Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Rymdskeppet Alfa, February 26, 2010

Rymdskeppet Alfa, February 26, 2010

Konstnärliga intryck av Rymdskeppet Alfa

Hälsningar från Rymdskepp Alfa!

Jag skulle vilja dela med mig till er alla av den underbara nyheten, att vi än en gång kan bekräfta nya framgångar i vår sammandrabbning med de fientliga krafterna. Deras redan förlängda epok med kontroll och manipulation av sanningen håller på att gå mot sitt slut. Ni kan inte se det som händer mellan deras meningslösa ansträngningar att förlänga makten över massorna och våra förenade ansträngningar på tre fronter, vi som omfattar de Allierade Styrkorna av Ljus. Det här, Kära ni, är en äkta kamp mellan styrkorna för det goda och det onda, såsom den beskrevs i era skrifter med gammal mytologi och i era legender om gamla förlorade civilisationer på er planet Jorden, på vår Moder Gaia.

Det är en bitter kamp, där båda sidor vet, vad som står på spel. De börjar inse att de håller på att förlora, och det gör att de tänker och handlar i desperation. Detta ställer oss, vi som är på Ljusets, Sanningens och Kärlekens sida, i en klart fördelaktig position, vilken vi inte tänker låta gå oss ur händerna, det kan jag försäkra er.

Vi på den sida som till slut kommer att segra består av:

  1. En stor mängd av oss, som kommer från yttre rymden och som utgör besättning på de rymdskepp, som cirkulerar runt Jorden i dessa avgörande stunder.

  2. Högt andliga och högt älskande mänskliga varelser, som bor i städer, på avskilda platser och i planetariska centra, placerade på strategiska kraftfulla platser under Jordens yta.

  3. Och alla människor, devor och elementarväsen på planetens yta, som förenar sina ansträngningar för att uppnå upphöjning (ascension) av alla former av liv som befolkar den här planeten.

Alla vi, som ser ”häruppifrån” vad det är som händer mänskligheten, men som ni inte kan se ”därnerifrån” – vi är jublande glada och lyckliga över att se hur vi tar över mer och mer terräng från de mörka krafterna och hur slutet på kampen med jättelika steg går mot sin avslutning.

Om ni kunde se det vi ser, skulle ni bli lika glada som vi och ni skulle dela vår entusiasm.

Detta är anledningen till varför vi vill berätta det här, för att ingjuta mod och hopp i er om att vi kommer att segra och för evigt avlägsna de degenererade krafterna från er vackra blå planet.

Känn ingen rädsla och tappa inte heller modet; ha bara tålamod litet till. Det är allt vi ber er om, för tider skall inte komma, de ÄR redan här. Jag ville berätta detta för er, så att ni kan dela vår glädje, - en glädje som vi inte bara vill behålla för oss själva.

Fortsätt så, som ni gjort hitintills. Ni sköter er extremt bra. Var och en bidrar med sitt sandkorn och hela skeendet går planenligt. Det bästa är, att detta beror på den framgång som några själar från stjärnan Sirius nyligen har haft. Deras mogna handlande har resulterat i ett stort nederlag för de mörka krafterna.

Var glada och lyckliga över detta stora steg vi tagit och som vi nu avslöjar för er.

Senare kommer vi att hålla er informerade om våra framsteg. Till dess, ta emot vår Kärlek och vår ständiga önskan att hjälpa er höja er över denna illusoriska värld och omvandla den till en ny rymddimension, där enbart fred och ömsesidig kärlek regerar på det sätt som vi upplever det i våra respektive ursprungsvärldar.

Jag är den som talar genom Kris-Won

Commander Sohin på Rymdskepp Alfa.

Kanal: Kris-Won


Would you like to ask a question to our brothers in Alfa Ship? Please send it to us and if we find it appropriate, we'll add it to our Question Corner! We can't guarantee that they will answer your question, but we know that they monitor us, so there's a good chance that they will at least read it.

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Alfa Ship,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge