Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Rymdskeppet Alfa, February 21, 2010

Rymdskeppet Alfa, February 21, 2010

Konstnärliga intryck av Rymdskeppet Alfa

Hälsningar från Rymdskepp Alfa!

Det finns redan ett stort antal människor på er planet, som håller på att vakna upp till den nya verkligheten. Faktiskt har det alltid bara funnits en verklighet. Det som händer är, att varje skapat väsen lever sin verklighet på ett specifikt sätt. ”Verkligheten” för en myra är inte densamma som för en elefant, en val, en fågel eller en mänsklig varelse. Var och en lever och känner livet – sitt liv – enligt vad han/hon upplever, den miljö i vilken man rör sig, omständigheterna i omgivningen, etc. På samma sätt lever en operasångare som tar emot stående ovationer efter ett lyckat framträdande inte i samma verklighet som en fånge, som är dömd till döden och sitter i ”dödens korridor” och väntar på sin avrättning.

Hur många verkligheter kan det då finnas? En? Två? Tusen? Miljoner? Det som skiljer dem åt är det sätt, på vilket vittnet bevittnar den. ”Allting beror på de glasögon du ser igenom”, eller som liknelsen säger, ”allt beror på hur du ser på saker och ting.” Men verkligheten är det som är verkligt, det som är sant, oberoende av hur den uppfattas som verklig av individen eller av varje levande väsen. Sanningen är, att det enda som är verkligt är Gud. Allting vi ser, hör, luktar, smakar och vidrör är bara vår uppfattning om den scen som konstruerats av Gud, allting omfattas av Hans skapelse. Våra sinnesorgan, som kan vara de fem fysiska sinnena eller andra som är mer subtila, vilka används på mer subtila plan eller dimensioner, överför till oss en uppfattning om det vi registrerar, en uppfattning som skulle kunna vara falsk, inte autentisk, inte verklig. Vi skulle då inte se eller förnimma verkligheten, utan en subjektiv verklighet, en produkt av vårt sinne.

På samma sätt när vi smakar på någonting, t.ex. en oliv och finner att den är alltför besk, eller vi smakar på ett vin som har blivit till vinäger, kommer vår reaktion att bli missnöje, motvilja. Kanske en vän presenterar dig för en av sina vänner; och kanske gillar du inte personen, därför att han/hon verkar vara alltför arrogant, eller otrevlig, eller till och med ganska vulgär. I det första exemplet fick vi en obehaglig reaktion när vi använde vår smak. I det andra fallet känner vi ett ogillande utifrån vårt sinnes synvinkel. Båda är verktyg som vi har och vi använder oss av dem därför att de hjälper oss att samverka med den omvärld vi omger oss med, eller med andra ord, med världen därute. Det är därför vi skulle kunna säga, att vårt sinne är som vårt sjätte sinnesorgan, därför att det låter oss också göra bedömningar, vilka baseras på situationer som vi lever i, sinnet som också bestämmer huruvida den upplevelse vi lever i är positiv (och därför gör oss lyckliga) eller negativ (som gör oss mycket olyckliga).

Det jag vill komma fram till, mina kära bröder och systrar, är att vårt sinne är som ett fönster mot yttervärlden, genom vilket vi ser allt som omger oss, och får oss att må bra eller dåligt, eller med andra ord, lyckliga eller olyckliga. Därför kan vi dra slutsatsen, att om vi blir lyckliga eller inte, beror alltid på hur vi upplever verkligheten. Så vår lycka, alla mänskliga varelsers lycka, såsom tänkande varelser med fri vilja, beror inte så mycket på de situationer vi upplever (fastän även de har visst inflytande) utan i större utsträckning på hur vårt sinne känner och analyserar de intryck, de inmatningar som vi får från utsidan.

Varför reagerar en person på ett sätt i en situation och en annan reagerar på ett totalt annorlunda sätt i exakt samma situation? En psykologiskt störd man promenerade på gatan och gick fram till en annan man och slog honom i ansiktet. Mannen som blev slagen blev rasande därför att han kände, att han blivit orättmätigt angripen och därför slog han den störde mannen hårdare i gengäld. Den störde mannen gick då fram till en annan person och slog även honom i ansiktet. Offret kände sig förolämpad av den plötsliga attacken från den här tokige mannen och började skälla och skrika på honom och höjde sin knytnäve mot honom men utan att slå till honom. Ännu en gång kastade sig samme man på en tredje person och slog honom i ansiktet. Den angripne mannen insåg att den andre mannen var i obalans och inte var medveten om vad han gjorde, så han slog inte tillbaka och blev heller inte arg. Han frågade till och med den störde mannen om han behövde hjälp.

Dessa tre människor upplevde samma situation, men de tre reagerade olika. Mänskliga varelser i den här världen är på det sättet. En del svarar sina medmänniskor enligt tanken, ”Öga för öga, tand för tand”, medan mer utvecklade människor blir arga, men de angriper inte. Och till slut, de mer andligt utvecklade är de, som hjälper andra och håller sina känslor under kontroll och erbjuder till och med sina angripare hjälp. De tillämpar i praktiken den rena undervisningen från Visdomens Mästare, som Mästaren Jesus, ett rent Kosmiskt väsen och ett exempel på hur man lever i kärlek, medkänsla och nåd, och han undervisade sina lärljungar att ”vända den andra kinden till” om de blev slagna av någon.

Kärlek och att inte gå i försvar, liksom viljan att hjälpa, är de känslor som kommer från vårt inre, från vårt andliga hjärta, och de väller fram spontant hos en utvecklad människa. Så kommer det i sanning att bli för de mänskliga varelser, som kommer att bebo den Nya Jorden, när en gång alla vedermödor har passerats och han/hon har tagit avstånd från att leva själviskt och inriktar sitt liv på att hjälpa andra bröder och systrar på vilket sätt det än är möjligt.

I Kärlek Och Frid,

Sohin, Befölhavare på Rymdskepp Alfa

Kanal: Kris-Won


Would you like to ask a question to our brothers in Alfa Ship? Please send it to us and if we find it appropriate, we'll add it to our Question Corner! We can't guarantee that they will answer your question, but we know that they monitor us, so there's a good chance that they will at least read it.

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Alfa Ship,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge