Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Rymdskeppet Alfa, February 8, 2010

Rymdskeppet Alfa, February 8, 2010

Konstnärliga intryck av Rymdskeppet Alfa

Hälsningar från Rymdskepp Alfa!

Efter att tillsammans med våra representanter på Jorden ha undersökt saken, kan vi bekräfta att vi gör mycket stora framsteg mot det mörkas förtryckande styrkor! Under de senaste dagarna har de gjort grova misstag, och varje gång det inträffar får de allt mindre stöd från människorna på den här planeten, eftersom många vaknar upp ur sitt sömngångartillstånd, ur den slöhet som framkallats av deras mörka representanter.

Det samvetskval de känner, när de upptäcker den sanna verkligheten och hur de har blivit lurade av dessa illusionens och falskhetens verkliga ”mästare”, gör att de försöker reparera den skada de förorsakat den lidande och oskyldiga mänskligheten. Under de här stunderna är de mycket användbara instrument för alla oss, som försöker höja planetens medvetande och leda den nuvarande mänskligheten till den 5:e dimensionens heliga tröskel, att gå direkt från den 3:e till den 5:e utan att passera igenom den 4:e dimensionen. Den 4:e håller ni redan på att stiga över utan att ni märker det, beroende på det faktum att ni samarbetar med oss för att förbättra Gaia´s evolutionära tillstånd.

Om det fanns fler ljusarbetare bland Jordens innevånare, om antalet skulle uppgå till 50 procent av världens befolkning, som inte lever själviskt utan osjälviskt hjälper sina behövande bröder, då skulle ni ha kunnat ta ett utvecklingsteg mot Ljusets Evige Fader, som var så stort att det slungat er direkt in i den 6:e dimensionen!

Vi berättar detta bara som en information, eftersom detta att gå direkt in i den 5:e dimensionen utan att behöva passera genom den 4:e redan är en fenomenal och anmärkningsvärd bedrift.

Det finns många planeter i Universum som styrs med liknande eller identiska lagar som era. För närvarande är mänskligheten på er planet den enda som genomgår det kvantumsprång som ni nu befinner er i. Om vi följer det fysiska planets (den tätaste i Guds Skapelse) tidslinjal, så har det funnits andra planeter liknande Jorden som också har gått över till den 5:e dimensionen precis på det sätt som ni nu gör.

På andra planeter har det funnits färre innevånare som har vaknat upp tillräckligt och således gick de inte direkt till den 5:e dimensionen, utan gick enbart från den 3:e till den 4:e.

Ett fåtal planeter – och detta är ytterst ovanligt – har gått direkt över från den 3:e dimensionen in i den 6:e. Men jag skulle säga att dessa fall är exceptionella. I dessa sällsynta fall kunde de planetariska civilisationerna räkna in ett flertal ljusarbetare som offrade sig, ibland offrade de till och med sina liv för det kollektivas gemensamma bästa (precis som den Upphöjda Varelse ni känner som Jesus från Nasaret gjorde). När den kosmiska perioden var till ända och det var dags att gå upp till nästa existensnivå, ledde deras uppoffringar och hängivenhet till att hela civilisationen kunde ta detta enorma språng och gå direkt från den 3:e dimensionen in i den 6:e.

Men det faktum att ni dimensionellt upphör att leva på 3:e gradens nivå för att leva i den 5:e dimensionen är en så stor bedrift, att ni kommer att bevittna hur det är att lämna ett liv i lidande och vedermödor, upptagna med att skaffa hederligt arbete för att försörja era familjer, till ett liv där hårt arbete och fysisk möda bytts ut mot ett totalt annorlunda sätt att leva. Det byts ut mot ett mer angenämt och bekvämt liv, där ekonomiska problem och bröd för dagen och kampen för att överleva får ge plats för andra aktiviteter, mer inriktade på att njuta av musik, på att måla eller på poesi, och på att utföra enkla uppgifter som bara kräver mindre fysisk ansträngning.

När den kollektiva medvetandenivån höjs, kommer ni inte längre att behöva någon armé för att försvara något land. Ni behöver inte heller någon polisstyrka för att upprätthålla ordningen eller för att skydda medborgarna från tjuvar och kriminella, för de kommer att förvisas till planeter eller pseudo-planeter som är bebodda av varelser på samma utvecklingsnivå. De kommer inte längre att vara ett problem i ert samhälle, vilket kommer att leva i fred och frid på en härlig planet, styrd av sanning, skönhet, harmoni och sublim kärlek.

Må ni, som läser dessa kommunikéer, bli medaktörer i detta äkta Paradis på Jorden. Börja redan nu visualisera denna nya värld, denna nya Jord och denna nya, lyckliga, strålande mänsklighet.

Ni är välkomna till Eden!

Frid och kärlek

Kanal: Cristian


Would you like to ask a question to our brothers in Alfa Ship? Please send it to us and if we find it appropriate, we'll add it to our Question Corner! We can't guarantee that they will answer your question, but we know that they monitor us, so there's a good chance that they will at least read it.

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Alfa Ship,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge