Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Rymdskeppet Alfa, February 14, 2010

Rymdskeppet Alfa, February 14, 2010

Konstnärliga intryck av Rymdskeppet Alfa

Hälsningar från Rymdskepp Alfa!

Vi är tillbaka igen och hoppas, att ni alla känner er glada och lyckliga över dessa meddelanden vi ger er genom vår kanal. Vår kära kanal har en önskan, som kommit upp inifrån honom själv och vi från Rymdskepp Alfa stöder denna helt och fullt. Hans namn, som han fick av sina biologiska föräldrar, är Cristian. Inte desto mindre känner han, att han skulle vilja byta det till Kris-Won, och så kommer han att heta som en kanal för våra budskap till er alla. Han vet varför han valt det här nya namnet. Emellertid föredrar vi att inte offentliggöra orsaken till hans val, eftersom vi inte vill, att krafterna från den andra sidan ska använda den informationen till sin egen fördel. Det finns en orsak, och han vet om den, men vi ville bara tala om, att tills vidare kommer dessa kanaliseringar att undertecknas som mottagna av Kris-Won. Precis så.

För några veckor sedan frågade någon (sådana saker undgår oss inte), vilka som utgör besättningen på Rymdskepp Alfa, var vi kommer ifrån och även om svanar kommer från Svanens Stjärnbild? Svaret på den sista frågan är ja, naturligtvis är Svanarna de varelser, som bebor Svanens Stjärnbild och de besöker er för att ge er ett handtag i er utveckling mot upphöjning (ascension). Svanarna är mycket vackra och högt utvecklade varelser, huvudsakligen karaktäriseras de av sin höga förståelse för vetenskap och konst. De är utmärkta matematiker och fysiker, och när det gäller att bygga mekaniska apparater, som drivs av magnetisk och isotronisk energi, överträffar deras kreativitet vilken annan civilisation som helst i deras lokala universum. De hjälper er mest genom att påverka era sinnen till att förbättra er kunskap inom kvantfysik och till teknologiska framsteg. Även om ni har utvecklats en hel del under de sista åren, är ni fortfarande på primitiva nivåer vad gäller fordon för att transportera människor och inom telekommunikation, så de hjälper er bland annat att utvecklas inom de mekaniska och elektroniska områdena. Er transportförmåga är fortfarande alltför långsam och det krävs alltför mycket tid att resa från en plats till en annan.

Med den kunskap, som till stor del Svanar, men även andra civilisationer kommer att förse er med efter att vi haft Första Kontakten, kommer ni att kunna konstruera små transportskepp som i hög fart kommer att ta er från en punkt på planeten till en annan nästan helt utan olycksrisk, vilket ni nu sporadiskt har med era flygplan och ändå oftare med era fyrhjuliga fordon (de sistnämnda kommer att verka skrattretande gammalmodiga efter att vi lärt er hur man bygger mycket mera avancerade modeller, som inte behöver hjul och inte rulla på marken).

Ni kommer också att kunna förbättra en massa inom det medicinska området, beträffande hur man botar sjukdomar, som ni kanske lider av. Men vi vill redan nu tala om för er, att era kroppar blir lättare, på grund av ert tilltagande molekylära utnyttjande och de djupgående inre förändringar, som ni upplever efter att ni låtit er bombarderas av de fotoniska strålarna, som riktas mot er. Dessa modifierar era mest subtila kroppar och då kommer inom en mycket nära framtid många av de sjukdomar, som ni nu lider av inte längre att vara något problem för er. En av funktionerna hos Rymdskepp Alfa (som en del av er redan besökt i er astrala eller mentala kropp, fastän ni inte medvetet kommer ihåg det) är just detta att hela era kroppar, en uppgift som en stor del av besättningen är involverad i, och vilket vi engagerar oss i med ”hela vår själ” som ni brukar säga.

Vi använder också vårt vetenskapliga kunnande inom det medicinska området för att modifiera era genetiska koder, och efter att ni fått era nya DNA omhändertagna och förbättrade av våra experter i genetik, kommer ni att ha en biologisk organism som är motståndskraftig mot sjukdomar, så länge som ni naturligtvis inte förorsakar dem genom individuella psykosomatiska problem. Men allmänt sett kommer ni att ha en sjukdomsskyddad kropp med en molekylär och cellulär återbildningskapacitet som ni inte känt till förrän nu. Vi förmodar att den här nyheten fyller er med glädje, eller hur?

Och för att runda av dagens meddelande, skulle vi vilja besvara vår medarbetare och vänliga frågeställare genom att ge lite mer information om besättningen på Rymdskepp Alfa, vilket ni redan vet är ett Moderskepp, eller ”Nanny” Skepp, som några av er där nere kallar det. Det är så stort, att om vi lät er se det med era fysiska ögon, skulle ni jämföra det med en flytande stad med många, många skepp (hundratals) parkerade i sin ”mage”, redo att snabbt flyga till ytan på er planet, eller till och med ner i era hav och oceaner, där vi har etablerat ett antal baser på mycket stora djup, dit ni inte har tillträde med era nuvarande resurser. Vilka utgör då besättningen på vårt Rymdskepp Alfa och varifrån kommer vi och från vilken skenbart oändlig (quasi-infinit) plats kommer vi ifrån?

Om ni känner till aforismen ”som ovan, så nedan” och på det sättet är det verkligen, kommer det att hjälpa er att förstå svaret. Om du tittar på besättningen på ett kryssningsfartyg som befar era hav, ser ni att den består av många nationaliteter:

Kaptenen kanske är hemmahörande i den hamn, varifrån fartyget avseglar – eller inte -, maskinchefen kanske är född i ett annat land, de som är bartender kanske kommer från ett grannland och de damer som städar hytterna skulle kunna komma från en annan kontinent, till exempel. Men det är mycket troligt, att ett stort antal av besättningen lever i samma land som där skeppet byggdes eller chartrades.

Nåja, vi som utgör Rymdskepp Alfas besättning följer liknande mönster som kryssningsfartyget, vi är också från olika stjärn-civilisationer, men de flesta av oss kommer från Orions stjärnbild. Så vi är till största delen från Orion. Men det finns också många av oss vars ursprung ligger på en annan plats i vårt lokala universum.

Fred och Kärlek

Kanal: Kris-Won


Would you like to ask a question to our brothers in Alfa Ship? Please send it to us and if we find it appropriate, we'll add it to our Question Corner! We can't guarantee that they will answer your question, but we know that they monitor us, so there's a good chance that they will at least read it.

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Alfa Ship,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge