Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Rymdskeppet Alfa, April 28, 2010

Rymdskeppet Alfa, April 28, 2010

Konstnärliga intryck av Rymdskeppet Alfa

Hälsningar från Rymdskepp Alfa.

Det vi meddelat er, mina bröder och systrar, i tidigare meddelanden, SÅ BLIR DET. Efter att ni passerat tröskeln i övergången till er nästa nivå som mänskliga varelser från den här blå planeten, blir ni ljusvarelser som vibrerar med en högre frekvens och mer i överensstämmelse med er nya existens, ert nya tillstånd,. Er livsstil, ert sätt att tänka, erfarenheterna under era liv, hur ni använder er tid, allt detta kommer att vara mycket likt det som finns på våra respektive hemplaneter, varifrån vi kommer, vilken utgör besättningen på Rymdskepp Alfa och på resten av de interplanetariska och intergalaktiska rymdskepp som nu hjälper er. Efter att ni prövat på och genomgått Upphöjningsprocessen (the process of Ascension), kommer er värld inte att synas vara en värld full av den missär och den orättvisa som ni fortfarande lever i, på grund av de mörka krafternas manipulation, vilken har hållit er i träldom och dominerat er i tusentals år.

Ni kanske undrar varför Himlen tillåtit, att de här manipulativa krafterna fått hålla er kuvade och nertryckta så länge? Kära ni, det här har varit nödvändigt för att alla dessa själar måste nå den lägsta vibrationsnivån, för att senare återgå till att höja sig och gå tillbaka till Fader- Moder Skaparen. Detta är ”Guds Spel”, den underliggande struktur som utmärker biljoner själars livsöden, - vilka korsar sina vägar för att genomföra den Högsta Planen (the Master Plan) som leder var och en av dessa själar till Fulländning, vilket är det yttersta målet för dem alla. När alla dessa själar, upplysta av det rena och bländande Ljuset från denna Ursprungliga Logos, upplevt alla de erfarenheter som de varit tvungna att genomleva, kommer de att återvända för att smälta samman med sin Skapare. Denna Skapare kommer att ta emot dem alla utan undantag med Kärleken från Den Ende som vet, att Han är på väg att bli en enda och unik Fullständig Varelse, Odelbar, under en så lång tidsperiod att ingen av oss, skapelser av Den Ende Som Är, kan föreställa oss.

De gyllene kosmiska vindarna kommer att hålla passagen fri för alla de Andar som förts in i tät materia, och den Allsmäktige kommer att föra alla Sina Barn till Sin gudomliga famn, likt ett hav som för samman floderna efter att de vindlat genom berg och dalar. Universum, som en gång skapades och utvidgades i sökandet efter ett oändligt antal erfarenheter, kommer att dra sig samman och åter absorberas av den enda Varelse som är Evig och som redan känner sig tillfredställd efter sin vilja att dela sig och att älska Sig Själv. Sedan kommer han att sova med Sin dröm under eoner, tills Han, efter sin långa vila, åter vill skapa ett nytt Universum, med nya Kosmiska Lagar som styr.

Nåväl, verkar det inte som att era små vardagsproblem är triviala och obetydliga i jämförelse med storslagenheten hos allt det som utgör Skapelsen och dess utvecklare och konstruktör, Härskaren över alla varelser, alla världar och alla dimensioner? Dyk in i Skapelsens och det Icke Skapades enorma storslagenhet och känn extasen i att veta att ni snart ska bli lysande varelser av en frid och kärlek, som ni inte känt till förrän nu. - på det sätt såsom vi lever, vi som kommit för att hålla er i hand och leda er uppåt, liksom länken i en kedja som drar med sig nästa länk, en kedja som stiger och stiger i oändlighet.

Lös alla problem som uppstår, gå runt alla hinder som kommer i er väg med tillit till den Nya Jord som vi utlovar er och som ni själva känner till – i era hjärtan. Det kommer att materialiseras mycket snart efter den förestående förändring som ni står i begrepp att genomgå. Ha tillit till er själva, för inom er har ni Universums samlade krafter. Ni behöver bara lära er att hämta denna styrka inifrån er själva och uttrycka den med kärlek och visdom vart än era steg tar er.

Kärlek och Frid. Och mycket, mycket tålamod, kära bröder och systrar, för allt kommer att ske - vid rätt tidpunkt. Arbeta mot den här kommande tidpunkten, så starkt åstundad av er alla, och hänge er inte åt någonting i förtid.

Källa: Commander Sohin på Rymdskeppet Alfa

Kanal: Kris-Won
Translation: Inga och Cagga


Would you like to ask a question to our brothers in Alfa Ship? Please send it to us and if we find it appropriate, we'll add it to our Question Corner! We can't guarantee that they will answer your question, but we know that they monitor us, so there's a good chance that they will at least read it.

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Alfa Ship,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge