Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Rymdskeppet Alfa, March 8, 2010

Rymdskeppet Alfa, March 8, 2010

Konstnärliga intryck av Rymdskeppet Alfa

Hälsningar från Rymdskepp Alfa!

I medvetandet hos en del av er har vi uppräckt, att ni tycker att våra budskap är väldigt trevliga, men att de saknar detaljer såsom datum, namn, adresser, händelser osv. Detta gör att ni tvivlar på, att dessa budskap är sanna och att de verkligen kommer från befälhavaren på ett intergalaktiskt moderskepp.

Låt mig förklara varför vi inte ger exakta detaljer om det vi gör – för det är vår avsikt att hålla er informerade om händelseutvecklingen inom vårt gemensamma arbete och om hur vi gör framsteg med hänsyn till vårt uppdrag att avslöja, försvaga och avväpna maktutövningen från de mörka krafter, som vi har att göra med.

Om vi genom vår kanal Kris-Won (från moderskeppet Alfa) gav er mycket exakta och detaljerade rapporter om vilka mått och steg vi tar i vårt uppdrag för återförening och räddning, så finns det inte det minsta tvivel om, att de mörka krafterna skulle utnyttja den kunskapen mot oss. Om detta skulle ske, skulle befrielseprocessen av mänskligheten på planeten Jorden försenas och dessutom påverkas funktionellt och i sin omfattning Jag skulle inte äventyra framgången med uppdraget, nej, eftersom Ljusets seger redan har fastställts av Fadern-Modern och det finns ingen återvändo när det gäller Hans dekret och vilja. Men det skulle försena segern, förlänga den med några år, eller kanske några decennier. Vi är säkra på att ni, liksom vi, era allierade från yttre rymden, är angelägna om att få bort de samvetslösa och bakåtsträvande krafterna som håller sig fast vid makten, och att en gång för alla bannlysa dem från den här planeten, vilken har valts ut till att bli en av de utvecklade planeterna i den här Galaxen.

Detta är alltså orsaken till varför vi inte ger er alltför många detaljer om vårt gemensamma uppdrag. Jag ber om ursäkt för detta, därför att jag vet, att ni har många frågor och att de flesta av dem förblir obesvarade. Men vi känner till var och en av dem, det kan vi försäkra er om. Och med tiden kommer alla att bli besvarade. Förhoppningsvis kan vi efter de mörka krafternas nederlag snart fira vår Första Kontakt och då kan vi besvara era frågor direkt till var och en av er, utan någon förmedlande kanal. Låter det här bra för er? Bra!

När de alltmer försvagade krafterna har drivits bort från Jorden, kommer ni att bli en del i den Intergalaktiska Federationen, med full rätt att bli hjälpta och få stöd från oss. Er kunskap inom fysik kommer att öka och återspeglas inom teknologiska framsteg på Jorden, vilka är så extraordinära att ni för närvarande inte ens har förmågan att föreställa er dem!

På samma sätt kommer er teknologi och er medicin att mycket snabbt utvecklas och föras upp på samma nivå som för resten av förbundets planeter. När ni har återvänt till Ljuset och Sanningen kommer ni att ingå bland mänsklighetens medlemmar i de Planetariska och Utom-Planetariska Råden, och där utgöra länkarna mellan Råden och människorna på Gaia. Naturligtvis kommer också era representanter att bidra med de framsteg och den utveckling som ni åstadkommer, och presentera dem i de kammare där framtiden för de förenade världarnas öden övervägs.

Må era hjärtan fyllas med frid och glädje, för de förändringar som vi tillkännager kommer att se dagens ljus inom mycket få jordeår! För varje tvivel som dyker upp i ditt sinne, skjut det åt sidan. De dyker upp, därför att du inte går in i dig själv tillräckligt djupt och för att du ger överdriven uppmärksamhet åt de tankar som dyker upp i ditt lägre sinne. Ändra din frekvens! Gå in djupare inom dig! Se mindre på TV och läs mindre dagstidningar. Lyssna mer på din inre röst!

Om du gör detta, kommer du att leva i mindre tvivel och rädsla, vilket är de mörka krafternas sanna bastioner, eftersom det lägger större delen av sin kraft på rädsla. Lita på oss och på sanningshalten i våra kommunikéer, därför att de kommer att hjälpa dig att fortsätta att med tilltro och tillit uppnå Upphöjnings-processen (the process of Ascension) på planeten Jorden.

Det här är Gaias tid! Det är er stund! Njut i glädje och med hurrarop över den nära förestående framgången!

Er tillgivne i stor Kärlek och Frid,

Commander Sohlin på det interstellära Rymdskeppet Alfa

Kanal: Kris-Won


Would you like to ask a question to our brothers in Alfa Ship? Please send it to us and if we find it appropriate, we'll add it to our Question Corner! We can't guarantee that they will answer your question, but we know that they monitor us, so there's a good chance that they will at least read it.

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Alfa Ship,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge