Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Rymdskeppet Alfa, December 29, 2010

Rymdskeppet Alfa, December 29, 2010

Konstnärliga intryck av Rymdskeppet Alfa

Hälsningar från Rymdskepp Alfa!

De mått och steg som den Galaktiska federationen har vidtagit för att undergräva den inre strukturen hos de negativa krafterna är fullständigt formidabla. Detta har de gjort för att återlämna kontrollen till Ljusets krafter, vilka i det förflutna styrt mänskligheten under tusentals år.

Möjligen kommer den information som jag nu ger er att låta en smula som ”Stjärnornas Krig” för er – men jag kan försäkra, att det är något som sker i dessa dagar och det är lika verkligt som den ekonomiska kris ni för närvarande genomlider.

Med all sannolikhet syns världens ekonomiska kris mer verklig för er därför att ni lider av att den har ”krupit under skinnet på er”, medan framstegen vi informerar om inom Uppstigningen för närvarande bara grundar sig på den tillit ni har till oss, - till vår existens, vårt allmänna kämpande (vårt och ert, i en gemensam front) mot de mörka själar som har kuvat er.

Nåja, vi uppmanar er återigen enträget att lyssna till ert hjärta och dra slutsatser enligt de känslor som flödar ut från insidan, - från ert andliga hjärta till ert lägre sinne. Tillåt er att ledas av er intuition och jag försäkrar er att den kommer att tjäna er väl.

Ni bör veta om att stunden för Första Kontakt, som är så eftertraktad av oss och av er, gör mer och mer framsteg och kommer att materialiseras snart, - mycket snart. Det beror på att vi, - alla de civilisationer som unisont besöker er - har, som jag redan berättade om i början gjort stora globala framsteg.

Civilisationerna från Sirius och Svanen, vilka ständigt arbetar i samförstånd i en gemensam ansträngning att åter etablera ljuset, freden och harmonin i hela Galaxen, har varit huvudpersonerna i en bedrift, som kommer att rikta ett hårt slag mot den hemliga regering, som styrs av ett fåtal mäktiga personer. Detta kommer att få dessa personer ur balans och få dem att känna sig desorienterade, då de inte kunde föreställa sig att vi skulle agera med en sådan snabbhet och skicklighet.

Kris-Won, min kanal, ber mig telepatiskt att vara mer tydlig vad beträffar händelsens natur; men olyckligtvis är det inte lämpligt att jag ger mer detaljer vad gäller detta. Det jag berättar är tillräckligt för att era hjärtan ska vara glada och för att ert hopp ska lysa med större intensitet i era trötta sinnen, vilka är angelägna om att befria sig från det mörkas tyranniska ok.

Det är en glädje för oss ge er goda nyheter och vi fortsätter enträget att be er arbeta, ni outtröttliga mänskliga varelser, mot den snabba etableringen av Planeten Jordens inhemska Ljusregering. Arbeta, arbeta, och arbeta så att vibrationsförändringen äger rum inom en kort period av er linjära tredimensionella tid.

Ljusarbetarna från er mänsklighet och våra enorma kosmiska, himmelska, änglaliknande, inomjordiska och astrala horder är förenade i en gemensam front. De kommer, precis som en murbräcka i aktion, att slå ner väggen hos dem som tagit sin tillflykt till sin egen själviskhet och som försöker motverka förändringen!

Det kommer inte längre att finnas utrymme för dem med fruset hjärta och girigt sinne! Den förändring som vi utlovat kommer att åstadkomma en mycket andligare och mer altruistisk mänsklighet, - en som inte är självcentrerad och enbart fokuserad på sitt eget välbefinnande, utan som intresserar sig för samhällets förbättring i allmänhet och som kämpar för hela mänsklighetens uppstigning till höjder som för närvarande är okända för människan på den här planeten.

När vårt möte blir verklighet kommer vi på bara några få korta år att kunna hjälpa er att förbättras och utvecklas, vilket det annars skulle ha tagit er århundraden, ja, till och med årtusenden att uppnå om ni inte hade haft vår hjälp.

Ingen av oss känner i detalj till den Plan som Gud tänkt ut i Sitt Kosmiska Sinne; men vi vet verkligen att den framgångsrikt kommer att materialiseras på det fysiska plan där ni lever. Vår kamp mot mörkret, som kännetecknas av de mörka varelserna i maktens höga sfärer, kommer förr eller senare att krönas med framgång.

Ni kan vara säkra på detta därför att Gud, Skaparen av alla situationer, kan inte misslyckas, - kan aldrig misslyckas!

Vi skulle vilja inympa vår optimism i er, - en optimism som föds ur vår tillit till en lycklig utveckling av Guds Planer. Det är därför vi skulle vilja skicka över denna optimism till er, så att ni kan göra framsteg i er solida tilltro och tillit. Lämna all rädsla bakom er och gör framsteg, tag ett fast steg varje dag, med högburet huvud och var stolta över att veta, att ni kommer att bli förkämpar för blomstringen av en Ny Era på den här planeten.

Jag ger er min välsignelse, vilken ges genom mig till er av det Högsta Väsendet.

Frid och Kärlek

Källa: Commander Sohin

Kanal: Kris Won

Översättare: Inga och Cagga


Share |

Would you like to ask a question to our brothers in Alfa Ship? Please send it to us and if we find it appropriate, we'll add it to our Question Corner! We can't guarantee that they will answer your question, but we know that they monitor us, so there's a good chance that they will at least read it.

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Alfa Ship,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge