Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Rymdskeppet Alfa, March 16, 2010

Rymdskeppet Alfa, March 16, 2010

Konstnärliga intryck av Rymdskeppet Alfa

Hälsningar från Rymdskepp Alfa!

På sista tiden har det varit åtskilliga attacker på olika nivåer, ledda av de mörka krafterna, som velat genomföra en motattack mot den seger, som våra bröder från stjärnan Sirius hade uppnått. Några meddelanden tillbaka talade vi om detta. Men våra allierade krafter, som samarbetar för att beskydda er, är väl förberedda för att stå emot sådana våldsamma attacker från de mörka, så deras försök har inte blivit något annat än slag i luften, och har inte berört någonting av betydelse. Vi har sagt det tidigare och vi repeterar: det finns inget de kan göra. Deras raseriutbrott när de inser, att de håller på att förlora makten och herraväldet över mänskligheten på planeten Jorden är just bara detta, ett rent utbrott. De liknar ett okynnigt barn, som vill fortsätta att göra något, men varken dess föräldrar eller dess äldre bröder tillåter det längre. Barnet är nu argt, men med tiden kommer det att förstå sitt misstag. För att bevisa sin ånger, kommer det att be sina föräldrar om ursäkt och senare kommer det till och med att vilja hjälpa till med hushållsarbetet hellre än att fortsätta med sina upptåg.

Så det är en fråga om tid, ingenting annat. Men tärningen är kastad och de mörka krafterna börjar förstå. Emellertid finns det några inom deras led, som är mer motvilliga att ge upp sin makt till de Goda Krafterna. Det är dessa som med slughet och hemliga knep fördröjer det oeftergivliga slutet på sin makt och sin totala kapitulation inför Ljuset. Detta är Mörkrets dödskamp. För det är bara en del av dem som representerar mörkret, som inte slutgiltigt har räckt över maktens spira till armén som består av Ärkeänglar, Änglar, Devor, VisdomsMästare, Ljusvarelser och bröder från den Inre Världen och av Utomjordiska bröder, vilka tillsammans utgör den Allsmäktige Gudens Armé av Ljus och Godhet. För att inte nämna de mänskliga väsen, som är inkarnerade i fysiska kroppar, vilka samarbetar och hjälper oss så mycket!

Vår kanal, den älskade Kris-Won, ber oss att tala om något, som ni kallar Uppstigna Mästare (Ascended Masters).

Medan vi kommer från stjärnor eller planeter, ljusår bort från ert solsystem, har en del mänskliga varelser på den här Jorden gjort stora framsteg i sin utveckling, då de under skilda liv har insett, att de har inkarnerat på den här stora planeten för att befria andra mänskliga varelser, så väl som sig själva, från mycket stora och svåra uppgifter. Den gemensamma nämnaren för de här liven har varit att överlämna sig till Skaparens vilja, att lojalt och ärligt följa det inre samvetets röst, att leva i kärlek till alla väsen som omger dem och slutligen att offra sitt privata liv till stöd för samhällets bästa, det samhälle i vilket de har utvecklat sina liv. Det sägs, att en person, som verkligen älskar andra, offrar sig själv för sin nästas bästa. Om inte hans hjärta vore fyllt med kärlek till andra väsen, skulle offret inte vara möjligt.

När en mänsklig varelse, som har vandrat och lidit längs den andliga vägen, har nått en punkt där han glömmer sig själv och bara tänker på allas gemensamma bästa, - där hans beteende är altruistiskt och aldrig själviskt, - där hans glädje ligger i att göra andra glada och han hellre skulle dö än att ge upp sina ideal, då övergår den människan till att vara en Super-människa (en äkta superhjälte, inte era komiska, lustiga hjältar!). Den personen har ett helt rent hjärta och är oskyldig och enkel som ett barn, och besitter en kunskap som ger honom förmågan att till slut fatta livets enkelhet, där det enda vi ber om är att älska andra med en kärlek som är så stark att det gör ont (för att använda ord från Moder Teresa i Calcutta). Den personen har höjt sig upp (ascended) till nivån för Visdomens StorMästare. Därför är det absolut riktigt att kalla dem för ”Upphöjda Mästare” (”Ascended Masters”).

De ansvarar för en Strålande kraft som vägleder dem, och de åtar sig uppgifter som de genomför under sina heliga liv. När deras arbete under ett liv förändras till förmån för mänskligheten (en del jobb som tilldelats dem från det Högsta kan fortgå under århundraden, till och med årtusenden) byter de ofta namn och ersätter det med ett, som vibrerar mer i samklang med den typ av uppdrag som deras Strålande Guider har bett dem om.

Eftersom deras kroppar är subtila och uppbyggda av eterisk materia (och i en del fall av astral materia), kan de välja den form de önskar, vilken en del avancerade ”chelas” eller lärjungar kan se. De lärjungar, som står Dem närmast, kommer att bli nästföljande Upphöjda Mästare när tiden är inne, och de Uppstigna Mästare, som ansvarade för deras utveckling kommer att höjas upp ännu högre, där deras essens intar ett ändå mer intensivt och subtilt ljus som ligger närmare den ljussubstans som innehas av de allra Högst Sublima, de väsen som är placerade på Faderns-Moderns högra sida. Fadern och Modern representerar Skaparen respektive Vidmakthållaren. Fadern står för all materias Skapande Ande, medan Modern representerar Skapelsen (Själva Naturen), vilken ständigt utvecklas och ständigt är i förändring (och kallas ofta Moder Natur).

Frid och Kärlek

Kanal: Kris-Won


Would you like to ask a question to our brothers in Alfa Ship? Please send it to us and if we find it appropriate, we'll add it to our Question Corner! We can't guarantee that they will answer your question, but we know that they monitor us, so there's a good chance that they will at least read it.

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Alfa Ship,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge