Home Channeling? Onze channelers Over ons Contact


Home > Nederlands > Blossom Goodchild - 11 april 2021


Blossom Goodchild - Federatie van het Licht - 11 april 2021

Blossom Goodchild

Blossom: Hallo daar. Ik heb ons vorige week even vrij gegeven en White Cloud aan de beurt laten komen! Fijn om weer bij u te zijn. Wat hebben jullie zoal gedaan?

Federatie van het Licht: Welkom, Blossom en U allen. Wij hebben toezicht gehouden.

Blossom: Op de stand van zaken op Aarde?

Federatie van het Licht: En alles daar omheen. Want wij zijn niet enkel de ‘Toezichthouders op de Toezichthouders’ inzake kwesties van uw Planeet Aarde.

Blossom: Waar houdt u dan allemaal toezicht op?

Federatie van het Licht: Heel veel. Meer dan voldoende Melkwegen.

Blossom: Echt waar?! … en u heeft nog tijd om met mij te praten?

Federatie van het Licht: Maar zoals u weet, Blossom, praten wij niet enkel met u. Wij zijn in staat om velen te bereiken, via u … en degenen die wij bereiken nemen steeds méér toe in aantal – waardoor de Trilling van uw Planeet wordt verhoogd … hetgeen uiteraard het doel is van onze gesprekken met u.

Blossom: Spreekt u dan ook met andere ‘Blossom-achtige’ Wezens op andere Planeten?

Federatie van het Licht: Wij staan in verbinding met velen en met hen waarmee dat noodzakelijk is. Maar in alle Eerlijkheid kunnen wij zeggen dat in deze dagen onze belangrijkste aandacht toch gericht is op uw Planeet … want hier is veel om ‘Recht te zetten’ en ‘Af te handelen’.

Blossom: Veel om toezicht op te houden. Hoe doet u dat eigenlijk?

Federatie van het Licht: Op veel verschillende en ingewikkelde manieren. Maar de technologie die ons in staat stelt om uw situatie te ‘zien’ is beslist een aanvaardbaar en onlosmakelijk deel van de reis die … u/wij … maken.

Blossom: Als u ons bekijkt … ziet u ons dan zoals wij elkaar zien?

Federatie van het Licht: Dit is natuurlijk mogelijk op monitors en dergelijke onderzoeksapparatuur. Maar onze algemene inbreng is er één vanuit een Energetisch standpunt … en dit kunnen wij meten met een instrumentarium dat ver buiten het bereik ligt van wat op Aarde bekend is.

Blossom: Mocht u zien dat de dingen Op Hun Kop gaan staan … wat doet u dan?

Federatie van het Licht: Dan blijven wij dat volgen. Zoals u weet zijn wij niet hier om ‘in te grijpen en recht te zetten’ … dat is niet onze opdracht. Maar wij hebben toestemming om te doen wat wij doen, door uw Zielen bij te staan … in het spelen van uw rol als Mensen … als één aspect … om u TE HERINNEREN WIE U BENT IN UW LICHT EN WAARHEID. Hetgeen vervolgens het Licht op uw Planeet in staat stelt om toe te nemen. Hetgeen op zijn beurt … het Goddelijk Plan tot stand brengt, dat netjes en veilig op zijn plek is.

Blossom: Oké. Dus … veel mensen voelen zich momenteel wazig of voelen zich duizelig. Heb ik het goed, als ik aanneem dat dit komt door de Hoger Trillende Licht Energieën die doorkomen?

Federatie van het Licht: Dat klopt, Blossom.

Blossom: Maar wie is er verantwoordelijk voor het ‘opentrekken van dat blik’, zodat de Energieën kunnen doorstromen?

Federatie van het Licht: Wij zien wat u vraagt … maar wij willen antwoorden met te zeggen dat niet een ‘bepaald team’ hiervoor verantwoordelijk is. Het feit dat deze Hogere Energieën instromen komt voort uit ‘Evolutie’, in zekere zin. Zullen we het … Goddelijke Alchemie noemen?

Deze Hogere Energieën zijn tot zover kunnen evolueren, door het natuurlijk verloop van het Goddelijk Plan.

Blossom: Ik kan voelen dat dit lastig kan worden, want ik wil vragen wie dan dat Goddelijk Plan heeft bedacht? Omdat ik weet en begrijp dat God ‘Liefde’ is, en niet een persoon die met pen en papier achter een bureau zit om dit plan op te schrijven.

Federatie van het Licht: De LIEFDE heeft het bedacht … En inderdaad, Blossom, dit gaat lastig worden.

LIEFDE … IN/ALS/VANUIT ZICHZELF … BEHOORT TOT DE HOOGSTE INTELLIGENTIE DIE ER BESTAAT.

ALS LIEFDE … herkende het de hele lage trilling van zichzelf, waarmee uw Planeet heeft geëxperimenteerd … en vanwege dat laagste niveau en de schade die dit experimenteren heeft voortgebracht … ‘VOELDE’ de LIEFDE … de dringende BEHOEFTE en het VERLANGEN om de koers van deze degeneratie en gruwel te wijzigen.

Dus VOELDE … LIEFDE … in/als/vanuit zichzelf dat het nodig was om het LICHT opnieuw te laten heersen … over/doorheen … uw Geliefde Gaia.

Goddelijke Intelligentie werkt ... in/als/vanuit ... zichzelf.
Toen die beslissing eenmaal was genomen … heeft alleen al de gedachte aan die bewustwording … het Goddelijk Plan uitgewerkt, opdat deze overgang van duister naar Licht zijn magie kon gaan spinnen.

Blossom: Dus ‘Liefde’ is een intelligentie zonder een … ‘ziel/brein’ … als u begrijpt waar ik naartoe wil?

Federatie van het Licht: LIEFDE IS ALLES.

LIEFDE IS DE ÉNE, WARE ZIEL … WAAR IEDER VAN U VAN AFSTAMT.

Overdenk eens dit woord ‘Stam’. Die groeit vanuit een wortel en vertakt zich.

In essentie … heeft u de eer en het voorrecht gekregen om te … gaan/groeien … vanuit de feitelijke wortels van de ÉNE ZIEL … VAN/DIE … LIEFDE is … en door uw ervaringen … heeft u via ENERGIE … verslag uitgebracht van hoe ver u heeft kunnen reiken. Volgt u ons?

Blossom: Ja. Dus het is door ‘ons’ verslag uitbrengen, dat er beslissingen werden genomen om deze verandering door te voeren?

Federatie van het Licht: Inderdaad. Maar hou er ook rekening mee, dat de takken zich heel ver uitspreiden, naar elke mogelijkheid van het Leven zèlf.

Om het duidelijk te maken zouden we zeggen dat, misschien, Planeet Aarde geschapen werd vanuit zaden die vielen van een tak van de ALMACHTIGE STAM. Misschien vielen er ‘andere’ zaden van een ‘andere’ tak, waarmee een andere Planeet werd geschapen. Elke ‘soort’, afhankelijk van het zaad dat viel en waar het viel … schiep zijn eigen agenda, als een experiment van het Leven, in al zijn verschillende vormen … om te zien welk ontwerp er zou ‘Opbloeien’ vanuit de oorspronkelijke blauwdruk.

Blossom: Ik geloof dat ik het volg. Geloof ik …!

Federatie van het Licht: Ziet u, Blossom, LIEFDE IS LEVEN.
Waar er LIEFDE is, daar is LEVEN.

Waar er LEVEN is, daar is LIEFDE … in vele miljarden, miljarden Trillingsfrequenties. Voortdurend veranderend. Voortdurend evoluerend. Voortdurend experimenterend … voor ALTIJD EN EEUWIG … in al zijn vele vergelijkingen.

Blossom: O, begin niet met wiskunde! U weet dat ik dan omkiep. Maar wanneer u het heeft over ‘vergelijkingen’ … is dan letterlijk ALLES afgeleid van vergelijkingen?

Federatie van het Licht: Neen. Het is ALLEMAAL afgeleid van LIEFDE.

Maar, opdat een ontwerp vorm kan krijgen, om het tot stand te brengen, moest er een formaat worden gevolgd.

Blossom: Maar dan … Boh! … Ik weet niet eens hoe ik de vraag moet formuleren!

Federatie van het Licht: Laat ons u helpen, door het antwoord te geven. Ja. Elke Trilling Frequentie heeft veel vergelijkingen, die het op een ‘plek’ moeten brengen. Maar onthoud daarbij ook, dat met elke ademhaling … de vergelijking verandert … met elke gedachte … die iedereen heeft … op ieder ogenblik … van die ademhaling.

Blossom: Hoe kan een vergelijking dan ooit ‘op zijn plek’ komen?

Federatie van het Licht: Omdat dat gebeurt binnen ieder ogenblik van een ademhaling … en een gedachte … maar boven alles … EEN GEVOEL.

Misschien kunnen we het het beste als volgt stellen: dat het GEVOEL ‘de plek’ is … de oplossing van de vergelijking … die blijft bestaan tot de volgende ademhaling … een ogenblik … niet in de tijd, want die bestaat niet … maar een ogenblik … van ervaring.

Blossom: WOW! Mijn hoofd ontploft, maar ook weer niet. Want ik wéét dat het onmogelijk is om de grootsheid hiervan zelfs maar te bevatten.

Federatie van het Licht: Toch, ook al voelt dit nu zo in uw fysiek menselijk bestaan … onthoud daarbij ook dat u deel bent van zijn schepping.

Laat ons nu terugkeren naar het punt waarop geen terugkeer meer mogelijk is.

Blossom: IK BEN HET LICHT. IK BEN DE LIEFDE. IK BEN DE WAARHEID … I AM … MEVROUW VERWARD, UIT NOOSA! (Noosa is de woonplaats van Blossom – V)

Federatie van het Licht: Binnen de Goddelijke Intelligentie … is het Goddelijk Plan dat in werking is op uw Planeet – en mogen wij daaraan toevoegen, zoals velen al weten, dat de reis van deze overgang en zelfs het resultaat en de bestemming ervan … als/in/van … de volgende fase van zichzelf –
VAN INVLOED IS OP ALLES.

Omdat ALLES deel is van ALLES … KAN ER/IS ER … NIETS BUITEN DE LIEFDE … omdat ALLES … LIEFDE IS!

Blossom: Ja. Dus, het punt waarop geen terugkeer meer mogelijk is … is?

Federatie van het Licht: NU.

Blossom: Hetgeen betekent?

Federatie van het Licht: Binnen dit Goddelijk Plan … omdat de Liefde zèlf ‘de beslissing neemt’ dat het experiment van duisternis – met name op uw Planeet – niet wordt verdergezet …

HET LICHT dat doorsijpelt … in combinatie met de LICHT ENERGIEËN van U … IEDER VAN U … verankert zich in de diepste KERN van de LEVENSZIEL die bekend staat als Moeder Aarde.

DIT … WILLEN WIJ HIERAAN TOEVOEGEN … HEELT HAAR VAN DE WONDEN DIE HAAR WERDEN TOEGEBRACHT … DOORDAT ZIJ DEEL UITMAAKTE VAN HET EXPERIMENT VAN HET MENSELIJK BESTAAN.

ZIJ WAS ALS DE ROTS WAAROP U KON BOUWEN … EN ONDANKS AL HET MISBRUIK DAT HAAR WERD AANGEDAAN … HEEFT ZIJ NIET DE KRACHT OM U ZONNESCHIJN TE GEVEN … BLOEMEN … WIND EN REGEN … OCEANEN … VOGELS … INSECTEN … LEVEN … ZOOGDIEREN … IN AL HUN GLORIEUZE SCHOONHEID?

DEZE KRACHT, DIE ZIJ … IN ZICH/BIJ ZICH DRAAGT … IS OOK … IN/BIJ U.

U STAMT VANUIT DEZELFDE STAM … DEZELFDE TAK … HETZELFDE ZAAD.

En NU … heeft de LevenLiefde zèlf besloten dat het duister zijn tijd van experimenteren heeft gehad … en werd er een HALT toegeroepen.

DE GLORIE VAN DATGENE WAT LICHT LIEFDE IS … OP EEN HOGERE FREQUENTIE VAN SCHOONHEID … EN GEVEN … EN DELEN … EN DEELNEMEN IN ALLES WAT GOED IS … LIGT OP U TE WACHTEN.

WÉÉT DIT … WÉÉS HET … PROBEER HET UIT.

OH! DE VREUGDE DIE GAAT KOMEN.

DE VREUGDE DIE EROP WACHT OM U TE DIENEN … ZOALS U, OP UW BEURT, HAAR ZULT DIENEN.

Zoals het gezegde luidt ...

‘U BENT DEGENE WAAROP U HEEFT GEWACHT’ … ‘WÉÉT’ DAAROM NU, DAT HET WACHTEN VOORBIJ IS … TERWIJL IEDER VAN U BESEFT DAT DIT ECHT ZO IS … EN DAT U AL DIE TIJD AL ‘HIER’ WAS.

ER IS ZOVEEL KRACHT NODIG … OM DIE OVERGANG TE MAKEN.

U BEZIT ZOVEEL KRACHT.

HOE MÉÉR U DIT AANVAARDT EN BEGRIJPT ALS UW WAARHEID … DES TE MÉÉR GAVEN ZULLEN ZICH ONTVOUWEN, TERWIJL U ZICH VERHEFT.

TERWIJL U UW OPDRACHT UITVOERT.

TERWIJL U HET HELDERSTE LICHT WORDT … DAT ALS ÉÉN … ALLES ZAL VERHEFFEN, OMDAT:

TERWIJL U … ÉÉN PERSOON … BESEFT DAT DE LICHT LIEFDE – DIE U BENT – BERGEN KAN VERZETTEN … DAN BEGRIJPT U DAT U … TEZAMEN ALS ÉÉN … UW GELIEFDE PLANEET AARDE NAAR HAAR NIEUWE THUIS KUNT BRENGEN.

Blossom: Prachtig, Jongens. Zo bemoedigend. Dank u. In Dankbaarheid. In Liefdevolle dienstbaarheid. Ik Ben … nog altijd een beetje in de war … denk ik … of misschien ook niet. Ik weet het niet!


EINDELIJK ... JOUW VIDEO ... JA ... JIJ! SAMEN ALS EEN.
IK BEN HET LICHT. IK BEN DE LIEFDE. IK BEN DE WAARHEID. IK BEN!
Neem alsjeblieft even de tijd om opgelift te worden door te kijken naar andere Lichtspelers die deze Mantra met je delen. Heel erg bedankt aan iedereen die heeft deelgenomen.


Transcript

Blossom: Hallo iedereen. Blossom Goodchild (lacht). Ik geloof dat het afgelopen november was, dat ik mensen heb gevraagd om mij filmpjes te sturen waarin zij de Mantra ‘Ik ben het Licht. Ik ben de Liefde. Ik ben de Waarheid. I AM.’ konden uitspreken of zingen, of hoe ze ook maar wilden.

Ik zou er dan een video van maken, zodat iedereen daarvan kon genieten.
Wel, hier zijn we dan … bijna vier maanden verder, maar ik denk dat het gelukt is.

Het heeft lang geduurd, ik was overdonderd door de hoeveelheid , maar ik moest de meeste daarvan ook inkorten en bewerken – gewoon omwille van de tijd, anders zou het een veel te lange film worden.

Ik ben ook niet zo handig in die dingen, maar ik heb mijn best gedaan en ik heb er echt plezier aan gehad! Als uw filmpje niet in de video te zien is, dan was uw opname niet bruikbaar en ik heb u daarover een mail gestuurd, maar geen antwoord teruggekregen. Het is dus niet zo dat uw filmpje heel erg slecht was of zo (lacht).

Neem het me alstublieft ook niet kwalijk als er in uw filmpje geknipt is. Ik moest alles echt zo kort mogelijk houden … en de video duurt nu toch nog 30 minuten.

Ik stel voor dat u nu een glas wijn of bier neemt, of een kopje thee … waar u maar zin in heeft … en dat u even een half uurtje tijd voor uzelf neemt om te kijken naar mensen van over de hele wereld die de Mantra uitspreken, om u te laten weten dat wij hier allemaal bij betrokken zijn als ÉÉN.
Ik denk dat ik nu alles heb gezegd … dus eigenlijk … heeft u uw kopje thee, glas wijn of bier (lacht)? Leun dan achterover en geniet!

Zal ik dan maar beginnen?

Blossom zingt de Mantra terwijl ze zichzelf begeleidt op haar geliefde keyboard.

Daarna volgt de compilatie van filmpjes, gegroepeerd per manier van uitvoering.

…. …. ….

White Cloud: Ik ben het Licht. Ik ben de Liefde. Ik ben de Waarheid. I AM.

Blossom ademt diep in …

Blossom: Ik ben het Licht. Ik ben de Liefde. Ik ben de Waarheid. I AM.

Oprechte hartelijk dank aan iedereen die heeft deelgenomen aan deze video, en heel hartelijk dank aan iedereen die de tijd heeft genomen om ernaar te luisteren. Ik hoop dat u het mooi vond. Zorg goed voor uzelf en HOU VOL!

Dank u wel. Dag.


Maak van elke dag een BLIJ MENS DAG!https://www.youtube.com/watch?v=5_DDBfwTX1g
Herlees/beluister nog eens de Aanroeping ‘We are the Game Changers’, wanneer u er behoefte aan heeft … om de Energie zo HOOG mogelijk te houden. Voor de video https://youtu.be/MYeqbshjgmA

Voor de link naar al mijn YouTubes https://www.youtube.com/user/isjaabmo


Website: Blossom Goodchild
Vertaling: Veerle - Spiritueel LezenTHC-olie kopen


Schermbril.nl - Veel keus in computerbrillen, geen verzendkosten!


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!Share |


Donaties voor ons vertalersteam worden in dankbaarheid ontvangen Dankjewel!!
Als je ons even een mailtje stuurt, ontvang je van ons de juiste gegevens.Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nlGalactic Channelings

Create Your Badge