Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Rymdskeppet Alfa, April 11, 2010

Rymdskeppet Alfa, April 11, 2010

Konstnärliga intryck av Rymdskeppet Alfa

Hälsningar från Rymdskepp Alfa!

Vi är mycket glada över att kunna göra ett tillkännagivande, som helt säkert gör alla er outtröttliga Ljusarbetare mycket glada. Med en klar avsikt att utöka antalet säkerhets- och försvarsmekanismer mot det Mörkas motståndarkrafter, har den Galaktiska LjusFederationen beslutat att utöka antalet ModerSkepp och farkoster av medel- och liten storlek, vilka kommer att räknas in bland dem, som redan ligger i omlopp kring Jorden eller befinner sig i fasta positioner och stationära vid någon punkt i rymden. Antalet rymdskepp som befinner sig i omlopp eller är stationära kommer att utökas och bli 10 % fler än dem som redan finns tillgängliga såsom skydd och för att rena och lyfta upp all fauna, flora och mänsklighet på er vackra blå planet.

För att göra detta kommer vi inom de närmaste timmarna att börja med förberedelserna, så att de ModerSkepp, medelstora och små, som höll på med sina respektive uppdrag någon annanstans inom galaxen, temporärt kan lämna sina aktiviteter och omedelbart förena sig med våra Ljusstyrkor, som redan finns i den här kvadranten av Vintergatan.

Det här beslutet togs av den Intergalaktiska Konfederationens Råd och skickades över för verkställighet till den Galaktiska LjusFederationen, som framför allt är den man vänder sig till i Vintergatans galax.

Så ni kan ta emot de här nyheterna med stor glädje och tillfredställelse, eftersom detta kan betyda ett närmande i tid mot Första Kontakt, vilket kommer att resultera i en obestridlig acceleration av Upphöjnings-processen (process of Ascension) för mänskligheten på Planeten Jorden, liksom också för alla era närbesläktade riken: devariket, elementarriket, djurriket och växt och mineralrikena. Det är en sak som är värd att fira, att alla själar till slut kommer att se sin upphöjelse till högre nivåer (såsom ett konkret faktum) till och med tidigare än väntat!

Vi skulle också vilja informera er om, att ansträngningarna hos alla dem, som arbetar för upphöjningen och uppvaknandet av alla sina bröder och systrar och som ingår bland de människor på planeten, som vi är stolta över att anse som våra allierade, har haft mycket stor påverkan på det här beslutet, som togs av de Äldres Råd. Er styrka och trogna hängivelse har med framgång övertygat rådets visaste medlemmar om, att den hjälp som ni fått utifrån är välförtjänt, vilket också gäller utökningen av antalet styrkor .

Så gratulerar! Den här utökningen av våra Ljusstyrkor beror helt och hållet på det hårda jobb och den hängivenhet ni alla visat, kära ljusarbetare för fred, kärlek och rättvisa. Ni har lyckats övertyga de finaste sinnena i vårt lokala Universum så att tidpunkten för er Existentiella Upphöjning, genom egna meriter har avancerat närmare. Detta kommer att snabbare få de mörka motståndskrafternas herravälde och kontroll över er på fall.

För Ljusets ofelbara avancemang mot de minskande och vikande krafterna på Planeten Jorden! Vår seger kommer att uppnås tack vare kombinerade ansträngningar från er och oss!

Frid, Kärlek och Ljus

Källa: Befälhavare Sohin på Rymdskepp Alfa

Kanal: Kris-Won
Translation: Cagga


Would you like to ask a question to our brothers in Alfa Ship? Please send it to us and if we find it appropriate, we'll add it to our Question Corner! We can't guarantee that they will answer your question, but we know that they monitor us, so there's a good chance that they will at least read it.

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Alfa Ship,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge