Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Rymdskeppet Alfa, March 28, 2010

Rymdskeppet Alfa, March 28, 2010

Konstnärliga intryck av Rymdskeppet Alfa

Hälsningar från Rymdskepp Alfa!

Vi skulle vilja varna er, så att alla våra bröder och systrar från planeten Jorden blir förvarnade. Det kommer att bli en tillströmning av många nya kanaler, som kommer att överhopa er med falsk information, som inte kommer från Oss, utan från det undermedvetna sinnet hos dessa personer. Även om deras avsikt inte är att förleda andra med vilje, så gör de detta ändå utan att de vet om, att de samarbetar med de mörka krafter, som utnyttjar de här människornas goda avsikter att komma med budskap av ljus, men som inte är från Ljuset, fastän de säger att de kommer från den Ljusa sidan.

Allt detta härrör ur många människors önskan att kanalisera för att komma i kontakt med oss. Men det är inte lätt och ligger inte inom räckhåll för alla människor. Det är inte nödvändigt att alla kanaliserar. Erkänn de män och kvinnor som valts ut av oss för att tjäna som förbindelselänkar mellan Oss och mänskligheten på den här planeten. Alla de andra kan tjäna saken genom att arbeta med någon annan aspekt. Vi repeterar, att kanalisera våra meddelanden bör inte vara målet för varenda människa på planeten Jorden.

Det finns så många underbara saker som man kan göra! Det handlar om att du utforskar dina egna kvalitéer och förmågor och erbjuder dem till alla Ljusets Väktare, så att dessa förmågor kan användas på det mest praktiska och användbara sättet.

När du tar del av ett budskap som kanaliseras genom en av dina bröder eller systrar, känn då efter inom dig, vad det där budskapet väcker inom dig. Känn, känn efter inom dig och från ditt inre kommer då vissheten om det där budskapet är genuint eller inte. Om du känner inom dig, att det som överförts inte är sant, förkasta då för evigt de budskap som kommer från den kanalen. Men om din intuition säger dig att budskapet är äkta, följ då råden från denna trovärdiga källa och var öppen inför framtida meddelanden som kommer från den kanalen. Tillåt ditt inre samvete att vägleda dig i detta avseende.

Om du inte är säker, fråga då någon om råd, som har den sortens intuition och större erfarenhet än du själv. Men tro inte på allt, som cirkulerar på Internet, eftersom där finns sann information likaväl som osann information, vilken tenderar att göra er förvirrade. De mörka krafterna vet att utnyttja den förvirring, som falsk information kan förorsaka. Allt är inte guld som glimmar, och för den som verkligen är hängiven att hjälpa mänskligheten på den här planeten i Upphöjningsprocessen, den personen kommer att få allt nödvändigt stöd för att följa den raka vägen, utan att bli förvirrad genom dessa falska kanaliseringar.

Sätt sedan din tillit till de överföringar som du känner igen, som kommer från kanaler som väcker ditt förtroende. Vi vill inte säga, att det inte kommer nya kanaler i framtiden, därför det kommer fler, allteftersom behovet av dem ökar, såsom Marina avslöjade för er i den tidigare kanaliseringen genom den här kanalen. Så var försiktig och uppmärksam.

Och låt din intuition vara din vägledare.

I ett tidigare meddelande förklarade vi en del fakta vad gäller er som mänsklighet på planeten Jorden och som en del av dess Naturriken. Vi beskrev att ni skulle få uppleva ett spektakulärt kvantumhopp, en tidigare okänd Upphöjning (Ascension) som aldrig tidigare ägt rum i ert förflutna på den här nivån. Vi förklarade, att ni kommer att gå i täten för en Upphöjning från den tredje dimensionen, i vilken ni har levt fram till nu , till den femte dimensionen, utan att passera genom den fjärde. Vi skulle nu vilja förklara detta, eftersom ett stort antal läsare inte har förstått den informationen.

Vi säger inte att HELA mänskligheten på den här planeten kommer att gå direkt från den tredje till den femte dimensionen, nej, inte alla människor. Alla invånare i den här världen har fått möjligheten att föra ett liv, som följer riktlinjerna för uppförande, som baseras på rätt sätt att tänka, rätt sätt att känna och rätt sätt att handla. Alla män och kvinnor i den här världen har på ett eller annat sätt haft tillgång till de moralprinciper, som kan omvandla dem till goda människor. Dessa är öppna för att inte skada någon levande varelse, för att hjälpa dem som ber om hjälp, och de lever inte enbart och uteslutande för att tillfredställa sina egna själviska intressen.

Alla människor, som lärt sig vad kärlek är, äkta kärlek och inte en känsla som maskerar personliga intressen, som älskar alla varelser de kommer i kontakt med och som aldrig vill såra andra, kommer att uppnå det nödvändiga medvetandet för att fortsätta på sin personliga väg i den här Nya Världen, som de snart kommer att bli bekanta med, efter att Gaia har förändrat Sin struktur för att uppnå sin nya utformning.

När Gaia upphöjs till Sin nya energimässiga och dimensionella form, kommer alla de som bebor hennes Fysiska Kropp, som är cellerna i hennes organism, att i sin tur höjas upp till den femte dimensionen tillsammans med Henne. Och vad kommer då att ske med alla dem som inte har uppnått den andliga nivå som krävs? De kommer att fysiskt transporteras till andra planeter, där de kommer att fortsätta sin utveckling, eller också kommer de att lämna sitt fysiska fodral efter att de avslutat det här livet, för att återfödas i en annan fysisk kropp men på en annan tredimensionell planet. Det är precis som en elev som misslyckats i sin examen och måste repetera kursen, medan klasskamraterna som klarat sig går vidare till en högre kurs för att studera ämnen på en högre nivå.

Emellertid kommer den här planeten, vilken tills nu har levt i den tredje dimensionen, bara att bebos av dem av er, som har klarat bedriften att leva i fred, harmoni och kärlek.

Kära ni, utvecklingen av alla varelser i Universum kommer alltid att fortsätta, kommer alltid att gå framåt, och den kommer inte att upphöra förrän hela Skapelsen har absorberats igen av den Suveräne Skaparen.

Kärlek och Frid

Källa: Commander Sohin på Rymdskepp Alfa

Kanal: Kris-Won


Would you like to ask a question to our brothers in Alfa Ship? Please send it to us and if we find it appropriate, we'll add it to our Question Corner! We can't guarantee that they will answer your question, but we know that they monitor us, so there's a good chance that they will at least read it.

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Alfa Ship,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge