … VOORDAT U HIERAAN BEGON … U WIST DIT ALLES. U WILDE HIER ZIJN.

Blossom: Dat willen we nog steeds! We hadden er alleen geen idee van, hoe verwarrend het zou zijn.

Federatie van het Licht: Maar, wanneer u WÉÉT dat u hier bent om dit te doorstaan … om het Licht te verankeren op ieder ogenblik … dan is er geen verwarring nodig. Ja, wij beseffen dat u dit zou kunnen ontkennen. Toch blijven wij bij ons standpunt.

ALS U WÉÉT DAT HET LICHT HEEFT GEWONNEN …
ALS U WÉÉT DAT HET GODDELIJK PLAN ZICH UITSPEELT …
ALS U WÉÉT DAT U HET LICHT, DE LIEFDE EN DE WAARHEID BENT …
DAN … WÉÉT U HET!
En als U HET WÉÉT … DAN WÉÉT U HET!

Blossom: Ik wéét … voor zover ik het weten kan … dat ik het wéét. Maar dat doet niets af aan het feit dat wij hier allemaal op het puntje van onze stoel zitten!

Federatie van het Licht: Neem dan even een ogenblik … leun achterover in uw stoel en ontspan u. Neem even de tijd om na te denken over wat er gebeurd is. Hoe uw voorbije jaar ongekend is geweest … onverwacht, maar noodzakelijk.
Hoe u de kracht heeft gevonden, waarvan u niet wist dat u die bezat.
Wat als u achterover zou leunen en zou glimlachen, in het BESEF dat alles wat er gaande is, datgene is waarop u heeft gewacht … de echte ‘start’ van de verschuiving. De echte herkenning van de openbaringen, die op de voorgrond treden.

Blossom: Ja, dat kunnen we doen. Misschien zijn we ook een beetje te ongeduldig naar alles wat we weten dat er onthuld zal gaan worden op onze nieuwszenders. Momenteel is dat nog niet zo en het zou niets moeten uitmaken … als we volledig VERTROUWEN.

Federatie van het Licht: Blossom, als u volledig VERTROUWT … dan is alles wat onder uw aandacht wordt gebracht … al dan niet Verlicht … diep ingebed in uw WETEN dat ALLES IS ZOALS HET MOET ZIJN.
VERTROUW OP UZELF.
VERTROUW OP UW GEVOEL.
VERTROUW OP UW INTUÏTIE.
VERTROUW OP HET PLAN.
VERTROUW OP HET LICHT … DE LIEFDE … EN DE WAARHEID.

Blossom: We doen echt ons uiterste best, op ieder ogenblik, met datgene wat zich aandient.

Federatie van het Licht: Daar twijfelen wij niet aan. U heeft het idee dat dit gesprek onvolledig is, nietwaar?

Blossom: Ja. Aangezien dit het laatste van dit jaar is, is er niets méér wat u kunt zeggen over de Monolieten? Die gaan toch zeker niet óók naar de achtergrond verdwijnen?

Federatie van het Licht: Blossom … Liefste Blossom … ALLES IS OP ZIJN PLEK.

Blossom: Wat bedoelt u … al de Monolieten?

Federatie van het Licht: Neen … want sommige zullen pas op het laatste moment aankomen … Zij die tot de WAARHEID behoren … zij die NIET TOT DE AARDE BEHOREN … zijn op dit ogenblik nog ‘slapend’ in bepaalde programmeringen. Maar hoewel ze ‘nog stil zijn’, zijn ze wel in overeenstemming met hun plaatsing en ‘Energetische’ uitstroom.
Zij die BEHOREN TOT DE AARDE en gemaakt zijn tot vermaak van de mensen … doen ook heel goed dienst. Want als er niet van die grappenmakers waren … dan zouden de WARE STERREN-STRALEN te veel opvallen – en overeenkomstig worden behandeld door diegenen die hen niet op die plekken willen hebben.
DE WARE STERREN-STRALEN KUNNEN NIET WORDEN VERNIETIGD. HUN INTELLIGENTIE LIGT ER VEILIG IN BESLOTEN.

Blossom: ‘Hun’ intelligentie?

Federatie van het Licht: Ja. Hun programmering behoort niet tot een systeem dat de mensheid kent.

Blossom: Weet u, als ik hier even rustig zit, samen met u … en mij de activering van deze Zuilen voorstel, en zie hoe de ECHTE hun Licht uitstralen en zich verbinden met elkaar in de Licht-Netwerken over de Planeet … vergezeld van Vlammen vanuit de Zon … en alle mogelijke Regenboogkleuren die overal aan de hemel stralen … dan zou ik kunnen huilen. Omdat ergens diep binnenin mij … ik kan voelen dat dit gaat gebeuren. Ik weet niet wanneer. Ik vraag u niet wanneer. Maar, als ik alle indoctrinatie en programmering loslaat … dan zal deze mogelijkheid op een dag werkelijkheid worden. Enkel al het feit dat sommige Monolieten reeds op hun plaats staan, is een stap in de goede richting.

Federatie van het Licht: Liefste Blossom … wij nemen deze gelegenheid om dank te zeggen aan u en aan allen die ervoor hebben gekozen om te luisteren naar wat wij overbrengen.
HET AANTAL STRIJDERS VAN LICHT NEEMT STEEDS MÉÉR TOE.
WIJ VOELEN ONS ENORM VEREERD, OM IEDER VAN U OP DEZE MANIER TE DIENEN.
LIEVE ZIELEN VAN DE AARDE … nu u naar deze NIEUWE AARDE stapt … naar deze NIEUWE TIJDLIJN …
WÉÉT DAT WIJ BIJ U ZIJN … U DIENEN … U BIJSTAAN … U LIEFHEBBEN.

Wij zullen ons uiteraard verbinden met ieder van u op de 21ste december.
White Cloud … die wij hoogachten … zal u voorgaan, en we VERTROUWEN erop dat Ieder van U onze verbinding met uw Hart zal voelen, wanneer wij in Energie samenkomen met u, op die dag.

Blossom: Dank u. Dank u, Jongens, voor weer een verbazingwekkend jaar van interessante gesprekken. Dank u dat u mijn twijfels en angsten heeft verdragen. Dank u dat u zoveel Zielen heeft helpen ontwaken en hen méér van hun eigen WAARHEID heeft leren begrijpen. Dank u. Dank u. Dank u.
Tot volgend jaar … IK HOU VAN U. WIJ HOUDEN VAN U.
In Dankbaarheid. In Liefdevolle dienstbaarheid. I AM!


*https://monolithtracker.com/

* 21 DECEMBER: I AM MANTRA LIVESTREAM waarin WHITE CLOUD ons voorgaat.

Details kunt u vinden in de beschrijving onder de video:
https://www.youtube.com/watch?v=dl65A7Ljq9w&t=8s

DOE OOK MEE!


Maak van elke dag een BLIJ MENS DAG!https://www.youtube.com/watch?v=5_DDBfwTX1g
Herlees/beluister nog eens de Aanroeping ‘We are the Game Changers’, wanneer u er behoefte aan heeft … om de Energie zo HOOG mogelijk te houden. Voor de video https://youtu.be/MYeqbshjgmA

Voor de link naar al mijn YouTubes https://www.youtube.com/user/isjaabmo


Website: Blossom Goodchild
Vertaling: Veerle - Spiritueel LezenTHC-olie kopen


Schermbril.nl - Veel keus in computerbrillen, geen verzendkosten!


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!Share |


Donaties voor ons vertalersteam worden in dankbaarheid ontvangen Dankjewel!!
Als je ons even een mailtje stuurt, ontvang je van ons de juiste gegevens.Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nlGalactic Channelings

Create Your Badge