Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Rymdskeppet Alfa, April 3, 2010

Rymdskeppet Alfa, April 3, 2010

Konstnärliga intryck av Rymdskeppet Alfa

Hälsningar från Rymdskepp Alfa!

Vi vet att det redan finns många människor runt om på planeten, som gör den energiövning som vi kallar den femuddiga stjärnan, den som vi föreslog att ni skulle göra varje dag klockan 12.30 på dagen.

Vi uppmuntrar er att fortsätta utöva den, men också att ni för den här enkla men kraftfullt effektiva övningen vidare till de familjemedlemmar och vänner som ni tror skulle utöva den om de kände till den.

Den nytta den ger om du utövar den dagligen är dubbel:

   1. Å ena sidan, de flöden som du varje dag tar emot från Kosmos, liksom också dem som vi kan sända till dig från våra rymdskepp i omlopp runt Jorden, håller din personliga energi ”à jour” (fysiskt och subtilt), och

   2. Ju mer människor utför den här övningen, desto mer kommer den att bidrar till att forma en parabolliknande antenneffekt, som kommer att summera mottagningarna från alla dessa förenade ”mänskliga antenner”. Detta kommer att tillföra Gaia en vitaliserande och omvandlande energi av gigantiska och enormt effektiva proportioner.

Undervärdera, underskatta eller förminska inte värdet av den här kosmiska övningen, för den kan bli till ovärderlig hjälp för dig, både individuellt och planetariskt.

En väsentlig faktor för att garantera ett tillfredställande resultat av den här övningen är, - för det första, som med alla dina förehavanden, den TILLTRO du har till dess äkthet; och, - för det andra, den AVSIKT du lägger i dess utförande.

Några personer har frågat hur länge de ska hålla på med den här energiövningen. Det finns ingen förutbestämd tid. Det beror på vad ni var och en individuellt känner. Kom ihåg att du i varierande grad kan känna dig omskakad av energin, men oroa dig inte, det är helt normalt. Det är resultatet av kollisionen mellan den kosmiska energin och din aura. Det kan liknas vid ett meteoritnedslag i Jordens atmosfär, vilken sönderdelas av kraften från planetens skyddande atmosfär. Men varje nedslag skapar en viss ”darrning” i er världs energifyllda aura. Varje form av energi lämnar ett avtryck i den andra energin, i den energi som den kolliderar med, även om det ibland knappast är märkbart.

Tveka inte med att föra den här energitekniken vidare till alla människor du känner, som du tror kommer att utöva den, för ju fler människor som utövar den, i desto högre grad mångfaldigas den välgörande effekt som kommer att alstras.

Enighet ger styrka! Nu och för evigt!

Kärlek och Frid!

Källa: Commander Sohin från Rymdskepp Alfa

Kanal: Kris-Won
Translation: Cagga


Would you like to ask a question to our brothers in Alfa Ship? Please send it to us and if we find it appropriate, we'll add it to our Question Corner! We can't guarantee that they will answer your question, but we know that they monitor us, so there's a good chance that they will at least read it.

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Alfa Ship,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge