Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Rymdskeppet Alfa, January 16, 2011

Rymdskeppet Alfa, January 16, 2011

Konstnärliga intryck av Rymdskeppet Alfa

Hälsningar från Rymdskepp Alfa!

Som i ett invecklat och raffinerat schackparti utkämpar de vita (Ljusarbetarna) och de svarta (som representeras av de mörka och vikande krafterna) en svår kamp. Båda sidor är nu involverade i en strid som aldrig tidigare skådats. Det som står på spel är ingenting mindre än herraväldet och kontrollen över hela mänskligheten på Jorden samt alla andra levande väsen som bebor den, djur-, växt-, elementar- och deva-rikena.

Båda sidor vet vad som står på spel. Det är därför som i dessa dagar deras utbredda kamp blivit så våldsam och hänsynslös. Majoriteten av er vet inte ett dugg om det som sker. Men framsteg görs och vi kan rapportera att i början, när vi började kommunicera med er genom våra kanaler, lutade det mot det mörkas makt och kontroll. Men som ett resultat av våra förenade åtgärder utjämnades omkring år 2008 balansen mellan de två krafterna till att därefter väga lika i styrka och makt. Och nu, i början av 2011, kan vi med stor glädje och tillfredställelse säga: balansen tippar över till fördel för alla förenade företrädare för Ljuset och andligheten!

Föreställ dig den stora förändring som skett under bara ett fåtal år! Betänk att ni under hundratal och åter hundratals år varit sovande inför det verkliga skeendet inom era regeringar, - varit sovande inför de hemliga överenskommelserna med civilisationer från andra världar och sovande inför den kontroll som utövats av ett fåtal människor, som gömmer sig på sina kontor och beslutar om politikens detaljer, beslutar om krig och sjukdomar och om de mediciner som behövs för att bota dem. Då är det uppenbart att det som uppnåtts under bara ett fåtal år har tagit de mörka vid makten med överraskning.

Och överraskningsmomentet har varit avgörande för den framgång som vi, Ljusets företrädare, nu uppnår. Detta vrider maktens spira ur händerna på dem som alltid attackerat er frihet, jämlikhet och broderskap, - som alltid agerat fegt från sina mörka skyddande rum och aldrig visat sina ansikten, som inte har ett uns av samvete inför att genomföra dessa ondskans handlingar mot mänskligheten i sin helhet.

Den Evige Fadern har beslutat att deras tid med kontroll över alla mänskliga varelser nu har nått sitt slut, och det har gett oss mycket större delaktighet i frågor som berör planeten. Detta skapar en ljuskedja som för var dag blir allt längre och alltmer kraftfull och som är långt ifrån att förlora sin lyskraft. Så när vi förstärker ljuset i era hjärtan, som mattats genom århundraden av underkastelse, vaknar varje nyväckt mänsklig varelse upp till sitt samvetes verklighet. Detta i sin tur tjänar som katalys för att väcka andra mänskliga varelser med vilka han/hon kommunicerar och samverkar. På så sätt utvidgas det aktionsfält som vi skapade i början och som nu snabbt mångfaldigas i accelererande takt.

Detta händer tack vare att vi alla som en helhet hjälps åt och samarbetar. Största orsaken till vår framgång är ökningen inom den kritiska massan med varelser som vaknar upp inför sanningen, - sanningen att vi alla i verkligheten är en enda Universell Varelse som manifesteras inom oräkneliga myriader med former, vilka befolkar ett vidsträckt och nästan oändligt antal planeter och stjärnor i Universum.

Så snart en individ inser att den inte är separerad från något och att den är som en droppe i den stjärnornas ocean som utgör Guds Himmelska Kropp, slutar individen att följa de insnärjande krafternas spel på planeten och blir en del av den Galaktiska LjusFederationen, även om denne inför den totala Gaia fortfarande befinner sig på en individuell nivå, - Gaia med sin rätt att vara alldeles nära alla de varelser som bebor henne och utgör en del av henne.

I och med ökningen av Ljuset inom alla mänskliga varelsers hjärtan och det ökande antalet Ljusarbetare som hjälper oss höja hela globen, garanterar vi att vi kommer att lyckas med att befordra mänskligheten på denna vackra blå planet till dess rättmätiga position inom Världarnas Intergalaktiska Federation.

Våra bröder och systrar, fortsätt att utvecklas, och gör det utan att se tillbaka, utan rädsla, och med absolut visshet om, att ni tar de första stegen vilka för er in i den Nya Jorden, vilken i sanning är det Utlovade Land era heliga böcker talar om.

Frid och Kärlek

Källa: Commander Sohin

Kanal: Kris-Won

Översättare: Inga och Cagga.


Share |

Would you like to ask a question to our brothers in Alfa Ship? Please send it to us and if we find it appropriate, we'll add it to our Question Corner! We can't guarantee that they will answer your question, but we know that they monitor us, so there's a good chance that they will at least read it.

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Alfa Ship,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge