Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Rymdskeppet Alfa, February 16, 2010

Rymdskeppet Alfa, February 16, 2010

Konstnärliga intryck av Rymdskeppet Alfa

Hälsningar från Rymdskepp Alfa!

Det är möjligt, att vi antingen för över kanaliseringar två dagar å rad, eller att vi dröjer med överförandet under några dagar. Dessutom kan innehållet, även om de kan bli lika långa, vissa dagar bli kortare och andra dagar kan texten bli längre, som t.ex vid den sista kanaliseringen. Tack till översättarna som gör ett utmärkt arbete! De gör det där, som vi skulle kunna kalla ”ser till att det blir resultat”, ”att bollen kommer i mål” (”scoring”). Det vill säga, att ni på sätt och vis påverkar er karmiska balans mera till den sidan som innebär ”att ha” än till den sidan som innebär ”att äga”. Med andra ord, i den karmiska vågskålen sjunker sidan med goda gärningar, medan skålen med dåliga gärningar förlorar i vikt. Detta är goda nyheter, och alla era jordiska bröder bör notera detta och bör ta efter hur man använder sin fritid så att deras landsmän, som talar samma språk kan få de här meddelandena och kan läsa dem på sina respektive språk! Deras arbete är lovvärt och vi följer deras handlingar mycket nära, när de hjälper oss med att sprida våra budskap. Och detta kommer att tas med i värderingen! Naturligtvis till er fördel…(vi ler).

De hjälper oss också att säkra vår Första Kontakt, så att den kan materialiseras och utkristalliseras i en mer än trolig framtid. Vi säger så, eftersom det nuvarande ögonblicket är det enda verkliga, därför att det händer i just det här ögonblicket (det råder inget tvivel om detta, eller hur?), - medan framtiden, eftersom den är osäker, erbjuder en lång rad möjligheter. Så på ett sätt skulle vi kunna tala om ett nästan obegränsat antal sannolika framtider, medan det nuvarande ögonblicket är det enda verkliga, för vi lever precis i det här ögonblicket och det kan inte diskuteras, - är inte detta sant?

Ju fler handlingar du därför gör för att hjälpa mänskligheten att vakna upp, så att man till slut lever i Medvetandet, istället för att göra det i det bristfälliga och bedrägliga sinnet, desto fler möjligheter kommer det att bli för att vår Första Kontakt sker så snart som möjligt. Inte desto mindre finns där inget behov för att skynda på. Allting händer i rätt tid, inte tidigare och inte heller senare. Allting, absolut allting i universum, utan undantag, äger rum i sin rätta tid inom denna komplexa mekanism, vilken är den Kosmiska Moderns klädnad. Vad beträffar det fysiska universat, låt oss säga att allting som händer på det tredimensionella planet sker under den Gudomliga Moderns kosmiska mantel (täcke). Hon övervakar Sina barn och sprider Sin kärlek och Sin oöverträffade barmhärtighet över dem. Emellertid är hon inte olik den Gudomlige Fadern. De är inte två olika identiteter. Det finns bara en Gud, endast En, och detta är något, som alla mänskliga varelser på Jorden måste komma till insikt om. Ni har haft krig, i vilka varje sida försvarat en aspekt av samma Gudomlighet och till och med idag finns där många människor, som hatar varandra för att de tillhör en annan ”religion”. Så mycken okunskap, - vilket mörker många lever i, - de som tror att de har sanningen och kategoriskt förnekar andra mänskliga varelsers tro och övertygelser!

Om vi trodde, att vi exklusivt var ägare till sanningen, till skillnad från andra bröder i Kosmos, skulle det likaså bli ett enormt kosmiskt krig bland planetariska civilisationer! Men detta är inte fallet. Dessa egocentriska tankar finns bara bland varelser som lever i den 3:dje dimensionen, tack och lov!

Ju tidigare mänskligheten på den här planeten närmar sig begreppen enighet eller enhet (unity or oneness), desto fortare kommer ni att tillåtas komma i kontakt med andra stjärnbröder och stjärnsystrar. Helt klart är, att om ni tar emot besökare från andra delar av Galaxen genom att skjuta mot deras bemannade skepp, så ger detta signaler om att ni ännu inte är redo för att vi ska kontakta er. Men å andra sidan, om ni välkomnar era stjärnbröder med kärlek och respekt, med hjärtlighet och en känsla av brödraskap, då blir det inga problem för oss att upprätta en kommunikation med er. Vi skulle göra det med största glädje, eftersom vår avsikt alltid varit att hjälpa er! Därför är vi i behov av att era nationers regeringar ändrar sin politik med misstro, - ja till och med sin krigiska inställning mot oss, och slutar skicka upp sina stridsflygplan för att skjuta ner oss, när vi uppenbarar oss på deras radarskärmar. De styrande regeringarna inom varje bebodd värld har alltid representerat sitt folk och det är därför som vi aldrig skulle tänka oss att ta kontakt direkt med folket utan att kunna räkna med ett godkännande från de institutioner som styr över folket och dess lagar, och som är deras politiska ledare. Om vi gjorde det, skulle vi spela ut den ene mot den andre och det enda vi då skulle uppnå vore att skapa ännu mer kaos bland invånarna på den planeten, eller på vilken annan planet som helst!

Ni bör inte misströsta och tro, att det inte finns någon väg ut, ifall ni måste vänta tills alla era regeringar ändrar attityd mot dem som kommer ”därutifrån”. Inse att det inte kan vara på något annat sätt! Första Kontakten mellan oss kommer att inträffa när misstron har försvunnit från personerna vid makten och när dessa personer slutat ge order till sina flygplan att skjuta mot våra skepp. Men förlora inte hoppet om att vi snart kommer att uppnå detta. Därför att om du tittar efter noga, så ser du att antalet människor ökar, som längtar efter en värld utan vapen, utan soldater, utan arméer och utan krig. Dagens unga tror inte längre blint på vad era ortodoxa religioner påtvingar dem att tro. De börjar tänka efter eget huvud och utformar sina egna idéer om sin relation med det allra Högsta, och de tror inte längre på behovet av att ha en mellanhand mellan sig och Sanningen. De känner inte, att de behöver närvara på fysiska platser för att be inom fyra väggar, utan de vet intuitivt att deras tempel finns i deras eget hjärta.

Och tro oss, när vi säger att denna intelligenta massrörelse kommer att föra med sig det förväntade miraklet, och det kommer att tvinga era ledare att ändra sina modus operandi till att avväpna sina arméer och föra över de pengar, som använts till vapenproduktion och till hela affärsapparaten runt detta, till mer humanitära projekt. De rikare länderna kommer att dela sitt välstånd med de fattiga fram tills den dag, då det inte längre kommer att finnas fattiga länder och rika länder och termen ”den tredje världen” bara kommer att användas i historieböcker. Ni har ett exempel på detta i det fina sätt, hur länder jorden runt skyndat att hjälpa Haiti efter den katastrof som skedde. Ni har visat, att ni vet hur man förenar sina krafter för att hjälpa en del av befolkningen, som utsatts för en katastrof av sådana proportioner. Ni har visat, att ni kan identifiera er med andra människors känslor och ni har inte förblivit overksamma.

Allt vi talat med er om bevisar för oss, att ni med jättekliv närmar er den nivå av kärlek och hängivenhet, som är nödvändig för oss för att öppet ge oss tillkänna för världens befolkning. Ha bara tillit och handla på det sätt, som ni nu gör med att hjälpa till att befästa ett sådant efterlängtat möte mellan er och oss.

Kärlek och Frid!

Kanal: Kris-Won


Would you like to ask a question to our brothers in Alfa Ship? Please send it to us and if we find it appropriate, we'll add it to our Question Corner! We can't guarantee that they will answer your question, but we know that they monitor us, so there's a good chance that they will at least read it.

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Alfa Ship,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge