Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Rymdskeppet Alfa, April 25, 2010

Rymdskeppet Alfa, April 25, 2010

Konstnärliga intryck av Rymdskeppet Alfa

Hälsningar från Rymdskepp Alfa.

Vi är stolta över det sätt på vilket ni hjälper den värld som ni lever i, - en värld som i själva verket inte är er, utan snarare är den en värld som ni tillfälligt har fått tillstånd att leva i, så att den blir en bättre värld för var dag som går. Varje gång som allt fler människor opponerar sig mot de mäktigaste multinationella koncernerna och bolagen, vilka smutsar ner och missköter sina fabriker på ett olagligt sätt och varje gång som mer kunskap om hur dessa bolag förorsakar nersmutsning med sina kemiska avfall och avgaser genom att dumpa det i floderna, i haven och i atmosfären, som en gång i tiden var klara och rena, så läcker detta ut till allmänhetens kännedom.

Gud kommer heller inte att tillåta, att en del makthavare inom den politiska toppen fortsätter att för egen räkning lägga rikedomar på hög med hjälp av skattebetalarnas pengar, vilket kan jämställas med rån och är ett missbruk av det förtroende, som alla väljare och alla de människor de generellt sett styr över, har visat dem. Ni kommer att få se, att det som jag talar om redan är ett faktum, och att en massa av dessa politikers ”smutsiga byk” kommer att bli känd, - om de politiker som berikat sig själva genom att behålla en stor del av de fonder, som era länders centrala regeringar har anslagit för det allmänna. Helt uppriktigt säger jag er, att inte en enda politiker kommer att kunna fortsätta med att förskingra de här fonderna utan att deras smutsiga trick kommer till offentlighetens ljus. De kommer att betraktas som en skam av sina kollegor och bli hånade av alla de människor som tidigare litat på att de gjort ett bra jobb.

Så snart ni får kännedom om de här privata företagens, likväl som de korrupta politikernas usla handlingar, fortsätt inte med att vara tysta och nöj er inte med att förbanna dem och göra en kommentar om att ”så dålig världen har blivit”. Slå er ihop och utöva påtryckningar, så att de som är skyldiga avlägsnas från offentlig tjänst och att de bolag som förstör miljön får dryga böter eller i svåra fall till och med läggs ner. Använd er av Internet hellre än pressen, som i många fall är manipulerad av vissa personliga intressen, och sprid informationen om dessa fall av korruption så att de blir allmänt kända.

Sitt inte bara med armarna i kors eller att ni låter dem fortsätta att handla utan bestraffning, och låter all den obotliga skada som de förorsakar att fortgå (i fallet med en del affärsmän med själviska intressen, som inte bryr sig om ifall de förstör planetens rena och naturliga skönhet). De kommer att fortsätta att förskingra pengar som är avsedda för allmänt eller socialt arbete (i fallet med politikerna, vars enda tanke är att dra fördelar av den position de innehar i stället för att hängivet ger sig i kast med att förbättra det samhälle de representerar).

På det här sättet kommer ni alla att bidra till att världen förändras i snabbare takt och utvecklas mot det tillstånd, i viket ni förtjänar att vara, därför att det har ni rätt till.

I tidigare förmedlingar har vi berättat att ni får hjälp, så de här förändringarna bidrar till att styra världen mot den Upphöjningsprocess (the process of Ascension) som ni snart kommer att befinna er i. Vi har berättat för er om den hjälp, som ett stort antal varelser ger er, varelser som, precis som vi, kommer från yttre rymden och som ni kallar utomjordingar. De högt utvecklade människorna, som under många generationer har bott i Jordens innandöme övervakar er snabba utveckling mot den femte dimensionen, och de hjälper er också. De ser fram mot att en dag få omfamna er och att få leva tillsammans med er i fred, harmoni och brödraskap.

Men vi skulle också vilja, att ni ger er erkänsla till närvaron av den ovärderliga hjälpen från de andliga varelser som en gång var era familjemedlemmar och vänner, när de var iklädda fysisk kropp och som nu vistas inom det astrala planet eller till och med högre. Ni kan inte se eller höra dem, eftersom ni fortfarande lever i en värld, som bara vibrerar i tre dimensioner (även om det finns människor som faktiskt kan se och höra dem). Men det betyder inte att de inte är lika mycket levande som ni. Faktiskt är det så, att andarna lever i ett subtilt och astralt tillstånd, som ger dem förmågan att uppfatta och känna det som omger dem på ett mera sant och verkligt sätt än ni, som bara förnimmer med de fem fysiska sinnena för att klara av att hantera det här livet; så på sätt och vis kan man säga att de till och med är mer levande än ni! (skratt).

De kan inte öppet prata med er, men de kan påverka era sinnen och varna er för någon fara eller att få er att inse att ni handlar fel i något sammanhang, eller föreslå någon idé som skulle förbättra livskvalitén. Många av er har känt deras närvaro vid fler än ett tillfälle. Jag har rätt eller hur?

Nåväl, som ni kan se så är ni inte ensamma i Upphöjningsprocessen mot den Nya Jorden. Det här säger jag, därför att några läsare har i desperation uttalat att de känner sig ensamma. De tror inte att de får någon hjälp!

Kära ni, själar som är förkroppsligade på planeten Jorden är så högt älskade av er Skapare. Tror ni på fullt allvar, att Han, i Sin storsinthet och djupa kärlek till er, verkligen skulle lämna er ensamma? Samtala med varandra, besök varandra regelbundet, och om du inte har någon i ditt sociala närverk som förstår dig, kontakta då andra bröder och systrar över Internet, - de som befinner sig i samma inre sökande och som också känner att de är Guds Barn, som precis som ni i en nära framtid vill vandra på ytan av en ny Jord, vilken tidigare var okänd för människan.

Du är Ett med Skaparen. Var det också medvetet!

Kärlek och Frid

Källa: Commander Sohin från Rymdskepp Alfa.

Kanal: Kris-Won
Translation: Inga och Cagga


Would you like to ask a question to our brothers in Alfa Ship? Please send it to us and if we find it appropriate, we'll add it to our Question Corner! We can't guarantee that they will answer your question, but we know that they monitor us, so there's a good chance that they will at least read it.

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Alfa Ship,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge