Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Rymdskeppet Alfa, February 11, 2010

Rymdskeppet Alfa, February 11, 2010

Konstnärliga intryck av Rymdskeppet Alfa

Hälsningar från Rymdskepp Alfa!

Vi har förbundit oss inför våra Överordnade (Superiors) att framgångsrikt genomföra uppdraget att skydda er från de mörka krafternas mest vildsinta attacker, både från de som kommer från yttre rymden (i form av civilisationer med oklara och tvivelaktiga avsikter), men även de som kommer från deras egen jordiska kärna.

Vi har blivit inbjudna av några regeringar på er planet för att öppet ge oss till känna för er, eftersom vissa inflytelserika personer i de här nationernas regeringar tror, att mänskligheten skulle göra stora framsteg om ni alla kunde räkna med hjälpen från vår kunskap och teknologi.

Men, hu! Det finns många andra regeringar, av vilka de flesta bildar de mäktigaste nationerna, där det ligger i deras bästa ekonomiska intressen att er värld fortsätter att fungera så som den gjort fram till nu (därför det ger dem större makt över övriga nationer), dessa håller tyst om att en första kontakt ska genomföras, en kontakt som en gång för alla skulle ta död på alla vilsekomna övertygelser om att ni är den enda intelligenta livsformen i hela universum. Det är ekonomiska intressen och en önskan att behålla makten över de övriga, som hindrar det första mötet mellan jordens invånare och andra civilisationer att äga rum, t.ex. från Sirius, Plejaderna eller Orion,

Vi kan inte lägga oss i den fria viljan hos invånarna på den här eller på någon annan planet, och det är orsaken till att vi inte öppet kan visa oss för innevånare i en värld utan samtycke från den styrande eliten eller från regeringsnivån i samhället. Vi skulle i så fall våldföra oss på den fria viljan hos de regerande klasserna i den här världen. Det är en kosmisk lag som måste respekteras.

Därför måste vi arbeta med yttersta försiktighet tills vi kan komma till en överenskommelse med de styrande regeringarna och de accepterar en öppen kontakt med oss. Vi ingjuter tilltro i dem (utan att använda någon form av mental kontroll över deras intellekt, för det vore att ingripa utan deras samtycke) för att få dem att inse att det enda vi önskar är att hjälpa er värld att framgångsrikt genomföra sin Upphöjningsprocess (Ascension process). Men för att inte förlora det herravälde som de haft tills nu, vet de mörka immateriella krafterna hur man ingjuter rädsla i dessa personers bräckliga och lättpåverkade sinnen, så att de misstror oss och våra avsikter. Det är mycket svårt att övertyga någon om något när personen är rädd, och det gäller inom livets alla områden.

Kanske har vi förlorat några slag, men det globala resultatet av ”kriget” mellan de goda och onda krafterna på den här vackra planeten är långt ifrån förlorat för Ljusets Söner. En myra är ett litet djur, men i stor skara kan de öppna upp en tunnel som når stora djup. Oceanvågorna är i sig inte så kraftfulla, men efter att gång på gång ha slagit mot klipporna eroderar kustlinjen en liten bit i taget, tills de öppnar vägen inåt land och formar en vik, eller till och med ett sund.

Om ni alla tillsammans samlar era krafter, även om det är en här och en där, till exempel för att hjälpa dessa meddelanden att nå största möjliga antal människor, skulle det bidra enormt till att den tidpunkt kommer närmare då vi kan göra oss kända för hela mänskligheten. Då skulle den önskan krönas med framgång, som några av er har, att en dag få möjlighet att ge oss en kram och att stå ansikte mot ansikte med oss,

Fortsätt, fortsätt, alltid framåt! Tappa inte modet, tro inte på alla nyheter du ser på TV och i tidningar och i andra tryckta media, för de försöker att ingjuta rädsla i er och få er desperata. Tro inte att den ekonomiska kris ni lever i är ett fruktansvärt och oöverkomligt tillstånd, för det skulle minska er energi och trovärdigheten i vårt uppdrag att skydda er och hjälpa er att lyfta er upp till den 5:e dimensionen, som vi förklarade i vår tidigare kommuniké. Den världskris som ni nu lever i är ett nödvändigt ”ont”, utan den skulle inte världen förändras och ni skulle förbli insvepta i falskhet och sanningen skulle fortsätta att döljas för er.

Ännu en gång säger vi till er, att modigt gå framåt utan att frukta framtiden, och att vara hängivna uppgiften att hjälpa andra till att vara lugna och känna tillit. Genom att hjälpa andra hjälper du dig själv, för vi är alla Ett. De av oss, som kommer från olika platser i galaxen och där bortom, vet att vi alla är en kropp och att vi lever inom samma Varelse. Det är därför som vi inte kommer att ge efter eller minska på våra ansträngningar tills alla ni också är medvetna om denna sanning. Därför det är ett faktum, att bara när du känner sanningen kommer du att vara fri för evigt.

Ta emot en kram, vilken en dag kommer att ges på riktigt, från besättningen på Rymdskepp Alfa och från den som pratar med er, Befälhavare Sohin. Vi vakar över er och vi älskar er.

Frid och Kärlek.

Kanal: Cristian


Would you like to ask a question to our brothers in Alfa Ship? Please send it to us and if we find it appropriate, we'll add it to our Question Corner! We can't guarantee that they will answer your question, but we know that they monitor us, so there's a good chance that they will at least read it.

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Alfa Ship,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge