Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Rymdskeppet Alfa, February 4, 2010

Rymdskeppet Alfa, February 4, 2010

Konstnärliga intryck av Rymdskeppet Alfa

Hälsningar från Rymdskepp Alfa!

Bra, vår kanal är redo att ta emot vårt meddelande. Vi har väntat ett tag, men vi är medvetna om, att även han har sitt arbete och personliga åtaganden att ta hänsyn till. Oavsett tiden på dygnet, (ibland under de tidiga morgontimmarna), har också han tålmodigt fått vänta på att vi skulle bli klara att sända, så vi måste göra detsamma.

Vi vet vilken förväntan ni alla har, så mötet mellan era bröder från stjärnorna, till och med från andra Galaxer, och er, invånarna på den här planeten (hennes ursprungliga invånare och de som bara besöker), kommer också att ske i fysisk form. Och vi säger fysisk form, därför att det är just det som fattas för många av er, vilka har blivit kontaktade av oss på de högre planen medan era fysiska kroppar sover. Ibland behövs det bara en liten tupplur för att ett möte ska kunna äga rum – det krävs inte att det ska ske på natten när du sover - så om du någon gång plötsligt känner dig trött eller dåsig och om omständigheterna tillåter, gå till en lugn plats där du inte blir störd och tag dig en tupplur. Varför det? Därför det är mycket troligt att anledningen till varför du känner dig på det sättet är, att du behöver få instruktioner eller bara för att justera någon av dina eteriska kroppar (något som du behöver oftare än du tror, eftersom din fysiska kropp och de andra mer subtila kropparna ibland blir trötta av att skydda sig mot den stora mängd energier som omger dig och som strävar efter att tränga in i ditt personliga energisystem). Så, om du någon gång känner dig dåsig, försök att ta en kort tupplur. Du kommer att märka, att bara några minuter ger dig samma behållning som om du skulle ha sovit i två till tre timmar. Och anledningen är att vi kanske jobbar med någon av dina subtila kroppar – eller på allesammans – vi ”pumpar upp dina däck”!

Vi väntar otåligt på att den stund ska komma, när vi kan ge er en kram och äntligen få mötas. Tro oss, vi väntar lika mycket som ni! För oss kommer det att vara till stor glädje när vi får prata direkt med er, utan att behöva göra det på det här sättet, genom ett fåtal tjänstvilliga som har valts ut för den uppgiften, och som lägger ut våra meddelanden på Internet. Ni kan inte föreställa er alla de saker som vi kan lära er, efter att vårt fysiska möte har ägt rum.

Hur som helst, många av de saker som vi kommer att lära er, till exempel konstruktionen av ett antal prylar med mycket avancerad teknologi eller metoder att använda energikällor, vilka är mycket mera ofarliga än de sätt som ni fram till nu har använt, allt detta kan inte läras ut till er via de här meddelandena, därför först är det nödvändigt att ni förstår de principer som ligger till grund för hur de fungerar. Dessutom, för att bygga de här produkterna krävs att ni är införstådda med vissa tekniker och metoder, så ni skulle inte kunna använda dem även om ni ville. Av den anledningen måste ni ha tålamod och vänta tills den så efterlängtade tidpunkten för vårt framtida, storskaliga möte inträffar.

Vi är medvetna om att tvivel kan dyka upp i era sinnen om det här mötet kommer att äga rum eller inte. Jag råder dig bara att lyssna till ditt hjärta och det kommer med en fin inre röst att berätta vad som snart kommer att hända. Vi finns redan där. Det här är varken en science- fiction- film eller en roman om möten med utomjordingar, inte heller en månadstidning om parapsykiska fenomen eller bortrövanden. Sanningen, den sanna verkligheten, är att ni aldrig har varit ensamma. Om inte vi, era Äldre Bröder, hade tagit hand om er och vakat över er som hökar, hade er planet redan sprängts i bitar genom en fruktansvärd nukleär explosion, inte bara en gång utan flera gånger.

Vid vissa tidpunkter i er rymd-tid har det funnits tillfällen, när några mänskliga varelser i maktposition, styrda av rädsla, osäkerhet, misstro och av misstänksamhet mot andra länder, har gett order om att avfyra mycket kraftfulla, dödsbringande vapen med motiveringen att andra länder ansågs som ”fiender” eller ”potentiellt farliga”. Vi har då tvingats ingripa och oskadliggöra dessa nukleära stridsspetsar, för att förhindra en nukleär förintelse med dödliga konsekvenser för er planet, vilken skulle förintats genom dessa våldsamma atomexplosioner.

Vi berättar detta för att lugna er. Vi kommer inte att tillåta att någon handling lyckas, som utförs av omedvetna sinnen, insvepta i okunnighet om kärlekens och brödraskapets sublima lagar och som uppmuntras av de ständigt närvarande mörka krafterna. Som vi redan sagt genom alla våra tillgängliga kanaler vid flera tillfällen, så kommer de inte att lyckas med sina planer att förlänga sin dominans över den här planetens invånare. Det blir vi som kommer att lyckas, hys inget tvivel om det!

Detta är en framgång, som vi tillskriver inte bara oss själva, för vi skulle inte kunna uppnå den utan hjälp från alla dessa medarbetare vi har ”där nere”. Samarbetet mellan våra allierade och oss skapar en Ljuskraft, så mäktig att den med ovanlig kraft kommer att svepa bort de mörka krafternas futtiga försök att få sitt herravälde över alla mänskliga varelser som bebor den här planeten, att bestå. Ja, sannerligen, det finns ingen annan möjlig framtid. De dagar som kvarstår för mörkrets krafter att behålla makten är redan räknade.

Ha tillförsikt, och framför allt, var hoppfulla. Vi, alla tillsammans kommer inte att förlora.

Befälhavare Sohin från Rymdskepp Alfa hälsar er.

Kanal: Cristian
Dear friends,

Alfa Starship have started transmitting messages through Cristian since January 2010.

Our brothers and sisters of outer space would become very joyful if their messages can be translated in as many languages as possible.

If you resonate with their messages which are published here and are able to translate to any language or know someone who would be able to do it, please send an e-mail to keeluad@gmail.com.

We are already translating in English, Spanish, Portuguese and Dutch, but any assistance in translating them into any of these and other languages is welcome.

Thank you.

Light and Love,

Adriano.

Would you like to ask a question to our brothers in Alfa Ship? Please send it to us and if we find it appropriate, we'll add it to our Question Corner! We can't guarantee that they will answer your question, but we know that they monitor us, so there's a good chance that they will at least read it.

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Alfa Ship,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge