Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Rymdskeppet Alfa, March 1, 2010

Rymdskeppet Alfa, March 1, 2010

Konstnärliga intryck av Rymdskeppet Alfa

Hälsningar från Rymdskepp Alfa!

Vi har genomlevt intensiva stunder under de sista få dagarna, vilket vi redan berättat för er i vår förra kommuniké. Den mest rena, högst sublima Kärleksenergin täcker hela planeten med sin medkännande och allestädes närvarande mantel, och tränger med sin himmelska närvaro ut till alla Jordens hörn. Denna underbara gudomliga energi, som är ett rent andligt ljus, tränger igenom hela den fysiska, astrala , mentala och kausala strukturen hos er planet, och åstadkommer att den gradvis blir alltmer subtil och höjer all fysisk och subtil materia som befinner sig inom den.

Jag har redan sagt i mitt tidigare budskap att tider inte ska komma, tiderna är här. Allting sker enligt en mycket väl genomtänkt plan sammanställd av de Varelser, som har ansvaret för att styra världarnas öde. På grund av detta är de tider, som ni nu genomlever, mina kära bröder och systrar, mycket fördelaktiga för den här högst sublima Kärleksenergin att etablera sig över, på och inuti Moder Gaias inre, och att genomtränga varje cell hos detta planetariska Logos och dess fysiska manifestationer.

Så många människor i världen är ivriga och motiverade genom sitt behov av kunskap att få ta del av de nyheter och utvecklingsarbeten som vi förmedlar! Detta ger oss stor tillfredställelse, då det varje gång blir fler och fler av våra syskon på Jorden som är intresserade av att följa våra budskap – de från Rymdskepp Alfa och även de från våra Allierade, vilka också arbetar med att till er förmedla våra gemensamma framsteg med att återuppbygga den moral och de andliga värden som tyvärr har gått förlorade. Det har beslutats, att det kommer att vara på det här sättet tills Första Kontakt sker. Efter den kommer vi att kunna hjälpa er att utvecklas mycket fortare, eftersom illusionens slöja om er påstådda separation från alla andra varelser i Kosmos dras bort från var och en av er.

Var medvetna om att ni, bröder och systrar från Jorden, inte är separerade från andra varelser, vilka befolkar världarna och stjärnorna i detta vidsträckta Universum. Vi är alla celler från samma Kosmiska Moder och medan vi konstant är medvetna om den enheten, börjar ni just få små glimtar av den här enheten under några ögonblick av mystisk extas, medan ni är i kontemplation eller i djup meditation. När du på en lugn plats i ditt hem, i ditt meditationsrum eller ute i naturen går inåt, fokusera då på den enhet som existerar mellan alla levande varelser på Jorden och i hela Universum. Men lev den, bli djupt medveten om vår familjerelation, om vår inre förening. Låt den energi som blir resultatet av den här upplevelsen, vilken är broderlig Kärlek till alla varelser, genomtränga och ge liv åt hela din Inre Varelse.

När detta är gjort, låt då den här subtila vibrationen stråla ut från ditt andliga hjärta i bröstkorgens centrum och expandera den i subtila utbrott av kärlek (för att hjälpa dessa utbrott att manifestera sig starkare kan du visualisera dem färgade i rosa) till alla väsen som omger dig; människor, devor, elementarväsen, djur, träd, växter, och slutligen till hela den väv av liv med vilken de är förenade. För att på ett lämpligt sätt följa med i stunden, kan du spela avslappnande musik eller kanske du föredrar att lyssna till ljudet från en bäck eller från havets vågor eller från fåglar. Du kommer att lägga märke till att fåglarnas sång har en magisk effekt på ditt sinne och kan få dig lugn och avslappnad. Att lyssna till deras sång kan dessutom öppna dina inre dörrar och hjälpa dig att nå mycket djupa och relevanta tillstånd.

Andra kanske föredrar att meditera tyst och stilla, utan något ljud och försjunka i skönheten i den djupaste tystnaden. De kanske känner, att en melodi eller utifrån kommande musik distraherar dem och avlägsnar dem från deras inre värld. Varje metod är bra, allt beror på det sätt, som han eller hon tonar in sig till sin inre verklighet. Välj helt enkelt den metod som bäst hjälper dig att gå inåt.

Buddha var den mänskliga varelse, som uppnådde det största djupet i sin meditation och han har varit en förebild för miljontals människor, som velat gå i hans fotspår och själva bli upplysta varelser.

Avsätt dagligen litet tid till att dra dig tillbaka från dagens sysslor och förströelser som TV eller småprat med familj och vänner. Sjunk in i de rika djupen i ditt inre Jag. I början kanske du tycker att det är bortkastad tid, beroende på att du kanske inte har några storslagna, mystiska upplevelser. Men låt det ta sin tid och fortsätt tålmodigt med att meditera dagligen. Jag försäkrar dig, att om du gör det regelbundet, så kommer du snart att få resultat och känna dig mer tillfreds, lycklig och trygg.

Många av er förstår inte sin roll inom mänskligheten – sin mission i livet – och det får er att känna hopplöshet. Regelbunden meditation med din inre varelse kommer att hjälpa dig att förstå din uppgift och vad du bäst kan bidra med för att förbättra er värld. Utgå inte ifrån att vi ska komma och tala om det för dig, när du själv kan utforska denna djupa inre värld. I annat fall måste du vänta till Första Kontakt och förlorar då värdefull tid som kunde ha bidragit till er världs Upphöjning (Ascension).

Ni kommer att förändras till något som Jorden är i trängande behov av i dessa stunder, - till mogna och erfarna LjusKrigare. Detta kommer ni att bli efter att VisdomsMästarna ledsagat sina bröder och systrar på vägen till upptäckten av att vi alla är Ett i den Allsmäktige Gudens Kärlek och unika existens och suveränitet.

Frid och Kärlek

Kanal: Kris-Won


Would you like to ask a question to our brothers in Alfa Ship? Please send it to us and if we find it appropriate, we'll add it to our Question Corner! We can't guarantee that they will answer your question, but we know that they monitor us, so there's a good chance that they will at least read it.

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Alfa Ship,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge