Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Rymdskeppet Alfa, April 20, 2010

Rymdskeppet Alfa, April 20, 2010

Konstnärliga intryck av Rymdskeppet Alfa

Hälsningar från Rymdskepp Alfa!

Det har gått nio dagar, (nio månar som Nordamerikas Indianer säger), sedan det förra budskapet sändes från oss genom vår kanal, Kris-Won. Vi sa redan i en tidigare överföring, att vid en del tillfällen skulle vi göra längre uppehåll än vanligt, därför att vi måste genomföra vissa uppgifter vid vissa tider, som kräver vår fulla uppmärksamhet och vårt fulla engagemang; - ibland i en annan kvadrant i solsystemet eller till och med i en annan del av Galaxen. Ibland arbetar vi med att ge stöd åt våra andra bröder, som behöver vår hjälp. Och naturligtvis vill vi hjälpa dem, även om vi tillfälligt måste skjuta upp vårt nästan konstanta arbete med att hjälpa och stödja Moder Gaia och Hennes barn.

Ni behöver oss i den här tiden, som kommer att förändra er vibrationsnivå, - höja er till en högre oktav och närmare fulländning. Vi måste hjälpa er under det här kritiska skedet, då vilket felsteg som helst av er som mänsklighet, skulle kunna utlösa en katastrof på planetnivå och även utanför er planet. Vi, såsom era Äldre Bröder och Systrar tänker inte under några omständigheter tillåta detta. Vi tänker erbjuda er vår hjälp för att säkerställa en ordnad och enhetlig övergång till den nya hemvist, som alla Jordens naturriken kommer att få, så snart ni har lämnat den tredimensionella planeten för en fem-dimensionell planet. Detta är ert öde och vi kommer att försäkra oss om, att detta kvanthopp sker utan hinder och utan problem, trots den ständiga inblandningen från de mörka krafterna, som desperat försöker hejda mänsklighetens och de andra rikenas övergång till den Nya Jorden.

Snälla ni, hys inga tvivel vad gäller att i glädje uppnå det här gemensamma målet, - hys inga tvivel om den prestation som är var och ens – er och vår – tillsammans i broderskap och gemenskap. Detta sagt, därför att varje sinne hos er, som hyser tvivel eller som inte tror på detta nästa evolutionära steg för mänskligheten, skapar svårigheter eller fördröjer den stund, då övergången blir ett faktum och inte bara en utopi hos några få naiva drömmare.

Hjälp oss istället att skapa den här Nya Världen genom att ha tillit till oss och till styrkan i vårt ömsesidiga samarbete, hjälp oss genom att en del av er visualiserar en lysande ny värld med kärleksfulla varelser, som lever i harmoni med varandra och också i harmoni med djuren och luften och havsmiljöerna. För att uppnå detta är det nödvändigt – det är absolut nödvändigt – att ett stort antal mänskliga varelser på den här planeten når ett uppvaknande i sitt medvetande, därför detta är det som kommer att låta er höjas till ett högre medvetandetillstånd, högre än det ni för närvarande lever i. Faktiskt, långt mycket högre!

Men bli inte oroliga, för detta är inte så svårt som det kan tyckas. Vi som ständigt övervakar er av många olika orsaker, finner att fler och fler människor är övermätta på det gamla föråldrade systemet och längtar efter att leva i en bättre värld utan krig, hunger, orättvisa och ojämlikhet, i en värld utan politisk korruption, polis och domstolar. För varje dag som går, blir det fler människor som söker en mer idealisk och andlig värld, där etiska och moraliska regler härskar och där färre människor söker utsvävningar och omåttlighet. Allt fler människor söker jämlikhet och ett handlande där de rika länderna delar med sig av sitt välstånd med de fattigaste länderna. De hjälps åt tillsammans för att förverkliga styrkan i sina idéer att få allt levande som befolkar planeten Jorden att återhämta sig och arbetar för dess globala höjning.

I planerna hos Skaparen av alla världarna står det skrivet, att i de här tiderna kommer ni att stiga upp till en högre nivå inom Skapelsen. Gaia är förutbestämd att höja sig i sin helhet, då Planeten Jorden (Logos) blir en fem-dimensionell planet och tillsammans med henne alla levande varelser som befolkar henne, inklusive naturligtvis den mänskliga värld som ni tillhör.

Det är nödvändigt att er attityd till era bröder och systrar, - djuren, växterna och mineralerna, som också ska höja sig, radikalt förändras. Därför det finns fortfarande många spår från gamla traditioner mellan många av er, såsom det faktum att man fortsätter att äta köttet från era mindre bröder och systrar bland djuren, den oproportionerliga och omåttliga avverkningen av träden som är Gaias lungor, utdrivningen av olja, som är Gaias blod, eller mineralerna från ytan och djupen, som är Gaias skelettdelar. Detta skapar geologiska obalanser som på kort tid kan leda till mycket allvarliga konsekvenser. Faktum är, att ni redan skulle ha drabbats av dem, om inte för vårt påpassliga ingripande under en del kritiska moment som riskerade stabiliteten i er värld.

Höj din medvetandenivå, genom en förändring i din attityd och ditt sätt att resonera. Följ då inte det lägre sinnet, utan följ ditt samvetes röst, vilken från din inre varelse kommer att diktera hur du ska handla för att hjälpa planeten i hela sin omfattning att höja sig.

Frid och Kärlek

Källa: Commander Sohin på Rymdskepp Alfa

Kanal: Kris-Won
Translation: Cagga


Would you like to ask a question to our brothers in Alfa Ship? Please send it to us and if we find it appropriate, we'll add it to our Question Corner! We can't guarantee that they will answer your question, but we know that they monitor us, so there's a good chance that they will at least read it.

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Alfa Ship,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge