Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Rymdskeppet Alfa, March 21, 2010

Rymdskeppet Alfa, March 21, 2010

Konstnärliga intryck av Rymdskeppet Alfa

Hälsningar från Rymdskepp Alfa!

Vi har försett er alla med några tips under våra tidigare budskap. Vi tänker nu rekommendera en ny övning, som ni kan genomföra varje dag kl. 12.30 på dagen. Stå med benen isär i jämbredd, ungefär lika brett som mellan skuldrorna, med armarna sträckta utåt åt sidan, som om de med kroppen bildar formen av en femuddig stjärna, ett pentagram. Det är bäst om du sluter ögonen och koncentrerar dig på vad du känner. Andas långsamt och djupt som om du sov eller mediterade. Visualisera hur energin flödar till dig från Kosmos in genom kronchakrat, detta eteriska, hjärtformade ”hjul”, som var och en har precis ovanför huvudet, och som förenar oss med de kosmiska energierna.

Du kan eventuellt känna en energivåg, som gör att du darrar från huvudet till tårna. Låt dig inte skrämmas av detta. Din kropp är i det ögonblicket en antenn och du känner hur den kosmiska energin kommer in i dig som en energiurladdning, som i en del fall kan vara svag och svår att upptäcka, men även kan vara stark och våldsam vid andra tillfällen beroende på den energityp, som man tar emot vid varje särskilt tillfälle.

Gör alltid detta kl. 12.30 på dagen, lokal tid. Det är inte nödvändigt, att den görs i samma ögonblick i alla länder. Det viktiga är att förena sig med Universum vid det här klockslaget, eftersom det är en tidpunkt, som är precis mitt i ett mycket kraftigt energiband och idealisk för att dra till sig energier från yttre rymden. Den här övningen kommer att hjälpa dig att anpassa din fysiska och dina subtila kroppar till de utströmningar, som kommer från er CentralSol och göra det bästa möjliga av dem. De inverka på din aura varje dag, i överensstämmelse med och i samverkan med de Energier, som vi kommer att sända till er från våra Skepp. De här Energierna kommer gradvis att förändra dina celler och ditt DNA, och gör dem mer subtila och lätta. Om det är många som utövar det här, kommer ni tillsammans att bli som en stor sattelitantenn, som hjälper till att förändra energimönstret hos mänskligheten i sin helhet, inte bara energisystemet hos de människor som utövar den.

Om du av någon anledning inte kan göra det kl.12.30 en dag, gör då övningen när du än kommer ihåg den, därför att det är alltid bättre att göra den vid en annan tid på dagen än inte göra den alls. Försök bara att mentalt förena dig med detta momentum och tona in till det här bandet av rymdtid.

Den här övningen är enkel, men ytterst effektiv. Den har nyligen lärts ut av Kris-Won, som redan har känt till den under en tid, till en av våra närmaste medarbetare, och det bevittnades av oss. Vi beslöt att det skulle vara en bra idé för ett antal av er att lära sig det här, eftersom den kommer att hjälpa oss i vår uppgift att förbereda er för den Nya Tidsåldern och för den Nya Jordens mänskliga varelser, – där ni ingår allteftersom Uppstigningsprocessen uppenbaras.

Det verkar som om det där geniet som levde i det förflutna, Leonardo da Vinci, förstod effektiviteten i den fysiska ställningen i form av den femuddiga stjärnan, eller hur? Vi har med glädje sett, att även en del europeiska myntslag har präglats med just den bilden av da Vinci. Han var en initierad, som observerade Universum och den värld, som omgav honom och hans idéer låg långt före människornas i den tidsåldern. I själva verket är han nu en stor Visdomslärare och högt Upphöjd, som fortsätter att arbeta för den andliga utvecklingen hos mänskliga varelser på den här planeten.

Upphöjningens ögonblick för er som medlemmar av den mänskliga rasen på planeten Jorden närmar sig snabbt, och vi är säkra på, att det här ögonblicket kommer att bli verkligt inom kort i er linjära tid, alltid gradvis till formen och inte abrupt. Vi har den här absoluta tilliten, därför att vi vet att så är Fader-Moder Guds Planer.

Kärlek och Frid

Källa: Befälhavare Sohin på Rymdskepp Alfa.

Kanal: Kris-Won


Would you like to ask a question to our brothers in Alfa Ship? Please send it to us and if we find it appropriate, we'll add it to our Question Corner! We can't guarantee that they will answer your question, but we know that they monitor us, so there's a good chance that they will at least read it.

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Alfa Ship,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge