Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Rymdskeppet Alfa, February 18, 2010

Rymdskeppet Alfa, February 18, 2010

Konstnärliga intryck av Rymdskeppet Alfa

Hälsningar från Rymdskepp Alfa!

Vi upptäcker en del oro och ängslan bland många av er, därför att det ser ut som om tidpunkten för Första Kontakt aldrig kommer och att vi invaggar er i falska förhoppningar. Men så är det inte. Det enda vi ber er om är att ha tålamod och vänta tills tiden är mogen för er, invånare på planeten Jorden, - på Gaia. Vi kommer att mötas ansikte mot ansikte för att börja en ny era med Fred, Ljus och Kärlek på ett sätt som mänskligheten aldrig tidigare upplevt.

Betänk, att vi skulle inte ha samtalat med er i så stor skala eller använda ett så stort antal av era kanaler, kanaler som vi valt ut, om det inte vore för att tidpunkten ligger mycket nära. Vad skulle det annars vara för mening med att mobilisera så många människor och uppta så mycket tid och energi?

Ingen av oss vet med säkerhet det exakta datumet för Första Kontakt, och om någon säger något annat så är det en illusion. Ingen känner till detta med tillräcklig säkerhet. Anledningen är att det beror på många omständigheter – nåja, inte många, men en del är viktiga. Det finns andra som inte är så betydelsefulla men som också är inblandade. De som verkligen är relevanta måste vara ordentligt tillrättalagda, måste vara logiska, konsekventa och sammanfalla tidsmässigt. Inget av dessa villkor får saknas, för annars skulle det innebära att det inte är det idealiska tillfället. Och allt detta måste fortgå med försiktighet på ett sätt som är väl avvägt och uträknat, så att hela mödan med vår verksamhet – vår och er – ger avsedd effekt vid den optimala tidpunkten inom er rymd-tid.

Mästaren Morya, en visdomslärare från er värld som är välkänd och älskad av oss alla, kallade detta för ”handlingsögonblicket”; den idealiska tidpunkten för att ta Kontakt. Den har önskats, väntats på och längtats efter av alla outtröttliga och ståndaktiga ljuskrigare i de civilisationer som vi besökt under ledning av Befälhavare Ashtar Sheran och under andlig vägledning av Mästaren Sananda, också kallad ”Samana”, - Han som levde bland er för två tusen år sedan som Jesus av Nasaret. Tillsammans dirigerar de denna ljusarmé, vilken kommer att få bevittna hur Guds Ängel med sin sandal kliver på Drakens huvud och kastar ut honom ur den här världen till den undervärld, vilken han aldrig borde ha lämnat.

Detta, Kära Ni, är Guds plan. Vilka skulle vi vara, om vi ville att det skulle ske på något annat sätt? Många människor önskar att ordern redan getts och att vi borde ingripit med kraft och använt all vår försvarsteknologi, som vi vet är långt mycket bättre än den mörkrets krafter har i världen. Men skulle inte det vara en belastning för vår sida med ett resultat utifrån ett våldsamt ingripande? Skulle vi då inte själva hamna i samma smet som den mörka sammansvärjningen, som vi försöker störta och fördriva från jordens yta, kanske för evigt? Det skulle inte vara rätt att flytta den mörka sammansvärjningen från makten genom att använda aggressiva medel mot deras ras och använda samma aggression för att förvisa dem. Skulle inte det vara inkonsekvent och en fruktansvärd orättvisa?

Ha tilltro till de sätt, på vilka den Universelle och Evige Fadern har planerat för att ni ska höja er till en högre utvecklingsnivå, där det inte längre finns våld, hat och ekonomiska intressen, vilka blev redskap för att rättfärdiga de krig, som ni har genomlidit under många tusen år, - dessa krig som har förslavat en värld, där en god människa anses vara en dåre och där samtal om Gud, vår Skapare, som är ren Kärlek och Medkänsla, ses som tecken på fanatism och oförsonlighet.

De som vill att förändringen ska ske redan nu genom att använda vilka metoder som helst, inklusive användandet av våld, lider av samma blindhet som fanatikerna led av, inklusive Judas Iskariot (aposteln) under Jesu tid. Vad gjorde Nasarets Lärare, Profeternas Profet, symbolen för kärlek och mildhet, som lät sig inkarneras, så säg? Svarade han inte, att han hade kommit för att införa ett Kungarike med Kärlek och Frid, som inte kunde uppnås med vapen? Undervisade han inte om att våld föder våld och att ”han som dödar med svärd, kommer att dö av svärd”?

Kära Ni, fundera på det sätt du vill att världen ska utvecklas till en idyll, där det finns fred och harmoni och där det inte finns utrymme för hunger, misär eller krigets fasor. Vill du leva i en sådan värld? Börja då visualisera den! Vi kan skapa den genom att arbeta tillsammans, hand i hand! Den kommer att bli er! Räkna med vår hjälp, tillsammans kommer vi att lyckas.

Frid och Kärlek

Kanal: Kris-Won


Would you like to ask a question to our brothers in Alfa Ship? Please send it to us and if we find it appropriate, we'll add it to our Question Corner! We can't guarantee that they will answer your question, but we know that they monitor us, so there's a good chance that they will at least read it.

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Alfa Ship,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge