Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Rymdskeppet Alfa, March 23, 2010

Rymdskeppet Alfa, March 23, 2010

Konstnärliga intryck av Rymdskeppet Alfa

Hälsningar från Rymdskepp Tristar!

Mitt namn är Marina och vi har tillåtelse av Befälhavare Sohin att använda hans kanal för att koppla upp oss med er vid detta (antagligen) unika tillfälle. Jag tillhör inte besättningen på Rymdskepp Alfa (fastän vi står i ständig kontakt med henne) – utan hör till Rymdskepp Tristar, som också är ett moderskepp (det är ett skepp av fantastisk storlek, som har mängder av mindre skepp i sitt inre för att rekognoscera in situ, på plats).

Fastän vi arbetar i samförstånd med Befälhavare Sohins team, tillhör vi Ashtar Command och utför liknande uppdrag – men inte identiska - som besättningen på Rymdskepp Alfa. Inom Rymdskepp Tristar sysslar vi mera med stöd, vägledning och beskydd för alla invånare på Jorden som kan undsättas, medan Rymdskepp Alfa förutom att stödja det här arbetet, också arbetar med att hålla de djurarter vid liv, som befinner sig i fara för utrotning och med att neutralisera den förorening, som människan förorsakat inom Moder Gaias fysiska kropp (arbetet med reningen av hav, floder och sjöar, avgiftningen av den atmosfär som ni andas, ett delvis återställande av ert dödligt förstörda ozonlager, t.ex.)

Jag är en kvinnlig officer i besättningen på Rymdskepp Tristar och jag har ansvar för ett större team inom skeppets besättning. Vi är mycket glada över att få hjälpa er under den här förändringens tid för mänskligheten i er värld, en helt enastående förändring i hela Galaxens evolution. Den är så speciell, så det kan ni bara inte föreställa er. Det finns många civilisationer från olika stjärnor och världar, från de som liknar Jorden och de som kommit längre i Upphöjning, som uppmärksamt följer hur det här evolutionära steget kommer att utvecklas, mot bakgrunden av den här händelsens enorma betydelse. Vi kommer alla att lära oss från det som utvecklas ur det kvant-hopp, som ni kommer att göra. Så ni kan föreställa er vilken betydelse det har!

Det är anledningen till att ni följs av 12 större civilisationer, som ger er stöd från olika platser runt om i galaxen. Jag syftar på andra stjärnors och planeters invånare, för antalet Varelser som följer och individuellt observerar er är ofattbart många, vi kan säga nästan oändligt. Var och en av dessa besökare kommer till er dimension, till ert plan, på egen hand, utan att använda materialiserade skepp, utan de besöker er i sina subtila kroppar från högre dimensioner. Några av dem till och med sänker sina vibrationer och antar en tillfällig fysisk kropp. De går omkring bland er utan att ni lägger märke till dem, och låtsas att de är män och kvinnor från Jorden.

Under de senaste månaderna har ni kunnat notera en ökning och spridning av våra kanaler. För att er Upphöjningsprocess ska accelerera och för att ni ska få all den information som vi vill att ni ska ha, har vi energimässigt och fysiskt förberett många av dem. Gensvaret på detta initiativ har varit så positivt, så vi tänker förbereda många fler kanaler i skilda länder, så att mänskliga varelser, som fortfarande är tveksamma vad gäller den här nya verkligheten, inte får annat än det bästa beviset på att vi är här och att vi kommit för att hjälpa till i Gaias helandeprocess och med upphöjningen (ascension) av alla de riken som vistas på henne. När alla dessa tveksamma människor bekräftar att det finns många män och kvinnor i världen, som tar kontakt och telepatiskt tar emot våra meddelanden, och att de alla använder ett gemensamt ”språk” och att alla kommunikéerna är likartade, då har de inget annat val än att ge efter för beviset att vår närvaro bland er är verklig och autentisk. För det är omöjligt att så många människor har fel eller hittar på (de här meddelandena) identiskt lika! Eller hur? Det här kommer att bli ett obestridligt bevis för miljontals människor, som befolkar er planet och som trodde att deras mänsklighet var ensamma i Universum och att inget intelligent liv existerade på någon annan planet inom Guds enorma Skapelse.

Jag är Marina och jag framträder just nu på alla era små datorskärmar. Jag hoppas att det stora flertalet av er, kära bröder och systrar på planeten Jorden, mentalt tar kontakt med oss och frivilligt erbjuder er att utföra er mission på Jorden; den mission som många har glömt. Men allteftersom ni vaknar från er jordiska slummer, kommer ni att ingå bland alla dem som samarbetar i denna jättelika uppgift, vilken innebär att återfå alla dem inom mänskligheten på er dyrbara blå planet, som kan undsättas.

Mycket uppmuntran! Och, snälla ni, överväg att erbjuda er att arbeta med denna underbara uppgift, där var och en använder sin speciella talang och skicklighet. När vi gör det, ger vi verkligen service och är till den allra största hjälp!

Ett tack till Commander Sohin och till vår Commander Ashtar!

Källa: Marina, officer på Rymdskeppet Tristar

Kanal: Kris-Won


Would you like to ask a question to our brothers in Alfa Ship? Please send it to us and if we find it appropriate, we'll add it to our Question Corner! We can't guarantee that they will answer your question, but we know that they monitor us, so there's a good chance that they will at least read it.

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Alfa Ship,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge