Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Rymdskeppet Alfa, January 30, 2011

Rymdskeppet Alfa, January 30, 2011

Konstnärliga intryck av Rymdskeppet Alfa

Hälsningar från Rymdskepp Alfa!

Alla besättningsmedlemmar på Rymdskepp Alfa och deras Commander, den du talar med just nu, befinner sig endast några få tusen kilometer från Jordens yta, - från detta underbara sublima väsen som är Moder Gaia. För närvarande är det lugnt, men vi är fulla av förväntan därför att vi utan tvivel vet att tiden inte kommer, - den ÄR NU.

Det är inte längre nödvändigt att vänta år efter år på utvecklingen och manifestationen av den Gudomliga Planen i den här världen. Väntan är över. Ja, vi är alltså lugna här ombord på vårt Interstellära Rymdskepp, men på samma gång är vi alerta och väl förberedda, ifall det skulle vara dags att gå till aktion precis i det här ögonblicket, vilket inte skulle vara underligt alls.

Det vi vill säga med detta är, att vi från vår strategiska placering häruppe, dolda för lokalisering med alla era teknologiska hjälpmedel, kan tala om för er att ingen av oss känner till ögonblicket då vi kommer att gå till aktion, men vi vet verkligen hur det ska göras och vilka de inledande stegen är och vilka steg som följer omedelbart därefter.

Ögonblicket när vi går till aktion skulle gott kunna vara inom de allra närmaste månaderna eller inom den närmaste timmen. Det exakta och precisa ögonblicket för vårt ingripande känner bara Skaparen Moder/Fader Gud till, - den Evigt Feminina och Maskulina Energin förenad till enbart En, från vilken hela Skapelsen har sitt ursprung, uppdelad i en mångfald Universa och även i dimensionella plan som vibrerar och ständigt utvidgar sig i en till synes evig dans i tillbedjan och lovpris till sin Skapare.

Och alla de väsen som manifesterats på olika existensplan är förenade i glädjefull lovsång till vår älskade Skapare och Välgörare. Det er Bibel säger i en av sina heliga texter, i samband med er mänsklighet är att, ”inte ens en strimla av gräs rör sig utan Guds vetskap”. Det är ett mycket sant påstående därför att endast Han vet med säkerhet vad som skett, vad som sker inom vilken del av Sin Skapelse det än må vara, och vad som kommer att ske i framtiden, vilket är osäkert för oss alla.

Låt mig berätta för er om någonting som vi vet ska äga rum, enligt de planer vi har tillsammans med alla civilisationer från yttre rymden som finns precis här och nu, redo att handla när det är dags.

Om de som befinner sig i mörkret, - de som vävt era öden åtminstone i den här tredimensionella världen – försöker sig på en sista kraftmanöver, drivna av förtvivlan, eller avstår från sin önskan att manipulera er och kapitulerar inför det som är uppenbart (vilket innebär deras definitiva avslöjande), eller, å andra sidan, att Gud beslutar sig för att det är dags att agera med kraft och de avsätts från sina maktpositioner och sin dominans. Oavsett vilket av dessa tre scenarier som sker kommer vi att ingripa och befria er från det ok som hållit er fast och förslavat er alltför länge, - sedan tusentals år.

Så snart deras domän avslöjats och ni åter är fria, - fria att få veta sanningen om vem ni verkligen är, - fria att kunna omfamna era grannar, familjer, vänner och arbetskollegor utan rädsla för att vara tvungna att leta efter jobb, - utan att vara rädda inför slutet på månaden eller att banken ska ta ifrån er ert hus eller er bil. Så snart detta ögonblick är inne kommer vi att visa oss öppet för er utan att behöva dyka upp sporadiskt och snabbt över era städer, utan att behöva väga för– och nackdelarna av våra handlingar, därför att ett allt större antal människor inser för varje gång att de inte är de enda intelligenta varelserna i Universum.

Det har alltid förvånat oss att intelligenta människor bland er mänsklighet kan tro att ni är de enda invånarna i detta vidsträckta Universum, med tanke på dess enorma storlek och på er planets litenhet inför de biljoner himlakroppar som bebor ert Universum. Era artificiella satelliter sänder er bilder på stjärnhimlar som visar hur vidsträckt bara ert lokala Universum är, och ändå tror många människor att existensen av intelligenta varelser på andra platser i Kosmos är ”mycket osannolikt”. Vi föredrar att inte kommentera den skrattretande kommentaren från en av era mest prominenta vetenskapsmän angående vad vår existens skulle innebära för er säkerhet.

Den här typen av kommentarer är enbart motiverade av rädsla, - av rädsla för det okända, och inte resultatet av gott tankearbete och djup eftertanke. Men skönheten i vår nuvarande tid – den stund vi alla nu befinner oss i, är att anledningen till vår existens och det faktum att ni alltid följts av oss, kommer att sluta vara något okänt. När detta sker är stunden inne för att manifestera vår Första Kontakt.

Efter avslöjandet om det inflytande som utövats av vissa anonyma maktcirklar kommer den tid som ni, men även vi så djupt bett om! För illusionens slöja som har lurat er ska försvinna, och vi kan alla inleda vår gemensamma vandring mot det utvecklingssteg ni alla kommer att ta, tillsammans med varelserna från mänsklighetens ”brödrariken”.

Är du redo för vårt möte, som följer på er befrielse?

Så låt dig inte distraheras, förändringens stora ögonblick skulle kunna vara …. just nu!

Hälsningar från Rymdskepp Alfa, dess besättningsmedlemmar och Commander Sohin.

Frid och Kärlek

Commander Sohin

Kanal: Kris Won

Översättare: Inga och Cagga.


Share |

Would you like to ask a question to our brothers in Alfa Ship? Please send it to us and if we find it appropriate, we'll add it to our Question Corner! We can't guarantee that they will answer your question, but we know that they monitor us, so there's a good chance that they will at least read it.

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Alfa Ship,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge