Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Rymdskeppet Alfa, April 1, 2010

Rymdskeppet Alfa, April 1, 2010

Konstnärliga intryck av Rymdskeppet Alfa

Hälsningar från Rymdskepp Alfa!

Vårt åtagande att vaka över er alla och skydda er från varje form av hot, som skulle kunna smyga sig på er, är en uppgift som vi valt frivilligt. Den kommer att pågå under obestämd tid tills ni når den punkt, där ni kan klara er själva och inte längre är i behov av vår hjälp. Till dess kommer vi att vara mycket nära er, närmare än ni kan föreställa er. Tvivla inte på, att vi kommer att fullfölja vårt uppdrag till punkt och pricka.

Den varelse, som älskar som vi, tvekar inte ett enda ögonblick med att helt och fullt erbjuda sig själv till andra varelser, som ännu inte uppnått samma kärleksnivå. Denna nivå omfattar ett mycket bredare medvetandetillstånd, mindre självcentrerat (egoism) och fokuserar på den glädje man känner över att få bemöta andras behov (altruism). För den som älskar känns det inte som någon ansträngning eller plikt att offra sig (tid, familj, personliga aktiviteter) för att hjälpa andra varelser att bli lyckligare. Vi bryr oss om alla varelsers välfärd i Universum, därför att vi vet, att vi alla är Ett och detsamma. Vi ser varje själ såsom ett ljus, som lyser unisont tillsammans med andra i en kosmisk dans till Fader och Moder Skaparens lov. Och när du vet, att andra är en del av dig själv, hur kan vi då vara lyckliga, när vi ser andra levande varelser, mänskliga och icke-mänskliga, lida?

Den som befinner sig på den medvetandenivå som ger osjälviskhet, med ett öppet hjärta och utan rädsla för att bli avvisad, förlöjligad eller för att få emotionella ärr, är den största av alla varelser. Den mest karakteristiska egenskapen hos en perfekt varelse är därför i själva verket Kärleken. Om vi var tvungna att definiera Gud, den närmaste sanningen vi skulle kunna förstå, är att Gud är Kärlek. Den som bara tänker på att ge, utan att be om någonting i retur, utan att förvänta sig lovord eller belöning, blir faktiskt i grund och botten, Gud.

Den man eller kvinna, på det tre-dimensionella plan där ni lever, som lämnar sin fysiska kropp, som ”dör” och har förstått, att vi alla är detsamma, - att vi är Guds barn som är jämlika, - och att Hans Ljus lyser på och värmer oss alla lika mycket, den personen kan då passera ”till den andra sidan” med en obeskrivlig glädje, en inre lycka, som man inte kan jämföra med någonting, som man kan uppnå eller få i er tre-dimensionella värld. Den här varelsen kommer då att leva i ett tillstånd av frid och kärlek. Detta kallar ni inom vissa kulturer för Paradiset, och Nirvana i andra, men syftar på samma inre tillstånd. Det är inte en plats där de själar, som har uppfört sig väl under sin vistelse på Jorden vistas, utan snarare är detta ett tillstånd, ett inre medvetande, som manifesterar sig inifrån och ut. Du kan faktiskt känna detta tillstånd av lycksalighet eller lycka på varje existensplan eller dimension.

Så om ni har ambitioner att uppnå detta ojämförbara tillstånd, ouppnåeligt för de olyckliga själarna, för genomsnittet av själarna, då måste ni jämt och ständigt sträva efter att utstråla den renaste formen av kärlek från era hjärtan till alla varelser. Även den som inte är van vid att älska andra kan lära sig det, om han är starkt koncentrerad på att göra det. Det handlar helt om att vilja det och att du fokuserar ditt sinne och din fulla uppmärksamhet på att utveckla den här kärleken i ditt hjärta.

Om du inte är van vid att älska andra, därför att du aldrig brytt dig om att försöka, försök då att börja känna kärlek till allt det som verkar vara det lättaste, som att observera barn som kommer din väg, beundra blommorna på fältet, klättra upp på ett berg och se på solnedgången medan du sitter på toppen, eller vad som helst som väcker mera ömhet och kärlek. Det finns en Kosmisk Lag att man dras till allt som är vibrationsmässigt likadant, - till vanligt förekommande handlingar eller aktiviteter som väcker upp och utvecklar kärleken inom dig, - att låta den här kärleken utvidgas allt mer för varje gång, så att ni omvandlas till bättre människor, som är mer kärleksfulla och sensitiva. Då attraherar ni till era liv allt fint, allt trevligt och allt vackert som livet har att erbjuda.

Vår önskan är, att de allra flesta av er uppnår en högre nivå av kärlek, och att ni hjälper majoriteten av jordens befolkning att höja sig på det här sättet. För ni vet, att allt hänger samman. Det är detta som vi eftersträvar att uppnå, för redan nu är mänskligheten på den här planeten förberedd för det. Annars skulle vi inte vara här, därför att Universum inte skulle avsätta så stor ansträngning och inte heller skulle Gud be om så mycket samarbete, om resultatet vore något annat än detta: - höjningen av medvetandet hos Mänskligheten på Planeten Jorden.

Ni kan räkna med vårt fulla stöd och vår fulla kraft för att ni ska lyckas. Odla kärleken i era hjärtan! Det finns inget större och mer storslaget än detta!

Era bröder på Rymdskepp Alfa i omlopp runt Jorden

Källa: Commander Sohin

Kanal: Kris-Won
Translation: Cagga


Would you like to ask a question to our brothers in Alfa Ship? Please send it to us and if we find it appropriate, we'll add it to our Question Corner! We can't guarantee that they will answer your question, but we know that they monitor us, so there's a good chance that they will at least read it.

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Alfa Ship,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge