Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Rymdskeppet Alfa, February 25, 2010

Rymdskeppet Alfa, February 25, 2010

Konstnärliga intryck av Rymdskeppet Alfa

Hälsningar från Rymdskepp Alpha!

Kris-Won, kontakt-kanalen mellan oss och er alla, visualiserade mig riktigt bra häromdagen, och han vågade sig på att rita av mig på en liten bit papper. Sanningen är, att det blev ganska likt! Därför ber jag honom att visa teckningen, så att alla kan få veta hur jag ser ut medan jag håller min energi förtätad i en fysisk form. Jag kan lämna kroppen närhelst jag önskar och med tankekraft flytta mig till viken plats som helst i Universum. Men på grund av att jag behöver samverka i den tredje dimensionen, beslutar jag mig för att vara i min fysiska kropp, vilken är den form jag upprätthåller. Tack, Kris-Won. Vi utnämner dig till vår besättnings karikatyrtecknare!

Commander Sohin


En annan dag kommer jag att telepatiskt sända honom den mentala bilden av Amiral Joesi (som sände budskapet den 22 januari, 2010), så att ni kan lära känna även hans fysiska form. Och vi kommer att göra samma sak med de andra medlemmarna i besättningen, allteftersom de presenterar sig eller jag introducerar dem, om det är lämpligt, naturligtvis. För det måste finnas en anledning till allt det här.

Någon kanske frågar: ”Vad tjänar det för syfte att se den fysiska formen?” Anledningen är att ni behöver veta hur min fysiska form är, eftersom det hjälper till att utkristallisera vår förbindelse bättre och om ni redan vet hur jag ser ut, visualiserar ni mig inte med fantasins hjälp. Eller också kan ni koppla upp er med mig genom att koncentrera er på min individuella energi såsom ren energi, utan form. Ett mer avancerat sätt att göra det på liknar det sätt som Kris.Won (min kanal) gör det på, därför att han kan koppla upp sig telepatiskt med vem som helst i Universum som han vill ha kontakt med. Men det här kräver att ni redan har utvecklat er telepatiska förmåga, som en del mänskliga varelser på den här planeten redan gjort och med vilka vi för närvarande förmedlar våra budskap, antingen från skepp eller individuellt. Det finns Ljusväsen, som har förmågan att röra sig fritt från en dimension till nästa. En del av dessa Upphöjda Varelser sänker sin vibration för att komma in i den fysiska materiens täta och tunga vibrationer, vilket hjälper dem på många olika sätt: ibland med kommunikationer genom en kanal (på det sätt som jag gör det), andra gånger genom att andas in en idé i era sinnen, som ibland förväxlas med er egen intuition, när det inte är det. Och andra gånger är de direkt involverade i handlingar på den fysiska nivån, antingen individuellt eller med hjälp av Devorna.

Som ni vet, är Devorna naturens ombud och de tar hand om planeten, mineralerna, växterna, träden, djuren, bergen, haven, sjöar, etc., och till sin hjälp har dessa de fyra grundläggande elementen, nämligen, jord, vatten, eld och luft. Det existerar ett femte element, eter, men det är mycket mera subtilt än de tidigare elementen. Och i det här elementet existerar inte elememtarväsendena, eftersom det är ett rent energifält, som används av ljudet att resa genom.

Efter mänsklighetens Upphöjning (Ascension) och tillsammans med alla levande väsen på planeten, kommer människorna att ha öppnat sina inre kanaler och ha förmågan att stå i förbindelse med Devorna och Elementarväsendena hos naturens fyra grundläggande element. Ni kan räkna med deras hjälp för att bättre odla er jord, för att bygga bättre hem med rätt material som inte skadar naturen (inte heller Elementarväsendena) och för att göra dem mer varaktiga. Eller för att till exempel lära er att leva mer i harmoni med den miljö som ni omger er med, antingen det är land eller vatten.

Och slutligen, när ni alla genomgått den Upplyftning som har planerats och beslutats av Skaparen, kommer ni att komma i kontakt med de människor som lever innanför Jordskorpan. Dessa människor är överlevare från gamla civilisationer, som funnits före den nuvarande, till exempel från delar av den Atlantiska civilisationen (kontinenten Atlantis) eller från den Lemuriska civilisationen (kontinenten Mu). Båda civilisationerna förstördes på grund av att de missbrukade sin teknologi, vilken de utvecklat till en hög nivå, men utan att utveckla sin humanism och samhörighet till samma nivå. Motsvarande fall har förkommit på andra planeter runt om i Kosmos och är en sorglig realitet i många av dessa världar.

De mer utvecklade varelserna i dessa gamla civilisationer, som inte sympatiserade med den tidens politiska beslut, varnades för den hotande katastrof som var i annalkande. Med en avancerad teknologi, som ni fortfarande inte känner till, lyckades de gräva djupa tunnlar på platser, som på den tiden var oåtkomliga för nyfikna och som är det även i vår tid. De bosatte sig där och dessa boningar existerar än i dag. Bland bosättarna kan nämnas Adama, som tillhörde den Lemuriska civilisationen och som på den tiden var kung och i dag är sitt folks ledare. Adama är väldigt kärleksfull. Han har kontaktat mänskligheten på ytan för att samverka till att höja människornas globala medvetenhet. Han är mycket bekymrad över att den nuvarande civilisationen ännu en gång skall göra samma misstag som Lemuriens politiker och vetenskapsmän gjorde, och över att inte tillräckliga ansträngningar görs för att förhindra den moderna människan på ytan från att förstöra denna vackra blå planet genom en nukleär katastrof eller ett storkrig.

Med detta slutar dagens kanaliserade meddelande och jag hoppas att ni gör en stark och beslutsam ansträngning för att utveckla mer och mer kärlek i era hjärtan och för att hjälpa var och en som behöver det. Ge av er själva utan rädsla för andra, för vi är alla Ett i Guds Skapelse.

Frid och Kärlek

Kanal: Kris-Won


Would you like to ask a question to our brothers in Alfa Ship? Please send it to us and if we find it appropriate, we'll add it to our Question Corner! We can't guarantee that they will answer your question, but we know that they monitor us, so there's a good chance that they will at least read it.

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Alfa Ship,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge