Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Rymdskeppet Alfa, March 7, 2010

Rymdskeppet Alfa, March 7, 2010

Konstnärliga intryck av Rymdskeppet Alfa

Hälsningar från Rymdskepp Alfa!

Till dem som väntar sig snabba resultat med våra framsteg att skingra mörkret på Moder Jord och som väntar sig att andra ska göra allt det arbete, som krävs för att snabbt få ett slut på den ansträngning, som de mörka krafterna gör för att behålla sitt herravälde och sin makt över mänskligheten, till dem säger vi, att den Nya Jorden kommer inte att vara för dem vilka vill ha en bättre värld, medan de på samma gång är lata och inte för egen del anstränger sig för att den nya världen ska förenas och verkligen materialisera sig på det fysiska planet. Den här idylliska världen existerar redan på astralplanet, för innan saker och ting materialiseras på det materiella, fysiska planet tar de form på astralplanet, och innan dess på mentalplanet – och innan dess på kausalplanet och så vidare. Varför är det så? Därför att Guds Vilja materialiserar sig först på de högsta planen, vilka vi skulle kunna kalla de ”himmelska planen” där monaden vistas, som är den renaste Anden hos den multidimensionella varelsen, det vill säga människan. Efter detta stiger Skaparens planer gradvis ner tills de blir materia. De passerar liksom lagren hos en lök och börjar längst in för att till slut nå det yttersta lagret, vilket är den tätaste av de sju kroppar, som utgör den mänskliga varelsen.

Nåväl, vi har det här framåtskridandet mot en ny värld och den nya mänskligheten är redan en realitet inom de sex inre mänskliga kropparna, vilka motsvarar de sex plan, som omsluter och innefattar det fysiska planet, vilka är, från högsta till lägsta densitet: astralplanet, mentalplanet, kausalplanet, buddha-planet, atmiska planet och det monadiska eller gudomliga planet. Dessa sex plan lever redan i den lysande och strålande nya verkligheten, som också måste materialiseras på det fysiska planet eller det yttersta planet hos ”löken”, om vi tar den liknelsen.

För att lyfta er tre-dimensionella fysiska/materiella verklighet är det nödvändigt att den infödda mänskliga varelsen på planeten själv ingriper, vilket har kallats att höja sin vibration för att flytta till en högre, ny densitet. Annars skulle vi, som har kommit från yttre rymden för att besöka er och för att hjälpa er att höja er till en ny dimension, bruka våld mot er ”fria vilja”. Det är inte möjligt att enbart vi ska driva fram ert kvant-hopp. Er samverkan är nödvändig, något som vi får från en del av er (alla de som frivilligt har erbjudit sig, vet vilka de är och på vilket sätt de kan delta i den här uppgiften att höja mänskligheten). Emellertid finns det fortfarande många bland er, som hade kallats för att hjälpa oss att höja mänskligheten ur dess ”sömntillstånd” in i dess nya vakna stillstånd, men de fortsätter att distraheras av den täta materiens värld. Även om många av dem tror på existensen av äldre bröder från andra världar, så förblir de ”sovande” och leker med leksaker som tillhör materiens missledande fenomenvärld och fortsätter att spela med i de mörka krafternas spel utan att stödja oss, vi som har kommit just för att rädda er från de här återhållande och spekulativa krafternas klor.

Vad de gör är helt ologiskt och dumt, liksom ett barn som insisterar på att leka med andra barn, som inte vill gå i skolan, trots det faktum att dess föräldrar har sänt barnet till skolan för att lära sig vad som behövs för att bli en bildad och mogen person som på något sätt kan bidra till samhället. Men barnet har äldre bröder, som vet att det inte har gått i skolan som det borde. Så de söker upp barnet där det leker med de andra barnen som inte heller vill lära sig och räddar barnet från sin okunskap. De förklarar för barnet att det bästa det kan lära sig i livet är att bli en förebild och en duglig medborgare och att följa föräldrarnas anvisningar och gå i skolan, därför att barnets föräldrar är desamma som dess äldre bröders.

Mänskligheten som nu lever på jordens yta är som det där barnet. Det måste nu besluta sig för om det ska fortsätta ”leka” eller om det föredrar att följa rådet som det fått av sina äldre bröder och följa de kärleksfulla och visa anvisningarna från sin mor och far, vilka bara övervakar sitt barn så att det växer upp och utbildas på den rätta vägen.

Många av er demoraliseras därför ni hävdar, att ni inte vet hur ni ska bidra till att övervinna den situation ni för närvarande lever i och hur ni ska komma ur den kaotiska situation som världen nu befinner sig i. För att en person ska kunna läkas är det nödvändigt att personen, innan läkningen äger rum, går igenom ett stadium där syntomerna blir värre. Det finns en ”topp” med mer smärta och mer lidande innan organismen återgår till sitt naturliga, friska tillstånd. Gaia är en levande organism som går igenom samma kris före sitt ”helande” och detta är anledningen till varför ni måste ha tålamod och vänta tills hon uppnår sitt optimala hälsotillstånd, efter att hon gjort sig fri från de virus och de bakterier som underminerat hennes hälsa. Misströsta inte, för den himmelska doktorn har redan ordinerat den nödvändiga medicinen för att hennes kropp skall återhämta sig och bli frisk och stark.

Stressa dig inte med att tro att du måste bidra till helandet av planeten, som nu går igenom enorma räddningsaktioner. Det finns ingen som begär att du ska göra stordåd för att uppnå mänsklig Upphöjning (Ascension). Du behöver bara sätta dig ned och gå inåt och i ditt inre förena dig med den Gudomliga Planen och du kommer själv, utan hjälp utifrån, att veta hur du kan samarbeta med oss för att manifestera den Nya Jorden. Det räcker med att göra något enkelt. För om en människa, och en till och en till, som håller på att vakna, samarbetar på ett enkelt sätt, det spelar ingen roll hur litet det är, kommer vi att nå vårt mål, att definitivt ta makten från de mörka krafter som har dominerat er så länge. De kommer inte längre att kunna fortsätta bedra de mänskliga varelser, som i ett mycket större antal bebor den här planeten än vad de utgör, för i jämförelse med hela jordens befolkning representerar de bara en handfull människor.

Fortsätt att följa oss via alla de kanaler som vi använder för att nå er med vår information. Följ våra råd och sluta inte att läsa våra meddelanden. Samarbeta på det sätt som känns rätt inom dig och genom vilket du kan bidra till att förverkliga det nya tillstånd, på vilket planeten Jorden och alla varelser som bebor henne kommer att leva.

Frid och Kärlek

Kanal: Kris-Won


Would you like to ask a question to our brothers in Alfa Ship? Please send it to us and if we find it appropriate, we'll add it to our Question Corner! We can't guarantee that they will answer your question, but we know that they monitor us, so there's a good chance that they will at least read it.

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Alfa Ship,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge