Home Channeling? Onze channelers Over ons Contact


Home > Nederlands > Blossom Goodchild - 8 mei 2022THC-Olie Kopen? Wietolie met THC bestellen doe je HIER

Blossom Goodchild - De Galactische Federatie van het Licht - 8 mei 2022

Blossom Goodchild

Blossom: Goede morgen! Hoe dieper je valt, hoe hoger je klimt! Zo Wáár! Nu ik uit mijn dal kom, vind ik zoveel plezier in Dankbaarheid. Méér nog dan voorheen. Heeft iemand daarboven een zak met Dankbaarheid laten ontploffen boven mijn huis?

Federatie van het Licht: Welkom Blossom en u allen. Zo zou je het kunnen stellen! Ziet u, Blossom, de Energieën die u kunnen bereiken in deze ‘zware tijden’ zijn verre van zwaar. Het zijn Energieën van groot Licht, en zij die bereid zijn om ze te aanvaarden, vinden Grote Vreugde en troost in deze nieuwgevonden Hoogten.

Blossom: Waar komt die Energie dan vandaan? Hoe werkt dat?

Federatie van het Licht: Wel, geloof het of niet, maar in eerste instantie komt die vanuit uzelf! En daarbij voegt zich dan de Energie van NIEUWE KRACHT, die voortkomt uit Versterkte LIEFDE!

Blossom: Van wie?

Federatie van het Licht: HET GODDELIJK PLAN.

Blossom: Ik probeer nog steeds te bevatten hoe dat werkt?

Federatie van het Licht: Zoals u weet is alles Energie … die op ieder ogenblik in- en uitstroomt in alles en iedereen.
Energie is waar alles op Trilt op/in verschillende niveaus, om te kunnen worden wat het worden moet.
Overweeg daarom eens het FEIT dat uw wereld overgaat naar Hogere Frequenties, omdat steeds méér Zielen zich bewust worden WIE ZIJ ZIJN … LIEFDE.

Als gevolg daarvan, door dit BESEF, wordt het GEVOEL van LIEFDE steeds duidelijker in ELK VAN U.

Hierdoor ontvangt de Energie van Liefde méér van zichzelf en neemt ze toe.

Daardoor worden er GOLVEN VAN LIEFDE-ENERGIE naar u uitgestuurd, vanuit andere Rijken. Vanuit Hogere Trillingen. Maar pas wanneer de Trilling van de Zielen op Aarde hoger wordt, kunnen bepaalde Hogere Energie-Trillingen doorsijpelen om zich daarbij te voegen en te vermengen … hetgeen op zijn beurt … u de kans biedt om u zo te voelen!

Blossom: Maar, waar gaan die dan naartoe als we weer in een dal belanden?

Federatie van het Licht: Nergens. Het kan zijn dat de Energie van het ZielZelf de frequentie van het zelf verlaagt, bijvoorbeeld door negatieve gedachten. U verlaat dan de aantrekking van de Hogere Trilling, u kunt er niet meer naar binnen. Ze is niet weggegaan. Ze wacht op u. Klaar om u opnieuw binnen te laten, zodra u dat wenst.

Blossom: Maar hoe werkt dat dan, met het komen en gaan van deze emoties?

Federatie van het Licht: Blossom, de polariteiten in uw wereld hangen samen met de taak van uw Ziel.

Blossom: Eh, kunnen we dat eens in het Latijn proberen?

Federatie van het Licht: Het Wonder van uw Wezen begrijpt WIE U BENT … en wat u hier komt doen … en hoe u uw ZielZelf moet sturen om nog méér in de Waarheid van dat Besef te komen.
U begrijpt op een dieper niveau, dat het ervaren van emotionele aantrekking in de ene of de andere richting, als het ware, ‘Manna uit de Hemel’ is. U ervaart dit nu, Blossom, maar op een Grotere Hoogte dan voorheen.

Blossom: Ja. Het is opmerkelijk. De periodes dat ik ‘goed’ ben, ben ik ook echt goed. En dat vind ik echt bizar, als je bedenkt dat mijn echtgenoot deze Planeet pas zes maanden geleden heeft verlaten.

Federatie van het Licht: En de tijden dat u niet goed bent?

Blossom: De absolute dieperik!

Federatie van het Licht: En dit alles omdat u heeft gekozen om méér van uzelf te ervaren … in alle mogelijke diepten.

Blossom: Is er een bepaald ‘team’ aangewezen om deze hoog-geladen Energieën van Liefde uit te sturen?

Federatie van het Licht: Neen, Blossom. Het is de Liefde zélf die antwoord op Eenieders roep … als en wanneer u er klaar voor bent.
Het is niet zo dat de één méér kansen daartoe heeft dan de ander … het gaat erom, wanneer u er klaar voor bent.

Blossom: Klaar voor wat?

Federatie van het Licht: De verhoging van Trilling in het Zelf.

Blossom: Dat willen we beslist allemaal. Hoe word je daar klaar voor?

Federatie van het Licht: DOOR ÉÉN TE ZIJN MET HET ZELF. DOOR TE LEVEN IN WAARHEID MET/VAN HET ZELF.
DOOR TE LUISTEREN NAAR HET GEVOEL!
DOOR U BEWUST TE WORDEN VAN WAT NUTTIG IS VOOR HET ZELF EN HET GEHEEL … EN WAT NIET.

DOOR TE ERKENNEN DAT U EEN KIND BENT VAN HET LICHT, EN DAT U BINNENIN U DE AANWEZIGHEID DRAAGT VAN HET I AM BEWUSTZIJN … en hoe méér u ervoor kiest om daarbij aan te sluiten en ermee te werken – in plaats van het tegen te werken … des te méér zult u merken dat uw leven en uw omstandigheden vervuld zullen worden op een manier die verheft.

Blossom: Goed antwoord, Jongens. Het is het gevoel van Dankbaarheid, dat mij overweldigt. Ik zou het bijna ‘Glorierijk’ willen noemen.

Federatie van het Licht: Dankbaarheid, Blossom, is de sleutel tot Verlichting. Dankbaarheid is een rivier die diep binnenin het Zelf stroomt, en als u zich daar volledig op aansluit … vanuit een plek van Goddelijkheid … dan overstroomt uw hart – zoals u nu zelf ervaart – met Glorie.

Blossom: Ziet u, u gebruikt ook dat woord. Glorierijk … Glorie. Hoe zou u de betekenis daarvan omschrijven … in vergelijking met bijvoorbeeld Google?

Federatie van het Licht: Wij stellen voor dat u een paar keer diep ademhaalt en dan voor uzelf herhaalt …
IK BEN GLORIERIJK.
IK VOEL ME GLORIERIJK.
Het is iets wat niet in woorden is uit te drukken, daarom wordt het zo genoemd, maar het is een GEVOEL.
Wat voelt u hierbij, Blossom?

Blossom: Glorierijk! Zoals u al zei, het is niet uit te leggen. Het is hetzelfde soort gevoel als Dankbaarheid. Geen woorden voor. Enkel maar een waardering die opwelt van diep vanbinnen, voor … ik weet het niet … voor … ZIJN! Het is niet nieuw voor mij … maar zoveel intenser de laatste dagen!

Federatie van het Licht: DANKBAARHEID IS DE HOOGSTE UITINGSVORM VAN LIEFDE. ALS U DANKBAARHEID BEGRIJPT … DAN VOELT U LIEFDE OP EEN HOGERE TRILLING.
Iedereen heeft iets om Dankbaar voor te zijn. Iedereen. Iedereen heeft meerdere dingen om Dankbaar voor te zijn. Iedereen.

Als u elke dag de tijd zou nemen om Dankbaar te zijn voor wat u heeft, ziet of ervaart … dan zou de ‘verandering’ in uzelf en uw dagelijks leven ingrijpend merkbaar zijn.

Bij alles wat er gaande is in uw wereld, is het aan u om DIT TE WETEN. Richt u op Dankbaarheid.
Richt u op alles wat u Vreugde brengt.

U denkt misschien dat anderen het gemakkelijker hebben dan u. U vindt het misschien moeilijk om uit uw dal te klimmen, maar wij zeggen u … het Hart … uw Wezen … zal opstijgen wanneer Dankbaarheid voorop staat bij elke ademhaling. Zodat, in essentie, Dankbaarheid lééft in elk van uw gedachten.

Is het niet zo, Blossom, dat zelfs als u diep in de put zit u toch nog voor veel dingen Dankbaar bent?

Blossom: Dat weet ik eigenlijk niet. Ik ben meestal te zeer omsloten door die put, om het te merken!

Federatie van het Licht: Wij weten het wel.

Blossom: O! Oké. Dan … ja! Daar kan ik in meegaan! Dank u!

Federatie van het Licht: Sta toe dat Dankbaarheid uw prioriteit is … uw belangrijkste taak.
ZIET U, GODDELIJKE ZIELEN?
ZIET U HOEZEER U VERANDERD BENT?
KUNT U VOELEN HOEZEER U VERANDERD BENT?

U begrijpt ‘hoe het zit’. Door Dankbaar te Zijn voor alles wat u bent en alles wat u wordt geboden als een kans om Dankbaar te ZIJN … gedijt u in de mogelijkheden van uw Grootsheid.

Als u zich richt op de Vreugde die u schept door tijd en Liefde te geven aan datgene wat u boeit … dient u Het Geheel duizend keer méér efficiënt dan door … met het grootste respect … te ‘blijven hangen in gebed om de Zielen te redden van hen die lijden’.

Blossom: Ho! Wacht even! Veel mensen zullen diep beledigd zijn door wat u net heeft overgebracht.

Federatie van het Licht: Niet echt, Blossom. Want veel mensen hebben net als u onmiddellijk begrepen, wat de betekenis daarvan inhoudt.
Voor hen die hierdoor beledigd waren of het niet volledig begrepen … mogen we het een beetje toelichten?

Blossom: Dat zou ik zeker doen, als ik u was!

Federatie van het Licht: Als u zou horen over een gruweldaad en deze diep in uw hart zou voelen en ‘tot God zou bidden’ voor die situatie … dan maakt de Trilling van waaruit u dat gebed uitspreekt een enorm verschil voor die omstandigheid of die ziel.
Om in diepe wanhoop te gaan over zulk een toestand, helpt niets … omdat u dan als het ware ‘smeekt’ dat het zou veranderen.

Blossom: U loopt op een heel slappe koord, hier!

Federatie van het Licht: Maar wij willen inzicht brengen, Blossom. We zullen verdergaan. Ziet u? De ‘stress’ omtrent een situatie en het verlangen naar het verhelpen ervan … draagt de Energie van ‘stress’ tijdens het gebed. Maar als u Dankbaar zou zijn voor ...

Blossom: Ik ben de draad kwijt, want ik kan niet bevatten hoe je Dankbaar kunt zijn voor een gruweldaad of een ziel die behoefte heeft aan heelmaking … Ah! Wacht even … het muntje is gevallen … ik reageerde te snel. Ik ‘bid’ u om verder te gaan.

Federatie van het Licht: Inderdaad, het muntje is gevallen. Het is veel beter om Dankbaar te zijn voor de heelmaking van die Ziel of omstandigheid. Door te werken vanuit een plek van dienstbaarheid … in/vanuit … Liefde en Vreugde, heeft de LIEFDE DIE IS … alle wonden en lijden geheeld, met betrekking tot datgene waarvoor/voor wie u bidt.

Blossom: Het is de strenge katholieke opvoeding door mijn vader en een paar hele doortrapte nonnen op mijn kostschool in een klooster, waardoor ik mij ‘niet fijn’ voel bij het woord ‘bidden’? Ik heb echt een soort van ‘kriebel’ bij dat woord.

Federatie van het Licht: Dan kunnen we misschien stellen dat dit bepaalde woord – en nog een heel aantal andere – mettertijd zijn verwrongen en misbruikt.

Blossom: Ik probeer te bedenken wat het is, en ik geloof dat het meer is alsof iemand om iets vraagt ingeval het verdiend is, en dat het ‘vragen’ niet goed voelt. Anderzijds is er wel het gezegde ‘Vraag en u zult ontvangen’.

Federatie van het Licht: Het gaat erom waar in die vraag het Hart ligt, Blossom … en wij zouden zeggen dat het inderdaad komt door de indoctrinatie van religie, dat iemand op een pad wordt gebracht dat leidt tot troebele wateren in plaats van tot bloemenvelden. Er wordt veel schuld op een Ziel gelegd, door zulke misleidende leringen … Daarom denken wij dat u misschien voelde dat u VERPLICHT werd om te bidden voor vergeving voor uw Ziel, voor iets wat u misschien niet eens had gedaan!

Blossom: O inderdaad, als jong kind verzon ik altijd leugens in de biechtstoel omdat ik niet echt voldoende had gezondigd, en ik wilde de priester zijn tijd niet verspillen. Vervolgens werd de boetedoening/bestraffing van bijvoorbeeld 90 Weesgegroetjes alweer een zonde voor de volgende week, omdat ik ze niet allemaal had opgezegd!

Federatie van het Licht: Wij glimlachen om uw humor, maar niet om de belachelijke omstandigheden. Misschien kunnen we zeggen ‘Zegen uitspreken over’ … als het woord ‘bidden’ niet goed voelt.

Blossom: Graag!

Federatie van het Licht: Om af te ronden voor vandaag ...

Blossom: Lieve help! De tijd is voorbijgevlogen!

Federatie van het Licht: Doe een gerichte inspanning om Dankbaar te zijn. Want dan, als de Dankbaarheid eenmaal gevoeld wordt diep binnenin het hart … in tegenstelling tot ‘zoeken naar dingen’ om Dankbaar voor te zijn … zult u merken dat het Universum u simpelweg kansen blijft bieden, om u steeds méér te geven om Dankbaar voor te zijn.

ZO WERKT DE WET.
HET UNIVERSUM IS ZO DANKBAAR OM ZOVEEL VREUGDE EN LIEFDE VAN U TERUG TE ONTVANGEN.
HET UNIVERSUM WÉÉT DAT U ALLES VERDIENT WAT UW HART VERLANGT, EN HET IS BEREID TOT EN IN STAAT OM U ZULKE GESCHENKEN TE STUREN … WANNEER U ZE ONTVANGT IN DE LIEFDEVOLLE DIENSTBAARHEID WAARMEE ZE WORDEN GEBODEN.

Ziet u, Blossom? Kunt u voelen, hoe alles wat u nu ervaart op dit Verhoogde niveau een groot verschil maakt voor u en Het Geheel? Tel daarbij op dat dit gebeurt bij vele Zielen op uw Planeet … en bedenk dan, zo u wilt … hoe dit van invloed is op de Trilling van uw Planeet … en hoe het uw wereld verandert … hoe al de Zielen die erop en erin wonen … AL HET Leven dat wordt Geschonken in/als/door/vanuit LIEFDE … veranderen …

Hartelijk dank aan Eenieder die ervoor heeft gekozen om in deze tijd op Moeder Aarde te zijn. Kijk … VOEL … hoe Glorierijk u volbrengt wat u hier kwam doen. Wordt het u niet steeds méér en méér duidelijk?

Blossom: Zeker! Wat een Goddelijk Plan! Het enige wat wij moeten doen is ervan genieten, en voordat we het weten … ALAKAZAM! … Zullen we zijn overgegaan naar de Hoger Trillende wereld die vóór ons, om ons heen en binnenin ons ligt. Heel erg bedankt, Jongens.

Federatie van het Licht: Wij vonden het heel fijn.

Blossom: Dat weet ik nog zo niet! In Dankbaarheid. In Liefdevolle dienstbaarheid. I AM.


DONATIES zijn altijd een prachtige zegen. Veel dank!
http://PayPal.Me/RainbowLight444


EINDELIJK ... JOUW VIDEO ... JA ... JIJ! SAMEN ALS EEN.
IK BEN HET LICHT. IK BEN DE LIEFDE. IK BEN DE WAARHEID. IK BEN!
Neem alsjeblieft even de tijd om opgelift te worden door te kijken naar andere Lichtspelers die deze Mantra met je delen. Heel erg bedankt aan iedereen die heeft deelgenomen.


Transcript

Blossom: Hallo iedereen. Blossom Goodchild (lacht). Ik geloof dat het afgelopen november was, dat ik mensen heb gevraagd om mij filmpjes te sturen waarin zij de Mantra ‘Ik ben het Licht. Ik ben de Liefde. Ik ben de Waarheid. I AM.’ konden uitspreken of zingen, of hoe ze ook maar wilden.

Ik zou er dan een video van maken, zodat iedereen daarvan kon genieten.
Wel, hier zijn we dan … bijna vier maanden verder, maar ik denk dat het gelukt is.

Het heeft lang geduurd, ik was overdonderd door de hoeveelheid , maar ik moest de meeste daarvan ook inkorten en bewerken – gewoon omwille van de tijd, anders zou het een veel te lange film worden.

Ik ben ook niet zo handig in die dingen, maar ik heb mijn best gedaan en ik heb er echt plezier aan gehad! Als uw filmpje niet in de video te zien is, dan was uw opname niet bruikbaar en ik heb u daarover een mail gestuurd, maar geen antwoord teruggekregen. Het is dus niet zo dat uw filmpje heel erg slecht was of zo (lacht).

Neem het me alstublieft ook niet kwalijk als er in uw filmpje geknipt is. Ik moest alles echt zo kort mogelijk houden … en de video duurt nu toch nog 30 minuten.

Ik stel voor dat u nu een glas wijn of bier neemt, of een kopje thee … waar u maar zin in heeft … en dat u even een half uurtje tijd voor uzelf neemt om te kijken naar mensen van over de hele wereld die de Mantra uitspreken, om u te laten weten dat wij hier allemaal bij betrokken zijn als ÉÉN.
Ik denk dat ik nu alles heb gezegd … dus eigenlijk … heeft u uw kopje thee, glas wijn of bier (lacht)? Leun dan achterover en geniet!

Zal ik dan maar beginnen?

Blossom zingt de Mantra terwijl ze zichzelf begeleidt op haar geliefde keyboard.

Daarna volgt de compilatie van filmpjes, gegroepeerd per manier van uitvoering.

…. …. ….

White Cloud: Ik ben het Licht. Ik ben de Liefde. Ik ben de Waarheid. I AM.

Blossom ademt diep in …

Blossom: Ik ben het Licht. Ik ben de Liefde. Ik ben de Waarheid. I AM.

Oprechte hartelijk dank aan iedereen die heeft deelgenomen aan deze video, en heel hartelijk dank aan iedereen die de tijd heeft genomen om ernaar te luisteren. Ik hoop dat u het mooi vond. Zorg goed voor uzelf en HOU VOL!

Dank u wel. Dag.


Maak van elke dag een BLIJ MENS DAG!https://www.youtube.com/watch?v=5_DDBfwTX1g
Herlees/beluister nog eens de Aanroeping ‘We are the Game Changers’, wanneer u er behoefte aan heeft … om de Energie zo HOOG mogelijk te houden. Voor de video https://youtu.be/MYeqbshjgmA

Voor de link naar al mijn YouTubes https://www.youtube.com/user/isjaabmo


Website: Blossom Goodchild
Vertaling: Veerle - Spiritueel Lezen


Schermbril.nl - Veel keus in computerbrillen, geen verzendkosten!


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!

Donaties voor ons vertalersteam worden in dankbaarheid ontvangen Dankjewel!!
Als je ons even een mailtje stuurt, ontvang je van ons de juiste gegevens.Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nlGalactic Channelings

Create Your Badge