Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Rymdskeppet Alfa, March 11, 2010

Rymdskeppet Alfa, March 11, 2010

Konstnärliga intryck av Rymdskeppet Alfa

Hälsningar från Rymdskepp Alfa!

Vi har alla gett oss in på ett vågstycke, ett äventyr, som inte går att jämföras med någonting som tidigare upplevts av invånarna på den här planeten. Några människor har sagt, att vi för närvarande lever under samma förhållanden, som vi gjorde under gamla tider på Atlantis, men så är det inte. Det beror på, att det kvant-hopp, som ni i nuvarande tid snart kommer att uppleva, kommer att leda er direkt till den 5:e dimensionens existens, vilket vi i detalj förklarat i en tidigare kommuniké. Aldrig tidigare har Gaias invånare höjt sig till en så hög dimensionsnivå. Det är därför vi säger, att ni står på randen till att uppleva någonting verkligt unikt och speciellt, vilket nu händer för första gången på den här planeten. Det har inte funnits något liknande detta tidigare, inga föregående likartade fall. Ni kan inte jämföra dessa fantastiska stunder med någon händelse i det förflutna.

Det är med ofantlig glädje som vi följer er alla i detta framstående evolutionära hopp. Vi tackar och vi sjunger lovsånger till Skaparen av ALLT SOM ÄR för att han låter oss genomleva den här erfarenheten sida vid sida med våra bröder från planeten Jorden, till vilka vi bland annat ger all den här informationen, så att ni kan glädjas åt att leva i dessa stunder, rustade med kunskap och medvetna om vad som händer. Om vi, era äldre bröder på besök, inte höll er informerade om de saker som pågår bakom scenen – för att använda musikens och teaterns språk – eller också kan vi säga ”bakom den illusoriska ridå, som skapats av den mörka sidan”, då skulle er uppmärksamhet enbart fokusera på de händelser, som gör störst intryck och chockerar mest, såsom de jordbävningar och tsunamis, vilka sker på Moder Gaias yta, eller kanske på de ekonomiska och finansiella kriser, som ni nu lever i, eller på den brottslighet och plundring, som kommer att öka allteftersom dagarna går.

Ändå, trots de här situationerna, som utan tvivel är svårare att leva i medan de pågår och vilka vi till och med kan kalla ”traumatiska” för en del personer, som för invånarna på Haiti och i Chile som erfarit de två senaste jordbävningarna, trots detta och för att kunna härda ut i situationen, ber vi er att inte koncentrera er på de svåraste och mest negativa sakerna, utan på allt som är positivt. Om doktorn upptäcker att hans patient har kallbrand i en arm eller ett ben, kommer han att amputera den lemmen. När patienten har kallbrand i armen eller benet måste doktorn amputera den lemmen för att patienten ska överleva – även om det kommer att bli väldigt traumatiskt för patienten. Om patienten efter operationen enbart tänker på sin förlorade lem, kommer han inte att kunna tillfriskna psykiskt och antagligen inte heller fysiskt. Hans sinne kommer oundvikligen att sjunka in i hopplöshet och lidande. Men om han tvärt emot samarbetar med rehabiliteringspersonalen och anstränger sig för att komma vidare i den här nya situationen, kommer han att kunna anpassa sig till ett nytt liv, kunna bli lycklig och tänka positivt. Han kommer att vara tacksam för att han överlevt en svår operation trots att han förlorat en lem, och han kommer att fortsätta att leva med sina kära.

Bry er inte om filmer som uteslutande tar upp negativa aspekter, för de lyfter enbart fram det övergående stadium som ni måste gå igenom. Många av er lever i rädsla tack vare den här typen av filmer, som den mörka sidan har inspirerat till i sinnet på några manusförfattare, direktörer och filmskapare, för att kunna fortsätta med sina planer att dominera andra och framkalla rädsla för framtiden i dessa personers sköra och spröda sinnen.

Det är sant att mycket kommer att hända. Men var och en av er kommer att befinna er i den tid och på den plats som ni måste för att genomleva den erfarenhet som blir resultatet av det här särskilda momentet. Det finns inga tillfälligheter och det finns en orsak till allt, även om du i dessa stunder kan bli förvirrad och inte förstår någonting.

Om du befinner dig mitt i ett område som är ödelagt av en jordbävning eller en tsunami, tvivla då inte på att du befinner dig där för att hjälpa alla dem som i den situationen är hjälplösa och rädda. De förstår inte vad som händer eller varför. Men du som vaknat och vet, att det är en övergångsfas som mänskligheten på den här planeten går igenom, kommer att veta vad du ska göra under den här svåra tiden. Du kommer att veta, att du måste hjälpa dina medmänniskor. Sett ur detta perspektiv sätter det dig i en privilegierad position.

Det är ingen tillfällighet och inte av en slump, att vissa människor vet och andra inte. Det är ingen tillfällighet, att du läser de här orden. Men att veta mer än andra medför också ett större ansvar, så du är kallad att hjälpa andra som inte vet vad som händer. De vet inte att det här är nödvändiga förändringar – även om de är obehagliga – för att läka hela planeten GAIA, för att läka hennes sår och för att höja upp henne till en tidigare okänd nivå, som på egna meriter kommer att transformera henne till en planet-medlem i den Galaktiska Federationen.

Kära ni, så mycket ni anstränger er för att vara värdiga att tillhöra den här nya eran, Ljusets era! Era försök att utveckla er och på egna meriter förtjäna detta inför er Himmelska Skapare är mycket rörande och fyller oss med djup glädje och lycka.

Fortsätt som ni gjort hittills, för i sanning säger jag er, att vår gemensamma Fader-Moder är till brädden fylld av lycka över det stora utvecklingssteg som ni åstadkommer, tack vare inställningen och ansträngningarna hos tusentals av er. Ert antal ökar mer och mer allteftersom mänskliga varelser på den här planeten tar bort slöjan från sina ögon och börjar inse att de blivit bedragna under hundratals, ja tusentals inkarnationer i den här tredimensionella världen i dualitet.

Det är dags att vakna! Det är dags att mogna! Det är dags för alla att arbeta tillsammans så att antalet personer som inser sanningen och går ombord på verklighetens tåg ökar allt mer. Därför säger jag till er: Gå ombord på tåget och följ med oss till resans slut, vilket är Upphöjning (Ascension)!

Jag ger dig en kram i djup kärlek och respekt,

Commander Sohin på Rymdskepp Alfa.

Kanal: Kris-Won


Would you like to ask a question to our brothers in Alfa Ship? Please send it to us and if we find it appropriate, we'll add it to our Question Corner! We can't guarantee that they will answer your question, but we know that they monitor us, so there's a good chance that they will at least read it.

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Alfa Ship,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge