Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Rymdskeppet Alfa, February 1, 2010

Rymdskeppet Alfa, February 1, 2010

Konstnärliga intryck av Rymdskeppet Alfa

Ja, hälsningar till alla våra bröder på Jorden, med vilka vi länkats samman i en känsla av broderskap och med vilka vi är förenade på de inre nivåerna. Hur skulle vi kunna lämna er hjälplösa under så kritiska tider som dessa, som ni nu lever i och som ni kommer att fortsätta att leva i mer och mer före den förändring, som kommer att äga rum inom kort? Hur skulle vi kunna låta bli att hjälpa er att konfrontera mörkrets plågsamma krafter, som i sin sjukliga ambition är beredda att använda sin sista resurs för att besegra det Godas och Kärlekens härskaror?

Vi har redan försökt övertyga åtskilliga regeringar på er glob att upphöra med sina hot om att använda sina kärnvapenarsenaler, men de mörka krafterna har gjort sitt jobb bra och vi har inte kunnat klara av att få era ledare att förstå, att det är bäst att välja en total nukleär nedrustning inom alla nationer, utan undantag, med ett fast och evigt beslut att aldrig mera producera eller lagra dem.

Den tidigare nämnda hemliga regeringen på den här planeten, som arbetar i lönndom, vet att dess makt huvudsakligen ligger i att framkalla rädsla inom samhället, eftersom rädslan för att attackeras av en främmande makt, gör att folk stöder och tackar sitt land för att det har en stor kontingent soldater, vars sinnen har hjärntvättats av sina överordnade, så att de är redo ”att ge sina liv för sitt land”.

De ber soldaterna att offra sina liv för ett land, som sänder dem till en möjlig död, för några värderingar, som de inte förstår så bra, men som varje soldat i ett land går och funderar på. De inser inte, att de bara är pjäser på ett schackbord, vars viktigaste pjäser hålls gömda och härskar över ödet för tusentals av dem för att tillfredställa sin girighet och maktbegär. Men även de där personerna, som styr nationernas öden från sina dolda bunkrar hålls igång av icke materiella krafter, vilka är lika gamla som människan själv.

Dessa ondskefulla energier är mycket kraftfulla (det måste de vara, för att ha kunnat hålla sig kvar vid makten under tusentals år) – men deras cykel är över, och de vet om det. De vet emellertid, att de är så mäktiga och de har uppskattat sitt regentskap och sin dominans över nationer och människor på planeten så mycket, att de inte har velat släppa sitt vidriga och vämjeliga välde för att ge plats åt de strålande krafter, som går segrande fram överallt på hela planeten. Dessa leds av Ashtar Sheran´s fantastiska och snart segrande härskaror, som omgivna av en gudomlig gloria av ljus har kommit för att kräva tillbaka den här planeten till det godas krafter.

Ashtar Sheran, överbefälhavare över alla nu tillgängliga styrkor, såsom ett skydd för er alla från de mörka krafternas onödiga och förhindrande strider, har redan gett ut flera kommunikéer till mänskligheten genom flera kanaler, vilka har fungerat som talesmän eller budbärare till er alla. Hans kommunikéer finns tillgängliga på internet och där kan ni lära er om hans berömvärda rehabiliterande och undsättande uppgift.

Det är vår avsikt, att genom de här kommunikéerna ge er alla den tillförsikt och säkerhet som ni behöver i dessa tider. Det är viktigt att ni har det, eftersom det är det vapen ni nu behöver för att bekämpa den rädsla, som är – som vi har nämnt tidigare – de mörkas huvudsakliga redskap. Tillförsikten i att veta att ni kommer att uppnå ett nytt system med harmoni, rättskaffenhet och rättvisa på Jordens yta är det som för evigt kommer att hålla borta rädslorna och tvivlen från era sinnen. Dessa är redan uttröttade hos er av alla dessa födslar och dödssituationer inom samma ram av rädsla, långt lidande och hårt arbete för att överleva.

Ännu en gång skulle vi nu vilja överföra till er – och vi tröttnar inte på det, eftersom ni behöver lyssna på detta – att ni har vårt stöd och vår hjälp under det här nya och sista korståget mot de mörka krafterna. Var medvetna om, att vi alla är involverade i denna sista strid, ni och vi, alla tillsammans, tills vi klarar av att för evigt fördriva allt det, som inte är önskvärt och som inte längre kan höra ihop med den Nya Världen och den Nya Mänskligheten.

Räkna med oss och med vårt stöd. Vi kommer inte att överge er i ert öde, eftersom Gud har förenat oss i en gemensam framtid, så fantastisk och glädjefylld som mänskligheten aldrig har upplevt på Jorden.

Vi önskar er Frid och Kärlek, från Rymdskeppet Alfa, som finns alldeles i närheten.

Var Välsignade!

Kanal: Cristian
Dear friends,

Alfa Starship have started transmitting messages through Cristian since January 2010.

Our brothers and sisters of outer space would become very joyful if their messages can be translated in as many languages as possible.

If you resonate with their messages which are published here and are able to translate to any language or know someone who would be able to do it, please send an e-mail to keeluad@gmail.com.

We are already translating in English, Spanish, Portuguese and Dutch, but any assistance in translating them into any of these and other languages is welcome.

Thank you.

Light and Love,

Adriano.

Would you like to ask a question to our brothers in Alfa Ship? Please send it to us and if we find it appropriate, we'll add it to our Question Corner! We can't guarantee that they will answer your question, but we know that they monitor us, so there's a good chance that they will at least read it.

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Alfa Ship,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge