Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Rymdskeppet Alfa, May 4, 2010

Rymdskeppet Alfa, May 4, 2010

Konstnärliga intryck av Rymdskeppet Alfa

KRIS-WON: Jag känner en plötslig temperaturökning i det rum, där jag kanaliserar. Vid det här tillfället känner jag, att det är fler som är närvarande förutom Commander Sohin.

Hälsningar från Rymdskepp Alfa!

SOHIN: Hälsningar till alla. Det är en glädje för mig, att även låta er komma i kontakt med några av mina andliga Bröder. Först lämnar jag plats åt min broder Saint Germain.

SAINT GERMAIN: Jag tar det här tillfället som min broder Sohin ger mig och likaså vår broder Kris-Won som kanal, att ge er ett budskap som – fastän det är kort – är av stor betydelse i de moderna tider vi lever i.

Ni vet, att Gaia håller på att förändra sina olika energier, de fysiska såväl som de subtila, för att fortsätta sin utveckling i den planetariska process, som Upphöjningen till en högre vibrationsnivå innebär. Vi vet att det på Internet cirkulerar en massa olika versioner, vad gäller hur och varför de fysiska förändringarna sker på Moder Jord, vilka har sitt ursprung inom hennes fysiska skepnad.

Gaia rättar till sin rotationsaxel, så att den blir perfekt rak och inte lätt lutad som den har varit tills nu. Den här modifieringen i hennes rotation måste göras långsamt, eftersom det annars skulle förorsaka våldsamma jordbävningar, som skulle bli fatala för många samhällen med mänskliga varelser, för djuren och för växterna. Fastän Moder Jord gör rotationsförändringen gradvis, så kommer den utan tvivel att oundvikligen skapa en del Jordrörelser och efterföljande översvämningar på vissa delar av globen.

Var förberedda på dessa händelser, inte med rädsla, utan med tillit till, att det är något som är nödvändigt för den ingripande förändring, som ni alla väntar på. Håll modet uppe och var inte rädda, därför ni är inte ensamma i detta. Vi följer med armé efter armé av Ljusvarelser, som vill ge er kraft och mod för att hantera alla de förändringar, som ligger framför er, med tro och hopp om att det bästa skall komma ut ur allt detta. Efter stormen kommer solen tillbaka, för att lysa med större intensitet och lyskraft än någonsin.

Nu stiger jag åt sidan för en annan Broder, som vill säga några ord till er.

ASHTAR SHERAN: Jag sveper in alla mina bröder och systrar på Planeten Jorden i en filt av ljus och jag säger till er: låt vad som än händer, hända. Vi kommer att vara vid er sida, så att ingen som lever osjälviskt i sitt medvetande och är förenad med resten av sina bröder, är oskyddad när struktur-förändringarna äger rum på vissa punkter på planeten.

Var och en av er som beträder den andliga vägen hålls under uppsikt av oss från de centrala datorerna på våra skepp och ifall ni befinner er i allvarlig fara, svarar vi omedelbart och räddar er och för er till en plats som är sund och säker. Så även om ni vet, att många förändringar kommer att ske på er planet, var också medvetna om, att ingenting kommer att hända er och att ni övervakas och skyddas av vår teknologiska utrustning. När ni en dag introduceras inför alltsammans kommer ni att förvånas över alla dess finesser och funktionernas anmärkningsvärda effektivitet.

Räds inte någonting, kära vänner, eftersom vi alltid följer er vart ni än går.

Till slut, lämnar jag plats för den siste av våra tre kamrater.

SAMANA, SANANDA, YESHUA / JESUS: Ha, ha! Tack, Kris-Won, för att du skriver ner flera av de namn, under vilka jag är känd. Nåja, vilket som helst av dem skulle faktiskt ha varit tillräckligt. Jag ÄR den energi som är känd såsom Sonen, men inte Faderns ende son, eftersom vi alla är Guds barn, såsom hans skapelser, men på grund av att jag har kommit till den andliga förståelsen, att min Fader och jag är Ett, och att det inte finns någon verklig skillnad mellan Honom och Mig. Var och en som kommer till insikt om den här Sanningen, kommer att bli en sann Son till Gud, och manifesterar den tredje av de tre aspekterna eller facetterna hos det Gudomliga: Fadern, Modern och Sonen.

I sin aspekt av FADERN, är Han Skaparen till hela Kosmos och alla de myriader av skapade väsen som befolkar det. Han talar till oss genom medvetandets röst inom oss. Dess MODER-aspekt är allt det, som omger oss i naturens manifestation, på de planetariska, solära, galaktiska och kosmiska nivåerna. Hon vänder sig till oss genom Kärleken, vilken är den centrala principen bakom all kraft i Universum. Och i sin SON-aspekt, ja, vi är helt och hållet den här aspekten, levande och medvetna varelser, som vet, att vi är en skapelse av den Gudomliga Viljan och att vi en dag kommer att återvända till den Källa varifrån allting kommer, DENNA VARELSE av all kärlek, allt gott och allt ljus, som har benämnts i mångfaldiga och skilda former av alla Dess Barn i Kosmos.

Godhet föder godhet. Alla väsen som är i samklang attraheras genom Lagen om Attraktion. Där två eller fler av er samlas i Mitt namn, var medvetna om, att jag kommer att vara där och utgjuta Mina välsignelser över er, och andas in i era trötta hjärtan, - trötta av världens dagliga strider, som är så utmattande och svåra att klara av. Jag vet det mycket väl. Om jag har kommit till er idag är det på grund av, att ni själva har kallat på Mig, genom er kärlek och era önskningar att tjäna den Gudomliga Planen, er vilja att offra, om det är nödvändigt, för att föra fram verklighetens plan, som nu är ett embryo av den Nya Värld som håller på att växa fram tack vare allas era förenade ansträngningar.

Jag omfamnar och välsignar er, inte en gång utan tusen gånger.

Frid och Kärlek

Källor: Befälhavare Sohin, Saint Germain, Ashtar Sheran och Jesus.

Kanal: Kris-Won
Översättning: Inga och Cagga.


Would you like to ask a question to our brothers in Alfa Ship? Please send it to us and if we find it appropriate, we'll add it to our Question Corner! We can't guarantee that they will answer your question, but we know that they monitor us, so there's a good chance that they will at least read it.

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Alfa Ship,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge