Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Rymdskeppet Alfa, April 8, 2010

Rymdskeppet Alfa, April 8, 2010

Konstnärliga intryck av Rymdskeppet Alfa

Hälsningar från Rymdskepp Alfa!

Ingenting som du beslutar att sätta igång, kommer att krönas med framgång, åtminstone inte på lång sikt, om inte dess syfte och sättet att uppnå det badas i din kärleks rena hav, som är kristallklart och gnistrande. Om din avsikt, medan du går den väg du valt att gå, inte är stark och genomgjuten med ren och osjälvisk kärlek, är det ett tecken på att avsikten inte kommer från Himlen, och kommer därför att sluta i ett spektakulärt fiasko.

Fyll dina handlingar med kärlek, genomsyra dina ord med kärlek och försköna dina tankar med kärlek. Detta är självförverkligandets väg, som inte är något mindre än en djup kunskap om att Vara den du verkligen är. Den enda väg, som kommer att föra dig tillbaka till ditt Ursprung är den eviga Kärlekens och Sanningens gyllene väg, - en Kärlek som inte är befläckad med några dolda eller hemliga känslor, med själviskhet eller med personlig självtillfredsställelse.

En del av er kan säga, ”Men jag vet redan det här!” Men till dem som säger detta, säger jag: ”Om du redan vet det, varför i Himlens namn, gör du det då inte?” Varför tror du, att alla Stora Mästare genom tiderna, genom att använda ord i överensstämmelse med den intellektuella förståelsen i respektive tidsålder, har försökt förmedla exakt samma Sanningar, blandade med litet olika uttryck och dylikt, men i slutändan ändå samma Sanningar? Faktiskt, därför att de mänskliga varelserna i den här fysiska världen ignorerade deras ord. Många har lärt sig fraserna i sina heliga böcker utantill. Så trevligt, vilket bra minne de har! Men verkligheten, och jag menar den ”rena” verkligheten, är bedrövlig. De rättrogna eller följeslagarna inom varje religion har inte förstått själva hjärtat i de läror, som läraren kom för att ge, vilket var inspirationen inom samtliga av de här religionerna. Så tråkigt, eller hur?

Ifall ordet ”religion” kommer från det latinska ursprunget ”religare”, som betyder union, tala då om för mig om skapandet av separata religioner, som av er har delats upp i olika fasetter, vilka lett till dödandet av varandra (till och med i dessa dagar), - tala då om för mig om detta är union eller sann dis-union. Det är orsaken till att det finns så många ateister nu för tiden, som inte tror på någonting annat än på det de kan se och kontrollera med sina fysiska sinnen. De har insett, att religionen inte tillfredställer dem och inte förser dem med det, som de tror är Sanning med stort ”S”!

Mänsklighetens framtid på er planet, kära ni, är att fira tillkomsten av nya riter i en ny och unik religion: Kärlekens Religion! Den här religionen förstår inte separatism, schismer, religiöst eller rasistiskt hat, inte heller att dölja sanningen på grund av ren och simpel rädsla att förlora den makt och herravälde, som ni trodde att församlingsbor har över sina religioner.

Hur kan någon som verkligen älskar, göra något, begå någon handling, ta något beslut och välja någon kurs, utan att ta välfärden och lyckan för dem runt omkring sig med i beräkningen? Det är en åsikt som för oss är så klar och enkel. Vi anser, att det verkligen är svårt att göra någonting för egen skull utan någon hänsyn till andra.

Dessa är de som fortfarande gör så många misstag, därför att de inte har visat minsta strimma av ljus, vilket är anledningen till att vi säger att de befinner sig ”i mörkret” och kallar dem för De Mörka. De är inte förtjänta av vårt fördömande och vårt hat, utan snarare måste vi behandla dem med förståelse och barmhärtighet; detta är den sanna visdomen. Att ta avstånd från dem som fortfarande befinner sig i mörkret och önska dem bestraffning och hårdhänt behandling som avskräckande exempel är inte att leva i kärlek, - är inte att i praktisk handling omsätta den kunskap som förmedlats genom Jesus, Buddha, Mohammed eller Zoroaster, vilka under sina liv bara talade om kärlek, barmhärtighet och förlåtelse.

Väx i kärleken, i förlåtelsen, i förståelsen av att de mörka bestraffar mänskligheten på er planet och alla de varelser som bebor Gaia, på grund av det faktum att de nonchalerar ljusets och kärlekens väg, därför det är den värld de känner till. Stena dem inte, ropa inte på död och bestraffning för deras synder. Var finns då den där kärleken i vilken ni skulle ha växt?

I stället, be för dem, be att de finner vägen till räddning, och döm dem inte i förväg, vilket bara visar brist på förbarmande. Om Jesus förlät dem som korsfäste honom, förlät kvinnan som hade begått hor och som skulle stenas till döds, och förlät medlemmarna i domstolen, i Sanhedrinen, som valde att tortera honom och föra honom till korset, med målet att mumifiera honom efter primitiva och gammalmodiga principer, varför skulle vi då döma dem, som lever i okunskapens mörker?

Jag ville tala med er i dag om det här ämnet, för att få er att reflektera, därför att många av er, som drivs av misströstan, otålighet och brist på flexibilitet, ber världen om att förändra sig på ett dramatiskt sätt, genast, och om att de mörka avlägsnas från sina maktpositioner och att en Ny Era med Kärlek och Ljus ska byggas ovanpå spillrorna av våld och aggressiva handlingar, vilka på intet sätt var medkännande eller motiverade av kärlek.

Reflektera, mina kära, bröder och systrar i Anden och barn jämlika med den Allsmäktige Skaparen av Allt Som Är. Låt inte det som lever inom dig, som också fortfarande tillhör mörkret, förblinda dig och få dig att tänka och handla som de som dömer och utan förbarmande ropar efter deras huvuden.

Frid, Kärlek och Förlåtelse

Källa: Commander Sohin från Rymdskepp Alfa.

Kanal: Kris-Won
Translation: Cagga


Would you like to ask a question to our brothers in Alfa Ship? Please send it to us and if we find it appropriate, we'll add it to our Question Corner! We can't guarantee that they will answer your question, but we know that they monitor us, so there's a good chance that they will at least read it.

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Alfa Ship,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge