Home Channeling? Onze channelers Over ons Contact


Home > Nederlands > Blossom Goodchild - Federatie van het Licht en White Cloud - 12 december 2020THC-Olie Kopen? Wietolie met THC bestellen doe je HIER

Blossom Goodchild - Federatie van het Licht en White Cloud - 12 december 2020

Blossom Goodchild

Blossom: Goede morgen. Uiteraard zal ik beginnen met de Monolieten als onderwerp. Sinds ons laatste ‘gesprek’ zijn er nog veel meer ‘echte’ onthuld, op de meest vreemde plaatsen in de wereld. Er is natuurlijk veel speculatie en gekonkel. Veel ervan zijn kwajongensstreken, zo lijkt het … maar sommige zijn onverklaarbaar. Dus misschien kan ik u maar beter aan het woord laten.

Federatie van het Licht: Goede morgen/avond/middag, afhankelijk van waar u bent wanneer u deze woorden ontvangt. Hebben de geweldige Zuilen u niet een beetje verbluft, Blossom? Misschien dat u ons nu eens een keer gaat geloven. We maken natuurlijk een grapje, maar u begrijpt toch wat wij bedoelen?

Blossom: Ja, dat weet ik. Ik tracht te ‘aanvaarden’ dat ze van buiten deze wereld komen, dus vanuit die instelling en zonder ook maar enige twijfel toe te laten in deze sessie … denk ik dat we er maar gewoon aan moeten beginnen.

Federatie van het Licht: Onthoud dat wij niet van alles het doel of de opstelling kunnen onthullen, omdat dat ‘de verrassing zou bederven’ en misschien ook iets te veel zou bekendmaken aan hen die niet mogen tussenkomen in het Plan.

Blossom: U zegt dat het monitors zijn? Wat houden ze dan precies in de gaten?

Federatie van het Licht: Ze letten op frequenties, op Energetische magnetische velden in een grote straal rondom elk ervan. Ze monitoren de omgeving, en houden een energetisch evenwicht op die plekken waar ze geplaatst zijn … om ervoor te zorgen dat ze afgestemd zijn voor hun ‘taak’.

Blossom: En dat is?

Federatie van het Licht: Dat, Blossom, moet – om begrijpelijke redenen – nog even worden stilgehouden. Maar u kunt al voelen dat er iets op komst is, nietwaar?

Blossom: Het is een gevoel, ja. Vergezeld van een vaag beeld dat ik moeilijk kan omschrijven, van deze bouwsels die op een bepaald ogenblik allemaal tegelijk worden geactiveerd en die het Licht van de Zon weerkaatsen.
Wacht even … ik denk dat u dit zou moeten vertellen, aangezien het steeds helderder wordt terwijl ik schrijf.

Federatie van het Licht: U doet uw werk inderdaad heel goed. Wat wij u kunnen zeggen is dat u gelijk heeft. Ze zullen worden geactiveerd/aangezet … op een bepaald tijdstip, en dan zullen ze … elk op zich/maar tegelijk ook allemaal als één … een Energie voortbrengen die tot nu ongekend was.

Ja, de Zon is hier nauw bij betrokken. We kunnen stellen dat de zon op een bepaalde hoogte en Kracht … op een bepaald tijdstip … hun ‘Sleutel’ is. Laat ons zeggen dat alles tegen die tijd op zijn plek moet zijn, aangezien ze samen werken. Ze zijn ontworpen om een team te vormen, als het ware.

Blossom: U zei dat er veel zullen komen, maar ik was verrast dat de anderen al zo snel verschenen.

Federatie van het Licht: Ze zullen ‘opduiken’ in fasen en hun Energie vestigen, een paar per keer … opdat ze zich kunnen verankeren en hun positie ‘solide’ kunnen maken.

Blossom: Zijn ze verbonden met de GROOTSE Aankondiging?

Federatie van het Licht: Niet rechtstreeks. Dat is nog steeds gaande … en alles wat wij daarover hebben gezegd, zal gebeuren.

Blossom: Oké. U zegt dat het activatoren zijn. Wat activeren ze dan precies?

Federatie van het Licht: Daarop zouden wij in grote lijnen zeggen ‘Alles’. Maar er zijn veel gerichte opdrachten, die deze bouwsels zullen gaan heropstarten.

Blossom: Heropstarten? Dat is interessant. Hoezo?

Federatie van het Licht: Lieve Blossom, deze monument(ale) bouwsels worden geplaatst op bepaalde leylijnen en netwerken die hun … Elektriciteit/Energie … kunnen doorsturen naar het hele systeem.

U bent bekend met Stonehenge en andere, onderling verbonden Stenen die lang geleden geplaatst werden op de Aarde … zodat ‘Sterren uitlijningen’ ermee konden werken.
In deze tijden zijn deze ‘Sterre-Stralen’ feitelijk geplaatst om ‘de koers te veranderen’ van datgene wat zo diep in duisternis begraven lag, naar datgene wat zulk een prachtig Licht brengt, om te helpen bij de transformatie van het oude naar het nieuwe.

Blossom: Sterre-Stralen? Bedoelt u de Monolieten? Of de sterren die in afstemming komen?

Federatie van het Licht: Wij bedoelen de Monolieten. Want zij zullen inderdaad daarop lijken, als ze eenmaal geactiveerd zijn. Hun Licht-Energie zal niet zo sterk zijn als uw sterkste verlichting … maar méér dan u ooit heeft gekend.

Blossom: Dan treden ze dus zowel op als activatoren voor zichzelf, maar ook voor andere dingen die geactiveerd MOETEN worden?

Federatie van het Licht: Ja. De Energie die zij zullen voortbrengen, in combinatie met bepaalde sterren/planetaire afstemmingen, zullen zorgen voor een activatie binnen het gehele Zonnestelsel … als een soort van ‘klaar voor de start’. En ja, zoals u al denkt, Blossom: ze zullen ook het Zielenlicht van de mens activeren.

Blossom: De enveloppen … die gedachte kwam net binnen … zal dat het openen van de enveloppen zijn*?

Federatie van het Licht: Inderdaad, dat is het.

Blossom: WOW! Mag ik nu heel duidelijk stellen, als mijn persoonlijke keuze, dat ik niet ga vragen wanneer dit gaat gebeuren.

Federatie van het Licht: Dat begrijpen we. Er zullen er nog veel méér komen, binnen een kort tijdsbestek.

Blossom: Er werd er één gevonden, midden in een winkelcentrum?

Federatie van het Licht: Dat winkelcentrum is gebouwd lang nadat er bepaald werd waar deze plaatsing moest gaan gebeuren.

Blossom: U zegt dat het Connectoren zijn. Waarmee verbinden ze dan?

Federatie van het Licht: Ze verbinden met een aantal dingen … we noemen er slechts een paar:
Ze verbinden met Sterrenstelsels.
Ze verbinden met Sterrenfamilies.
Ze verbinden met datgene wat zich buiten uw Planetaire begrenzingen bevindt, om datgene te openen wat daarachter ligt.
De gehele Energie van deze gebeurtenis verbindt het Ziel-Wezen met de Waarheid van Wie zij Zijn.
Maar velen zullen deze Energie niet kunnen verdragen, en zoals wij eerder hierover hebben gezegd zullen zij ervoor kiezen om te vertrekken.

Blossom: Dat zou jammer zijn … om te vertrekken, net nu het feest echt gaat beginnen.

Federatie van het Licht: Niet voor hen, die de Energie niet ‘aankunnen’.

Blossom: U zegt dat het Receptoren zijn. Wat/waarvoor ontvangen zij?

Federatie van het Licht: LICHT. SIGNALEN.

Blossom: Is dit dan waar de Zuilen van Licht hun startsignaal van krijgen?

Federatie van het Licht: Die zijn inderdaad zeer nauw ‘verbonden’ met deze ‘ontmoeting’.

Blossom: U zegt dat het Reflectoren zijn. Wat weerkaatsen zij?

Federatie van het Licht: Ze weerkaatsen Licht en Kracht van Bron!

Blossom: O lieve help! Ik heb overal kippenvel en mijn hart maakte een sprongetje! Dus, u heeft al eerder gezegd dat de Zon een doorgang is voor de Bron-Energie … zou u dan zeggen dat ze Licht en Kracht van de Zon weerkaatsen?

Federatie van het Licht: Sommigen zouden zeggen dat dat hetzelfde is. Waar kwam de kennis over ‘Zonnegoden’ vandaan, bij de oervolkeren?

Blossom: Ik moet dit vragen … alweer met het hart op de tong … zijn deze Sterren-Stralen en de Zuilen van Licht, allemaal verbonden … met/aan … HET GROOTSE GEBEUREN waarover al zo lang wordt gesproken? Het voelt beslist alsof er een verbinding moet zijn.

Federatie van het Licht: Blossom … het is allemaal verbonden.
U gaat over naar een Hogere Trilling. PLANNEN … HEBBEN/WAREN … ALTIJD VOORZIEN en naarmate uw tijd verder verstrijkt … zal er nu méér van deze mogelijkheid duidelijk worden.

Blossom: Ja. Maar, hoewel ik meega in dit alles tijdens ons contact vandaag … is daar nog steeds die knagende mogelijkheid, dat het allemaal verzonnen/onwerkelijk is.

Federatie van het Licht: OMDAT U GEPROGRAMMEERD BENT OM ZO TE DENKEN. U BENT GEPROGRAMMEERD OM DIT SOORT DINGEN NIET TE GELOVEN … EN OM UZELF TE DE-PROGRAMMEREN EN IN UW WAARHEID TE STAPPEN, DAT VERGT MOED, KRACHT, DOORZETTINGSVERMOGEN EN VERTROUWEN.

Blossom: JA MIJNHEER! Wel, ik moet zeggen dat het allemaal spannend is. Maar … ik ga niet meer ademloos afwachten of dit morgen of binnenkort gaat gebeuren. Er is zoveel méér gaande in de wereld, momenteel.

Federatie van het Licht: ER IS NOOIT EEN TIJD GEWEEST, ZOALS DEZE.
U BENT WAARLIJK GEZEGEND DAT U OP UW PLANEET AARDE BENT, IN DEZE TIJD.
KIJK NAAR UZELF, VOEL UZELF OPSTIJGEN NAAR EEN HOGERE ERKENNING VAN WAARHEID … OVER UZELF.
Spannende tijden, inderdaad, Blossom Goodchild.

Blossom: Waarom gebruikt u soms wel mijn achternaam en soms niet?

Federatie van het Licht: Dat vinden wij leuk!

Blossom: Oh, oké. Ik wil nog even terugkomen op iets. U gebruikte het woord ‘herstart’. Wat betekent dat?

Federatie van het Licht: Dat betekent het opstarten van een oud systeem, dat lang geleden werd aangebracht … laat het ons vergelijken met een computer, die begint met een schoon geheugen en met goede intenties om voor lange tijd dienst te doen. Maar, naarmate de tijd verstrijkt … raakt het geheugen vol met allerlei ‘dingen’ die het overnemen, en het systeem belasten totdat het crasht en kapot gaat.
Om uw Planeet te herstarten … is het plan nu om haar te de-programmeren en een nieuwe LICHT INTENTIE te plaatsen.

Dit is alles voor vandaag … wij denken dat er voldoende is om op te nemen en over na te denken.

Blossom: Inderdaad. Inderdaad. Inderdaad. In Dankbaarheid. In Liefdevolle dienstbaarheid. I AM. … heel spannend … geloof ik … wellicht … misschien!


Meditatie in aanloop naar 21 december 2020

Blossom Goodchild en White Cloud
12 december 2020

Beluister de audio – bij voorkeur met hoofdtelefoon! – op

Transcript:

White Cloud: Een heel warm welkom aan elke Ziel die deze woorden gaat ontvangen en de plek gaat vinden – diep in hun Wezen – waar ze kunnen worden aanvaard en gekend.

Nu de dagen zich bewegen naar de datum van uw 21ste december, zult u merken dat de Energieën toenemen in Kracht.

U zult ook merken dat u zich in een soort van onrust bevindt, vanwege de Kracht die wordt voortgebracht en versterkt … in deze buitengewone tijden.

Uw Ziel roept naar anderen op uw Planeet … om één te zijn met u …
Uw Ziel roept op om de Eénheid, de band te voelen … die u samenbrengt in Liefde, in Licht, in Waarheid …

Ken in uw diepste binnenste … deze roep … blijf dicht bij uw Ziel nu zij elke dag steeds méér tegen u spreekt …

Laat het gekwebbel van uw gedachten los, en voel in uw Hart-ruimte … waar u thuishoort.

Mijn Vrienden, haal een paar keer diep adem – aan uw eigen tempo.

En laat die kwebbelende gedachten worden weggevoerd met de bries …
zodat terwijl u zich dieper ontspant, in het vredige van de Goddelijkheid …
u gewoon in het Niets kijkt …

Als u zich bewust wordt van een gedachte … visualiseer dan hoe u die wegblaast in de bries …

terwijl u VOELT … hoe de Stilte van de Vrede zélf, binnenkomt via uw kruinchakra …
en doorheen uw lichaam stroomt …

VOEL hoe de spanning u verlaat … nu uw spieren zich ontspannen …
nu u uzelf toestaat om steeds dieper te vallen … en dieper … en nog dieper … in het Niets van Alles Dat Is.

……………………………….

Voel de Liefde, wanneer Zij uit andere Rijken dichter bij u komen, om bij u te zijn …
Zij komen om u te laten WETEN dat zij hier zijn, om u te ondersteunen.

U BENT NIET ALLÉÉN – EN DAT ZULT U OOK NOOIT ZIJN.

Neem even de tijd om hun Liefde te ontvangen.

… (ademt diep)

En wanneer u kijkt, steeds dieper in het Niets … ziet u een klein vonkje van Licht … misschien staat het stil, of danst het rond … maar richt uw aandacht erop. Stel uzelf eraan voor … herken de onmiddellijke Vriendschap …

En als u er klaar voor bent … nodig dit Lichtvonkje dan uit, in uw Hartruimte …
Misschien merkt u dat het er meteen binnenspringt, of dat het er de tijd voor neemt om losjes, in zijn eigen ritme, zijn eigen tempo … binnen te komen in datgene wat UW heilige ruimte is.

En wanneer het zich genesteld heeft, richt dan uw aandacht op uw Hart-ruimte en KIJK gewoon naar dit kleine Lichtje en hoe het zich gedraagt in uw Heilige Ruimte.Terwijl u KIJKT, zie dan hoe het Licht toeneemt, in helderheid en in omvang …
En als u dit ziet … VOEL dan de Liefde … die ervan uitstraalt. Er bestaan geen andere gedachten, enkel het GEVOEL wanneer deze Liefde groeit binnenin u.

En naarmate het groter wordt en verder blijft groeien, laat het dan uitbreiden tot buiten uw Hart-ruimte en langzaamaan, in uw eigen tempo, laat u het doorheen uw lichaam stromen.
Misschien heeft u dit soort van … ideeën of gedachtevormen … al eens ervaren in andere meditaties … maar dit is anders, mijn Vrienden … omdat U NU ANDERS BENT …

omdat dit Licht Krachtiger en Sterker is … het draagt in zich méér codes …

die in staat zijn om uw fysiek lichaam en alles wat daarin plaatsvindt … naar een Hogere afstemming te brengen …en terwijl u visualiseert, terwijl u voelt hoe dit Licht door, doorheen, helemaal doorheen uw Wezen stroomt … herken dan deze Energie, deze Hogere Energie.
Visualiseer dan uzelf, liggend, met uw armen gekruist over uw borst …

en dit Licht wordt dan meer als elektriciteit, die door uw Wezen stroomt.

U kunt voelen hoe het activeert … (diepe ademhaling) … haal een paar keer diep adem … en bij ‘drie’ staat u uzelf toe om op te staan … één, twee, drie …
Laat de Lichtheid uw Wezen overnemen, zodat uw lichaam gewichtloos is. Voel hoe u opwaarts zweeft, steeds hoger en hoger … en hoe hoger u gaat, des te Lichter voelt u zich.

….

En hoe hoger hoe gaat en hoe Licht u zich voelt, des te Helderder wordt de omgeving …
u begint Warmte te voelen, maar het is een aangename temperatuur.

U zult bij een plek komen waar het voor u goed voelt, om te stoppen …
U blijft in dit Licht en deze Warmte … met niets onder u, om u te dragen … maar toch voelt u zich zo veilig, zo gezekerd …
Terwijl u in de Stilte blijft, wordt u zich bewust van veel andere mensen van Planeet Aarde … Vele anderen van andere Planeten … die langzaam binnenkomen in deze ruimte …
Ze liggen in dezelfde positie, maar ze vullen de ruimte zover als u kunt kijken …
U ziet hen niet in hun menselijke vorm … u ziet hen als horizontale Zuilen van Licht.

En naarmate u zich méér van hen bewust wordt, wordt u zich ook méér bewust van hun bewustzijn …want in hun geest, doorheen hun Wezen … resoneert de Code van ‘Ik ben het Licht, Ik ben de Liefde, Ik ben de Waarheid. I AM’ vanuit hun Wezen …

zodat u zich niet langer voelt als een individueel Wezen, maar u nu op deze plek volledig de Vreugde ervaart van Eén Verenigde Kracht te zijn.

En zodra u dit herkent … dit voelen, dit weten, deze Waarheid dat u allemaal gezamenlijk hierin bent … dan zullen uw Kracht, uw Enthousiasme, uw BESEF … gevoeld en begrepen worden.
In deze ruimte, mijn Vrienden, begrijpt u … dat u op Planeet Aarde bent om dit Licht, deze Eenheid, deze Liefde te verankeren.
U BEGRIJPT dat u hiervoor bent gekomen en inderdaad … dit is feitelijk het énige wat u moet weten en waarnaar u te allen tijde moet handelen, met elke ademhaling.

Neem in uw Wezen deze Kracht op, welke u voorbrengt wanneer u beseft dat u één, Goddelijke Kracht van Licht-Liefde bent.

En is het niet zo, dat er in deze ruimte niet één vraag is, niet één twijfel aan uw Vermogen, aan uw Kracht, aan de Reis die u onderneemt en de Opdracht die u kwam volbrengen?
Er is enkel maar het wéten, dat dit zo is.

Ademt diep

Ik ben het Licht. Ik ben de Liefde. Ik ben de Waarheid. I AM.
...
Ik ben het Licht. Ik ben de Liefde. Ik ben de Waarheid. I AM.
...
Ik ben het Licht. Ik ben de Liefde. Ik ben de Waarheid. I AM.

En dan, gedurende een ogenblik … visualiseert u zich deze Zuilen van Licht, deze Wezens die in essentie hetzelfde zijn als u … laat het Licht dat zij zijn, zich omzetten naar Regenboogkleuren … diepe kleuren van de Regenboog … en terwijl dit gebeurt, breidt het Licht van ieder van u zich uit, tegelijk met het uwe … zodat het samenkomt als/tot één ruimte van de Verlichte Regenboogkleuren.
En dan … zie onder u de Planeet Aarde … en bij de derde tel … verandert de Regenboog in Regenboog Regen, die neervalt op uw Planeet … om te genezen, om te veranderen, om te doen ontwaken, om te Verlichten …

Haal een paar keer diep adem … één, twee … en drie …
Zie hoe de Regenboog Regen neerstort op Moeder Gaia … zie hoe het neervalt op de mensen … hoe het wordt ontvangen door de bloemen en de bomen, de oceanen en de grond … Regenboog Regen, die reinigt en hernieuwt …

...

VOEL HET … ZIE HET … HOOR HET … Hoe het de duisternis wegspoelt … en uw Planeet de Regenboogplaneet wordt (diepe ademhaling)

Hoor het Gelach, voel de Vreugde, KEN DE WAARHEID.

Spelen, plezier, gelach, vreugde, glimlachjes, verheffing van het hart …

Stijg op, mijn Vrienden, sta uw Wezen toe om op te stijgen in deze tijden …

Er ligt nog zoveel vóór u, om u zo te voelen … wanneer het Duister verdwenen is … en de Waarheid over WIE U BENT, wordt onthuld.
Hef uw Zwaarden van Licht naar de hemel … voel hoe uw Kracht hernieuwd is en marcheer dapper voorwaarts, mijn Vrienden … naar het Licht en naar de Liefde … terwijl de Waarheid wordt onthuld.

Diepe ademhaling

Onze Liefde is bij u … Neem de tijd om haar te VOELEN, want dat zal u enorm helpen in de dagen die gaan komen …

Hartelijk dank, mijn Vrienden, adieu … adieu …

diepe ademhaling

Blossom: In Dankbaarheid. In Liefdevolle dienstbaarheid. I AM.


Maak van elke dag een BLIJ MENS DAG!https://www.youtube.com/watch?v=5_DDBfwTX1g
Herlees/beluister nog eens de Aanroeping ‘We are the Game Changers’, wanneer u er behoefte aan heeft … om de Energie zo HOOG mogelijk te houden. Voor de video https://youtu.be/MYeqbshjgmA

Voor de link naar al mijn YouTubes https://www.youtube.com/user/isjaabmo


Website: Blossom Goodchild
Vertaling: Veerle - Spiritueel Lezen


Schermbril.nl - Veel keus in computerbrillen, geen verzendkosten!


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!

Donaties voor ons vertalersteam worden in dankbaarheid ontvangen Dankjewel!!
Als je ons even een mailtje stuurt, ontvang je van ons de juiste gegevens.Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nlGalactic Channelings

Create Your Badge