Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Rymdskeppet Alfa, March 18, 2010

Rymdskeppet Alfa, March 18, 2010

Konstnärliga intryck av Rymdskeppet Alfa

Hälsningar från Rymdskepp Alfa!

Vi har med förvåning observerat oron hos många invånare på Jorden på grund av deras osäkerhet om det som Mayafolket förutsagt kommer att hända år 2012. Mayafolket är direkta ättlingar till Atlantiderna, och har alltid haft en mycket speciell anknytning till en del civilisationer från yttre rymden, speciellt med invånarna på Pleiaderna och Svanen. Från dem erhöll de en stor mängd information om indelningen av tiden i månader och dagar, om de mänskliga varelsernas ursprung på den här planeten, men också om de olika cykler, som upprepar sig på ett cykliskt sätt för de olika riken som vistas på planeten Jorden. De var också tränade i konsten att förutse framtiden och de förutsåg med stor precision alla de händelser som har skett fram till nu.

En av deras förutsägelser, som på grund av händelsens vikt, kanske är den mest kända och svåraste för människorna på jorden i den här tiden, är den förändring på planetnivå, som alla levande varelser på Gaia skall genomleva. Enligt deras förutsägelser kommer den att inträffa den 21 december 2012. Den här händelsen har väckt rädsla, till och med panik, hos många människor. De tror att det här datumet utgör världens slut, den Bibliska Apokalyps, som uppenbarades av Jesus lärjunge, käre John.

Kära bröder på planeten Jorden, det kommer inte att bli på det här sättet. Släpp de där rädslorna och dessa uppfattningar, för mannen och kvinnan kommer inte att försvinna från Jordens yta, och detta gäller också deras yngre bröder och systrar, djuren, växterna, mineralerna, vattnet och den atmosfär som går att andas. Filmmakarna älskar att göra filmer om katastrofer eller det som händer efter katastrofer, då de visar upp en värld för publiken som är ödelagd genom en nukleär förintelse, genom naturens krafter som hamrar mot kontinenters stränder, genom ett glödande meteoritregn, eller genom kollisioner mellan Jorden och en fritt kringflackande asteroid!

Ingenting av den sorten kommer att inträffa! Jorden kommer inte att bli tillintetgjord, inte heller dess innevånare. Men vad som verkligen kommer att hända är, att det blir ett paradigmskifte, en mutation av en situation, i vilken människorna och djuren har lidit sedan långliga tider, helt enkelt av den anledningen att detta inte kan fortgå längre. Gaia kan inte längre fortsätta att lida under Sin Kropps misshandel och nedbrytning, förorsakad av människan, som inte har reflekterat över eller tänkt efter varje gång hon smutsar ner och förstör sin atmosfär eller sina hav och floder, bara för att tillfredsställa sina själviska behov och för att skapa ekonomiska fördelar enbart för ett fåtal.

Människan på den här planeten har även ådragit sig ett allvarligt misstag mot sin Moder Jord (och därigenom ökat sin negativa karma, vilken hon på något sätt måste balansera) genom att misshandla och döda de djur, som är människans ”yngre bröder och systrar” från djurriket. Trots att hon är utvecklingsmässigt överlägsen, har människan varje gång använt sin intelligens till att uppfinna nya sätt att genomföra massakrer och till att tortera det nobla djurriket, vilket, i sin arma oskuld, inte har förmågan att tävla med sin äldre broders intelligens.

En djurrättsorganisation har en slogan som säger: ”Om slakthusens väggar vore genomskinliga, skulle alla människor vara vegetarianer.” Den grymhet som vissa så kallade ”intelligenta” människor visar mot djur är obegriplig för en tänkande varelse. Det är oförklarligt hur de kan förbli oberörda inför det lidande, som de dagligen vållar dessa stackars djur, som kycklingar, kaniner, gäss, grisar, hästar och kor. De inhyses ibland i utrymmen, som är så små, att de inte ens kan flytta sig och tvingas att äta tills de är proppfulla och inte kan få ner mera, eller också måste de vistas i utrymmen med artificiellt ljus, där de inte kan skilja på dag och natt och på så sätt hålls de förvirrade och luras.

Och allt detta för vad? För att tillfredställa gommen, för en önskan från miljontals människor att äta kött. Den medicinska vetenskapen har fått dessa människor att tro, att om de inte äter djurkött kommer de att sakna tillräckliga näringsämnen för att överleva. Vilken lögn!! Mängder av människor runt om i världen har höjt sitt medvetande och sin medkänsla för djuren och fortsätter att vara mycket friska genom att äta frukt, grönsaker, nötter, bönor, torkad frukt, etc. De har mycket friska korppar, utan de mag- eller cirkulationsproblem som förorsakades genom intaget av kött från döda djur! Sinnet hos vegetarianer håller sig också vassare och mer alert när de når mogen ålder; deras samvete är mer vaket och kommunicerar med deras intellekt, och deras intellekt har bättre kontakt med sinnet, vilket på så sätt underlättar kontakten med deras Högre Jag.

Du som har vaknat eller håller på att vakna, vi ber dig att inte spela med i köttindustrins spel, eller pälsindustrins, eller med laboratorierna där de använder de stackars djuren som experimentdjur! Visa att du har vaknat till medkänslan och kärleken till djurriket. På så sätt kommer du att medverka till att minska mänsklighetens negativa karma på den här planeten. Dessutom kommer du, på individuell nivå, att bidra till att öka din fysiska och mentala hälsa och förlänga livscykeln hos din dödliga kropp, eftersom den då inte kommer att utsättas för upplösnings- eller förruttnelseprocessen inom din fysiska kropp, och då du inte får i dig det adrenalin, som djuret frigör, när det känner skräck, då det vet att det ska slaktas.

Må Gud välsigna er oskuldsfullhet och er kärlek och medkänsla för era yngre bröder och systrar, djuren, som inte är här för att vara er föda och näring, utan för att ägna sig åt sitt eget arbete med att utvecklas på den här planeten.

Kärlek och frid

Kanal: Kris-Won


Would you like to ask a question to our brothers in Alfa Ship? Please send it to us and if we find it appropriate, we'll add it to our Question Corner! We can't guarantee that they will answer your question, but we know that they monitor us, so there's a good chance that they will at least read it.

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Alfa Ship,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge