Home Channeling? Onze channelers Over ons Contact


Home > Nederlands > Blossom Goodchild - 15 januari 2023THC-Olie Kopen? Wietolie met THC bestellen doe je HIER

Blossom Goodchild - Channeling met de Galactische Federatie - 15 januari 2023

Blossom Goodchild

Blossom: Hallo. De ‘Clan van Licht’ werd goed ontvangen als naam voor onze gemeenschap. Dank u. Hoe kunnen ‘wij’ deze gemeenschap het beste dienen met ons gesprek van vandaag?

Federatie van het Licht: Welkom aan EENIEDER. Welkom aan ALLEN. Welkom aan jou, Blossom. Er is geen betere manier om het Geheel te dienen … als een Geheel … dan door u onderling te verbinden met alles en iedereen. Dit is de meest eenvoudige van alle opdrachten, want zij wordt uitgevoerd door erom te vragen en door de intentie daartoe.

Dit, Geliefde Zielen, is het beginsel in alle kwesties, wanneer u vraagt om/verlangt naar wat er nodig is. Want als u er niet voor kiest om te vragen … hoe kan het dan duidelijk zijn voor de Energie die het ‘levert’ wat er nu precies nodig is? Toch is het de intentie in de vraag die het ‘gevoel’ brengt … hetgeen de Trilling schept, waardoor dat verlangen kan worden uitgevoerd.

De meesten van u hebben nu voldoende besef om te weten dat – als u niet opgaat in dat ‘gevoel’ van hetgeen u wenst/nodig heeft – dit niet tot stand komt. Want het kan niet tot u komen als de Trilling ervan niet aanwezig is om ‘erin plaats te nemen’.
Dit is de reden waarom uw intentie de Gratie moet hebben om niet enkel het Zelf te dienen, maar het Geheel.
Wanneer dit echter volledig begrepen wordt, WÉÉT u dat de intentie om het Zelf te dienen in Goedheid vanzelfsprekend leidt tot het Hoogste Goed voor Allen.

Blossom: Ik zou dankbaar zijn als u vanaf hier het gesprek zou leiden. Het enige waar ik aan kan denken is om te vragen naar alles wat u heeft aangehaald maar wat nog niet klaar is om uitgevoerd te worden – en dan zouden we alleen maar in herhaling vallen.

Federatie van het Licht: Wij begrijpen, Blossom, dat in dit enorm grote Universum er héél veel is waarover Zielen zouden willen praten. Maar eigenlijk willen velen slechts antwoorden op van alles en nog wat – en het is niet aan ons om deze antwoorden te geven.

Blossom: Maar andere channelers doen dat wel.

Federatie van het Licht: En weet u zeker dat zij vanuit Waarheid komen?

Blossom: De laatste tijd moet ik naar Waarheid bekennen dat ik niet langer meer zulke antwoorden in mij opneem, omdat het erop lijkt dat elke munt wel 20 kanten heeft!

Federatie van het Licht: Dat is opzettelijk zo gedaan, om te verwarren en te vervormen.

Blossom: Maar aangezien wij u beschouwen als Waarheid, waarom kunt u ons dan geen Waarheidsgetrouw Antwoord geven, zodat wij het zouden weten?

Federatie van het Licht: Omdat, lieve Blossom … als wij dat zouden doen, over heel wat onderwerpen … sommige antwoorden niet zouden resoneren met sommige Zielen, en zij zouden aan onze Waarheid gaan twijfelen. Dit heeft voor ons geen belang … want wij willen juist dat ieder van u alles in vraag stelt, als iets voor u niet goed voelt.

Blossom: Maar als het de Waarheid zou zijn, over eender welk onderwerp … zou het dan niet automatisch goed voelen, aangezien de Waarheid daarvoor zou zorgen?

Federatie van het Licht: Waarheid … in zijn WAARHEID … voelt goed in zijn eigen Trilling. Indien iemand nog niet behoort tot … die Trilling/die Waarheid/dat inzicht … kan de resonantie daarvan … de Frequentie ervan … verstoord raken in het brein van diegene die zich nog niet bevindt in de Trilling van de Waarheid, omtrent dat bepaald onderwerp van gesprek.

Blossom: Mm. Interessant. Ik weet dat ik in het verleden soms niet resoneerde met iets wat ik hoorde … maar vele jaren later is mijn Wezen er klaar voor om het als Waarheid te aanvaarden. Is het dat wat u bedoelt?

Federatie van het Licht: Inderdaad, Blossom. U kunt niet tegen iemand zeggen … ‘Ik zeg het jou … dit is de Waarheid!’ … want hoewel het dat kan zijn voor de één … is het dat wellicht niet voor een ander.

Blossom: Daar gaan we. Hier hebben we het al eerder over gehad. Maar misschien bevinden we ons nu in een betere positie om de logica ervan te begrijpen. Mijn dilemma ligt erin dat ‘Waarheid is Waarheid is Waarheid is Waarheid is Waarheid’ … toch?

Federatie van het Licht: Niet noodzakelijk.

Blossom: Hoe is dat mogelijk?

Federatie van het Licht: Omdat … een Waarheid is een Waarheid is een Waarheid is een Waarheid, ten aanzien van waar het bewustzijn van uw Hart zich op dat ogenblik bevindt.

Blossom: Bedoelt u dat de Waarheid kan veranderen?

Federatie van het Licht: Neen. Wij bedoelen dat het inzicht kan verhogen tot een niveau van Waarheid.

Blossom: Maar als iets eerst geen Waarheid was voor iemand … wordt het dan Waarheid doordat het Zielebewustzijn toeneemt?

Federatie van het Licht: Ja, Blossom.

Blossom: Ik weet niet zeker of het verstandig is om deze weg in te slaan of dat mijn brein dit kan bevatten, maar laten we het proberen! Nemen we als voorbeeld mijn vraag aan u, of de Aarde rond of plat was en uw antwoord was … ‘Ze is plat als u denkt dat ze plat is en rond voor diegenen die denken dat ze rond is’. Mijn vraag zou dan zijn … welke van die twee is de Waarheid?

Federatie van het Licht: Beide!

Blossom: Ik wist al dat u dat ging zeggen, nog voordat ik de vraag had geschreven. Dit zijn heel verschillende Waarheden … hoe kunnen ze allebei Waar zijn?

Federatie van het Licht: Omdat absoluut alles mogelijk is. Absoluut alles BESTAAT reeds.

Blossom: Zou u dan zeggen dat absoluut alles WAAR is, met betrekking tot wat is en wat niet is?

Federatie van het Licht: Ja.

Blossom: Wel, het is bijvoorbeeld niet waar dat 1+1= 7

Federatie van het Licht: In wiens wereld?

Blossom: De mijne.

Federatie van het Licht: Maar het kan Waar zijn in die van iemand anders.

Blossom: Is het dat?

Federatie van het Licht: Misschien. Het is een mogelijkheid!

Blossom: Maar is het niet zo dat cijfers als het ware de fundering vormen … van hoe alles werkt? Dan moet rekenkunde toch zeker overal een vaste basis hebben?

Federatie van het Licht: Waarom?

Blossom: Omdat er anders niets nog logisch zou zijn?

Federatie van het Licht: Logisch waarvoor?

Blossom: Om te kunnen begrijpen?

Federatie van het Licht: In UW realiteit.

Blossom: Is de realiteit van mijn wereld enkel maar de realiteit van ‘mijn’ wereld? Als in … is mijn kleur blauw enkel maar mijn kleur blauw … is iemand anders zijn blauw … mijn groen?

Federatie van het Licht: Dat zou afhangen van de frequentie van uw realiteit.

Blossom: Ik heb al eerder geprobeerd om de mogelijkheid te bevatten dat ik de enige ben in mijn realiteit. Maar ik krijg dat niet geregeld in mijn hoofd … omdat anderen waar ik mee omga ook ‘echt’ zijn … in ‘mijn’ realiteit zowel als in die van hen. Mijn hoofd kan dit soort van omgang niet bevatten!

Federatie van het Licht: Is het niet zo, Blossom, dat hierover werd gesproken op de bijeenkomst aan het begin van dit jaar?

Sommige dingen in uw realiteit … zijn gewoon te zeer verweven in de Grootsheid van de Verwondering over de gehele werking van ALLES DAT IS … en vanuit de plek waar u nu bent … op de Aarde in deze tijd … kunt u zelfs niet in de buurt komen van het bevatten van zelfs het kleinste beginsel in de Hoogste Kennis die er bestaat.

Blossom: Daarom … misschien beter niet eens proberen!

Federatie van het Licht: U kunt het proberen als u dat wenst, maar zoals u vandaag heeft gedaan, Blossom … zal er zeer waarschijnlijk een punt komen waarop uw vragen één grote warboel worden. En telkens wanneer u één knoop probeert te ontwarren … verschijnt er een andere … en dan ontstaat er diepe verwarring.

DAAROM … wanneer u zich enkel maar richt op de éne Waarheid die bekend is … LIEFDE IS LIEFDE IS LIEFDE IS LIEFDE…
wat zou u dan nog méér moeten weten?

DIT IS EEN WAARHEID.
DIT IS DE WAARHEID.
DIT IS DE MEEST EENVOUDIGE WAARHEID.
DIT IS DE ENIGE WAARHEID!

Blossom: Dat begrijp ik volkomen. Maar als je leeft op een ongelukkige Planeet zoals deze Aarde ...

Federatie van het Licht: Mogen wij onderbreken? De Aarde is niet ongelukkig, Blossom. Hoewel dat niet kan worden gezegd van de Zielen die er verblijven.

Blossom: Daar ben ik het mee eens! Mijn punt is, dat terwijl wij hier beneden Zijn … het heel fijn zou zijn om de WAARHEID te kennen over wat er werkelijk gaande is! U zegt dat de Waarheid naar buiten zal komen, en ons heel erg zal schokken. Zullen wij weten dat het de Waarheid is, wanneer dit gebeurt? Of zal er nog steeds verwarring en verstoring zijn?

Federatie van het Licht: Er zal beslist verwarring zijn … voor hen die geen idee hadden van alles wat er onthuld zal gaan worden. Maar het zal allemaal duidelijk worden gemaakt. Het zal getoond worden voor wat het is.
DE WAARHEID ZAL DE LEUGEN ONTHULLEN.

Blossom: Leugen of leugens?

Federatie van het Licht: Feitelijk plaatsen wij alles wat een leugen is in de categorie van één LEUGEN.
Ziet u, Blossom … zij die in deze tijd op Aarde zijn wachten op de Waarheid over wat er eigenlijk gaande is … wat er heeft plaatsgevonden … wat er plaatsvindt. Zij willen het weten, en dat begrijpen we … omdat er zoveel betwist wordt.
Maar WAARHEID … ALS IN … DE WAARHEID VAN DE ZIEL … IS VAN EEN GEHEEL ANDERE AARD.
DE WAARHEID VAN HET HART KOMT VANUIT DE HOOGSTE LIEFDE.
UW WAARHEID KOMT VANUIT DE HOOGSTE LIEFDE.

Blossom: Maar toch, zoals al eerder gezegd … MIJN WAARHEID verandert naarmate ik méér bewust word.

Federatie van het Licht: En met elke stap die u zet binnen die Waarheid, komt deze vanuit de Hoogste Liefde binnen in u.
In welk stadium u zich ook bevindt … welke Trilling u op dat ogenblik ook bezoekt … u doet dat … binnen in uw Hoogste Waarheid.
Naarmate u zich méér bewust wordt van DIEZELFDE WAARHEID … trilt u op een Hogere Frequentie, en daardoor zal uw Ziel ook verblijven in een Hogere ‘graad’ van die Hoogste Liefde.

Blossom: Ja. Dat begrijp ik. Lieve help! Het is het beste om het maar eenvoudig te houden. Om in Vreugde te blijven. Om te blijven volhouden met volhouden.

Federatie van het Licht: Zoals ieder van u al doet.
U blijft volhouden met volhouden … en dat zult u altijd doen … Omdat uw Innerlijke Kracht en WAARHEID u daartoe aanzetten.

Blossom: Inderdaad. Dit gesprek vond plaats op vrijdag de 13e … Ik heb veel moeten geeuwen tijdens deze sessie … maar het is volbracht, en daarvoor voel ik me altijd Dankbaar en Gezegend! In Dankbaarheid. In Liefdevolle Dienstbaarheid. I AM.


Maak van elke dag een BLIJ MENS DAG!https://www.youtube.com/watch?v=5_DDBfwTX1g
Herlees/beluister nog eens de Aanroeping ‘We are the Game Changers’, wanneer u er behoefte aan heeft … om de Energie zo HOOG mogelijk te houden. Voor de video https://youtu.be/MYeqbshjgmA

Voor de link naar al mijn YouTubes https://www.youtube.com/user/isjaabmo


Website: Blossom Goodchild
Vertaling: Veerle - Spiritueel Lezen


Schermbril.nl - Veel keus in computerbrillen, geen verzendkosten!


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!

Donaties voor ons vertalersteam worden in dankbaarheid ontvangen Dankjewel!!
Als je ons even een mailtje stuurt, ontvang je van ons de juiste gegevens.Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nlGalactic Channelings

Create Your Badge